Къща с гараж

гр. Сливо поле, Област Русе
28,500
Вчера в 04:52
Продавам къща в Сливо поле (близо до центъра) Къщата е на плоча и с вътрешни стълби към втория етаж, санитарния възел е вътре. Здраво монолитно строителство от 80-те години. Къщата е подходяща за живеене и на две семейства. На цената на двустаен в кварталите получавате двор, гараж и възможност да живеете повече хора. Пътят е прекрасен и сега след ремонта на бул. ”Тутракан” се стига за 15 мин.
Ощеolx.bg
1000 м²
1,000
2018-1-17
ТИР ДОСТЪП! ДВА ПОРТАЛА! СОБСТВЕН ТРАФОПОСТ! Производствено масивно помещение, находящо се до град Русе, на 15 км от Дунав мост в посока Силистра в град Сливо поле, в близост до главен път и център. Сградата е със застроена площ от 1000 кв.м., включваща: сутерен и 2 етажа с производствена площ по 400 кв.м., обзаведена офисна част с климатици и дървени стъклопакети. Дворно място е с площ от 5 000 кв.м. със собствен трафопост /мощност - 100 KW/, кладенец, овощни дръвчета, ТИР достъп и паркоместа. Всички комуникации- асансьор, телефон, ток, вода. Помещението е в много добро състояние, подходящо е както за производствени цели, така и за складова база, митнически склад, шоурум и др.
Ощеolx.bg
1000 м²
199,000
2018-1-18
ТИР ДОСТЪП! ДВА ПОРТАЛА! СОБСТВЕН ТРАФОПОСТ! Производствено масивно помещение, находящо се до град Русе, на 15 км от Дунав мост в посока Силистра в град Сливо поле, в близост до главен път и център. Сградата е със застроена площ от 1000 кв.м., включваща: сутерен и 2 етажа с производствена площ по 400 кв.м., обзаведена офисна част с климатици и дървени стъклопакети. Дворно място е с площ от 5 000 кв.м. със собствен трафопост /мощност - 100 KW/, кладенец, овощни дръвчета, ТИР достъп и паркоместа. Всички комуникации- асансьор, телефон, ток, вода. Помещението е в много добро състояние, подходящо е както за производствени цели, така и за складова база, митнически склад, шоурум и др.
Ощеolx.bg
88,300
2017-12-1
Илейн Имоти Ви предлага двуетажна, монолитна къща в гр. Сливо поле. В сутерена е разположен гараж и мазе. Първият етаж разполага с просторен коридор, хол с камина, кухня с излаз към тераса и с преход към спалня и санитарен възел. Вторият етаж се състои от две спални с излаз към обща, просторна тераса и помещение, което е подходящо за дрешник.
Ощеalo.bg

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
105 м²
42,012 лв
2017-11-26
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 42 012 лв.
Ощеtargimot.com
50 м²
124,980
2017-11-27
Парцел земеделска земя 2 х 25 дка, общо 50 дка, с променено предназначение в промишлена. Одобрен ПУП. Намира се на 40 км, източно от гр.Русе, на 1 км от селище, 700 м от централен път Русе-Силистра и на 200 м от далекопровод 20 кV.
Още1001line.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
100 м²
30,056 лв
2017-11-26
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 30 056.40 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА № 11 - ИД 913/2013
120 м²
33,000 лв
2017-9-20
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1 024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. ЦЕНА: 33 000.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч, до 18:00 лв. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
105 м²
46,680 лв
2017-9-3
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 46 680 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
100 м²
33,396 лв
2017-9-3
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 33 396 лв.
Ощеtargimot.com
75 м²
15,600
2017-7-27
Илейн Имоти Ви предлага двуетажна къща от 75кв.м. с двор от 850кв.м.. Първият етаж се състои се от коридор, две стаи, мазе и помещение предвидено за баня. Вторият етаж разполага с две стаи и коридор. В двора има отделна постройка от 16кв.м. За контакт: Виктория Чиликова 0893 049 600.
Ощеbazar.bg
1000 м²
190,000
2017-7-20
Агенция за недвижими имоти Rusedom.com продава производствено помещение, намиращо се в гр. Сливо Поле - на 15 километра от Дунав мост. Имотът се намира близо до главен път и центъра на града. Сградата е със застроена площ от 1000 кв. м. Състои се от сутерен и 2 етажа с производствена площ по 400 кв. м. . В допълнение има и обзаведена офисна част с климатици и дървени стъклопакети. Дворно място е с площ от 5 000 кв. м. със собствен трафопост /мощност - 100 KW/, кладенец, овощни дръвчета. Предлага достъп на тежкотоварни камиони (включително с влекачи с полуремаркета) и прилежащи паркоместа. Има всички необходими комуникации- асансьор, телефон, ток, вода. Помещението е в много добро общо състояние. Подходящо е както за производствени цели, така и за складова база, митнически склад, шоурум и др. Цената на този имот е 199 000 евро. Възможен е коментар на цената! Не пропилявайте тази възможност! Обадете се сега: 0879 05 45 45 - Светломир Иванов
Ощеbazar.bg
100 м²
39,900
2017-7-18
Продава МАСИВНА къща с ГОЛЯМ двор от 3600 кв.м в гр. Сливо поле, лятна кухня, два ГАРАЖА, селскостопански постройки, маза, шапрон, кладенец, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: пет стаи, /преход/, кухненски бокс, баня, маза под къщата и ЛЯТНА КУХНЯ състояща се от: две стаи, коридор, водоснабдени. ПРЕДИМСТВА: в регулация, на две улици, асфалтов път, целогодишен достъп,слънчево и равно място, поддържано дворно място засадено с овощни дръвчета, ограда с циментови блокчета, КЛАДЕНЕЦ за поливане. Строителство 60-те години. ИМОТЪТ е подходящ както за живеене, така и за БИЗНЕС.Пълно съдействие за ипотечен и /или потребителски кредит/. ДОГОВАРЯНЕ!!!
Ощеbazar.bg

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
105 м²
46,680 лв
2017-7-2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 46 680 лв.
Ощеtargimot.com
100 м²
39,900
2017-7-11
Продава МАСИВНА къща с ГОЛЯМ двор от 3600 кв.м в гр. Сливо поле, лятна кухня, два ГАРАЖА, селскостопански постройки, маза, шапрон, кладенец, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: пет стаи, /преход/, кухненски бокс, баня, маза под къщата и ЛЯТНА КУХНЯ състояща се от: две стаи, коридор, водоснабдени. ПРЕДИМСТВА: в регулация, на две улици, асфалтов път, целогодишен достъп,слънчево и равно място, поддържано дворно място засадено с овощни дръвчета, ограда с циментови блокчета, КЛАДЕНЕЦ за поливане. Строителство 60-те години. ИМОТЪТ е подходящ както за живеене, така и за БИЗНЕС.Пълно съдействие за ипотечен и /или потребителски кредит/. ДОГОВАРЯНЕ!!!
Ощеbazar.bg

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
100 м²
33,396 лв
2017-7-2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 33 396 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА 11 - ИД 913/2013
160 м²
41,250 лв
2017-6-28
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1 024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 41 250.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА 11 - ИД 913/2013
160 м²
41,520 лв
2017-4-20
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1 024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. ЦЕНА: 41 520.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
105 м²
58,350 лв
2017-4-17
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 58 350 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
100 м²
41,745 лв
2017-4-17
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 41 745 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА 11 - ИД 913/2013
160 м²
51,900 лв
2017-2-20
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 51 900.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле
100 м²
39,293 лв
2017-2-8
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 39 293.40 лв.
Ощеtargimot.com

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
105 м²
54,928 лв
2017-2-8
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 54 928.80 лв.
Ощеtargimot.com
902 м²
100,000 лв
2016-10-24
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място – 2770 кв. м, мелница - 450 кв. м, масивен обор с две стаи – 130 кв. м, полумасивни складове и навеси – 141 кв. м, полумасивен хамбар – 181 кв. м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
Ощеgrad.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Сливо поле