Къща САМОКОВ

САМОКОВ УЛ. ХРИСТО МАКСИМОВ №29
50.0 м²
42 400 лв
13.04.17 г., 14:05
Още targimot.com

Къща САМОКОВ

САМОКОВ ул. Христо Максимов №42
84.0 м²
108 000 лв
7.03.17 г., 9:48
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 569,00 /петстотин шестдесет и девет/ квадратни метра, ведно с построените върху описания по – горе поземлен имот ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 84,00 /осемдесет и четири/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.1 еднофамилна и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 18,00 /осемнадесет/ квадратни метра с идентификатор № 65231.903.50.2. В имота е построена двуетажна масивна тухлена жилищна сграда, ограждащите стени са изградени от тухлена зидария, покрива е изграден от дървени ферми, покрити с керемиди. Вътрешните ограждащи стени са изградени от тухлена зидария. Сградата е външно измазана със замазка. Пода във всички помещения на сутеренния етаж е на вароциментова замазка, стените са покрити с вароциментова замазка, тавана е на замазка. Достъпът до етажите се осъществява посредством вътрешно стълбище, покрито с мозайка. Пода на първия етаж е на вароциментова замазка, стените са покрити с гипсова шпакловка, тавана е на шпакловка. Пода на банята с тоалетни е покрит с мозайка, стените са покрити със санитарен фаянс, тавана е на латекс. Пода на помещенията на втория етаж е покрит с ламиниран паркет, стените са покрити с латекс, таваните са на венецианска шпакловка. Пода на банята с тоалетна е покрит с теракотни плочи, стените са покрити със санитарен фаянс, тавана е окачен. Външната дограма е ПВЦ, вътрешната е алуминиева и дървена. Изградени са Ел. и ВиК инсталации. В сградата е изградена локална отоплителна инсталация. Гаража е масивен, пода е покрит със замазка, стените и тавана са на замазка. Терна е е ограден с телена ограда.
Още targimot.com

Продава и отдава под наем промишлени сгради и площ

Самоков София и област Самоков Христо Максимов 37
6000.0 м²
500 лв
2.04.16 г., 2:29
Сградите са подходящи за производствени помещения и склазове
Още 555.bg