Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА 11 - ИД 913/2013
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1 024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. ЦЕНА: 41 520.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
20.04.17 г., 8:50 targimot.com
160.0 м²
41 520 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул.Витоша № 5
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 41 745 лв.
17.04.17 г., 8:48 targimot.com
100.0 м²
41 745 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 58 350 лв.
17.04.17 г., 8:48 targimot.com
105.0 м²
58 350 лв
Продавам къща в Сливо поле (близо до центъра) Къщата е на плоча и с вътрешни стълби към втория етаж, санитарния възел е вътре.Здраво монолитно строителство от 80-те години.Къщата е подходяща за живеене и на две семейства.На цената на двустаен в кварталите получавате двор, гараж и възможност да живеете повече хора.Пътят е прекрасен и сега след ремонта на бул.”Тутракан” се стига за 15 мин.
4.04.17 г., 7:14 alo.bg
121.0 м²
60 000 лв

Продавам къща в гр. Сливо поле

център гр. Сливо поле обл. Русе
Къщата се намира в гр. СЛИВО ПОЛЕ- Русенско на ул. Никола Обретенов-1. Намира се на добро място-почти на центъра, отлична комуникация, близо до парк, данъчно, магазини и спирка. Има училище до средно образование и детска градина и всичко е на близо. Къща за основен ремонт-покрив, ВиК-смяна на тръбите, дограма и изолация (пожелание), тук там шпакловка на някои стаи и това ви е ремонта. Може да видите къщата как изглежда отвън, при интерес с уговорка и отвътре. Има приземен етаж състоящ се от три помещения, едното е избено, и горен етаж също три стаи и коридор. В страни от къщата има лятна кухня и баня стая общо 50кв. -там покрива е надежден, но може да се смени от 1977г. е.
4.04.17 г., 12:44 alo.bg
250.0 м²
22 000 €
Продава се къща в центъра на града. Стопански постройки.
4.04.17 г., 18:22 bazar.bg
70.0 м²
22 000 €

Продавам къща в гр. Сливо поле

ценър гр. Сливо поле обл. Русе
Къщата се намира в гр. СЛИВО ПОЛЕ- Русенско ул. Никола Обретенов-1. Намира се на добро място-почти на центъра, отлична комуникация, близо до парк, данъчно, магазини и спирка. Има училище до средно образование и детска градина и всичко е на близо. Къща за основен ремонт-покрив, ВиК-смяна на тръбите, дограма и изолация (пожелание), тук там шпакловка на някои стаи и това ви е ремонта. Може да видите къщата как изглежда отвън, при интерес с уговорка и отвътре. Има приземен етаж състоящ се от три помещения, едното е избено, и горен етаж също три стаи и коридор. В страни от къщата има лятна кухня и баня стая общо 50кв. -там покрива е надежден, но може да се смени от 1977г. е. Има и стопански сгради в лошо състояние и външна тоалетна- септична яма.
14.03.17 г., 20:28 alo.bg
250.0 м²
22 000 €

Продавам къща

гр. Сливо поле обл. Русе
Продавам къща с голям двор, два гаража, водоснабдена пристройка от две стаи с лятна кухня, кладенец и стопански постройки
14.03.17 г., 17:52 alo.bg
170.0 м²
43 000 €
Къщата се намира в гр. СЛИВО ПОЛЕ- Русенско на ул. Никола Обретенов-1.Намира се на добро място-почти на центъра,отлична комуникация , близо до парк , данъчно, магазини и спирка. Има училище до средно образование и детска градина и всичко е на близо . Къща за основен ремонт-покрив, ВиК-смяна на тръбите,дограма и изолация (пожелание), тук там шпакловка на някои стаи и това ви е ремонта. Може да видите къщата как изглежда отвън,при интерес с уговорка и отвътре.Има приземен етаж състоящ се от три помещения ,едното е избено,и горен етаж също три стаи и коридор.В страни от къщата има лятна кухня и баня стая общо 50кв.-там покрива е надежден,но може да се смени от 1977г. е. Има и стопански сгради в лошо състояние и външна тоалетна- септична яма. За повече информация позвънете на телефона : 876236363
15.03.17 г., 11:17 bazar.bg
250.0 м²
22 000 €

Къща Сливо поле

Сливо поле УЛ. МУСАЛА 11 - ИД 913/2013
ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгърната застроена площ 160 кв.м. /сто и шестдесет квадратни метра/, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА - стопанска сграда, склад и навес, с площ 140 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА – лятна кухня с площ 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 120 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, ГАРАЖ с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ с площ 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, разположени в ДВОРНО МЯСТО , находящо се в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе, ул. Мусала № 11 /единадесет/, с площ по нотариален акт 960 кв.м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/, а по скица № 75/26.03.2008 г. на Община Сливо поле, Дирекция „СА“ с площ 1024.00 кв.м. /хиляда двадесет и четири квадратни метра/, съставляващо поземлен имот № 2668 /двеста шестдесет и осем/, квартал 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Сливо поле, и всички други подобрения в имота, при граници: ул. Мусала, улица, поземлен имот № 269, поземлен имот № 1019. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 51 900.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, в размер на 26 000 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
20.02.17 г., 17:59 targimot.com
160.0 м²
51 900 лв

Къща Сливо поле

Сливо поле
ДВОРНО МЯСТО с площ от 896 кв.м. /осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІХ – 205 /девет римско, тире, двеста и пет арабско/, в кв. 28 /двадесет и осем/, с административен адрес: ул.Витоша № 5 /пет/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 100.05 кв.м. /сто квадратни метра и пет квадратни дециметра/ и ГАРАЖ със застроена площ от 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/ и масивен гараж, със застроена площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, с всички подобрения върху имота, при граници: улица, УПИ Х-205, УПИ VІІІ-205, УПИ ІV – 207. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 39 293.40 лв.
8.02.17 г., 7:10 targimot.com
100.0 м²
39 293 лв
Къщата се намира в гр. СЛИВО ПОЛЕ- Русенско ул. Никола Обретенов-1.Намира се на добро място-почти на центъра,отлична комуникация , близо до парк , данъчно, магазини и спирка. Има училище до средно образование и детска градина и всичко е на близо . Къща за основен ремонт-покрив, ВиК-смяна на тръбите,дограма и изолация (пожелание), тук там шпакловка на някои стаи и това ви е ремонта. Може да видите къщата как изглежда отвън,при интерес с уговорка и отвътре.Има приземен етаж състоящ се от три помещения ,едното е избено,и горен етаж също три стаи и коридор.В страни от къщата има лятна кухня и баня стая общо 50кв.-там покрива е надежден,но може да се смени от 1977г. е. Има и стопански сгради в лошо състояние и външна тоалетна- септична яма. За повече информация позвънете на телефона : 0876236363
6.02.17 г., 12:47 bazar.bg
250.0 м²
22 000 €

Къща Сливо поле

Сливо поле ул. Хан Омуртаг № 2
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, намиращо се в гр.Сливо поле, общ.Сливо поле, обл. Русе, представляващо парцел ІV – 136 /четири римско, тире, сто тридесет и шест арабско/, в кв. 53 /петдесет и три/ - по нотариален акт, а по скица представляващо УПИ ІV – 1085/четири римско, тире, хиляда осемдесет и пет арабско/, в кв.53 /петдесет и три/, с административен адрес: гр.Сливо поле, ул. Хан Омуртаг № 2 /две/, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 кв.м. /сто и пет квадратни метра/ и гараж със застроена площ от 37 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, съгласно удостоверение от Община Сливо поле, а по нотариален акт: жилищна сграда, лятна кухня, изба, стопанска постройка, тоалетна и други подобрения, при граници: улица, УПИ V-136, УПИ ІІІ – 137, УПИ ІХ - 138 Начална цена, от която ще започне публичната продан: 54 928.80 лв.
8.02.17 г., 7:10 targimot.com
105.0 м²
54 928 лв

Продава Къща, Бръшлен

с.Бръшлен, ПК 7069 Сливо поле Русе
Сиана Имоти Русе продава едноетажна реновирана къща в русенското село Бръшлен. Къщата е със застроена площ 70 кв.м. и се състои от просторна дневна - 30 кв.м., две спални, кухня - 13 кв.м. и баня със санитарен възел. Допълнително разполага с изба - котелно помещение. Пред къщата е изградена красива веранда, на която можете да прекарвате чудесни мигове на отмора. Дворното място на имота е отлично поддържано и е с площ 1050 кв.м.
26.12.16 г., 16:40 bgoffers.com
70.0 м²
23 000 €
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място – 2770 кв. м, мелница - 450 кв. м, масивен обор с две стаи – 130 кв. м, полумасивни складове и навеси – 141 кв. м, полумасивен хамбар – 181 кв. м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
24.10.16 г., 13:44 grad.bg
902.0 м²
100 000 лв

Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле Снежана Кожухарова
Асфалтиран път Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода); с възможност за промяна на предназначението.
24.10.16 г., 13:50 homes.bg
7000.0 м²
8 200 лв
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място - 2770 кв.м, мелница - 450 кв.м, масивен обор с две стаи - 130 кв.м, полумасивни складове и навеси - 141 кв.м, полумасивен хамбар - 181 кв.м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
12.08.16 г., 13:00 alo.bg
2770.0 м²
100 000 €

Промишлена сграда, 902m 2 (продажба)

с.Сливо Поле, общ. Сливо Поле
Оборудван мелничен комплекс за производствена дейност в идеалния център на град Сливо поле, зад общината. Имотът включва дворно място – 2770 кв.м, мелница - 450 кв.м, масивен обор с две стаи – 130 кв.м, полумасивни складове и навеси – 141 кв.м, полумасивен хамбар – 181 кв.м. Двор, лице на две улици. С разрешително за експлоатация. Предимства: УПИ, изключителна локация, изградена инфраструктура на асфалт, ток, вода. Нотариален акт, пълно досие на имота и машините, без тежести. Цена 100 000 евро, договаряне.
27.07.16 г., 15:04 officespace.bg
100 000 €

Къща на два етажа с гараж

Сливо поле Русе и област Сливо поле 1
Продавам къща в Сливо поле (близо до центъра) Къщата е на плоча и с вътрешни стълби към втория етаж,санитарния възел е вътре,Здраво монолитно строителство от 80-те години.Къщата е подходяща за живеене и на две семейства.
31.03.16 г., 10:33 555.bg
6 стаи
130.0 м²
50 960 лв

Продавам къща със хранителен магазин

Русе и област Сливо поле Голямо Враново Mарица 1
Продавам къща с помещение за хранителен магазин, платен акт 16 и всички останали документи, градина със овощни дървета.Магазина е във добро състояние,а къщата се нуждае от ремонт цената може да се корегира на място.
31.03.16 г., 10:08 555.bg
7 стаи
860.0 м²
17 000 лв

Имот-с.Ряхово,об л.Русе

Русе и област Сливо поле Ряхово Цар Борис 1 1
Къщата се намира на главен път,разположена е на ъгъл на кръстовище,на централно място е.Има ток и вода,а също така и помпа включително и нужното оборудване за поливане на насажденията в двора.Тоалетната е външна,баня няма.Местоположе нието на имота предполага и развиването на търговска дейност.Срещу имота се намира детска градина и газ станция.
31.03.16 г., 10:42 555.bg
5 стаи
90.0 м²
25 000 лв

Земеделска земя, 7000m 2 (продажба)

с.Бабово, общ. Сливо Поле
Равно и чисто място, граничещо с улица от населеното място (наблизо ток и вода); с възможност за промяна на предназначението.
30.03.16 г., 17:10 officespace.bg
8 200 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Сливо поле