Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Русе, Търговска
2 стаи
75 м²
55,000
2018-1-18
Сиана Имоти Русе продава просторен двустаен апартамент, ситуиран в топ център на град Русе, в непосредствена близост до Исторически музей, у-ще Христо Ботев, както и главната пешеходна и търговска улица 'Александровска'. Имотът е с площ от 76 кв.м., разпределена в спалня, коридор, баня, санитарен възел, както и голям дневен тракт, с обособена кухненска част, от който се излиза на две тераси, една от които с достъп и от спалното помещение. Жилището е с направени подобрения - дограмата е подменена с нова PVC. В цената на апартамента е включено и прилежащото към него избено помещение, с площ от 6 кв.м.
Ощеbazar.bg

Магазин РУСЕ

РУСЕ БУЛ. ЛИПНИК №5, РАЙОН ЯЛТА - ИД 331/2017
20 м²
4,320 лв
2018-1-11
МАГАЗИН № 76 /седемдесет и шест/, на партерния етаж на многоетажен паркинг с офиси и магазини по бул. Липник, район „Ялта“, състоящ се от една търговска зала, съгласно Нотариален акт, а по скица САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5101.1.416 /шест три четири две седем точка две точка пет едно нула едно точка едно точка четири едно шест/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул.Липник № 5 /пет/, ет. 0 /нула/, обект 76 /седемдесет и шест/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5101 /шест три четири две седем точка две точка пет едно нула едно/. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 19.50 кв.м. /деветнадесет метра и петдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: 0,11 ид.ч. от сградата и от отстъпеното право на строеж. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5101.1.417, 63427.2.5101.1.415; под обекта: 63427.2.5101.1.420; над обекта: 63427.2.5101.1.118. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 320.00 лв. вписана Възбрана и учредени Договорни ипотеки в полза на КСК "РУСЕНСКА ПОПУЛЯРНА КАСА", първа по ред, втора по ред, трета по ред, четвърта по ред Определям всяка сряда и петък от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Под наем Търговски площи гр. Килифарево

гр. Килифарево, Област Велико Търново
120 м²
245
2018-1-21
Магазин за промишлени стоки, разположен на главен път Русе - Стара Загора, в района на гр. Килифарево. Обектът е в логистична база, в нова сграда, в много добро състояние. Състои се от търговска зала и склад. Цената е без ДДС.(***
Ощеolx.bg
3581 м²
410,000
2018-1-5
Имот намиращ се срещу административния вход на ТЕЦ - Русе, подходящ за промишлена, търговска или стопанска дейност. Състои се от : - Административна сграда с автосервизна работилница и складови помещения: Двуетажна сграда, монолитна конструкция, със застроена площ на етаж от 761 кв.м. - Закрити складове: метална конструкция на площ от 189 кв.м. - Автомивка с канал: масивна сграда на площ от 50 кв.м. - Открити складове на площ от 253 кв.м. - Покрит паркинг на площ от 200 кв.м. - Открит паркинг на площ от 2410 кв.м. Агенцията извършва проверка на собствеността на имота, проверка за тежести и възбрани, и предлага компетентни Юридически услуги по всички въпроси, касаещи продажбата. Работим без почивен ден 0885 24 10 23, 0898 48 67 79.
Ощеbazar.bg
3 стаи
90 м²
81,000
2018-1-3
Сиана имоти Русе продава отличен тристаен апартамент в Топ център на град Русе, близо до пиаца Дунав, главната и търговска улица Александровска, заведения и административни сгради. Имотът се намира на първи жилищен етаж в монолитна топлофицирана кооперация и е с площ 90 кв.м., която е разпределена в просторна кухня, дневна, две спални, коридор, баня и санитарен възел отделно. От всички жилищни стаи се излиза на тераси. Дограмата е нова PVC, подовото покритие е от ламиниран паркет, а отоплението е на централно парно. Към продажната цена е включен и гараж в сутерена на сградата.
Ощеbazar.bg

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Чипровци - 788/2013
53 м²
18,900 лв
2017-12-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 14 /четиринадесет/ 63427.5.510.9.49 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири девет/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 14 /четиринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 41.00 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: със застроена площ 52.60 кв.м /петдесет и два квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 37.34 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.074 % /две цяло седемдесет и четири хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.49; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. ЦЕНА : 18 900.00 лв. вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред и учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред Определям всеки понеделник и сряда от 16;00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Чипровци - ид 788/2013
41 м²
15,751 лв
2017-12-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 11 /единадесет/ 63427.5.510.9.46 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири шест/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 11 /единадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 32.00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: - със застроена площ 40.62 кв.м /четиридесет квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 29.84 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра и осемдесет и четири квадратни дециметра/, брой нива на обекта: 1/едно/; предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 1.602 % /едно цяло шестстотин и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.45; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.30; над обекта; няма. ЦЕНА : 15 751.00 лв.вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред и учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред Определям всеки понеделник и сряда от 16;00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Чипровци - 788/2013
73 м²
23,400 лв
2017-12-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 12 /дванадесет/ 63427.5.510.9.47/шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 12 /дванадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 56.00 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване - със застроена площ 72.74 кв.м /седемдесет и два квадратни метра и седемдесет и четири квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 52.04 кв.м. /петдесет и два квадратни метра и четири квадратни дециметра/, брой нива на обекта: 1 /едно/; предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.868 % /две цяло осемстотин шестдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.48; 63427.5.510.9.46; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. ЦЕНА : 23 400.00 лв.вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред и учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред Определям всеки понеделник и сряда от 16;00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ ул. Чипровци - ид 788/2013
59 м²
20,700 лв
2017-12-30
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН № 13 /тринадесет/ 63427.5.510.9.48 /шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула точка девет точка четири осем/, находящ се в гр. Русе, ж.к. Родина 1-2 /едно две/, ул. Чипровци ет. 2, обект 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 9 /девет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.510 / шест три четири две седем точка пет точка пет едно нула/, по акт за ипотека - в новопостроен търговски комплекс – I /едно римско/, двуетажна обществено – обслужваща сграда със сутерен; с площ по кадастрална карта посочена в акт за ипотека – 46.00 кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/; площ по удостоверение за данъчна оценка и таблица за ценообразуване: със застроена площ 58.97 кв.м /петдесет и осем квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра/, а по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. На ИД на АК – 45.64 кв.м. /четиридесет и пет квадратни метра и шестдесет и четири квадратни дециметра/, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ведно с 2.325 % /две цяло триста двадесет и пет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.5.510.9.49; 63427.5.510.9.47; под обекта – 63427.5.510.9.31; над обекта; няма. ЦЕНА : 20 700.00 лв.вписана Законна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, първа по ред и учредена Договорна ипотека в полза на АЛФА БАНК АД, втора по ред Определям всеки понеделник и сряда от 16;00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.
Ощеtargimot.com

Магазин РУСЕ

РУСЕ УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 26 - ИД 291/2015
74 м²
57,591 лв
2017-12-22
4/ МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.15 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Александровска № 26 /двадесет и шест/ ет. 1/едно/, обект 6 /шест/, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 74.20 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра и двадесет квадратни дециметра/, с предназначение: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, заедно с 1.465681 % ид. ч. от общите части на сградата, равняващи се на 31.71 кв. м. /тридесет и един квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, и припадащите се идеални части от учреденото право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, който обект по екзекутивна документация представлява МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се на първи надпартерен етаж ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения съгласно чл. 92 от ЗС. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.2.5633.1.14; под обекта – 63427.2.5633.1.2; 63427.2.5633.1.4; 63427.2.5633.1.3; над обекта – 63427.2.5633.1.26; 63427.2.5633.1.27. ЦЕНА: 57 591.00 лв. ВЪРХУ ИМОТИТЕ НА ПОЗИЦИЯ 3/ И 4/ ИМА УЧРЕДЕНИ ИПОТЕКИ В ПОЛЗА НА РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО СЛЕДВА: ПЪРВА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 900 000 ЕВРО И ВТОРА ПО РЕД В РАЗМЕР НА 150 000 ЕВРО.изпълнително дело 20158330400291 Определям всеки ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 13:00 до 18:00 ч. за оглед на имотите.
Ощеtargimot.com