Не е намерено нищо
Оплакване
Имотът се намира село Божевци, общ. Сливен, в бившия стопански двор на селото. Общата площ е 3 289 кв.м. ( два парцела (УПИ) съответно по 1836 кв.м., и 1453 кв.м.), без застрояване. Имотът се намира в южната част на селото, на 5 км от главния път II 53, свързващ Сливен и гр. Елена.
с. Божевци, Сливен
3289 м²
7 000 лв
24.08.2018 г.
3289 м²24.08.2018 г.
Ощеbazar.bg
с. Божевци, Сливен
Имотът се намира село Божевци, общ. Сливен, в бившия стопански двор на селото. Общата площ е 3 289 кв.м. ( два парцела (УПИ) съответно по 1836 кв.м., и 1453 кв.м.), без застрояване. Имотът се намира в южната част на селото, на 5 км от главния път II 53, свързващ Сливен и гр. Елена.
Оплакване
Прекрасна и чиста природа. Красиви планински панорами. Статут Овцеферма. Подходящо за финансиране по Европейските Земеделски програми. Възможно и Вилно селище, налична виза. На асфалтов път, трафопост 100 м, 200 м. от бивш пионерски лагер. Кипилово 3 км. Котел 30 км. Елена 35 км. Сливен 53 км. От собственика.
с. Кипилово, Област Сливен
22138 м²
49 000 €
16.04.2018 г.
22138 м²16.04.2018 г.
Ощеolx.bg
с. Кипилово, Област Сливен
Прекрасна и чиста природа. Красиви планински панорами. Статут Овцеферма. Подходящо за финансиране по Европейските Земеделски програми. Възможно и Вилно селище, налична виза. На асфалтов път, трафопост 100 м, 200 м. от бивш пионерски лагер. Кипилово 3 км. Котел 30 км. Елена 35 км. Сливен 53 км. От собственика.
Оплакване
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. БИВШ ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС, в с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, разположен в четири поземлени имота с номера 032001, 032004, 000165 и 000407 по КВС и представляващ комплекс от 23 сгради и съоръжения с обща застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Всички сгради и съоръжения са разположени в имот № 032001 като в останалите 3 имота няма изградени сгради и съоръжения. Върху имота няма тежести и не е в съсобственост. Характеристики: Местоположение: Обектът се намира в западната част на землището на с. Дражево, местност „Казлача“ общ. Тунджа, обл. Ямбол, на 1 километър от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 2 километра от автомагистрала „Тракия“ и на 1.5 км от центъра на с. Дражево. На запад, север и изток граничи с полски пътища и ниви, на юг с асфалтов път свързващ с. Дражево с път II-53 Сливен - Ямбол. Външни изгледи към имота: Прилежащ терен: площта на терена е 107.93 дка /сто и седем декара и деветдесет и три квадратни метра/ в 4 поземлени имота: -Имот № 032001 с площ 102.805 дка /големият имот очертан на приложената снимка/ -Имот № 032004 с площ 3.190 дка /малкия имот очертан на приложената снимка, намира се между имот № 032001 и асфалтовия път/ -Имот № 000165 с площ 0.639 дка /намира се на около 500м. на юг от отчертаните имоти на приложената снимка/. -Имот № 000407 с площ 1.296 дка /намира се северно от имот 032001, разположен е между него и автомагистрала „Тракия“/ Сграден фонд: Състои се от 3 Краварника, 6 склада, сграда за производство на фураж, битова сграда, портиерна, 6 сгради с друго предназначение, помпена станция, сграда кантар, 2 трансформаторни поста, административна сграда или общо 23 сгради и съоръжения всички разположени в имот 032001, в задоволително състояние и в момента се експлоатират като складове и производствен цех. Част от помещенията в сградите не се ползват и се нуждаят от леки ремонти (измазване, боядисване, подова настилка). Покривите са в незадоволително състояние, поради влияние на атмосферните условия и се нуждае от частичен ремонт. Комуникации: Достъп до имота: Имотът е с отлично разположение от логистична гледна точка, намира се на 2 км от автомагистрала „Тракия“, на 1 км от от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 10 километра от гр. Ямбол и 20 км от гр. Сливен. До имота се достига по асфалтов път в добро състояние, като порталът е разположен в югоизточната част на имота, към имота може да се подходи и от северната му страна, където е разположен втори вход, предназначен главно за земеделска техника. Около имота има ограда изградена от циментови колове и мрежа. Електроснабдяване: В имота има електрозахранване, със самостоятелна партида, Обекта разполага със собствени два трансформаторни поста, от които функционира само единият. В обекта има както монофазно, така и трифазно електрозахранване. Изградено е работещо електро оборудване и окабеляване, с възможност за разширение при необходимост. ВиК и канализация: Водоснабдяването с вода в обекта се осъществява посредством сонда, в обекта няма питейна вода както и канализация за отпадни води. Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид отличното местоположение в логистичен аспект, съществуващия сграден фонд, индивидуалните предимства на терена. Сградите могат да се ползват и самостоятелно, с различно предназначение всяка. Към момента част от сградния фонд е отдаден под наем. Площи: Терен 107.93 дка кв.м. Сгради със застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Цени: Продажна цена: 2 700 000 лв. Наемна цена: 5 000 лв. Посочените цени са без ДДС.
с. Дражево, Област Ямбол
15318 м²
2 700 000 лв
11.09.2018 г.
15318 м²11.09.2018 г.
Ощеolx.bg
с. Дражево, Област Ямбол
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. БИВШ ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС, в с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, разположен в четири поземлени имота с номера 032001, 032004, 000165 и 000407 по КВС и представляващ комплекс от 23 сгради и съоръжения с обща застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Всички сгради и съоръжения са разположени в имот № 032001 като в останалите 3 имота няма изградени сгради и съоръжения. Върху имота няма тежести и не е в съсобственост. Характеристики: Местоположение: Обектът се намира в западната част на землището на с. Дражево, местност „Казлача“ общ. Тунджа, обл. Ямбол, на 1 километър от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 2 километра от автомагистрала „Тракия“ и на 1.5 км от центъра на с. Дражево. На запад, север и изток граничи с полски пътища и ниви, на юг с асфалтов път свързващ с. Дражево с път II-53 Сливен - Ямбол. Външни изгледи към имота: Прилежащ терен: площта на терена е 107.93 дка /сто и седем декара и деветдесет и три квадратни метра/ в 4 поземлени имота: -Имот № 032001 с площ 102.805 дка /големият имот очертан на приложената снимка/ -Имот № 032004 с площ 3.190 дка /малкия имот очертан на приложената снимка, намира се между имот № 032001 и асфалтовия път/ -Имот № 000165 с площ 0.639 дка /намира се на около 500м. на юг от отчертаните имоти на приложената снимка/. -Имот № 000407 с площ 1.296 дка /намира се северно от имот 032001, разположен е между него и автомагистрала „Тракия“/ Сграден фонд: Състои се от 3 Краварника, 6 склада, сграда за производство на фураж, битова сграда, портиерна, 6 сгради с друго предназначение, помпена станция, сграда кантар, 2 трансформаторни поста, административна сграда или общо 23 сгради и съоръжения всички разположени в имот 032001, в задоволително състояние и в момента се експлоатират като складове и производствен цех. Част от помещенията в сградите не се ползват и се нуждаят от леки ремонти (измазване, боядисване, подова настилка). Покривите са в незадоволително състояние, поради влияние на атмосферните условия и се нуждае от частичен ремонт. Комуникации: Достъп до имота: Имотът е с отлично разположение от логистична гледна точка, намира се на 2 км от автомагистрала „Тракия“, на 1 км от от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 10 километра от гр. Ямбол и 20 км от гр. Сливен. До имота се достига по асфалтов път в добро състояние, като порталът е разположен в югоизточната част на имота, към имота може да се подходи и от северната му страна, където е разположен втори вход, предназначен главно за земеделска техника. Около имота има ограда изградена от циментови колове и мрежа. Електроснабдяване: В имота има електрозахранване, със самостоятелна партида, Обекта разполага със собствени два трансформаторни поста, от които функционира само единият. В обекта има както монофазно, така и трифазно електрозахранване. Изградено е работещо електро оборудване и окабеляване, с възможност за разширение при необходимост. ВиК и канализация: Водоснабдяването с вода в обекта се осъществява посредством сонда, в обекта няма питейна вода както и канализация за отпадни води. Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид отличното местоположение в логистичен аспект, съществуващия сграден фонд, индивидуалните предимства на терена. Сградите могат да се ползват и самостоятелно, с различно предназначение всяка. Към момента част от сградния фонд е отдаден под наем. Площи: Терен 107.93 дка кв.м. Сгради със застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Цени: Продажна цена: 2 700 000 лв. Наемна цена: 5 000 лв. Посочените цени са без ДДС.
Оплакване
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. БИВШ ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС, в с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, разположен в четири поземлени имота с номера 032001, 032004, 000165 и 000407 по КВС и представляващ комплекс от 23 сгради и съоръжения с обща застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Всички сгради и съоръжения са разположени в имот № 032001 като в останалите 3 имота няма изградени сгради и съоръжения. Върху имота няма тежести и не е в съсобственост. Линк към имота към имота от GoogleMaps: *** Характеристики: Местоположение: Обектът се намира в западната част на землището на с. Дражево, местност „Казлача“ общ. Тунджа, обл. Ямбол, на 1 километър от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 2 километра от автомагистрала „Тракия“ и на 1.5 км от центъра на с. Дражево. На запад, север и изток граничи с полски пътища и ниви, на юг с асфалтов път свързващ с. Дражево с път II-53 Сливен - Ямбол. Външни изгледи към имота: Прилежащ терен: площта на терена е 107.93 дка /сто и седем декара и деветдесет и три квадратни метра/ в 4 поземлени имота: -Имот № 032001 с площ 102.805 дка /големият имот очертан на приложената снимка/ -Имот № 032004 с площ 3.190 дка /малкия имот очертан на приложената снимка, намира се между имот № 032001 и асфалтовия път/ -Имот № 000165 с площ 0.639 дка /намира се на около 500м. на юг от отчертаните имоти на приложената снимка/. -Имот № 000407 с площ 1.296 дка /намира се северно от имот 032001, разположен е между него и автомагистрала „Тракия“/ Сграден фонд: Състои се от 3 Краварника, 6 склада, сграда за производство на фураж, битова сграда, портиерна, 6 сгради с друго предназначение, помпена станция, сграда кантар, 2 трансформаторни поста, административна сграда или общо 23 сгради и съоръжения всички разположени в имот 032001, в задоволително състояние и в момента се експлоатират като складове и производствен цех. Част от помещенията в сградите не се ползват и се нуждаят от леки ремонти (измазване, боядисване, подова настилка). Покривите са в незадоволително състояние, поради влияние на атмосферните условия и се нуждае от частичен ремонт. Комуникации: Достъп до имота: Имотът е с отлично разположение от логистична гледна точка, намира се на 2 км от автомагистрала „Тракия“, на 1 км от от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 10 километра от гр. Ямбол и 20 км от гр. Сливен. До имота се достига по асфалтов път в добро състояние, като порталът е разположен в югоизточната част на имота, към имота може да се подходи и от северната му страна, където е разположен втори вход, предназначен главно за земеделска техника. Около имота има ограда изградена от циментови колове и мрежа. Електроснабдяване: В имота има електрозахранване, със самостоятелна партида, Обекта разполага със собствени два трансформаторни поста, от които функционира само единият. В обекта има както монофазно, така и трифазно електрозахранване. Изградено е работещо електро оборудване и окабеляване, с възможност за разширение при необходимост. ВиК и канализация: Водоснабдяването с вода в обекта се осъществява посредством сонда, в обекта няма питейна вода както и канализация за отпадни води. Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид отличното местоположение в логистичен аспект, съществуващия сграден фонд, индивидуалните предимства на терена. Сградите могат да се ползват и самостоятелно, с различно предназначение всяка. Към момента част от сградния фонд е отдаден под наем. Площи: Терен 107.93 дка кв.м. Сгради със застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Цени: Продажна цена: 2 700 000 лв. Наемна цена: 5 000 лв. Посочените цени са без ДДС.
с. Дражево, Ямбол
15318 м²
2 700 000 лв
24.08.2018 г.
15318 м²24.08.2018 г.
Ощеbazar.bg
с. Дражево, Ямбол
Представяме на Вашето внимание следния собствен недвижим имот. БИВШ ТЕЛЕУГОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС, в с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, разположен в четири поземлени имота с номера 032001, 032004, 000165 и 000407 по КВС и представляващ комплекс от 23 сгради и съоръжения с обща застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Всички сгради и съоръжения са разположени в имот № 032001 като в останалите 3 имота няма изградени сгради и съоръжения. Върху имота няма тежести и не е в съсобственост. Линк към имота към имота от GoogleMaps: *** Характеристики: Местоположение: Обектът се намира в западната част на землището на с. Дражево, местност „Казлача“ общ. Тунджа, обл. Ямбол, на 1 километър от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 2 километра от автомагистрала „Тракия“ и на 1.5 км от центъра на с. Дражево. На запад, север и изток граничи с полски пътища и ниви, на юг с асфалтов път свързващ с. Дражево с път II-53 Сливен - Ямбол. Външни изгледи към имота: Прилежащ терен: площта на терена е 107.93 дка /сто и седем декара и деветдесет и три квадратни метра/ в 4 поземлени имота: -Имот № 032001 с площ 102.805 дка /големият имот очертан на приложената снимка/ -Имот № 032004 с площ 3.190 дка /малкия имот очертан на приложената снимка, намира се между имот № 032001 и асфалтовия път/ -Имот № 000165 с площ 0.639 дка /намира се на около 500м. на юг от отчертаните имоти на приложената снимка/. -Имот № 000407 с площ 1.296 дка /намира се северно от имот 032001, разположен е между него и автомагистрала „Тракия“/ Сграден фонд: Състои се от 3 Краварника, 6 склада, сграда за производство на фураж, битова сграда, портиерна, 6 сгради с друго предназначение, помпена станция, сграда кантар, 2 трансформаторни поста, административна сграда или общо 23 сгради и съоръжения всички разположени в имот 032001, в задоволително състояние и в момента се експлоатират като складове и производствен цех. Част от помещенията в сградите не се ползват и се нуждаят от леки ремонти (измазване, боядисване, подова настилка). Покривите са в незадоволително състояние, поради влияние на атмосферните условия и се нуждае от частичен ремонт. Комуникации: Достъп до имота: Имотът е с отлично разположение от логистична гледна точка, намира се на 2 км от автомагистрала „Тракия“, на 1 км от от републикански път II-53 Сливен - Ямбол, на 10 километра от гр. Ямбол и 20 км от гр. Сливен. До имота се достига по асфалтов път в добро състояние, като порталът е разположен в югоизточната част на имота, към имота може да се подходи и от северната му страна, където е разположен втори вход, предназначен главно за земеделска техника. Около имота има ограда изградена от циментови колове и мрежа. Електроснабдяване: В имота има електрозахранване, със самостоятелна партида, Обекта разполага със собствени два трансформаторни поста, от които функционира само единият. В обекта има както монофазно, така и трифазно електрозахранване. Изградено е работещо електро оборудване и окабеляване, с възможност за разширение при необходимост. ВиК и канализация: Водоснабдяването с вода в обекта се осъществява посредством сонда, в обекта няма питейна вода както и канализация за отпадни води. Предназначение: Имотът има широки перспективи за развитие предвид отличното местоположение в логистичен аспект, съществуващия сграден фонд, индивидуалните предимства на терена. Сградите могат да се ползват и самостоятелно, с различно предназначение всяка. Към момента част от сградния фонд е отдаден под наем. Площи: Терен 107.93 дка кв.м. Сгради със застроена площ 15318 кв.м и РЗП 15318 кв.м. Цени: Продажна цена: 2 700 000 лв. Наемна цена: 5 000 лв. Посочените цени са без ДДС.
Оплакване
Предлагаме за продажба два имота в с. Баня, област Сливен, с обща площ от 19 900 кв. м. (единият с площ 9 500 кв. м. и другия 10 400 кв. м. ). В цената е включено и разрешение за ползване на топла минерална вода 53 градуса за 20 годишен период, както и готов проект за присъединяване. В съседство на парцелите има действаща минерална баня, както и останки от стара римска такава. Минералният извор е на 100 метра от парцела. За повече информация, моля свържете се с лицензиран брокер на имота-Огнян Георгиев. Особености: • За жил.строителство • Ток, вода, регулация
с.Баня, Сливен
19900 м²
258 700 €
14.05.2018 г.
19900 м²14.05.2018 г.
Ощеhomes.bg
с.Баня, Сливен
Предлагаме за продажба два имота в с. Баня, област Сливен, с обща площ от 19 900 кв. м. (единият с площ 9 500 кв. м. и другия 10 400 кв. м. ). В цената е включено и разрешение за ползване на топла минерална вода 53 градуса за 20 годишен период, както и готов проект за присъединяване. В съседство на парцелите има действаща минерална баня, както и останки от стара римска такава. Минералният извор е на 100 метра от парцела. За повече информация, моля свържете се с лицензиран брокер на имота-Огнян Георгиев. Особености: • За жил.строителство • Ток, вода, регулация
Оплакване
Имотът се намира село Божевци, общ. Сливен, в бившия стопански двор на селото. Общата площ е 3 289 кв.м. ( два парцела (УПИ) съответно по 1836 кв.м., и 1453 кв.м.), без застрояване. Имотът се намира в южната част на селото, на 5 км от главния път II 53, свързващ Сливен и гр. Елена.
с. Божевци, Област Сливен
3289 м²
7 000 лв
30.04.2018 г.
3289 м²30.04.2018 г.
Ощеolx.bg
с. Божевци, Област Сливен
Имотът се намира село Божевци, общ. Сливен, в бившия стопански двор на селото. Общата площ е 3 289 кв.м. ( два парцела (УПИ) съответно по 1836 кв.м., и 1453 кв.м.), без застрояване. Имотът се намира в южната част на селото, на 5 км от главния път II 53, свързващ Сливен и гр. Елена.
Оплакване
1. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение:
Адрес: ул. Жечо Вичов № 20, Сливен
124 м²
16 000 лв
Вчера в 14:59
124 м²Вчера в 14:59
Ощеtargimot.com
Адрес: ул. Жечо Вичов № 20, Сливен
1. СГРАДА с идентификатор № 39030.501.411.1 /тридесет и девет хиляди и тридесет точка петстотин и едно точка четиристотин и единадесет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със заповед РД-18-95/29.12.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: гр. Котел, общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Жечо Вичов” № 20, със застроена площ 53 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение:
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече