Магазин СЛИВЕН

СЛИВЕН ул."Неофит Бозвели" 28
Самостоятелен обект с идентификатор №67338.532.112.1.8 по кадастралната карта на гр.Сливен, представляващ магазин №1, находящ се в сутерена на сграда, находяща се в гр.Сливен ул.Неофит Бозвели №28, със застроена площ 106,08 кв.м., ведно с 47.29 % ид.части от ОЧС, равняващи се на 13.93 кв.м., заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя
24.10.16 г., 14:19 targimot.com
106.0 м²
137 700,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Сливен ул. Неофит Бозвели
№ 4976, находящ се в гр. Сливен, ул. „Неофит Бозвели” № 14, при съседи: имоти с № 67338.532.80, 67338.532.85, 67338.532.82, 67338.532.238, 67338.532.77, 67338.532.78 ... тридесет и две точка седемдесет и седем/, с предназначение – за търговска дейност, находящ се в гр. Сливен, ул. „Неофит ... / кв.м., урбанизирана територия, за комплексно застрояване, със стар идентификатор № 4978, находящ се в гр. Сливен, ул
12.12.16 г., 18:15 targimot.com
35.0 м²
35 670,00 лв