Тристаен апартамент Яворец

Яворец пл. "Девети септември" № 5
АПАРТАМЕНТ № 2 (две) на I (първи) етаж, вход "Б" от триетажна масивна жилищна сграда, цялата с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) квадратни метра, находяща се в село Яворец, Община Габрово, пл. "Девети септември" №5 (пет) с площ на апартамента от 81,62 (осемдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни) квадратни метра, при граници: изток - стълбищна клетка, запад - дворно място, север - апартамент № 3 (три) на Георги Райчев, юг - апартамент № 1 (едно) на Светозар Пъдевски, отгоре - апартамент № 6 (шест) на Лальо Лалев, отдолу - магазин и работилница, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 11,34 (единадесет цяло и тридесет и четири стотни) квадратни метра, при граници: изток - коридор, запад - дворно място, север - избено помещение № 3 (три), юг - избено помещение № 5 (пет), както и 5109 % (пет цяло сто и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху Урегулиран поземлен имот І (едно римско) отреден за битова сграда на ТКЗС, квартал 18 (осемнадесети) по плана на село Яворец, Община Габрово, целият с площ 1800 (хиляда и осемстотин) квадратни метра, при граници по нотариален акт: урегулиран поземлен имот II - 150 (две римско за планоснимачен номер сто и петдесет) на Тота Петрова, урегулиран поземлен имот XI (единадесет римско) - парк, улица осови точки 58 - 60 (петдесет и осем тире шестдесет) и улица с осови 60 - 48 (шестдесет тире четиридесет и осем). НАЧАЛНА ЦЕНА: 12 039 (дванадесет хиляди тридесет и девет) лева.
Вчера в 18:01 targimot.com
81.0 м²
12 039,00 лв

Етаж от къща на топ локация в центъра на столицата

Област София гр. София "Център" ул. 6-ти септември
Многостайно жилище с добри параметри, цялостно обзавеждане и отлична локация в сърцето на София, ул. 6-ти Септември. Имотът предствлява етаж от къща с двор и паркомясто и се състои от: • Голям вестибюл • Отделна кухня с вграден килер • Три самостоятелни спални /едната е със собствена баня и тоалетна/ • Кабинет/спалня • Отделна втора баня • Отделна втора тоалетна • Два балкона Паркомястото се наема на отделна цена от 100евро на месец. Комуникативното и удобно местоположение, изпълнено с градски дух и културна наследственост, дава максимално бърз достъп до емблематични за столицата места, улици и сгради, популярни заведения, ресторанти, театри и галерии, места за отдих и разходки. В района се намират множество удобства, услуги и обществени институции, в това число: Резиденция на Великобритания, Посолство на Полша, Посолство на Унгария и др. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го наемете, ще имаме ангажимент да организираме среща с наемодателя, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на договор за наем и приемо-предавателен протокол за имота. Обичайната практика е да се предплати един наем за първия месец и да се остави гаранционен депозит при наемодателя в размер на един наем. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по-подробна информация относно процедурата за наемане на имот. С нас можете не само да наемете имот, но и да се възползвате от редица допълнителни услуги. Можем да предложим застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Вчера в 11:18 bulgarianproperties.bg
160.0 м²
1 000,00 €
Продава бетонов и варов възел-две сгради съответно с площ 13 кв.м. и 10 кв.м., навес за материали с площ 107 кв.м. и открита площадка разположени в парцел с площ 5592 кв.м. ограден в гр. Септември.
21.01.17 г., 19:28 bazar.bg
23.0 м²
75 000,00 €

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 69 - ИД 1041/2016
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.2631.15.11 /шест три четири две седем точка две точка две шест три едно точка едно пет точка едно едно/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Шести септември № 69 /шестдесет и девет/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 11 /единадесет/, състоящ се от стая, вестибюл, кухня, коридор, входно антре, килер, сервизни помещения и балкон. Самостоятелният обект се намира в сграда № 15 /петнадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2631 /шест три четири две седем точка две точка две шест три едно/. Предназначение на самостостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ според нотариален акт и без данни за площ според кадастрална карта, ведно с прилежащите части: Таванско помещение № 1 /едно/с площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/ и Избено помещение № 3 /три/ с площ от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, заедно с 6.98 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.2631.15.12, 63427.2.2631.15.10; под обекта: 63427.2.2631.15.7, над обекта: няма. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 48 075.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА, в размер на 35 000 лева,вписана Възбрана в полза на КСК РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА, ,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч.з а оглед на имота.
20.01.17 г., 19:29 targimot.com
60.0 м²
48 075,00 лв

Къща ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧЕРВЕН БРЯГ ул 23 септември 16
Предишни търгове на този имот
20.01.17 г., 18:52 targimot.com
46.0 м²
12 960,00 лв

Парцел Дропла

Дропла ул."Девети Септември"
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1035 кв.м., находящ се в с.Дропла, общ.Балчик, ул.”Девети Септември”, представляващо имот с идентификатор №23769.501.564, по кадастралната карта на селото, одобрена със заповед №300-5-85/2003 г., при граници и съседи за имота – имот кад.№565, имот кад.№548 и имот кад.№220.
19.01.17 г., 17:08 targimot.com
1035.0 м²
2 580,00 лв

Офис ВАРНА

ВАРНА гр.Варна, жк.Вл.Варненчик , ул.Шести Септември 28
Предишни търгове на този имот
18.01.17 г., 18:23 targimot.com
41.0 м²
19 800,00 лв

Офис ВАРНА

ВАРНА гр.Варна, жк.Вл.Варненчик , ул.Шести Септември 28
Предишни търгове на този имот
18.01.17 г., 18:23 targimot.com
34.0 м²
17 100,00 лв
Без комисиона, цени на инвеститора! Продавам апартаменти в нова жилищна сграда, разположена на много добро място, близо до бул. Никола Мушанов и стадион Септември. Апартаментът, който представям с тази оферта, е със статут на ателие и с много добро жилищно разпределение, което включва коридор, дневна, обединена с трапезария и кухненски бокс, една спалня, баня с тоалетна, един балкона, на който се излиза от дневната и спалнята. Предлага се на шпакловка и замазка. Сградата ще бъде изпълнена на шест етажа, със стилна и модерна фасада. Общите части ще бъдат изпълнени луксозно с два хидравлични асансьора от висок клас. Предвиден е подземен паркинг, както и гаражи на първо ниво. Предвидено е също и професионално озеленяване в уютния двор към сградата, с обособени зони за отдих и почивка. Разрешение за ползване (Акт 16) очакваме в края на 2017 година. Има възможност за закупуване на подземни гаражи за сумата от 11 000 евро. Можете да разчитате на нашата професионална компетентност и на съвет при избора на най-подходящия за Вас имот, съобразно Вашите нужди и изисквания. На разположение съм за предоставяне на нужната проектна документация, както и снимки, документиращи етапите на строителството и качеството на използваните материали и технологии. Предлагаме още:
17.01.17 г., 18:08 mirela.bg
82.84 м²
52 500,00 €

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Шести септември" № 87
ИД 20158250400138 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.159.1.15 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно осем, точка, едно, пет, девет, точка, едно, точка, едно, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-58/09.01.2014 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 87 (осемдесет и седем), ет. 6 (шест), ап. Д/12 (буква „Д“ / дванадесет), който СОС се намира в сграда 1 с идентификатор 56784.518.159.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно осем, точка, едно, пет, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-2390/02.12.2010 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 87 (осемдесет и седем), застроена площ: 190 кв.м. (сто и деветдесет квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.159 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно осем, точка, едно, пет, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 87 (осемдесет и седем), площ: 393 кв.м. (триста деветдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 160, квартал: 243, парцел: XII-160, съседи: 56784.518.160, 56784.518.1323, 56784.518.158, 56784.518.154, 56784.518.153, 56784.518.1495, който самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.159.1.15 е с предназначение: Жилище, апартамент, с посочена в документа площ: 122,78 кв.м. (сто двадесет и две цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), брой нива на обекта: 2 (две), при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 1: на същия етаж: 56784.518.159.1.23, под обекта: 56784.518.159.1.24, над обекта: 56784.518.159.1.16, при съседни самостоятелни обекти на СОС при ниво 2: на същия етаж: 56784.518.159.1.16, 56784.518.159.1.23, под обекта: 56784.518.159.1.23, над обекта: няма, ведно с пролежащите на СОС части: изба № 3 (три) с площ: 12,65 кв.м. (дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра) и 9,71 % ид.ч. (девет цяло и седемдесет и една стотни процента идеални части) от общите части на сградата – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а по акт за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ „Д“ (мезонет), на мансардния и тавански етаж на сградата, състоящ се на ниво мансарден етаж от: кухненски бокс, дневна стая и столова, спалня и баня и на ниво тавански етаж от: ателие и открита тераса, с обща застроена площ на двете нива от 122,78 кв.м. (сто двадесет и две цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници: ателие „Г“, южна фасада, западен калкан, северна фасада, стълбищна клетка и ателие „Е“, ведно с избено помещение № 3 (три), с площ от 12,65 кв.м. (дванадесет цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: изба № 2, изба № 4 и коридор, както и 9,71 % (девет цяло и седемдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на построената съгласно одобрени КЗСП и ЗРП и по одобрен архитектурен проект жилищна сграда, която се състои от четири етажа, мансарден етаж и таван, в дворно място, находящо се в град Пловдив, бул. „Шести септември: № 87 (осемдесет и седем), съставляващо имот XII-148 (дванадесет – сто четиридесет и осем), от квартал 15 (петнадесет) – нов, квартал 243 (двеста четиридесет и три) – стар, по плана на Втора градска част – град Пловдив, целия имот с площ от 386 кв.м. (триста осемдесет и шест квадратни метра), при граници за парцела: бул. „Шести Септември“, имот IX-147, имот XI-153, имот VI-150 и имот V-149, ведно със съответните за тези обекти право на строеж върху описаното по-горе дворно място. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 114 750 лева (сто и четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
4.01.17 г., 11:58 targimot.com
123.0 м²
114 750,00 лв

Многостаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември № 2
ИД № 20169110400155/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.514.803.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, четири, точка, осем, нула, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, район Западен, бул. 6-ти септември № 2, ет. 2, ап. 2/6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.514.803.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, район Западен, бул. 6-ти септември № 2, със застроена площ на сградата: 267 кв.м. (двеста шестдесет и седем кв.м.), брой етажи: 7, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.514.803 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. 6-ти септември № 2-10, с площ на поземления имот: 2081 кв.м. (две хиляди и осемдесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 5140803, квартал: 437, парцел: IV-жил.компл., при съседи на поземления имот: 56784.514.919; 56784.514.810; 56784.514.913; и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.514.803.1.2 е с предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 112,20 кв.м. (сто и дванадесет цяло и двадесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 2,542% идеални части (две цяло петстотин четиридесет и две хилядни процента идеални части) от общите части на сградата с идентификатор 56784.514.803.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: 56784.514.803.1.1; под обекта: 56784.514.803.1.13; 56784.514.803.1.14; 56784.514.803.1.15; 56784.514.803.1.16; над обекта: 56784.514.803.1.4; 56784.514.803.1.3. Гореописаният СОС с идентификатор 56784.514.803.1.2 по акт за собственост представлява: Апартамент № 6 (шест) на първия етаж в сградата, находяща се в гр. Пловдив, булевард Малчика 74,76 и 78 (сега бул. Свобода), а самия апартамент на булевард Малчика № 74, състоящ се от четири стаи, столова, готварна, баня, пералня, клозет, коридор, две антрета, една остъклена тераса, една неостъклена тераса и една лоджия със застроена площ 112,20 кв.м. (сто и дванадесет цяло и двадесет стотни кв.м.) без стълбището, при съседи: север – апартамент на Добринка Георгиева Лазарова и стълбище, изток – дворно място, юг – бул. Малчика (сега бул. Свобода), запад – дворно място, отгоре – апартамент на Димитрия Георгиева Зайкова и Стойко Рангелов Зайков, отдолу – избени помещения, ведно с прилежащи към СОС: избено помещение № 11 от 4,14 кв.м. (четири цяло и четиринадесет стотни кв.м.) в приземния етаж, при съседи на избеното помещение: коридор, Анастасия Георгиева, бул. Малчика и Тончо Аврамов, и ведно с таванско помещение № 5 (пет) от 13,02 кв.м. (тринадесет цяло и две стотни кв.м.) в таванския етаж, при съседи на таванското помещение: Живка Иванова Маринова, дворно място, Добринка Георгиева Лазарова и коридор, и ведно с 2,542 % (две цяло петстотин четиридесет и две хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от 2/3 (две трети) идеални части от правото на строеж върху държавното дворно място, върху което е построена сградата, намиращо се в гр. Пловдив, на бул. Малчика 74,76 и 78, съставляващо парцел в кв. 437 – нов Зеленчукова борса по плана на града, при граници: ул. Перущица, бул. Малчика и обществен парк, цялото, съдържащо 6032 кв.м. (шест хиляди и тридесет и два кв.м.) застроена и незастроена площ.
30.12.16 г., 11:54 targimot.com
112.0 м²
91 500,00 лв

Многостаен апартамент Каспичан

Каспичан улица „Шести септември“ №12,ЕТ.3
Самостоятелно обособен обект, представляващ ЖИЛИЩЕ разположено на трети жилищен етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в град Каспичан, улица „Шести септември“ №12, със застр. площ 90 кв. м., състоящо се от: две спални, хол, всекидневна, ниша-кухня, коридор, баня и тоалетна и вход, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16 кв. м., състоящо се от две клетки, отделени помежду си с коридор, заедно с 1/3 ид. част от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, разположено в подпокривното пространство, в северната част на сградата с площ от 30 кв. м., заедно с 1/3 ид. част от общите части на сградата и съответната идеална част съсобствено дворно място съставляващо по плана на град Каспичан урегулиран поземлен имот II – 294 от квартал 21, цялото с площ от 730 кв. м.
23.12.16 г., 23:51 targimot.com
90.0 м²
50 400,00 лв
Без комисиона, цени на инвеститора! Продавам апартаменти в нова жилищна сграда, разположена на много добро място, близо до бул. Никола Мушанов и стадион Септември. Апартаментът, който представям с тази оферта, е със статут на ателие и с много добро жилищно разпределение, което включва коридор, дневна, обединена с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, самостоятелна тоалетна, два балкона. Предлага се на шпакловка и замазка. Сградата ще бъде изпълнена на шест етажа, със стилна и модерна фасада. Общите части ще бъдат изпълнени луксозно с два хидравлични асансьора от висок клас. Предвиден е подземен паркинг, както и гаражи на първо ниво. Предвидено е също и професионално озелененяване в уютния двор към сградата, с обособени зони за отдих и почивка. Разрешение за ползване (Акт 16) очакваме в края на 2017 година. Има възможност за закупуване на подземни гаражи за сумата от 11 000 евро. Мога да предложа още един тристаен апартамент на цена 74500 EUR и четири двустайни на цени от 52500 EUR. Можете да разчитате на нашата професионална компетентност и на съвет при избора на най-подходящия за Вас имот, съобразно Вашите нужди и изисквания. На разположение съм за предоставяне на нужната проектна документация, както и снимки, документиращи етапите на строителството и качеството на използваните материали и технологии. Предлагаме още:
22.12.16 г., 19:27 mirela.bg
115.77 м²
73 000,00 €

Парцел Никола Козлево

Никола Козлево ул. Девети септември № 14
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 1030 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ Х-173 ОТ КВАРТАЛ 17 ПО ПЛАНА НА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЩ. НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ № 14, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО КЪЩА И НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ, ПРИ ГРАНИЦИ: УЛИЦА; УПИ ІХ-172; УПИ VІ-175; УПИ ХІІ-176; УПИ ХІ-174, СЪГЛАСНО НОТ.АКТ 85, ТОМ 15,ДВ.ВХ.3766/19.07.2013 Г., А ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО ИМОТА ПРЕДСТАВЛЯВА: ДВОРНО МЯСТО С ИЗГРАДЕН ПЛОЧНИК С КАМЕННИ ОСНОВИ, СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ СЪС СТОМАНОБЕТОНОНА ПЛОЧА,ДОГРАМА PVC И ДЪРВЕНА, БЕЗ ВЪТРЕШНА ТОАЛЕТНА И БАНЯ. СТОПАНСКАТА ПОСТРОЙКА Е С КАМЕННИ ОСНОВИ,СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ И ДЪРВЕНА ДОГРАМА . В ДВОРНОТО МЯСТО Е ИЗГРАДЕНА ВЪНШНА ТОАЛЕТНА НА СЕПТИЧНА ЯМА. ЖИЛИЩНАТА СГРАДА НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!!!
22.12.16 г., 0:46 targimot.com
1030.0 м²
3 600,00 лв

Къща ИСПЕРИХ

ИСПЕРИХ ул."Шести септември"№14
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ , с начин на ползване ДВОРНО МЯСТО , находящо се в чертите на град Исперих, община Исперих, област Разград , улица “Шести септември „ №14 / четиринадесет /, за което по ПУП на града , одобрен със заповед №25/29.01.2001г. е отреден парцел ХХVІ – 2136 / римско двадесет и шест тире две хиляди сто тридесет и шест / в квартал 37 / тридесет и седем/ с площ 1003 кв.м / хиляда и три квадратни метра / , ведно със застроените в имота : самостоятелен обект с начин на ползване масивна едноетажна сграда със застроена площ 168 кв.м / сто шестдесет и осем квадратни метра / , с прилежащото избено помещение с полезна площ от 60 кв.м /шестдесет квадратни метра/ , самостоятелен обект с начин на ползване полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 32 кв.м / тридесет и два квадратни метра / и подобрения, при граници и съседи : улица, парцел ХХV-2135, парцел ХХХ-2137, парцел ХVІІІ- 2142 и парцел ІІІ-2143 от квартал 37 по плана на града. При начална продажна цена 53 200.00 лева /петдесет и три хиляди и двеста лева /. Тежести на недвижимите имоти : Договорна ипотека с вх.рег.№1686/19.06.2008г. , акт №68, том І на Служба по вписванията при РС – Исперих в полза на “Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 22.12.2016г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта – 23.01.2017г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 23.01.2017г. в канцеларията – регистратура на Районен съд - Исперих. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в „Банка ДСК“ АД, IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20147610400234. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 24.01.2017г. в 15:00 часа в сградата на Районен съд - Исперих. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа.
21.12.16 г., 20:12 targimot.com
1003.0 м²
53 200,00 лв

Парцел, 565m 2 (продажба)

с.Варвара, общ. Септември Галина Шуманова
ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ УПИ ОТ 565 КВ.М С ИДЕАЛНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ВАРВАРА. СЕЛОТО СЕ НАМИРА В ПОЛИТЕ НА ПЛАНИНАТА РОДОПИ, ИЗВЕСТНО Е С МИНЕРАЛНИТЕ СИ ИЗВОРИ И ЧИСТ ВЪЗДУХ. ОТ ИМОТА СЕ ОТКРИВА НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА КЪМ ГРАДА И ПЛАНИНАТА ОТ ДРУГА СТРАНА.
13.12.16 г., 18:59 homes.bg
565.0 м²
14 000,00 лв

Парцел, 1424m 2 (продажба)

с.Симеоновец, общ. Септември
Предлагаме Ви, да закупите два броя УПИ в съседство до други имоти, съответно с площ 696 м2 и 728 м2., находящи се в село Симеоновец. Имотите са съседни. Ток до имота. Селото се намира на границата между Родопите и Тракийската низина, на 3 км. от Цариградско шосе-->. Разстоянието от София е 101 км., а до областния град Пазарджик — 20 км. Селото е почти слято със съседното Семчиново. Селото е разположено върху алувиален конус. Характерни за района са терени с кисели почви и глинести пластове, които са предпоставка за добър водосбор, но вододайната зона на селото през годините оредява откъм здрави дървета. В по-ниските части на землището преобладават пясъци с високи подпочвени води. Всички тези характеристики предпоставят една добра възможност за вилно застрояване, както и за построяването на фамилна къща. За повече информация и огледи тел. 0878 85 95 05 Посетете и нашият сайт www. dom-ko. com Кода на имота: 8187 За повече информация и огледи тел. 0878 85 95 05
9.12.16 г., 7:55 homes.bg
1424.0 м²
9 968,00 лв

Продава ПАРЦЕЛ, град Пловдив, Център

град Пловдив, Център бул.Шести септември
Предлагаме ви отличен парцел с всички необходими комуникации. Може да се използва за строеж на складова база, производствени помещения, автосервиз или други дейности. В близост до магазин Бриколаж, на бул. Шести септември. Възможност за увеличаване на площта. За контакти: 0886304531
8.12.16 г., 19:02 imot.bg
3500.0 м²
245 000,00 €

Продава 4-СТАЕН, град София, Център

град София, Център ул. 6-ти септември
Луксозно завършен и функционален апартамент в идеален център. Намира се в масивна тухлена сграда с отличен ремонтиран вход в близост до кръстовището на ул. Л. Каравелов и ул. 6-ти Септември. Състои се от дневна с трапезария и кухненски бокс, 3 спални (2 непреходни и една преходна през хола), две бани с тоалетни, входно антре и коридор, балкон пред едната спалня. Настилките са мрамор и дюшеме. Над жилището има таван от около 15 кв. м, възможност за закупуване на съседните тавански помещения. Без асансьор. Хубава панорама към НДК и към градината на Унгарското посолство. Лице за контакти Мария Младенова 0887122012 www. bulrealty. net
7.12.16 г., 18:48 imot.bg
4 стаи
120.0 м²
157 600,00 €

Къща Смядово

Смядово УЛ. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 3
30.11.16 г., 19:29 targimot.com
92.0 м²
29 040,00 лв
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляващ целият първи етаж в жилищната сграда, със застроена площ от 120 кв. м. (сто и двадесет квадратни метра), която сграда е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IХ-1425 (парцел девети в имот хиляда четиристотин двадесет и пети), целият с площ от 745 кв.м. (седемстотин четиридесет и пет квадратни метра), находящ се в квартал 125 (сто двадесет и пети) по регулационния план на гр. Септември, при съседи на УПИ: североизток - УПИ № VIII – 1424, югозапад-УПИ №Х-1425, северозапад-улица и югооизток-място извън регулацията. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 40 072,50 лв.(четиридесет хиляди седемдесет и два лева и петдесет стотинки), съставляваща 75 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
16.11.16 г., 19:26 targimot.com
120.0 м²
40 072,00 лв

Тристаен апартамент Яворец

Яворец пл. "Девети септември" № 5
АПАРТАМЕНТ № 2 (две) на I (първи) етаж, вход "Б" от триетажна масивна жилищна сграда, цялата с площ от 490 (четиристотин и деветдесет) квадратни метра, находяща се в село Яворец, Община Габрово, пл. "Девети септември" №5 (пет) с площ на апартамента от 81,62 (осемдесет и едно цяло и шестдесет и две стотни) квадратни метра, при граници: изток - стълбищна клетка, запад - дворно място, север - апартамент № 3 (три) на Георги Райчев, юг - апартамент № 1 (едно) на Светозар Пъдевски, отгоре - апартамент № 6 (шест) на Лальо Лалев, отдолу - магазин и работилница, заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири) с площ от 11,34 (единадесет цяло и тридесет и четири стотни) квадратни метра, при граници: изток - коридор, запад - дворно място, север - избено помещение № 3 (три), юг - избено помещение № 5 (пет), както и 5109 % (пет цяло сто и девет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху Урегулиран поземлен имот І (едно римско) отреден за битова сграда на ТКЗС, квартал 18 (осемнадесети) по плана на село Яворец, Община Габрово, целият с площ 1800 (хиляда и осемстотин) квадратни метра, при граници по нотариален акт: урегулиран поземлен имот II - 150 (две римско за планоснимачен номер сто и петдесет) на Тота Петрова, урегулиран поземлен имот XI (единадесет римско) - парк, улица осови точки 58 - 60 (петдесет и осем тире шестдесет) и улица с осови 60 - 48 (шестдесет тире четиридесет и осем). НАЧАЛНА ЦЕНА: 15 048 (петнадесет хиляди и четиридесет и осем) лева.
14.11.16 г., 20:27 targimot.com
81.0 м²
15 048,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Септември
1 2 3 4