Оплакване
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.516.169 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Сливен, ул. „Мочурите“ № 17, целият с площ 350 кв.м. /триста и петдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Ур
Адрес: ул. Мочурите № 17, Сливен
86 м²
17 600 лв
1.11.2018 г.
86 м²1.11.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
Адрес: ул. Мочурите № 17, Сливен
86 м²
20 250 лв
1.07.2018 г.
86 м²1.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече