Продава Къща, Борисово

с.Борисово, ПК 7064 Сливо поле Русе
Едноетажна масивна къща в близкото до Русе село Борисово, разположена на удобно и достъпно през цялата година място с излаз на асфалтов път. На площ от 90 кв.м. са разпределени шест помещения - всекидневна, четири спални и кухня, както и обширна баня. До сградата е долепена постройка, използвана за лятна кухня, гараж и селскостопански постройки. Под жилищните помещения в сутерен се намира обширна изба. Дворът е с площ от 500 кв.м. Имотът се предлага с обзавеждането.
5.01.17 г., 12:07 bgoffers.com
90.0 м²
22 000,00 лв

Продава Къща, Бръшлен

с.Бръшлен, ПК 7069 Сливо поле Русе
Сиана Имоти Русе продава едноетажна реновирана къща в русенското село Бръшлен. Къщата е със застроена площ 70 кв.м. и се състои от просторна дневна - 30 кв.м., две спални, кухня - 13 кв.м. и баня със санитарен възел. Допълнително разполага с изба - котелно помещение. Пред къщата е изградена красива веранда, на която можете да прекарвате чудесни мигове на отмора. Дворното място на имота е отлично поддържано и е с площ 1050 кв.м.
26.12.16 г., 16:40 bgoffers.com
70.0 м²
23 000,00 €

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 68 661 лв.
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
105.0 м²
68 661,00 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 49 116.75 лв.
21.11.16 г., 4:12 targimot.com
100.0 м²
49 116,00 лв
МАГАЗИН № А-5 /буква „А”, тире, пет/, със застроена площ от 23.71 кв.м. /двадесет и три квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, намиращ се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл.Русе в търговски комплекс, построен в УПИ ХVІІІ-500 /осемнадесет римско, тире, петстотин арабско/, в кв.57 /петдесет и седем/ по плана на града, целият с площ от 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м., с административен адрес: пл.Демокрация, при граници за магазина: на запад – магазин № А-4, на север – санитарен възел – общ за търговския комплекс, на юг – терен, на изток – магазин № А-6, граници на имота: на север – парцел ХІХ-510 /по нотариален акт, а по скица УПИ ХІХ – 501/, на изток – УПИ ХVІІ-509, на юг – улица, на запад – улица, заедно с 1.67 /един квадратен метър и шестдесет и седем квадратни дециметра/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена Начална цена, от която ще започне публичната продан: 18 750.75 лв. МАГАЗИН № А-6 /буква „А”, тире, шест/, със застроена площ от 24.51 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра/, намиращ се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл.Русе в търговски комплекс, построен в УПИ ХVІІІ-500 /осемнадесет римско, тире, петстотин арабско/, в кв.57 /петдесет и седем/ по плана на града, целият с площ от 2 530 /две хиляди петстотин и тридесет/ кв.м., с административен адрес: пл.Демокрация № 2 /две/, при граници за магазина: на запад – магазин № А-5, на север – магазин № А-10, на юг – магазин Б-1, на изток – терен, граници на имота: на север – парцел ХІХ-510 /по нотариален акт, а по скица УПИ ХІХ – 501/, на изток – УПИ ХVІІ-509, на юг – улица, на запад – улица, заедно с 1.73 /един квадратен метър и седемдесет и три квадратни дециметра/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена Начална цена, от която ще започне публичната продан: 19 386 лв.
20.11.16 г., 17:53 targimot.com
24.0 м²
18 750,00 лв
СУПЕРМАРКЕТ НА САМООБСЛУЖВАНЕ НАХОДЯЩ СЕ В РУСЕНСКИЯ РЕГИОН/ЦЕНТЪР СЕЛИЩНА СИСТЕМА. ЗП НА ОБЕКТА 240М2 ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 170М2 ОСТАНАЛИТЕ СА В ,СТАЯ ЗА ОТДИХ,СКЛАД,САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ,ОФИС.ИЗГРАДЕНА РАМПА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ОТДЕЛЕН НЕЗАВИСИМ САМОСТОЯТЕЛЕН ПОДХОД ,ХЛАДИЛНА КАМЕРА-ПЛЮСОВА,МИНОСОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ,ХЛАДИЛНО ЩАНДОВО И ТЪРГОВСКООБОРУДВАНЕ- ПОСЛЕДНА ТЕХНОЛОГИЯ ИТАЛИАНСКО ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ,ВИДЕОНОБЛЮДЕНИЕ,,ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АЛАРМЕНИ С-МИ,СОТ С-МА,С-МА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ ПРОТИВ КРАЖБИ,ФОТОКЛЕТКА НА ВХОД,ДВЕ ФУНКЦИОНИРАЩИ РАБОТНИ КАСИ,СОФТУЕРНА СИСТЕМА,КЛИМАТИЧНА АСПИРАЦИЯИ КЛИМАТИЗАЦИЯ- ВСМУКАТЕЛНА И НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМИ,ОЗВУЧАВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЕКТ,ГОЛЯМ ПАРКИНГ,ЗА ЛЕКО И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ,АВАРИЕН ИЗХОД, ВЪЗМОЖНОСТ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА 0888889760
1.11.16 г., 21:49 bazar.bg
240.0 м²
1 660 000,00 лв

Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле Снежана Кожухарова
Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода)
24.10.16 г., 13:50 homes.bg
7000.0 м²
7 700,00 лв
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място – 2770 кв. м, мелница - 450 кв. м, масивен обор с две стаи – 130 кв. м, полумасивни складове и навеси – 141 кв. м, полумасивен хамбар – 181 кв. м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
24.10.16 г., 13:44 grad.bg
902.0 м²
100 000,00 лв
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място 2770 кв.м, мелница - 450 кв.м, масивен обор с две стаи 130 кв.м, полумасивни складове и навеси 141 кв.м, полумасивен хамбар 181 кв.м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
14.10.16 г., 10:33 bazar.bg
2770.0 м²
100 000,00 €
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място - 2770 кв.м, мелница - 450 кв.м, масивен обор с две стаи - 130 кв.м, полумасивни складове и навеси - 141 кв.м, полумасивен хамбар - 181 кв.м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
12.08.16 г., 13:00 alo.bg
2770.0 м²
100 000,00 €

Промишлена сграда, 902m 2 (продажба)

с.Сливо Поле, общ. Сливо Поле
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място – 2770 кв.м, мелница - 450 кв.м, масивен обор с две стаи – 130 кв.м, полумасивни складове и навеси – 141 кв.м, полумасивен хамбар – 181 кв.м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
27.07.16 г., 15:04 officespace.bg
100 000,00 €
Продавам къща в Сливо поле (близо до центъра) Къщата е на плоча и с вътрешни стълби към втория етаж, санитарния възел е вътре.Здраво монолитно строителство от 80-те години.Къщата е подходяща за живеене и на две семейства.На цената на двустаен в кварталите получавате двор, гараж и възможност да живеете повече хора.Пътят е прекрасен и сега след ремонта на бул.”Тутракан” се стига за 15 мин.
19.07.16 г., 22:19 alo.bg
121.0 м²
60 000,00 лв
prodavam ednoetajna kashta v grad slivo pole v kvartal slivica s dvorno mqsto dekar i polovina.. Допълнителна информация Вид къща 1-етажна Вид строителство Тухла
4.04.16 г., 16:55 bezplatno.net
20 000,00 лв

Имот-с.Ряхово,об л.Русе

Русе и област Сливо поле Ряхово Цар Борис 1 1
Къщата се намира на главен път,разположена е на ъгъл на кръстовище,на централно място е.Има ток и вода,а също така и помпа включително и нужното оборудване за поливане на насажденията в двора.Тоалетната е външна,баня няма.Местоположе нието на имота предполага и развиването на търговска дейност.Срещу имота се намира детска градина и газ станция.
31.03.16 г., 10:42 555.bg
5 стаи
25 000,00 лв

Къща на два етажа с гараж

Сливо поле Русе и област Сливо поле 1
Продавам къща в Сливо поле (близо до центъра) Къщата е на плоча и с вътрешни стълби към втория етаж,санитарния възел е вътре,Здраво монолитно строителство от 80-те години.Къщата е подходяща за живеене и на две семейства.
31.03.16 г., 10:33 555.bg
6 стаи
50 960,00 лв

Продавам къща със хранителен магазин

Русе и област Сливо поле Голямо Враново Mарица 1
Продавам къща с помещение за хранителен магазин, платен акт 16 и всички останали документи, градина със овощни дървета.Магазина е във добро състояние,а къщата се нуждае от ремонт цената може да се корегира на място.
31.03.16 г., 10:08 555.bg
7 стаи
17 000,00 лв

Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле
Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода)
30.03.16 г., 17:10 officespace.bg
7 700,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Сливо поле

Къща Стамболово

Стамболово УЛ. КОКИЧЕ 16 - ИД 237/2011
на с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. „Кокиче” №16 /шестнадесет/, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни
12.01.17 г., 18:49 targimot.com
78.0 м²
12 090,00 лв

Парцел Стамболово

Стамболово УЛ. КОКИЧЕ 16 - ИД 237/2011
квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. „Кокиче” №16 /шестнадесет/, с площ от
12.01.17 г., 18:28 targimot.com
800.0 м²
1 650,00 лв
, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой
11.01.17 г., 12:10 obiava.biz
1 300,00 лв

Къща Малко Враново

Малко Враново УЛ. САКАР ПЛАНИНА - ИД 472/2014
. Малко Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Сакар планина съставляващо поземлен имот пл. № 255 /двеста петдесет и пет/ в
6.01.17 г., 18:42 targimot.com
74.0 м²
9 600,00 лв

Къща Кошарна

Кошарна УЛ. БАЙКАЛ 3- ИД 144/2010
/ в кв.11 /единадесет/ по регулационния план на с.Кошарна, по ул. Байкал №3 /три/, община Сливо поле, обл. Русе, с площ
4.01.17 г., 16:40 targimot.com
67.0 м²
2 400,00 лв
, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Плащаме в брой или по банков път! Изготвяме нужните документи за финализиране на
27.12.16 г., 12:02 obiava.biz
1 200,00 лв
! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой пред Нотариус или
27.12.16 г., 12:02 obiava.biz
1 200,00 лв
– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили! Плащане в брой или по банков път! Изготвяме нужните
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 200,00 лв
землището на село Кошарна, община Сливо поле, област Русе, в местността ФОНДА, с начин на трайно ползване ПОЛСКА КУЛТУРА, с
25.12.16 г., 17:58 targimot.com
5000.0 м²
937,00 лв
, общ.Лясковец, общ.Сухиндол! -обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново! Плащаме в брой
16.12.16 г., 3:25 obiava.biz
1 300,00 лв
Тухлена къща в село в община Сливо поле на 20 км от Русе и река Дунав.тел.00359899855101 www.roni.bg
4.12.16 г., 10:07 bazar.bg
100.0 м²
5 000,00 €

Къща Ряхово

Ряхово ул. Кирил и Методий № 5
шестдесет и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, хиляда двеста и деветдесет/, адрес на имота: с. Ряхово, общ. Сливо поле
21.11.16 г., 4:11 targimot.com
68.0 м²
2 400,00 лв

Къща Кошарна

Кошарна УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1 - ИД 36/2014
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се в с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, по ул. „Васил Левски“ № 1 ... римско/, в квартал 46 /четиридесет и шест/, по регулационния план на село Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, одобрен със
15.11.16 г., 23:40 targimot.com
105.0 м²
42 000,00 лв
регулационния план на с. Черешово, общ. Сливо поле, обл. Русе, одобрен със заповед № 188/15.03.1986 г., при граници: от
14.11.16 г., 1:55 targimot.com
50.0 м²
5 400,00 лв

Земеделска земя Юделник

Юделник МЕСТНОСТ ТОП ТИКЕН - 518/2010
на с. Юделник, общ. Сливо поле. Обл. Русе, местността „ТОП ТИКЕН“, ЕККАТЕ 86026, с площ на поземления имот 10.000 дка ... съседи: № 058015, Полска култура на Илхан Османов Яхийов № 058024, Полски път на Община Сливо поле № 058011, Полска култура ... на Юсеин ЮсеиновХасанов № 058024, Полски път на Община Сливо поле № 058013, Полска култура на Билгин Бедри Исмаил
31.10.16 г., 16:39 targimot.com
10000.0 м²
9 000,00 лв

Къща Стамболово

Стамболово ул. „Простор” № 23
в Държавно дворно място, представляващо УПИ VІІ-127, в кв. 16, по плана с. Стамболово, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул
30.10.16 г., 3:45 targimot.com
120.0 м²
3 300,00 лв

Къща Малко Враново

Малко Враново УЛ. САКАР ПЛАНИНА- ИД 472/2014
. Малко Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Сакар планина съставляващо поземлен имот пл. № 255 /двеста петдесет и пет/ в
24.10.16 г., 14:30 targimot.com
74.0 м²
12 000,00 лв
Сливо поле. Първият етаж и приземието имат РЗП от 806,08 м2 Bтория етаж е с РЗП 377,28 м2 На втория етаж също се намират
12.10.16 г., 10:14 bazar.bg
1183.0 м²
190 000,00 лв
Тухлена къща в село в община Сливо поле на 20 км от Русе и река Дунав.тел.00359899855101 www.roni.bg
11.05.16 г., 16:29 bazar.bg
100.0 м²
5 000,00 €
Сливо поле. Първият етаж и приземието имат РЗП от 806,08 м2 Bтория етаж е с РЗП 377,28 м2 На втория етаж също се намират
7.04.16 г., 17:06 bazar.bg
1183.0 м²
190 000,00 лв
част от Сливо поле. То отстои на около 40 км от Русе. Редовна автобусна линия свързва местните хора с областния център Русе
25.03.16 г., 13:23 bulgarianproperties.bg
90.0 м²
24 500,00 €