Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4;
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.138.11.4, адрес на имота: гр. Русе, кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.138; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 57.95 кв.м.; прилежащи части: ИЗБА № 4, заедно с 0.793 % ид.ч. от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.138.11.5, 63427.6.138.11.3; под обекта: 63427.6.138.11.21, 63427.6.138.11.1; над обекта: 63427.6.138.11.7; Стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 36 000 лв.
11.12.16 г., 13:19 targimot.com
57.0 м²
36 000 лв

Двустаен апартамент РУСЕ

РУСЕ кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.138.11.4, адрес на имота: гр. Русе, кв. Чародейка-Г-Юг, ул.”Михаил Хаджикостов” № 1, бл.114, вх. 8, ет. 2, ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.138; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ по документ: 57.95 кв.м.; прилежащи части: ИЗБА № 4, заедно с 0.793 % ид.ч. от сградата; ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.138.11.5, 63427.6.138.11.3; под обекта: 63427.6.138.11.21, 63427.6.138.11.1; над обекта: 63427.6.138.11.7; Стар идентификатор: няма. Начална цена, от която ще започне проданта: 45 000 лв. Върху имота е учредена договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк” АД за сумата от 22 000 евро. Определям време, през което недвижимият имот може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта.
24.10.16 г., 14:51 targimot.com
60.0 м²
45 000 лв