Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; състоящ се от: кухненски бокс; столова-дневна; спалня, антре, килер, преддверие, баня-тоалетна; две тераси; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /един/; който самостоятелен обект е разположен в сграда No 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.376 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест/, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ с площ 2.20 кв.м. /два квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/ и 1.454 % ид.ч., равняващи се на 6.28 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.376.1.29; 63427.2.376.1.30; 63427.2.376.1.50; под обекта – 63427.2.376.1.48; 63427.2.376.1.25; 63427.2.376.1.49, над обекта – няма. ЦЕНА: 54 000.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на Алфа Банк АД , първа в размер на 15 000 евро и втора по ред договорна ипотека в размер на 3900 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 12:00 . до 18:00 ч. за оглед на имота.
12.01.17 г., 17:36 targimot.com
94.0 м²
54 000,00 лв

Тристаен апартамент РУСЕ

РУСЕ УЛ. ВИДИН 18 - ИД 726/2014
АПАРТАМЕНТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.376.1.51 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, ул. Видин № 18 /осемнадесет/, вх. 2 /две/, ет. 6 /шест/, а по акт за ипотека – етаж 7 /седем/; ап. 19 /деветнадесет/; площ: 94.36 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/; състоящ се от: кухненски бокс; столова-дневна; спалня, антре, килер, преддверие, баня-тоалетна; две тераси; предназначение на обекта: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; брой нива на обекта: 1 /един/; който самостоятелен обект е разположен в сграда No 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор: 63427.2.376 /шест три четири две седем точка две точка три седем шест/, ведно с избено помещение № 19 /деветнадесет/ с площ 2.20 кв.м. /два квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/ и 1.454 % ид.ч., равняващи се на 6.28 кв.м. /шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/ от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.376.1.29; 63427.2.376.1.30; 63427.2.376.1.50; под обекта – 63427.2.376.1.48; 63427.2.376.1.25; 63427.2.376.1.49, над обекта – няма. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 67 500 лв. вписана Законна ипотека в полза на Алфа Банк АД , първа в размер на 15 000 евро и втора по ред договорна ипотека в размер на 3900 евро. Определям всеки понеделник и сряда от 12 до 18 ч. за оглед на имота. по изпълнително дело 20148330400726
23.11.16 г., 20:40 targimot.com
94.0 м²
67 500,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Русе ул. Видин

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет
. Неофит Бозвели и ул. Видин в град Русе, състоящ се от търговска зала, склад и сервизни помещения, който по кадастралната ... , област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18, вход 3, етаж 0, обект 14 /четиринадесет/, който се намира в сграда № 3, разположена ... ІІ. МАГАЗИН № 14 в секция „В” в югоизточната част на жилищна сграда с обществено обслужващи обекти, намираща се по ул
24.10.16 г., 14:21 targimot.com
23.0 м²
22 500,00 лв

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/
Бозвели и ул. Видин в град Русе, с обща площ 32.66 кв.м. и чиста площ 28.15 кв.м., ведно с 0.05 % /нула цяло и пет ... , област Русе, ул. Неофит Бозвели № 18 /осемнадесет/, вход 1 /едно/, етаж 0 /нула/, обект 3 /три/, който се намира в ... І. МАГАЗИН № 3 в секция „А” на партерен етаж на жилищна сграда с общественообслужващи обекти, намираща се по ул. Неофит
24.10.16 г., 14:18 targimot.com
28.0 м²
31 911,00 лв