Къща Стожер

Стожер ул. " Рила" № 15
Недвижим имот, находящ се в село Стожер, общ. Добричка, ул. „Рила“ №15, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО на площ от 500кв.м., за който е отреден парцел – Х, имот с план.№530, в квартал №46, по уличната и дворищна регулация на село Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, одобрена със заповед №32/03.02.1993г., при граници и съседи: улици; УПИ-ХІ-528; УПИ-ХVІ-530, всички съседи са в квартал 46 по плана на селото, ведно с построената в дворното място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 36.33кв.м., с РЗП от 72.33кв.м., на два етажа, състояща се от четири стаи, килер, коридор и тераса.
Вчера в 14:55 targimot.com
72.0 м²
10 560 лв
Апартамент № 12 с идентификатор 65766.702.5542.1.12 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, дванадесет/; със застроена площ от 64,73 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м разположен е на Пети надземен етаж, на кота „11,10 и се състои от една стая, пространствено обединение дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и тераса. Границите на Апартамент № 12 са: на север - Апартамент № 13, на изток – Апартамент № 11 и коридор към стълбище, на юг -двор и стълбище, и на запад – улица. Прилежащи към Апартамента са: Избено помещение № 12 със застроена площ от 4,30 кв.м /четири цяло и тридесет стотни кв.м/, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м, 6,57 % /шест цяло и петдесет и седем стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ 9,65 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.11, 65766.702.5542.1.13; под обекта: 65766.702.5542.1.9; над обекта-няма. находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 12 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
65.0 м²
7 875 лв

Продава се апартамент

ул. Рила 1 гр. Сандански обл. Благоевград
Какво ви предлагаме? Предлагаме ви да закупите имот в начален стадий на стройтелство. Имотът се намира на улица ”Рила”, номер 1, гр. Сандански. Апартаментът разполага с 3 стай - две тераси, баня, хол, спалня и детска. Имотът е на общата стойност от 50 кв.м. Апартаментът се намира в близост до училище и детска градина, като е подходящ за отглеждането на деца. Апартаментът има прекарани вода и ток. Изложението на едната тераса е северно, а на втората е северозападно. Спецификация Апартаментът е с просторни стай (хол, спалня, детска), и е на 300 метра от училище и на 200 метра от детска градина. Имотът има пуснати ток и вода. Имотът има възможност да се обзаведе по собствен вкус. Северната тераса и стая са много слънчеви с широки прозорци. Имотът е в напълно начален стадий, като подът и таванът са с цимент а стените с тухла. Aпартаментът е 50 кв.м. и е подходящ за всякакъв вид семейства - малки и голями. Местоположение Имотът се намира в местоположение което е перфектно за отглеждането на дете. В непостредствена близост до апартаментът се намира детска градина и училище. Изложението на апартаментът е севермо и имотът е много топъл през зимата и студен през лятото, заради естественото местоположение. Заключение Жиелещето е в начален стадий и е нужно да се направи цялостен ремонт, като това е бонус за да можете да обзаведете своят дом по най-добрия начин! Апартаментът разполага с 3 просторни стай - хол, спалня и детска. Имотът е в напълно начален стадий, като стените с по тухла, таванът и подът са по цимент и няма прозорци, нито врати. Местоположението е много подходящо за отглеждането на дете или за удобното предвижване до работното място.
4.04.17 г., 3:51 alo.bg
50.0 м²
29 000 лв
Апартамент № 7 с идентификатор 65766.702.5542.1.7 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, седем/; със застроена площ от 64,09 кв.м /шестдесет и чети цяло и девет стотни кв.м/, разположен е на трети етаж. Прилежащи към Апартамент № 7 са: Избено помещение № 7 от 7,72 кв.м /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м /, и 6,50 % /шест цяло и петдесет стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 9,54 кв.м / девет цяло и петдесет и четири стотни кв.м./. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.6; под обекта:65766.702.5542.1.14 ; над обекта: 65766.702.5542.1.10, ведно с 6,50 % ид.ч от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота.
29.03.17 г., 18:49 targimot.com
64.0 м²
8 250 лв

Продавам апартамент

ул. Рила 1 гр. Сандански обл. Благоевград
На вашето внимание представяме апартамент номер 216. Апартаментът е двустаен с: една баня, една тераса, кухня и още една ”светла” стая с северно изложение.
3.04.17 г., 16:05 alo.bg
60.0 м²
29 000 €
Апартамент № 8 с идентификатор 65766.702.5542.1.8 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, осем/; със застроена площ от 38,18 кв.м /тридесет и осем цяло и осемнадесет стотни кв.м/, разположен е на Четвърти етаж, състоящ се от коридор, баня - тоалетна, кухненски бокс – спалня - дневна и една тераса, при граници и съседи: север - стълбищен коридор, запад - апартамент № 9, изток – външен зид и юг - външен зид с принадлежащата му Изба № 8 /осем/, с полезна площ от 7,72 /седем цяло и седемдесет и две стотни кв.м/, при граници и съседи, запад - външен зид, изток - коридор, север - изба № 7 и юг - изба № 9, ведно с 3,87 % /три цяло и осемдесет и седем стотни процента ид.части/ ид.части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.9; под обекта:65766.702.5542.1.5; над обекта: 65766.702.5542.1.11; ведно с 3,87 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 8 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 16:53 targimot.com
38.0 м²
8 250 лв
Апартамент № 2 с идентификатор 65766.702.5542.1.2 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, две/; със застроена площ от 78,92 кв.м /седемдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни кв.м/, разположен е на Втори етаж . Прилежащи към Апартамент № 2 са: Избено помещение № 2 от 6,42 кв.м /шест цяло и четиридесет и две стотни кв.м/, 8,01 % /осем цяло и една стотна процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 11,76 кв.м/ единадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.3, под обекта:65766.702.5542.1.1; 65766.702.5542.1.14; над обекта: 65766.702.5542.1.5, ведно с 8,01 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 2 съществува в арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:48 targimot.com
79.0 м²
9 000 лв
Апартамент № 13 с идентификатор 65766.702.5542.1.13 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, тринадесет/; със застроена площ от 98,87кв.м /деветдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни кв.м /, разположен е на пети етаж. Прилежащи към Апартамент № 13 са: Избено помещение №13 от 3,77 кв.м /три цяло и седемдесет и седем стотни кв.м/, и 10,05 % /десет цяло и пет стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 14,76 кв.м /четиринадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/. Състои се от две стаи + санитарен възел; стая и санитарен възел. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.12; под обекта:65766.702.5542.1.10; над обекта: няма; ведно с 10,05 % ид.части от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. Липсват врати. PVC дограма. Избено помещение № 13 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:48 targimot.com
99.0 м²
10 500 лв
Апартамент № 5 с идентификатор 65766.702.5542.1.5 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, пет/; със застроена площ от 78,92 /седемдесет и осем цяло и деветдесет и две стотни/ кв.м, разположен е на Трети надземен етаж и се състои от две стаи, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и три тераси. Границите на Апартамент № 5 са: на север -двор, стълбище и Апартамент № 6, на изток – съществуваща сграда, на юг – двор и на запад – Апартамент № 6. Прилежащи към Апартамент № 5 са: Избено помещение № 5 от 4,44 кв.м /четири цяло и четиридесет и четири стотни кв.м/, 8,01 % /осем цяло и една стотна процента /ид.части от общите части на сградата с площ от 11,76 кв.м /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни кв.м/ и 8,01 % /осем цяло и една стотна процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.6, под обекта:65766.702.5542.1.2; над обекта: 65766.702.5542.1.8, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. Липсват поставени входни и вътрешни врати. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 5 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
79.0 м²
9 750 лв

Етаж от къща РАЗЛОГ

РАЗЛОГ гр.Разлог,ул."Рила" № 17
Самостоятелен обект в сграда, с предназначенние, жилище/апартамент с идентификатор № 61813.756.179.1.2 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и шест, точка сто седемдесет и девет, точка, едно, точка, две/ по Кадастралната карта на на град Разлог, област Благоевград, одобрена със заповед № РД-18-32/15.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: ул. „Рила” №17, ет.2, който обект попада в сграда с идентификатор № 61813.756.179.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и шест, точка, сто седемдесет и девет, точка едно, точка едно/, в поземлен имот с идентификатор 61813.756.179 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и шест, точка, сто седемдесет и девет/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма; под обекта – 61813.756.179.1.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, седемстотин петдесет и шест, точка, сто седемдесет и девет, точка, едно, точка, едно/; над обекта – няма, който обект съгласно документ за собственост представлява: Втори етаж от двуетажна жилищна сграда, построена върху Урегулиран поземлен имот – II /втори/, планоснимачен № 2588 /две хиляди петстотин осемдесет и осем/ , квартал 9 /девети/ по плана на гр. Разлог, при съседи: Иван и Петър Атанасови Ласкови, Асен Попов, Костадин Кокалчев и улица.
28.03.17 г., 20:07 targimot.com
46 240 лв
Апартамент № 6 с идентификатор 65766.702.5542.1.6 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, шест/; със застроена площ от 67,39 /шестдесет и седем цяло и тридесет и девет стотни/ кв.м, разположен е на Трети надземен етаж и се състои от една стая, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и две тераси. Границите на Апартамент № 6 са: на север - Апартамент № 7, на изток – Апартамент № 5 и коридор към стълбище, на юг – двор и на запад – улица. Прилежащи към Апартамента са Избено помещение № 6 със застроена площ от 8,23 кв.м /осем цяло и двадесет и три стотни кв.м/ и 6,84 % /шест цяло и осемдесет и четири стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 10,04 к.м. /десет цяло и четири стотни кв.м/ и 6,84 % /шест цяло и осемдесет и четири стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.5, 65766.702.5542.1.7; под обекта:65766.702.5542.1.3; над обекта: 65766.702.5542.1.9, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота, Под – гранитогрес. Санитарен възел. Липсват поставени врати. PVC дограма. Избено помещение № 6 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
67.0 м²
9 000 лв

Продавам имот

ул. Рила 1 гр. Сандански обл. Благоевград
Какво ви предлагаме? На вашето внимание представяме апартамент номер 124535. Имотът е 90 квадратни метра. Жилището е съставено от голяма тераса с размер седем квадратни метра, колаборация от хол и кухня, спалня и детска, баня. Имотът се намира в новопостроена кооперация на трети етаж. Апартаментът се провада с всички уреди и екстри (сот; три климатика; три конвекторни отоплителни радятора, всеки на стойност 2000 лева; подово отопление и още екстри). Спецификация На пода в дневната има бели плочки, а спалнята и детската са с тъмен паркет. Подът на банята е с бяло бледо-розови плочки. Част от стените в хола са розови, а път дуга част са с бяло-черна рисунка. Стените в детската са с бледо-лилава боя. В спалнята стените са комбинация от червена и златна боя, а във банята стените са колаборация от бледо розови плочки и по силно розови плочки разделени с плочки с релефно покритие. Таваните в спалнята и детската са бели. Във холът таванът е падащ, бял - с осветителни тела. Във всяка стая има телевизор с размер между 37 и 43 инча. Местоположение Жилището се намира в новопостроена кооперация на третия етаж. Апартаментът е с размер 90 квадратни метра, като разпределението на стайте е много добро. Имотът се намира на 100 метра от детска градина и на 200 метра от училище. Общите простраства са с плочки и са напълно обзаведени. Дворът е приятен и зелен. Холът е с северозападно изложение. Детската стая и спалнята са със северно изложение. Заключение Имотът е с размер 90 квадратни метра, намира се на подходящо място - близко е до детска градина и училище. Апартаментът е обзаведен с всичко необходимо за живеенето. Стайте са позиционирани много добре. В всяка стая има плазмен телевизор с размери между 37 и 43 инча. В всяка стая има по един радиатор и по един климатик. Местоположението на апартамнета е подходящо за отглеждането на деца, заради наличните в близост детска градина и училище.
3.04.17 г., 16:07 alo.bg
90.0 м²
68 000 €
Апартамент № 11 с идентификатор 65766.702.5542.1.11 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, единадесет/; със застроена площ от 37,81кв.м. /тридесет и седем цяло и осемдесет и една стотни кв.м/, разположен е на Пети етаж. Прилежащи към Апартамент № 11 са: Избено помещение №11 от 7,34 кв.м /седем цяло и тридесет и четири стотни кв.м/, и 3,84 % /три цяло и осемдесет и четири стотни процента /ид.части от общите части на сградата с площ от 5,65 кв.м / пет цяло и шестдесет и пет стотни кв.м/. Състои се от стая, санитарен възел. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.12; под обекта:65766.702.5542.1.8; 65766.702.5542.1.9; над обекта: няма; ведно с 3,84 % ид.ч. от дворното място, цялото с площ от 287 кв.м., находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи: север и запад – улици, юг – УПИ ІХ на „ЕДИ“ ЕООД и изток - УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма. Избено помещение № 11 съществува по арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 16:53 targimot.com
38.0 м²
9 000 лв

Продава се къща в гр. Рила

гр. Рила гр. Благоевград обл. Благоевград
Продава се едноетажна къща в гр. Рила до автогарата. Състои се от две спални и кухня. Към къщата има стая, пригодена за лятна кухня и баня с тоалетна. Има голямо мазе и таванско помещение. Дворното място е 306 кв.м. Има излята бетонна плоча и здрави основи. Има възможност за премахване на съществуващата конструкция и построяване на нова.
4.04.17 г., 6:58 alo.bg
40.0 м²
8 000 €
Апартамент № 1 с идентификатор 65766.702.5542.1.1 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, едно/; със застроена площ 56,50 кв.м /петдесет и шест цяло и петдесет стотни кв.м/, разположен е на Първи надземен етаж, на кота +0,70 метра и се състои се от една стая, пространствено обединени дневна, столова и кухня, санитарен възел, коридор и тераса. Границите на апартамента са: на север – Гараж 1, Стълбище и Гараж № 2; на изток – съществуваща жилищна сграда; на юг – Двор и на запад – Гараж № 4 и Гараж № 5. Прилежащи към Апартамент № 1 са Избено помещение № 1 със застроена площ 7,16 кв.м /седем цяло и шестнадесет стотни кв.м/ ведно с 5,73 % /пет цяло и седемдесет и три стотни процента / ид.части от общите части на сградата с площ 8,41 кв.м/осем цяло и четиридесет и една стотни кв.м/ и 5,73 % /пет цяло и седемдесет и три стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ 287 кв.м. Съседни и самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.14, 65766.702.5542.1.15, 65766.702.5542.1.17, 65766.702.5542.1.16; под обекта -няма; над обекта: 65766.702.5542.1.2, 65766.702.5542.1.3, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. PVC дограма по прозорците. Избено помещение № 1 съществува в арх. план, но не е изградено.
29.03.17 г., 18:47 targimot.com
57.0 м²
7 125 лв

Магазин СВИЩОВ

СВИЩОВ ул. Рила № 2
Магазин с идентификатор 65766.702.5542.1.18 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две, точка, едно, точка, осемнадесет/; със застроена площ от 23,45 кв.м /двадесет и три цяло и четиридесет и пет стотни кв.м/, разположен е на Първи надземен етаж, на кота + 0,00 м и се състои от търговска зала и неговите граници са: на север – улица, на изток – Гараж № 2, на юг – Гараж № 3, на запад – улица и северозапад – улица. Прилежащи към Магазина са: 2,38 % /две цяло и тридесет и осем стотни процента/ ид.части от общите части на сградата с площ от 3,49 кв.м /три цяло и четиридесет и девет стотни кв.м/ и 2,38 % /две цяло и тридесет и осем стотни процента/ ид.части от Дворното място, цялото с площ от 287 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65766.702.5542.1.19, 65766.702.5542.1.15; под обекта: няма; над обекта: 65766.702.5542.1.4, находящ се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ Х /десети римско/ в квартал 112 /сто и дванадесети/ (отменен), а сега УПИ І /едно римско/, кв. 219 /две, едно, девет/ по ПУП на гр. Свищов, ул. Рила № 2 /две/ с площ от 287 /двеста осемдесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 65766.702.5542 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, пет хиляди петстотин четиридесет и две/ при граници и съседи : север и запад – улици, юг –УПИ ІХ на „ЕДИ“ЕООД и изток -УПИ VІІІ на „ЕДИ 91“ЕООД, заедно с всички бъдещи приращения и подобрения в резултата на Разрешение за строеж № 75/16.08.2007 на Община Свищов, за построяването на ЖИЛИЩНА СГРАДА на четири етажа /12 апартамента/, с подземен гараж, складове и магазин, заедно с всички други подобрения в имота. Груб строеж. Липсва поставена входна врата.
29.03.17 г., 20:32 targimot.com
23.0 м²
2 625 лв

Двустаен апартамент ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7
Самостоятелен обект в пететажва сграда с жилищно предназначение - АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се на III-ти /трети/ етаж в жилищен блок № 6, в гр. Пазарджик на ул. “Рила“№ 50 /петдесет/, вход А, в квартал 142 /сто четиридесет и втори/ по плана на гр. Пазарджик. ЕКАТТЕ 55155. състоящ се от спалня, дневна и кухня, със застроена площ 64.48 /шестдесет и четири цяло и четиридесет и осем стотни/ кв.м. при съседи на апартамента: изток - двор и апартамент № 8, запад - улица, юг - стьлбищна клетка, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 /седем/ с площ от 9.26 /девет цяло и двадесет и шест стотни/ кв. м. при съседи на избеното помещение: изток – двор, запад - коридор, север - коридор и ведно с 3.4768 % /три цяло, четири хиляди седемстотин шестдесет и осем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, а съгласно схема на АГКК- Пазарджик - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.598.1.7 по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г на ИД на АГКК, с адрес на имота : гр.Пазарджик п.к.4400, ул.”Рила” №50, ет.3, ап.№7, който самостоятелен обект се намира в сграда №1, състояща се от пет надземни етажа, разположена в ПИ с идентификатор 55155.502.598, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент с площ от 64,48 кв.м., брой нива на обекта: 1, при граници и съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 55155.502.598.1.8, под обекта - 55155.502.598.1.4, над обекта – 55155.502.598.1.10, ведно с припадащите към обекта: Таванско помещение №7, Избено помещение с площ 9,26 кв.м. и 3,4768% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
13.03.17 г., 19:11 targimot.com
64.0 м²
21 900 лв
Частично ремонтирана къща, на 20 км от Рилски манастир. Първи етаж - нова баня с тоалетна, две огромни помещения от камък, второ ниво - четири стаи с вестибюл, и отделно, малко помещение с камина за готвене. Равен двор около 300 кв.м.; канализация 0897843101; 0878111006. Без комисионна от купувача!
18.03.17 г., 18:57 bazar.bg
150.0 м²
15 000 €
НОВА НАМАЛЕНА ЦЕНА!!! ЕКСКЛУЗИВНО! Хотел с РЗП 1207 кв. м. разположен в парцел с площ от 4900 кв.м. подходящ за бизнес или инвестиция. Имотът се намира в гр. Рила, близо до Рилския манастир. Разпределение : 70 двойни стаи със собствен санитарен възел; 4 единични стаи; 4 апартамента; ресторант за 120 места, ресторант тераса 40 места; дневен бар 60 места, конферентна зала, 2 басейна, охраняем паркинг и сервизни помещения. Хотела се намира на 18 км. преди Рилския манастир и на 90 км. от гр. София. Обява под референтен 5827.
19.03.17 г., 10:01 bazar.bg
1270.0 м²
650 000 €
гр. Рила, в близост до Рилски манастир, продажба на нова къща с РЗП 105м2, строена през 2012год., направена топлоизолация, облагороден двор с площ от 364м2. Къщата е с прекрасна гледка към планината, училище, църква. Разпределение-кухня с врата към хол, отделно спалня, голяма баня с тоалетна-фаянс, теракот, душ, в сутерена- помещение за винарна. Към къщата е направена лятна кухня/механа/. Има възможност и за втора спалня. Самата къща е завършена, оставена е само да се постави настилка в стаите. Има поставени вътрешни врати. Дограмата е PVC/ 5-камерна/, климатик е сложен за отопление. За повече информация и огледи се обръщайте към Надя Антова-088/9999 413, 0888/788 420
20.03.17 г., 16:36 bazar.bg
105.0 м²
35 000 €
Разгледайте нашето ново предложение за компактен ваканционен апартамент до ключ в затворен комплекс "Рила Парк", разположен на около 1500 метра над морското равнище, сред вековна борова гора и в непосредствена близост до Национален парк "Рила". Комплексът се намира само на 100 м от пистите на ски зона "Ястребец" (5 минута пеша). Жилището се предлага за продажба с баня с тоалетна, оборудвана с вана и аксесоари, стени – латекс, под - ламинат и гранитогрес в коридора и в кухнята, дограма – ПВЦ. Предлага приятна гледка към гора, планина и вътрешния двор на комплекса. Изложението е юг, изток. Разпределение: отворена кухня с хол и спален кът, баня с тоалетна. Обща площ 50.06 кв.м. (нетна площ 38.30 кв.м. + общи части 11.76 кв.м.). Отоплява се с електричество и разполага с кабелна телевизия. Годишна такса поддръжка - 12 Евро / кв.м. без ДДС. Затворен комплекс "Рила Парк" и съседните до него "Семирамида Гардън" и "Боровец Хилс" са построени в един общ периметър, включващи следните развлекателни съоръжения: • Ресторант, предлагащ местни и международни ястия • Спа център • Сауни • Джакузи • Масаж • Ски и сноуборд под наем • Рецепция и лоби зона • Озеленена градина. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
10.03.17 г., 14:42 bulgarianproperties.bg
50.06 м²
37 545 €
Прекрасна къща за почивка в полите на Рила планина на 15 км от Рилски манастир. Имота се състои от 4 спални, дневна с кухненски бокс, баня с вана и тоалетна. Отоплява се с камина с водна риза, радиатори във всяка стая. В цената е включено обзавеждането което се вижда на снимките. На разположение е просторен навес от 30 кв.м. От тераса се открива прекрасен изглед към планината. В двора е разположена селскостопанска постройка която може да се превърне в малка къщичка за гости.
14.03.17 г., 10:16 alo.bg
150.0 м²
29 000 €

Къща в град Рила

гр. Рила обл. Кюстендил
Продават се две къщи в един парцел в с. Рила заедно с 1000 кв.м замеделска земя. Къщи те са на 2 етажа и са в центъра на града. Цената и на двете къщи заедно с земята е 34000 лева.
14.03.17 г., 20:58 alo.bg
1000.0 м²
17 000 €
Прекрасна къща за почивка в полите на Рила планина на 15 км от Рилски манастир. Имота се състои от 4 спални, дневна с кухненски бокс, баня с вана и тоалетна. Отоплява се с камина с водна риза, радиатори във всяка стая. В цената е включено обзавеждането което се вижда на снимките. На разположение е просторен навес от 30 кв.м. От тераса се открива прекрасен изглед към планината. В двора е разположена селскостопанска постройка която може да се превърне в малка къщичка за гости.
9.03.17 г., 11:41 bazar.bg
150.0 м²
29 000 €
1 2 3 4