ИМОТ, представялавщ НЕЖИЛИЩЕН ОБЕКТ/МЛЕКОСЪБИРАТЕЛ ПУНКТ, с площ 45.00 кв.м./четиридесет и пет квадратни метра/, етажи: 1/един/, построен по стопански начин в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.10.1032 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, десет, точка, хиляда тридесет и две), с адрес на поземления имот: гр. Русе, кв. Средна кула, п.к. 7000, ул. „Йордан Йовков”, с площ по скица: 535 кв.м. /петстотин тридесет и пет квадратни метра
Адрес: кв. Средна кула, п.к. 7000, ул. „Йордан Йовков”,, Русе
45 м²
9 700 лв
26.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more