Етаж от къща СМОЛЯН

СМОЛЯН кв. Райково ул. "Поп Нико" № 13
127 м²
55,680 лв
2016-10-24
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.922.176.1.5 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест точка едно точка пет), с адрес: гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян, ул.“Поп Нико“ № 13 (тринадесет), ет. 1 (първи), в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.176 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест) с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ 127,48 (сто двадесет и седем цяло и четиридесет и осем) кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.922.176.1.2, 67653.922.176.1.1,67653.922.176.1.4, 67653.922.1.3, над обекта: 67653.922.176.1.6, КАКТО и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.922.176.1.2 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест точка едно точка две), с адрес: гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян, ул.“Поп Нико“ №13 (тринадесет), представляващ гараж в сграда с площ от 14 (четиринадесет) кв.м. в сграда № 1 (едно) , разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.176 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.922.176.1.1, 67653.922.176.1.4, 67653.922.176.1.3, под обекта: няма, над обекта: 67653.922.176.1.5, ВЕДНО с принадлежащите идеални части от общите части на сградата, както следва: 1. Дворното място, съставляващо поземлен имот с идентификатор 67653.922.176 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест) с площ 365 (триста шестдесет и пет) кв.м. в гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян, ул.“Поп Нико“ № 13, при съседни имоти: 67653.922.649, 67653.922.175, 67653.922.177, 67653.922.658 2. Подпокривно пространство, индивидуализирано в схема № 483/09.08.2006 г. на СГКК Смолян като жилище, апартамент на четвърти, тавански етаж с идентификатор 67653.922.176.1.8 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест точка едно точка осем) с площ от 127,48 (сто двадесет и седем цяло и четиридесет и осем) кв.м., попадащ в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.922.176 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:няма, под обекта: 67653.922.176.1.7, над обекта:няма 3. Избено помещение, намиращо се в средата на избените помещения сграда с идентификатор 67653.922.176 (шест седем шест пет три точка девет две две точка едно седем шест), описано в договор от 01.11.1982 г. в дела на Анастас Николов Бочуков 4. Фойае в сутерена и стълбището.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Поп Нико