Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 73 - 427/2015
94 м²
44,760 лв
2017-6-7
ЕТАЖ ОТ КЪЩА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5049.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, ул. Стефан Стамболов № 73 /седемдесет и три/, ет. 3 /три/, площ: 94.00 кв. м. /деветдесет и четири квадратни метра/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, а по акт за собственост, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи, коридор, баня и тоалетна, ведно с 1/11 ид. ч. /една единадесета идеална част/ от сграда с идентификатор 63427.2.5049.1 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет точка едно/, с площ: 139 кв.м. /сто тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, ; предназначение: жилищна сграда – многофамилна, заедно с 1/11 ид. ч. /една единадесета идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 63427.2.5049 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет/, и 1/11 ид. ч. от масивен вход – проход с площ 13.46 кв.м. /тринадесет квадратни метра и четиридесет и шест квадратни метра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта; 63427.2.5049.1.1; 63427.2.5049.1.2; над обекта – 63427.2.5049.1.6 Съседи на поземления имот: 63427.2.4901; 63427.2.3344; 63427.2.3346. ЦЕНА: 44 760.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД , в размер на 31 900 евро. Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 73 - ИД 427/2015
94 м²
55,950 лв
2016-10-24
ЕТАЖ ОТ КЪЩА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5049.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, ул. Стефан Стамболов № 73 /седемдесет и три/, ет. 3 /три/, площ: 94.00 кв. м. /деветдесет и четири квадратни метра/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, а по акт за собственост, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от: четири стаи, коридор, баня и тоалетна, ведно с 1/11 ид. ч. /една единадесета идеална част/ от сграда с идентификатор 63427.2.5049.1 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет точка едно/, с площ: 139 кв.м. /сто тридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, ; предназначение: жилищна сграда – многофамилна, заедно с 1/11 ид. ч. /една единадесета идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 63427.2.5049 /шест три четири две седем точка две точка пет нула четири девет/, и 1/11 ид. ч. от масивен вход – проход с площ 13.46 кв.м. /тринадесет квадратни метра и четиридесет и шест квадратни метра/. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта; 63427.2.5049.1.1; 63427.2.5049.1.2; над обекта – 63427.2.5049.1.6 Съседи на поземления имот: 63427.2.4901; 63427.2.3344; 63427.2.3346. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 55 950.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД , в размер на 31 900 евро. Определям всеки вторник и четвъртък от от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20158330400427
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Стефан Стамболов