3 стаен апартамент, гр.Смолян

Невястата, гр. Смолян, Област Смолян
3 стаи
120 м²
45,000
Вчера в 22:04
Жилището се намира в блок 11, ж. к. Невястата. В близост до Икономическия техникум и Езиковата гимназия. На етаж има по два апартамента. Разпределението е следното: 2 спални, хол, трапезария, кухня, перилно, баня с тоалетна, отделно тоалетна, 3 тераси, изба, таванско помощение. Блокът е саниран, има контролиран достъп. Отоплението е на ток.
Ощеolx.bg

Вила в Испания

Невястата, гр. Смолян, Област Смолян
135,000
2018-1-18
Продава се вила в Испания с чудесна гледка към планините близо до град Аликанте (9 км.). Квадратурата на имота е 140 кв.м. парцелът е 361 кв.м. Всекидневна, кухня, 3 спални, 3 бани, две тераси (50 и 16 кв.м.). Има място за басейна и паркиране на 3 коли. Не съм в България, пишете моля на вайбър или на сайта. Само 3 часа директен полет от София!
Ощеolx.bg
2 стаи
45 м²
19,000
2018-1-17
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА ЮЖЕН АПАРТАМЕНТ-2 СТАИ В КВ.НЕВЯСТАТА-МЕЖДУ СТАР И НОВ ЦЕНТЪР.СЪСТОИ СЕ ОТ ПРОСТОРЕН ХОЛ С КАМИНА,КУННЯ С ТРАПЕЗАРИЯ И ТЕРАСА ПРЕУСТРОЕНА В КУХН.БОКС;БАНЯ С ВАНА;КОРИДОР.ЖИЛИЩЕТО Е С МНОГО ПОДОБРЕНИЯ:КАМИНА;ПОДОВЕ НА ТЕРАКОТ;ИКОНОМИЧНО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ;САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ С ВАНА НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ;КУХН.ШКАФОВЕ ОТ МАСИВНО ДЪРВО;ВЪНШНИ РОЛЕТНИ И ВЪТРЕШНИ ЩОРИ.В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБЗАВЕЖДАНЕТО.ИМА И ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ.
Ощеbazar.bg
212 м²
25,000
2018-1-17
На самия път , южно изложение.
Ощеolx.bg
2 стаи
48 м²
26,000
Днес в 02:49
Продаваният апартамент е ново строителство и е с много добро местоположение - в долния район на кв. 'Невястата. ' Състои се от две стаи, тоалетна с баня. Изцяло е обзаведен.
Ощеbazar.bg
1033 м²
65,000
2018-1-18
Продавам или давам под наем парцел в гр.Смолян - нов център под хотел Дикас
Ощеolx.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65 м²
61,812 лв
2018-1-10
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ул. "Чан" №4, бл. "Невястата" 11, вх. Б, ет. 3, ап. 19
71 м²
49,805 лв
2017-12-1
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 67653.917.551.2.9 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, пет, пет, едно, точка, две, точка, девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, ул. „Чан“ № 4, бл. „Невяста“ 11, вх. Б, ет. 3, ап. 19, със застроена площ 70,58 кв.м. /седемдесет цяло петдесет и осем стотни/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, при граници: на същия етаж - СОС с идентификатор 67653.917.551.2.10, отдолу – СОС с идентификатор 67653.917.551.2.5 и отгоре – СОС с идентификатор 67653.917.551.2.13, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 67653.917.551.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, пет, пет, едно, точка, две, точка/ по кадастралната карта на град Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/ 10.05.2005г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра София, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет арабско/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, разположен на III /трети/ етаж във вход "Б" в жилищен блок "Невястата 11 /единадесет/", построен в град Смолян, ж.к. "Невястата", при граници на апартамента: държавни жилища, ВЕДНО с принадлежащото избено помещение № 19 /деветнадесет арабско/ с полезна площ 2,54 кв.м. /две цяло петдесет четири стотни/, при граници на избеното помещение: държавни избени помещения, ВЕДНО с 1,74 % /едно цяло седемдесет и четири стотни процента/ идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота в който е построена сградата.
Ощеtargimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88 м²
112,500 лв
2017-10-19
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com
2 стаи
60 м²
35,000
2017-10-25
Продава се обзаведен апартамент, находящ се на първи висок етаж с площ 60,39 кв.м. Състои се от всекидневна с тераса, кухня, спалня, баня с тоалетна и входно антре. Апартамента е изцяло южен, с отлични довършителни работи. Към апартамента прилежи и избено помещение с площ 6,38 кв.м., както и паркомясто.
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65 м²
54,900 лв
2017-10-4
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Ощеtargimot.com
143 м²
80,000 лв
2017-9-8
Продава се панорамен мезонет /ново строителство/, на две нива състоящ се от дневна с кухня и столова, входно антре, три спални, 2 бани с тоалетни, още 1 тоалетна и лоджия. Апартамента е в незавършен вид - стени и тавани - шпакловка, подове - замазка. Изпълнени са Ел. и ВиК инсталации, телефон, интернет, кабелна, пожароизвестяване и СОТ. Положени са тръби за отоплителна инсталация. Външна дограма РVС, входна блиндирана врата. Към апартамента има и избено помещения.
Ощеbazar.bg
2 стаи
76 м²
50,000
2017-9-19
Продава се апартамент ново строителство /2011 г/, състоящ се от спалня, всекидневна с кухненски кът и обща тераса и баня с тоалетна. Апартамента се продава напълно обзаведен. Към апартамента прилежи и изба с площ 4,66 кв.м. Сградата разполага с подземен паркинг и асансьор.
Ощеbazar.bg
3 стаи
78 м²
38,200
2017-8-16
ТЕЛ.:0879432468;0301 69999/ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН И ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ-НОВ МОНОЛИТ В ЛУКСОЗНА СГРАДА С АКТ 16 ОТ 2009Г.НА СПОКОЙНО И СЛЪНЧЕВО МЯСТО С ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ-В БЛИЗОСТ ДО ОУ'ИВ.ВАЗОВ',ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ,ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ,КОЛЕЖ,БИЛЛА И НЕДАЛЕЧ ОТ ОБЩ. И ОБЛ.АДМИНИСТРАЦИЯ,ПОЩА,СЪДЕБНА ПАЛАТА,БОЛНИЦА, ТЕАТЪР И ДР.ЖИЛИЩЕТО Е СЪС ЗП 63.41 КВ.М.И СЕ СЪСТОИ ОТ ОБОРУДВАНА КУХНЯ,ПРОСТОРНА ДНЕВНА С ПАНОРАМНА ЮЖНА ТЕРАСА С КРАСИВ ИЗГЛЕД,ДВЕ МАЛКИ СПАЛНИ/ЕДНАТА ПРЕХОДНА/,КУХН.БОКС,ОБОРУДВАНА БАНЯ С ДУШ КАБИНА,АНТРЕ.КЪМ ЖИЛИЩЕТО И ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 5.11КВ.М. КАКТО И СЪОТВЕТНИТЕ 4.32%ОТ ОЧ НА СГРАДАТА/8.17КВ.М/И ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ В/У ЗЕМЯТА.В ПАРЦЕЛА ИМА ДЕТСКА ПРОЩАДКА И БАРБЕКЮ С БЕСЕДКА.ДОГРАМА PVC-СТЪКЛОПАКЕТ,СТЕНИ НА ФИНА ШПАКЛОВКА,ПОДОВЕ-ЛАМИНАТ И ТЕРАКОТ,MDF ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ,БАНЯ ФАЯНС/ТЕРАКОТ.ЖИЛИЩЕТО Е В МНОГО ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.ПОДХОДЯЩА ИНВЕСТИЦИЯ И С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.СЪДЕЙСТВИЕ ЗА КРЕДИТ ЗА ПОКУПКА ПРИ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ И ВИСОКА СТЕПЕН НА ФИНАНСИРАНЕ.
Ощеbazar.bg
3 стаи
93 м²
64,400
2017-8-16
223: ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗА ПРОДАЖБА АПАРТАМЕНТ 93КВ.М. В КВ.НЕВЯСТАТА.ЕТАЖ 3.ИЗЛОЖЕНИЕ -ЮГ,ИЗТОК,ЗАПАД В НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕН ВИД, ЛУКСОЗНО ОБЗАВЕДЕН.СГРАДАТА Е С АКТ 16 И Е ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ С АСАНСЬОР.АПАРТАМЕНТА СЕ СЪСТОИ ОТ ХОЛ С ТРАПЕЗАРИЯ И КУХНЕНСКИ БОКС, 2СПАЛНИ, САН.ВЪЗЕЛ, 3ТЕРАСИ С ПРИЛЕЖАЩО СЪМ НЕГО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ И СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА. тел .0301 6 9999 ИЛИ 0879432468
Ощеbazar.bg
108 м²
48,808 лв
2017-8-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.917.570.1.59, с адрес: гр.Смолян, ул. Евридика , вх. Б , етаж 6, ателие 5 с площ 94,98 кв.м, по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян, обл.Смолян, одобрена със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК-гр.Смолян, изменена със заповед КД-14-21-109/16.03.2011г. на Началника на СГКК-гр.Смолян, с предназначение: ателие за творческа дейност, находящо се в жилищна сграда 1, с идентификатор 67653.917.570.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.570, с площ 1414кв.м, представляващ урбанизирана територия, за високо застрояване, с граници: имоти 67653.917.568, 67653.917.574, 67653.917.761, 67653.917.571 и 67653.917.569 по кадастралната карта на гр.Смолян и при границина самостоятелния обект: на същия етаж: СО 67653.917.570.1.60 и СО 67653.917.570.1.58, над обекта няма, под обекта: СО 67653.917.570.1.30, СО 67653.917.570.1.29, СО 67653.917.570.1.28 и СО 67653.917.570.1.27, ВЕДНО с 12,98 кв.м идеални части от общите части на жилищната сграда, както и съответните проценти идеални части от правото на строеж върху поземления имот
Ощеbazar.bg

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65 м²
68,620 лв
2017-8-2
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65 м²
60,960 лв
2017-6-2
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Ощеtargimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88 м²
120,000 лв
2017-6-12
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com

Двустаен апартамент СМОЛЯН

СМОЛЯН ж.б. "Невястата" 21, ул. Чан, ет. 1, ап. 3
65 м²
76,200 лв
2017-3-22
АПАРТАМЕНТ 3 (трети) представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.705.1.25 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно, точка, две, пет) находящ се в гр. Смолян, жилищен блок "Невястата 21" (двадесет и едно), ул. "Чан", на първи жилищен етаж, съответстващ на второ ниво, състоящ се от антре, баня с тоалетна, дневна, кухня, спалня, тераса със застроена площ от 64.67 кв.м. (шестдесет и четири цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра), представляващ самостоятелено обособен обект в жилищен блок "Невястатата 21" (двадесет и едно) с идентификатор 67653.917.705.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет, точка, едно), построен в поземлен имот с идентификатор 67653.917.705 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, седем, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията "урбанизирана", начин на трайно ползване "територии заети от населени места", с площ на имота по кадастрална карта от 902 кв.м. (деветстотин и два квадратни метра), участващ в УПИ XIII (тринадесети) - за жилищно строителство, кв. 230 (двеста и тридесети)по плана на гр. Смолян, ВЕДНО с ИЗБА № 3 (три) с площ от 5.94 кв.м. (пет цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра), ВЕДНО с 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, съответстващи на 8.68 кв.м. (осем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и 4.58 % (четири цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, съостветстващи на 50.04 кв.м. (петдесет цяло нула четири стотни) квадратни метра, при граници и съседи на апартамента: на същия етаж - 67653.917.705.1.23, 67653.917.705.1.26, под обекта - 67653.917.705.1.9, 67653.917.705.1.10, 67653.917.705.1.11, 67653.917.705.1.21, 67653.917.705.1.6, 67653.917.705.1.7, 67653.917.705.1.12, 67653.917.705.1.19, 67653.917.705.1.8, над обекта - 67653.917.705.1.30, граници и съседи на избеното помещение: избено помещение № 2 и избено помещение № 4, граници и съседи на имота - имоти с идентификатори 67653.917.720, 67652.917.551 и 67653.917.552.
Ощеtargimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88 м²
150,000 лв
2017-2-20
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com

Къща СМОЛЯН

СМОЛЯН УЛ. НЕВЯСТАТА № 34
88 м²
157,600 лв
2016-12-9
ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 294 кв.м. (двеста деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в землището на гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, на административен адрес: ул. Невястата, № 34, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.914.497, 67653.914.69, 67653.914.456, 67653.914.67, ВЕДНО с разположената в поземления имот ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.1 и със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра), ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.2, със застроена площ от 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра) и с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 67653.914.68.3, със застроена площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра) и с предназначение: Хангар, депо, гараж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Смолян, Невястата