Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71 м²
13,500 лв
2017-6-2
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 500.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71 м²
15,000 лв
2017-1-26
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. ЦЕНА: 15 000.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч.
Ощеtargimot.com

Къща РУСЕ

РУСЕ УЛ. КРЪСТЕЦ 75 - ИД 87/2012
71 м²
18,750 лв
2016-11-25
Сграда с идентификатор 63427.4.1716.1 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка едно/ със застроена площ 71 кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна и сграда с идентификатор 63427.4.1716.3 / шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест точка три/ със застроена площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: хангар, депо, гараж , заедно с прилежащата им ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.1716 /шест три четири две седем точка четири точка едно седем едно шест /, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. Кръстец №75 /седемдесет и пет/ с площ 247 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 63427.4.1715, 63427.4.1751, 63427.4.1750, 63427.4.1749, 63427.4.1717,63427.4.1711. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 18 750.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, В РАЗМЕР НА 12 600 ЕВРО Определям всеки вторник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20128330400087
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, ул. Кръстец