Офис РУСЕ

РУСЕ ул. Люляк № 9-11 - ид 426/2016
60 м²
42,056 лв
2017-11-22
ОФИС № 3 /три/ , на партерен етаж, в ЖИЛИЩНА СГРАДА на шест етажа, с магазини на първи етаж, в гр. Русе, по ул. Люляк № 9 и 11 /девет и единадесет/, а съгласно кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.28 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две осем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 9-11 /девет тире единадесет/, вх. 1 /едно/, ет. 0 /нула/, обект 3 /три/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 60.11 кв.м. /шестдесет квадратни метра и единадесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 3,241 % ид.ч. от общите части на сградата съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт заедно с 3,241 % ид.ч. /три цяло двеста четиридесет и една хилядни процента идеални части/от общите части на сградата и от дворното място, равняващи се на 14.94 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/, при граници съгласно нотариален акт: офис № 2, двор, калкан, офис № 4, коридор, а съгласно кадастрална карта при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.29, 63427.2.5554.1.27; под обекта: 63427.2.5554.1.31, 63427.2.5554.1.30; над обекта: 63427.2.5554.1.1 ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 42 056.60 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ ул. Люляк №7 - ид 429/2016
28 м²
14,783 лв
2017-11-22
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата и от поземления имот, равняващи се на 7.51 кв.м.. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 ЦЕНА: 14 783 лв.вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28 м²
16,425 лв
2017-5-18
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 425.00 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28 м²
15,999 лв
2017-3-14
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 ЦЕНА: 15 999.52 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота,
Ощеtargimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28 м²
19,999 лв
2016-10-24
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 19 999.40 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400429
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Люляк