Оплакване
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.914.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД–18–14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 348 кв.м. (триста четиридесет и осем квадратни метра), находящ се на адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Васил Профиров № 3, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застояване (до 10 м.), при
Адрес: ул. Васил Профиров № 3, Смолян
164 м²
112 041 лв
2.10.2018 г.
164 м²2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: ул. Васил Профиров № 3, Смолян
164 м²
110 617 лв
26.07.2018 г.
164 м²26.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече