Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
22,950 лв
2017-12-14
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент

област Смолян гр. Девин център хотел Орфей
53 м²
25,987
2017-10-9
Апартамента е с площ 52, 78 кв. м. Състои се от кухнен кът и дневна свързани, спалня и баня с тоалетна, тераса и коридор, прозореца се отркива много добра панорамна гледка. В кухнята има стационарно кухненско обзавеждане. В банята j санитария. подова настилка - от гранитогрес в кухненски кът, банята и в дневна спалня - ламинат; стени -шпакловка с латекс в дневната и спалнята и фаянс в банята; тавани - шпакловка с латекс, с вградено осветление. - дограма прозорци ПВС със стъклопакет, врати - от MDF. - инсталации - монтирана е електроинсталация, водопроводна и канализационна инсталация. В баните с тоалетни е монтирана луксозна санитария (тоалетна мивка със смесител, тоалетна чиния моноблок, душ кабина) и ел. бойлер Градът е разположен в долината на река Въча. В областта са открити различни палеолитни находища отпреди 30 000 години. В края ня XIV в. пр. н. е. днешния град Девин е бил обитаван от тракийски племена, за които свидетелстват многобройните тракийски могили, селища и крепост. Тракийско светилища е имало на Виденица и местността Станилово бърдо от елинистическата епоха. Община Девин е изключително богата на природни обекти и забележителности - ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати. Интересни забележителности в района са: Триградското ждрело, Дяволското гърло и Ягодинската пещера; mестностите: Лесичево, Амзово, Извора, Струилица, Римския Кемеров мост, скалният феномен Слонът.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
25,500 лв
2017-10-5
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
25,800 лв
2017-7-12
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
32,250 лв
2017-4-11
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
32,250 лв
2017-4-11
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
32,400 лв
2017-1-16
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН гр. Смолян, ул. "Д-р Петър Берон" № 10, блок Орфей - 3, вх. Б, ет. 5, ап. 14
64 м²
40,500 лв
2016-11-8
ЖИЛИЩЕ, представляващо АПАРТАМЕНТ 14 /четиринадесет/, находящо се на 5 /пети/ етаж във вход Б на ул. „Д-р Петър Берон“ № 10 /десет/ в жилищна сграда-блок „Орфей-3“ /три/, построена в гр. Смолян, със застроена площ 64.00 кв.м. /шестдесет и четири/, състоящо се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: Никола и Златка Маринови, Петър Трайков Лазаров, тавани и Симо и Захарина Шукерови, ВЕДНО с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ с площ 6.00 кв.м. /шест/ при съседи: стълбище, Цена и Малина Болярови и апартамент, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /едно/ с площ 6.00 кв.м. /шест/, при съседи: Петър и Елена Андонови и стълбище, ВЕДНО с 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 2.14% /две цяло и четиринадесет стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, което жилище, съгласно схема № 3904/30.05.2008г., издадена от СГКК Смолян, представлява самостоятелен обект с идентификатор 67653.916.78.1.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно, точка, три, пет/, при съседи: на същия етаж - обекти 034 /нула, три, четири/ и 036 /нула, три, шест/ и отдолу - обект 029 /нула, две, девет/, попадащ в сграда с идентификатор 67653.916.78.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем, точка, едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.78 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, шест, точка, седем, осем/ по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, с площ 2303 кв.м. /две хиляди триста и три/, трайно предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: комплексно малоетажно застрояване, при съседи на имота: имоти № 916.79 /девет, едно, шест, точка, седем, девет/, № 916.74 /девет, едно, шест, точка, седем, четири/, № 916.77 /девет, едно, шест, точка, седем, седем/ и № 916.80 /девет, едно, шест, точка, осем, нула/, съгласно скица № 3190/03.06.2008 г., издадена от СГКК Смолян.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Орфей
1751 м²
61,285
Днес в 00:40
Ново УПИ при следните параметри – височина на застрояване до 10 м, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, озеленяване минимум 40%, напълно равнинен Г-образен парцел от 1751 кв. м. с достъп до два пътя. Много добра комуникация. Водата и електричеството са на 200м. Лесен достъп по макадамов път на 600 м от главният асфалтов път на селото. Уникална гледка към връх Перелик най-високия връх в Родопа планина, красивото възвишение Турлата и цялата прекрасна природа и околности. Надморската височина на самото място е 1513 м. Гела се намира в полите на Родопите, близо до билото на връх Карлък, на 7км от Широка лъка, на 18 км от големия ски курорт Пампорово и на 30 км. североизточно от окръжния град Смолян. Селото е разпръснато в протежение на няколко хълма на около 1500 метра надморска височина всеки с изглед към някои от от най-красивите върхове на Родопите – Голям Перелик (2191м), Орфей (2188м) и Турлата (1825м).
Ощеolx.bg
170,000
2017-11-27
Проект с разрешение за строеж на комплекс от едно- и двуфамилни къщи в родопски стил върху 2200 кв.м сред природата на Пампорово - Стойките. Великолепна панорама във всички посоки. Комплексът е проектиран луксозно по най-съвременни технологии на строителството с материали, отговарящи на европеиския стандарт. Комплексът разполага с гаражи, паркоместа, собствен път. Предвидена е денонощна охрана, 24 ч. видеонаблюдение, телефонна и интернет връзка, телевизия. Kомплексът се състои от четири конструктивни масивни къщи на 2 етажа, композиционно свързани помежду си, които оформият група от 9 едно- и двуфамилни къщти. Kомплексът е проектиран в традиционен родопски стил, характерен за родопската архитектура. Разположен е рационално сред природата. Така се открива една чудесната панорама във всички посоки. Довършителните работи предвиждат минерална мазилка, каменна и дървена облицовка по фасадите, топло и хидрозолация. Дограмите са от естествено масивно дърво. Покриването е с керемиди на допълнителна хидроизилация. Комплексът е разположен на 1500 м надморска височина и от него се открива великолепна гледка към най-високите върхове в Родопите : Перелик – 2191м, Козуятак 2100м, Снежанка – 1926м и Орфей – 1826м. Заобиколен от смърчови гори и красиви ливади. Само на 200м е от ски писти, съоръжения за любителите на зимните спортове и новоизграждащият се кабинков ски лифт, които свързва Стойките със зимния курорт Пампорово. В близост са курорта Пампорово (5 км), съседна Гърция (20км), Бяло море (60км) и Черно море, а Черно море е на 3 часа път с кола. От тук минава и новоизграждащият се международен път България-Гърция. Забележителната и уникална природа на местността, близостта до ски-писти и добрата инфраструктура на района е предпоставка за отлична инвестиция. Пампорово е най-популярният и най-големият ски курорт в България, разположен в планината Родопи. Намира се на 230 км югоизточно от София, на 80 км южно от Пловдив и на 11 км северно от Смолян. Курортът е разположен на 1650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка (1926м). От върха, на който е построена високата 156 м Телевизионна кула се спускат множество ски-писти към курортния комплекс и към Смолянските езера. В момента дружеството реализира проекта в характерен родопски стил, намиращ се в курортно селище „Стойките” в планината Родопи и новоизграждащият се Спортно-туристически център Перелик. Само на 200м от комплекса на разположение са ски-писти, съоръжения за любителите на зимните спортове и новоизграждащият се кабинков ски лифт, който свързва „Стоиките” със зимния курорт Пампорово. Група А Тази група се състои от къща А1 и Къща А2 композиционно свързани помежду си. Група B Тази група се състои от къщи В3 , В4 , В5 композиционно свързани помежду си. Група C Тази група се състои от къща С6 и къща С7 композиционно свързани помежду си. Група D Тази група се състои от къща D8 и къща D9 композиционно свързани помежду си Има одобрен архитектурен проект и строително разрешение, както и всички необходими одобрени документи. Строителството може да започне веднага. Налични са и всички документи и разрешителни - ел., ВИК, строително разрешение, скици и др. Сега е добър момент за инвеститори, които да се възползват от ниските цени на проектите и много по - ниската себестойност на самото им изграждане.
Още1001line.com
96 м²
132,000
2017-11-27
Чифликът е в Смолянския регион на площ от 95,866 дка (95 866 кв.м), от които 2 дка (2000 кв.м) урегулиран поземлен имот (дворно място) със стара жилищна постройка и разрушена от времето друга. До тях са стари плодни овошки и каменна чешма с питейна вода. Имотът е снабден с електричество. Чифликът се простира от подножието на Родопски масив, където тече река, до върха. На територията на имота се редуват ниви, ливади, пасища, широколистни и иглолистни гори в земеделски земи, поточета, извори. От двете страни са естествени граници - дерета. В този масив през първата половина на миналия век е действал чифлик, част от сградите и сега стоят. Захранен е с питейна вода. Около къщата са останали овощни дървета от тогавашната градина. Сега тази част от масива е урегулиран поземлен имот. Семействата, живели в чифлика, са произвеждали всичко за своето съществуване. Развивали са, по данни на местните жители, животновъдство и растениевъдство. Познавайки добре планината, те са умеели да вземат всичко, което тя им дава. Изложението на масива е южно. Комуникациите до имота са много добри. Асфалтовият път, който минава до масива, е добре поддържан през цялата година. В района има свободна евтина работна ръка. Чифликът е в землището на община с център с.Баните - утвърден балнеологичен курорт. Най-близки големи градове са Смолян, Пловдив и Кърджали, с които има ежедневни автобусни връзки. Най-къс е маршрутът от Пловдив до Чифлика, през Лъки и с. Манастир. Земите в чифлика са с разнообразен ландшафт. Групите земни участъци са с различен начин на трайно ползване и са се оформили в продължение на повече от век под въздействието на целенасочена човешка дейност. Запазени са оригиналите на документи за сделки с имоти от Чифлика и за богатата му история. Чифликът е снабден с електричество от трафопост, а питейна вода - от водопроводната мрежа на съседното село. Има и местни водоизточници – извори (“врисове”), един от които е “непресъхващ”. Друг от изворите е свързан с легенда. Говори се, че местна дълголетница е пиела вода само от този извор, без да носи вкъщи. Долна граница на чифлика е пълноводна река. До най-горната част на Чифлика достига полски път. На около 100 м е пътя Пловдив-Смолян (през Загражден), по който минава маршрута на ежедневните автобусни връзки с Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. Действа автобусна спирка. В чифлика са отглеждани разнообразни земеделски култури. Има условия за скотовъдство, пчеларство, билкосъбиране и други стопански дейности. Развит е риболовът и ловът на едър дивеч. В непосредствено съседство с чифлика има действащ рибарник (за пъстърва). Местоположението и многото слънчеви дни през годината са благоприятни предпоставки за организиране на производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Чифликът е потенциална туристическа дестинация в рамките на европейския туристически маршрут “Пътят на Орфей” - един от трите маршрута (“Античният път на виното“, „Пътят на Дионисий“ и „Пътят на Орфей“), които ще съвместят културно-историческите и природни богатства на общините в Южния централен район (Пловдив и няколко общини в България и Гърция) за създаване на общ туристически продукт. Маршрутът “Пътят на Орфей” започва от Пловдив по направлението Асеновград - Бачково и при разклона за с. Югово се разделя на три клона: - "Зимен" клон - през с. Нареченски бани, Чепеларе, Пампорово, Смолян, Рудозем и продължава в Гърция до Беломорието; - "летен" клон 1 минава на 2 км до чифлика - през Лъки, с.Манастир, с.Давидково и с.Баните към Смолян и продължава в Гърция; - "летен" клон 2 минава в непосредствена близост до Чифлика - през с.Белица (с възможност за посещение на Кръстова гора), с.Загражден, с.Давидково, с.Баните, Смолян, Рудозем, с. Чепинци и продължава в Гърция - Кавала и Солун. Селото до Чифлика е естествен етнографски резерват на автентични традиционни носии, родопски говор, кулинарни специалитети, занаяти - тъкачество на халища, губери, козяци и ямболки, и друг традиционен поминък. От значение за развитието на туризма е близостта на балнеологичния курорт Баните, зарибения микроязовир, ловното стопанство “Кормисош” (едно от легендарните места за лов и фотолов в Европа, където туристите могат да видят мечки и други диви животни), ски-курорта Пампорово и откритите наоколо скални светилища на траките и тракийски могилни некрополи. От чифлика се открива великолепна панорама към върховете на южните Родопи. Има природни и културни предпоставки за организиране на програми за редукция на телесното тегло с диетично хранене, беседи, физкултура, включване в селскостопанска работа в чифлика, туристически преходи из разнообразния, живописен и обширен ландшафт на чифлика: до местната "дъща" (тепавица), до микроязовира и съседните върхове (от някои се вижда Бяло море) и хижи, до ловното стопанство "Кормисош" и Кръстова гора, до близките села с колоритни родопски вечери, екскурзии до балнеологичния курорт Баните или организиране на ежедневни балнеологични процедури и други туристически продукти на селския, планинския и екологичния туризъм. Разнообразието, красотата и уникалността на пейзажа са предпоставки за организиране на пленери на художници и фотографи. Релефът е терасовиден, изложението – предимно юг-югозапад. В горната част на чифлика има участъци, подходящи за игрища, за спорт на открито и хеликоптерна площадка. Ливадата край реката – “Дългата ливада”, за която има писменно становище за смяна на статута, е с лице на общинския път и в съседство с рибарника. Мястото е привлекателно за излети и за жителите на близките селища. За това е подходящо за изграждане на комплекс от обществено-обслужващи и курортни сгради. Географските дадености на Чифлика - масив от 96 дка с естествени граници (дерета и река), разнообразието на пейзажа, екологично чистият район с прекрасен панорамен изглед към съседните върхове и селища, наличието на водоснабдяване, електрификация и целогодишни транспортни комуникации, са предпоставки за осъществяването на ексклузивен проект със съвременни удобства сред много зеленина и простор. Има природни дадености за производство на екологични хранителни продукти - растителни и животински, търсени на Европейския пазар. Терените в състава на Чифлика са подходящи и за изграждане на туристически обекти, ваканционни комплекси, собствено имение, ловен център, и т.н. Въпрос на бизнес фантазия, космополитностност и предприемчивост. Една изгодна бизнес инвестиция с отлични възможности за бърза възвращаемост сред девствената природа - това е Чифликът.
Още1001line.com

Къща МАДАН

МАДАН УЛ. ОРФЕЙ № 58
59 м²
12,000 лв
2017-10-3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 6/ 25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 821 (осемстотин двадесет и един) кв.м., находящ се в гр. Мадан, ул. Орфей № 58, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 46045.35.187, 46045.501.369, 46045.501.907 и 46045.501.367, ВЕДНО с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа, с идентификатор 46045.501.368.2, със застроена площ от 59 (петдесет и девет) кв.м.
Ощеtargimot.com
50 м²
39,500
2017-7-22
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Sml 274 Тел: 0882 817 484, 02 425 68 46 Отговорен брокер: Зоя Бенкова Триетажна къща с голям двор сред красивата природа в сърцето на Родопите. Имотът се намира в село Гела, основано от траките в древността (до него има тракийска крепост Градище). Освен живописна и спокойна, локацията на имота е и изключително комуникативна на 20 км от популярния ски курорт Пампорово, на 30 км от градските удобства на Смолян, на 130 км до втория по големина град Пловдив и международното летище там, на 6 км от Широка Лъка. Югоизточното жилище е със застроена площ от 50 кв.м. Дворът се простира върху 786 кв.м., предлагайки ви разнообразие от възможности за оползотворяване на площта за много приятни дейности на открито. Първи етаж - механа с камина, стая и баня с тоалетна; Втори етаж хол с трапезария и кухня, баня с тоалетна, тераса; Трети етаж: четири спални, тоалетна, три тераси. Помещенията са с дървени дограми на прозорците. Имотът разполага с прокарана ел. инсталация вътре, но не е свързан към Енергото, с вода вън, септична яма. Жилището се продава без обзавеждане, като вие имате възможността да направите това по ваш избор. Село Гела разполага с магазин и църква, предлагайки спокойствие и живописни природни картини. В околността са разположени пещера Ледницата, две хижи, върховете Голям и Малък Перелик (2147 m), Шилестата чука, Орфей, гарантиращи отличните условия за практикуване на селски туризъм и планинарство, както и за много разходки, пикници и незабравими емоции сред чистата и красива природа по всяко време на годината. Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни ...
Ощеbazar.bg

Къща МАДАН

МАДАН УЛ. ОРФЕЙ № 58
59 м²
15,000 лв
2017-7-4
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 6/ 25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 821 (осемстотин двадесет и един) кв.м., находящ се в гр. Мадан, ул. Орфей № 58, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 46045.35.187, 46045.501.369, 46045.501.907 и 46045.501.367, ВЕДНО с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа, с идентификатор 46045.501.368.2, със застроена площ от 59 (петдесет и девет) кв.м.
Ощеtargimot.com

Къща МАДАН

МАДАН УЛ. ОРФЕЙ № 58
59 м²
16,000 лв
2017-4-21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 6/ 25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 821 (осемстотин двадесет и един) кв.м., находящ се в гр. Мадан, ул. Орфей № 58, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 46045.35.187, 46045.501.369, 46045.501.907 и 46045.501.367, ВЕДНО с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа, с идентификатор 46045.501.368.2, със застроена площ от 59 (петдесет и девет) кв.м.
Ощеtargimot.com

Къща МАДАН

МАДАН УЛ. ОРФЕЙ № 58
59 м²
20,080 лв
2016-11-9
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 6/ 25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 821 (осемстотин двадесет и един) кв.м., находящ се в гр. Мадан, ул. Орфей № 58, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори 46045.35.187, 46045.501.369, 46045.501.907 и 46045.501.367, ВЕДНО с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа, с идентификатор 46045.501.368.2, със застроена площ от 59 (петдесет и девет) кв.м.
Ощеtargimot.com
1 стая
57 м²
43,715
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Ако търсите красиво и омайно планинско кътче. Желаете да се възползвате от удобствата на модерния живот, далеч от шумния град. Привлечени сте от разнообразните възможности за забавление и релаксация на известни курорти. Запалени сте по ски спортовете. Искате пъстра палитра от забележителности. То този комплекс ще ви отведе към отговора на вашите желания, в красивата България, където в магическата планина Родопи е разположен комплекс Падалото. РОДОПИТЕ Планината Родопи се разпростира на териториите на две държави – България и Гърция. Отличава се с мек климат, специфични природни забележителности, над 15 резервата и множество минерални извори. Родопите са родното място на митичния певец Орфей, откъдето идва и старото им име - Славееви гори. Планината пази множество български традиции, народни песни, обичаи и поверия. През 2007 година започва изграждането на спортно туристически център "Перелик", който се намира само на 10 км от м. Падалото. СТЦ "Перелик" се разполага на над- морска височина от 1300 до 2191 м и ще свързва връх Перелик с Пампорово и пистите Мечи чал 1 и 2 в Чепеларе, които са сред най-добрите алпийски писти в Европа. Снежната покривка се задържа с 45 дни повече от Пампорово поради характерните климатични особености и по – високата надморска височина. Предвижда се изграждане на 22 ски-писти с обща дължина 54 км и капацитет над 8000 скиори за час, 3 кабинкови лифта, 4 пътнически въжени линии и 5 влека. С площ от 3000 хка това ще е най – големият южен евро- пейски ски курорт. Новите комуникации, които ще се изграждат, ще свържат СТЦ "Перелик" с Пампорово, Чепеларе и Смолян. В непосредствена близост до комплекс Падалото е предвидено изграждането на лифтова станция от СТЦ "Перелик". В процес на строеж е и 80 километрова отсечка от международен път, свързващ град Смолян и град Ксанти. ПАМПОРОВО Местоположението на курорта е внимателно избрано, планирано и разработено от френски специалисти през 1930 г. Пампорово попада в средиземноморската и континенталната климатична зона. Това разположение поражда уникални природни феномени – 150 дни със сняг и 120 слънчеви дни, които правят Пампорово най-слънчевия ски курорт в Европа. Районът е екологично чист и предлага редица атракции като туристически маршрути, конна езда и възможност за ловен и риболовен туризъм. ПАДАЛОТО В непосредствена близост до гр. Смолян се намират местността Падалото и едноименният комплекс. Той предлага спокойствието и усамотението на домашния уют, съчетани с близост до множество природни забележителности, курортни селища и архитектурно- етнографки резервати. Отдалечен е само на 10 км от курорта Пампорово и бъдещия спортно-туристически център Перелик. На разстояние от 5 км е лифтовата станция Смолянски езера. А 80 км делят комплекса от плажовете на Бяло море. Ски Лифтова станция, намираща се на 5 км от комплекс Падалото, може да Ви отведе до подножието на връх Снежанка – 1926 м. Там Ви очакват 8 ски писти с обща дължина от около 24 км, които предлагат идеални условия за напреднали и начинаещи скиори. Можете да се възползвате от чудесните условия за забавление и релаксация на най-посещавания български ски курорт – Пампорово. Средната годишна температура е 8°C, снежното покритие се задържа над 150 дни, а слънцето грее примамливо около 270 дни в годината. Това природно разнообразие се допълва от пистите за ски бягане и биатлон, специално изграденото спортно стрелбище и ски училищата. Инсталирани са машини за изкуствен сняг, както и осветление за нощно каране. Летен туризъм Родопите са истинско откритие за любителите на летния планински рекреационен туризъм. Ако и Вие сте сред тях, комплекс Падалото може да бъде Вашата отправна точка към най-разнообразни летни приключения – трекинг, планинско колоездене, яздене на кон, спелеология из пещерите в района или разходка по многобройните еко пътеки и маршрути. От тук лесно можете да стигнете до местността Изгрев и Момчил юнак, до връх Перелик и село Проглед, до град Смолян и връх Мургавец, до уникалните Орфееви скали и живописните форми на Триградското и Буйновското ждрело. За любителите билкари и гъбари всеки излет из околността се превръща в пълна кошница цветя, гъби и билки. Лов и риболов Географското положение и чудесното съчетание на море, реки, планини и платовидни полета е причината за голямото видово разнообразие на дивеч по българските земи. Тук ще откриете опитни водачи, които ще Ви запознаят с навиците на различните животни и ще Ви помогнат да се насладите на ловната тръпка. От най-голямата дивечовъдна станция в България – Кормисош, ще си тръгнете с елитни трофеи – от благороден елен, мечка или глиган. Ако обичате спокойствието на риболова, в района има голям брой язовири и реки, които са богати на планинска пъстърва, бяла риба, шаран и костур. КОМПЛЕКСЪТ Комплексът заема площ от 5 300 м², върху която се разполагат четири сгради с обща разгънатата застроена площ 7 188 м², състоящи се от: -двустайни апартаменти, от 50 м² до 65 м² - с възможност за обединяване -4 тристайни апартамента по 120 м² -заведение за хранене – решено в традиционен български стил, с камина и лятна градина, ориентирана към водната площ. Заведението осигурява румсървиз. - SPA център – фитнес зала, сауна, парна баня, помещение за рекреация, масаж, кабинети за водни процедури и необходимите обслужващи помещения. - надземен паркинг и подземни гаражи Комплексът е ограден, с контролно- пропускателен пункт и денонощна охрана. Предвидена е целогодишна поддръжка на общите части на сградите и двора. Като допълнителни услуги се предлагат почистване на апартаментите, пералня, гладене, грижа за цветята, проветряване, събиране и препращане на поща. По желание на собствениците се предлагат услуги по управление на собствеността или пълно сътрудничество с избрана от собствениците агенция за отдаване на притежавания апартамент под наем. Срокът за завършване на комплекса е май 2009 г. Архитектурно комплексът е решен в традиционен български стил. Сградите са с монолитна стоманобетонова конструкция. Външните ограждащи и вътрешните преградни стени са от керамични тухли. Покривът е скатен с необходимата топлоизолация и покритие от керемиди, а фасадите - с интегрирана топлоизолационна система и завършващ слой от структурна мазилка. Зоната на партера е облицована с естествен камък. Предвидените предпазни парапети и декоративни фасадни елементи са от дърво. Във всяка сграда има асансьор. Дворът е оформен с малки подпорни стени с каменна облицовка, настилки от естествен камък и озеленяване съгласно специален проект. За естествено преминаващата рекичка ще бъде изградено ново декоративно корито. СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ Апартаментите се предават напълно завършени , без подвижно обзавеждане: стените и таваните – боядисани с латекс настилка в коридорите, баните и терасите – гранитогрес (теракот) настилка в дневната и спалнята – ламиниран паркет монтирани отоплителни тела, осветителни тела, ключове и контакти във всички помещения обзаведена баня съгласно проекта, включително монтирани аксесоари всеки апартамент има блиндирана входна врата, вътрешни МДФ врати, а също и инсталации за телевизия, интернет и телефон Като допълнителни опции се предлагат: Стандартно кухненско оборудване - цена 3 000 евро, включващо: долен и горен ред шкафове - съобразно конфигурацията на помещението, пералня, фурна за вграждане, стъклокерамичен плот с два котлона, абсорбатор за вграждане, хладилник, мивка със смесител (материал на корпусната мебел – ламинирано ПДЧ, плот термоустойчив с ширина 60 см и дебелина 28 мм). Стандартно обзавеждане на дневна и спалня (при апартаментите с 1 спалня) - цена 5 000 евро, включващо: спалня с нощни шкафчета, двукрилен гардероб, холна гарнитура и масичка, TV шкаф, маса за хранене и четири стола (материал на корпусната мебел – ламинирано ПДЧ, на меката мебел - еко кожа). Обзавеждането може да бъде направено по индивидуален проект, предоставен от клиента, като цената се съгласува допълнително. ЦЕНИ И НАЛИЧНОСТ виж повече СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ За да ви осигурим повече удобство при планиране на разходите, ви предлагаме два оптимизирани плана на плащане: ПЛАН А - стандартен 20% - при подписване на предварителния договор 20% - при завършване на кота 0.00 на сградата, в която се намира апартаментът 20% - при завършване на кота било на сградата, в която се намира апартаментът 20% - при завършване на инсталациите до излаз и тапа и вътрешните мазилки на съответния апартамент 10% - при подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) 10% - при подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Образец 16) и нотариално прехвърляне на имота ПЛАН Б - 5% отстъпка 60% - при подписване на предварителния договор 20% - при завършване на кота било на сградата, в която се намира апартаментът 10% - при подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) 10% - при подписване на протокол за установяване годността за ползване на строежа (Образец 16) и нотариално прехвърляне на имота За всеки клиент може да се изготви индивидуална схема на плащане.
Ощеicbproperties.com