Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71.0 м²
13 500 лв
2.06.17 г., 18:10
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 500.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Още targimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71.0 м²
15 000 лв
26.01.17 г., 17:25
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. ЦЕНА: 15 000.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч.
Още targimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71.0 м²
18 750 лв
25.11.16 г., 19:21
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 18 750.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20128330400087
Още targimot.com