Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28.0 м²
16 425 лв
18.05.17 г., 18:43
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 425.00 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28.0 м²
15 999 лв
14.03.17 г., 19:13
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 ЦЕНА: 15 999.52 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота,
Още targimot.com

Офис РУСЕ

РУСЕ УЛ. ЛЮЛЯК 7 - ИД 429/2016
28.0 м²
19 999 лв
24.10.16 г., 13:57
ОФИС, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5554.1.29 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири точка едно точка две девет/, с адрес на имота гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Люляк № 7 /седем/ и 9 /девет/, вх.1 /едно/, ет.0 /нула/, обект 4 /четири/; самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5554 /шест три четири две седем точка две точка пет пет пет четири/. Предназначение на самостоятелния обект: За офис; брой нива на обекта: 1 /едно/; посочена в документа площ: 28.44 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, заедно с прилежащите части: 1.629 % ид.ч. от сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелния обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5554.1.22, 63427.2.5554.1.28, 63427.2.5554.1.21; под обекта: 63427.2.5554.1.31; над обекта: 63427.2.5554.1.2, 63427.2.5554.1.1 ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 19 999.40 лв. вписана Възбрана в полза на Иван Николов Бъзовски и Европартньори ООД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20168330400429
Още targimot.com