Парцел СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. ХАН АСПАРУХ
900.0 м²
45 000 лв
9.11.16 г., 19:16
НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.918.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 900 кв. м. (деветстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Хан Аспарух, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.918.749, 67653.918.140, 67653.918.315, 67653.918.41.
Още targimot.com

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
92.0 м²
36 000 лв
2.06.17 г., 19:19
) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5
100.0 м²
31 500 лв
15.05.17 г., 18:33
, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два ... . Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99.0 м²
31 500 лв
15.05.17 г., 18:34
. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с
Още targimot.com

Магазин ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ 1/18 идеална част от МАГАЗИН, УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, БЛ. СКИОР № 1, ЕТ. 0
85.0 м²
3 570 лв
3.04.17 г., 16:14
. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, бл. Скиор № 1, ет. 0, с предназначение: За търговска дейност, при съседни самостоятелни ... кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-57/28.08.2006г
Още targimot.com

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
92.0 м²
45 000 лв
9.03.17 г., 15:29
) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99.0 м²
28 000 лв
7.02.17 г., 17:56
. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
100.0 м²
28 000 лв
26.01.17 г., 18:04
, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два ... . Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 1
100.0 м²
35 000 лв
21.11.16 г., 20:44
, изменена със Заповед № 18- 10691/ 31.07.2014 г. на Началника на СГКК- Смолян, с адрес: гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, ет. 1 ... жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1, находяща се в гр. Девин, ул. Хан Аспарух № 5, състояща се от един избен и два ... . Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 90/ 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Още targimot.com

Етаж от къща ДЕВИН

ДЕВИН УЛ. ХАН АСПАРУХ № 5, ЕТ. 2
99.0 м²
35 000 лв
21.11.16 г., 20:39
. Смолян, ул. Хан Аспарух, № 5, ет. 2, намиращ се в триетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 20465.501.1240.1 ... карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на ... Изпълнителния директор на АГКК, и последно изменени със Заповед № 18-10691-31.07.2014 г. на Началника на СГКК – Смолян, с
Още targimot.com

Многостаен апартамент ЧЕПЕЛАРЕ

ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ХАН АСПАРУХ № 1, ЕТ. 3, АП. 9
92.0 м²
47 200 лв
25.11.16 г., 20:35
) кв.м., находящ се на адрес гр. Чепеларе, ул. Хан Аспарух № 1, ет. 3, ап. 9, общ. Чепеларе, обл. Смолян, при съседни
Още targimot.com
1458.0 м²
387 675 лв
6.04.16 г., 7:05
, административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул.'Хан Аспарух' 4, с площ на имота 1621 кв.м., трайно предназначение на ... по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул.'Хан ... 1. Поземлен имот с идентификатор 67653.918.316 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян
Още bazar.bg