Етаж от къща СОФИЯ

СОФИЯ ул. Блага Димитрова № 38 /стара ул. Карлък № 38/
втори етаж /над партера/ от къща, находяща се в гр. София, ул. „Блага Димитрова“ № 38 /стара ул. „Карлък“ № 38/, състояща се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, при съседи на етажа: ул. „Карлък“, от три страни - двор, отдолу - партерния етаж, отгоре - подпокривно таванско помещение, заедно с отделен вход със самостоятелно стълбище за втория етаж от къщата и избено помещение, находящо се под него на сутеренния етаж, заедно с цялото таванско подпокривно пространство от къщата и заедно с 1/4 /една четвърт/ идеална част от общите части на сградата, заедно с 1/4 /една четвърт/ идеална част от правото на собственост върху урегулиран поземлен имот, в който е построена къщата, целият с площ от 252 /двеста петдесет и две/ кв.м., съставляващ по документ за собственост имот планоснимачен номер 37 /тридесет и седем/, от кв. 206 /двеста и шест/, по плана на гр. София, м. „Гео Милев - Подуене - Редута“, при съседи: ул. „Карлък“, Петър Гечев, Христо Стоянов Колев и ул. „Марко Добрев“, а по скица, съставляващ парцел XI-37 /единадесети, отреден за имот тридесет и седем/ от кв. 204-а /двеста и четири „а“/, по плана на гр. София, м. „Гео Милев - Подуене - Редута“, с площ от 252 /двеста петдесет и две/ квадратни метра, при съседи: ул. „Карлък“, ул. „Марко Добрев“, урегулиран поземлен имот /парцел/ XII-38 /дванадесети, отреден за имот тридесет и осем/ и урегулиран поземлен имот X-39, 40 /десети, отреден за имоти тридесет и девет и четиридесет/, както и гараж, находящ се в гр. София, ул. „Карлък“ № 38 /тридесет и осем/ със застроена площ от 15 /петнадесет/ квадратни метра, при съседи: ул. „Карлък“, ул. „Марко Добрев“ и от двес трани двор, изграден съгласно позволителен билет № 184 от 10.07.1964г., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построен, целият с площ от 252 /двеста петдесет и две/ квадратни метра, съставляващ парцел XI-37 /единадесети, отреден за имот тридесет и седем/, от кв. 204-а /двеста и четири „а“/, по плана на гр. София, м. „Гео Милев - Подуене - Редута“, при съседи: ул. „Карлък“, ул. „Марко Добрев“, урегулиран поземлен имот /парцел/ XII-38 /дванадесети, отреден за имот тридесет и осем/ и урегулиран поземлен имот X-39, 40 /десети, отреден за имоти тридесет и девет и четиридесет/.
8.11.16 г., 21:19 targimot.com
75.0 м²
123 750,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град София Блага Димитрова