Магазин СЛИВЕН

СЛИВЕН ул."Неофит Бозвели" 28
106.0 м²
137 700 лв
24.10.16 г., 14:19
Самостоятелен обект с идентификатор №67338.532.112.1.8 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ магазин №1, находящ се в сутерена на сграда, находяща се в гр.Сливен ул.Неофит Бозвели №28, със застроена площ 106,08 кв.м., ведно с 47.29 % ид.части от ОЧС, равняващи се на 13.93 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя
Още targimot.com