Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ХАН АСПАРУХ
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.918.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 900 кв. м. (деветстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.749, 67653.918.140, 67653.918.315, 67653.918.41.
9.11.16 г., 19:16 targimot.com
900.0 м²
45 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Смолян Хан Аспарух

Магазин ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ 1/18 идеална част от МАГАЗИН, УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, БЛ. СКИОР № 1, ЕТ. 0
. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, бл. Скиор № 1, ет. 0, с предназначение: За търговска дейност, при съседни самостоятелни ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-57/28.08.2006г
3.04.17 г., 16:14 targimot.com
85.0 м²
3 570 лв

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни
9.03.17 г., 15:29 targimot.com
92.0 м²
45 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с
7.02.17 г., 17:56 targimot.com
99.0 м²
28 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два ... . Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
26.01.17 г., 18:04 targimot.com
100.0 м²
28 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два ... . Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
21.11.16 г., 20:44 targimot.com
100.0 м²
35 000 лв

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с
21.11.16 г., 20:39 targimot.com
99.0 м²
35 000 лв

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни
25.11.16 г., 20:35 targimot.com
92.0 м²
47 200 лв