1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем осем едно точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Проф. Асен Златаров” №30-32 /тридесет тире тридесет и две/, ет. -1 /минус едно/, с площ 247.10 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра и десет квадратни дециметра/, брой нива на обекта 1 /един/ и предназначение на само
Адрес: ул. "Проф. Асен Златаров" № 30-32, Русе
124 м²
42 000 лв
17.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more