Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ УЛ. "М. КИПРОВ" № 13, ВХ. А, ЕТ. 1, АП. 2
Самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент, с идентификационен номер 61813.762.174.1.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка три), който обект попада в сграда с идентификационен номер 61813.762.174.1 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно), построена върху поземлен имот с идентификационен номер 61813.762.174 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: гр. Разлог, ул."М.Кипров" № 13 (тринадесет), вход А, етаж 1 (първи), апартамент 2 (втори), брой нива на обекта: 1, със застроена площ по схема от 122,77 (сто двадесет и две цяло и седемдесет и седем стотни) квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 61813.762.174.1.2 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка две), 61813.762.174.1.12 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка дванадесет), под обекта: 61813.762.174.1.21 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и едно), 61813.762.174.1.22 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и две), 61813.762.174.1.23 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и три), 61813.762.174.1.24 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка двадесет и четири), над обекта: 61813.762.174.1.6 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка шест), и Мазе № 2 (две), с площ от 4.47 (четири цяло четиридесет и седем стотни) квадратни метра, както и 3.91 % (три цяло деветдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, който съгласно акт за собственост представлява Апартамент № 3 (трети), находящ се на първи етаж от жилищен блок „А", ЖСК. "Импулс 94", град Разлог, състоящ се от две спални, дневна, трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, с обща застроена площ от 122,77 (сто двадесет и две цяло и седемдесет и седем стотни) квадратни метра, при съседи на апартамента: изток двор, север Апартамент № 2 (две) на Костадин Левенов, запад двор и юг блок Б калкан, ведно с 3.91 % (три цяло деветдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата, Мазе № 2 (две) с площ от 4,47 (четири цяло четиридесет и седем стотни) квадратни метра, при граници: изток Мазе № 4 (четири) на Костадин Левенов, запад двор, юг стълбищна клетка, север коридор, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 53 334,00 лв. / петдесет и три хиляди триста тридесет и четири лева /.
24.10.16 г., 14:36 targimot.com
123.0 м²
53 334,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Разлог 13

Двустаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", Уайт фър Ризорт - Балкан Хаус
. Разлог, находящ се на пети жилищен етаж на сграда “ D – БАЛКАН ХАУС “, на кота +11,60м., със застроена площ от 68,32кв. м ... части на сградата и 0,45% ид. ч. от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог, м. "Кукурево ... “, изграден в поземлен имот с идентификатор 61813.559.7 по кадастралната карта на гр. Разлог. Начална цена 52 600лв. /петдесет
Вчера в 18:23 targimot.com
68.0 м²
52 600,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика"
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог ... адрес: гр. Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда С, вх.3, ет.1, ап.С6 ВЕДНО с находящите се в апартамента движими вещи ... .№807440977 – 1бр. 12. Вградена фурная, марка "DEO", модел 61621 – 2ND, /без сериен номер/ - 1бр. 13. Вграден хладилник, марка
Вчера в 18:08 targimot.com
189.0 м²
127 000,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево", С - Родопи Хаус
I). АПАРТАМЕНТ №С 25 на две нива, с идентификатор: 61813.559.7.2.25 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... на строеж върху мястото, в което се изгражда апартаментния комплекс. Административен адрес: гр. Разлог, “ Кукурево “, ет ... . Разлог, община Разлог, област Благоевград. Забележка 2: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в
Вчера в 17:41 targimot.com
66.0 м²
47 620,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево"
АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог., ВЕДНО с находящите се в апартамент
9.01.17 г., 18:19 targimot.com
102.0 м²
73 410,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ВАСИЛ КЪНЧОВ" ЕТ. 0, АП. 4
, който имот съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в СВ при РС Разлог дв ... /по скица/: път, УПИ XVII 157 /седемнадесети сто петдесет и седем/ и УПИ II 13 /втори тринадесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА ... Началната цена на подробно описания недвижим имот е 13 074.00 лв. /тринадесет хиляди и седемдесет и четири лева. /.
16.12.16 г., 19:32 targimot.com
48.0 м²
13 074,00 лв

Двустаен апартамент Банско

Банско УЛ. "ВАСИЛ КЪНЧОВ" , ЕТ.0, АП. 1
имот съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан в СВ при РС Разлог дв. вх. рег ... 13 /втори тринадесет/. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 13 074.00 лв. /тринадесет хиляди и седемдесет и четири лева/.
16.12.16 г., 19:30 targimot.com
48.0 м²
13 074,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика" В - ОРХИДЕЯ ХАУС
АПАРТАМЕНТ №70 с идентификатор: 61813.454.43.2.70 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на втори жилищен ... . Разлог, ул. “ Байова борика “ – сграда В, ет.2, ап. В70 АПАРТАМЕНТ №70 се намира в АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ... №61813.454.43 по Кадастралната карта на гр. Разлог. ВЕДНО с находящите се в апартамента движими вещи: Обзавеждането и
8.12.16 г., 22:00 targimot.com
101.0 м²
65 776,00 лв

Къща Краище

Краище ул.”Единадесета” 104
: 489, квартал 13, парцел VІІ, при съседи на поземления имот: 39270.1.120, 39270.1.987, 39270.1.1503, 39270.1.491 ... /четиристотин осемдесет и девети/ в квартал 13 /тринадесети/ по плана на с. Краище, целия с площ от 489 /четиристотин ... метра/, номер по предходен план: 489, квартал 13, парцел VІІ, при съседи на поземления имот: 39270.1.120, 39270.1.987
5.12.16 г., 20:32 targimot.com
121.0 м²
72 876,00 лв
близостта до ски курорт Банско (6 км), до спа курорт (Добринище 13 км), до голф игрище. Град Разлог се намира на 156 км от
17.11.16 г., 3:18 bazar.bg
150.0 м²
59 950,00 €

Двустаен апартамент Банско

Банско ул. „Цар Симеон” 84
, 02676.501.3557, 02676.501.6305 13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1667.2.53, по кадастралната карта ... в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.
6.11.16 г., 21:36 targimot.com
49.0 м²
15 021,00 лв

Тристаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Черна река" №25
: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №25, ет.0 Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ... самостоятелни обект са изградени и функциониращи Ел и ВиК инсталации. Начална цена 13 389лв./тринадесет хиляди триста осемдесет и девет лева./
1.11.16 г., 15:58 targimot.com
80.0 м²
13 389,00 лв
разположен в югозиточната част на първия етаж на сградата и е с адрес: с. Бачево, община Разлог, ет.1 /едно/, Ап. А – 1 ... 13 200.00 лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/. 2. Самостоятелен обект в сграда, построена в УПИ VI /шести/, с пл ... . Бачево, община Разлог, ет.2 /две/, Ап. А – 2 /“А“ тире две/, с площ от 67 /шестдесет и седем/ кв.м., трайно
24.10.16 г., 14:57 targimot.com
61.0 м²
13 200,00 лв

Едностаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ "САРОВИЦА", БЛ. 17, ЕТ. 1, АП. 1
тридесет и едно), находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със ... Заповед № РД 18 33/15.05.2006г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: гр. Разлог, „Саровица", бл ... е обособен от разделянето на АПАРТАМЕНТ №2 (две), находящ се на първи етаж от жилищна сграда блок № 13 (тринадесет
24.10.16 г., 14:48 targimot.com
45.0 м²
14 580,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ м. "Кукурево" ет.4, ап.С18 ТЕРА КОМПЛЕКС
I). АПАРТАМЕНТ №С 18, с идентификатор №61813.559.7.2.18 по кадастралната карта на гр. Разлог, със застроена площ от ... строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Разлог, м. „Кукурево“, ет.4, ап.С18 Забележка: За сградата има издадено ... Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА 65 639лв
24.10.16 г., 14:33 targimot.com
102.0 м²
65 639,00 лв

Многостаен апартамент РАЗЛОГ

РАЗЛОГ ул. "Байова борика" - сграда С, вх.3, ет.1, ап. С6
АПАРТАМЕНТ № С6 на две нива, с идентификатор: 61813.454.43.3.6 по кадастралната карта на гр. Разлог, находящ се на ... двете спални, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Разлог ... . Вградена фурная, марка "DEO", модел 61621 – 2ND, /без сериен номер/ - 1бр. 13. Вграден хладилник, марка “ SNAIGE “, сер
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
189.0 м²
113 200,00 лв

Многостаен апартамент Банско

Банско м. „Грамадето”
, санитарен възел и тераса. 13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.18.39.1.12, представляващ апартамент № 12 на 1 ... идентификатор 02676.18.39.1.13, представляващ апартамент № 13 на 1 етаж, с площ от 97,58 кв.м., ведно със съответните ... подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.
24.10.16 г., 14:32 targimot.com
98.0 м²
9 843,00 лв

Стая Банско

Банско ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап. А 1-6
на Нотариалната камара, с район на действие PC Разлог, вписан в СВ Разлог с вх. рег. № 1937/29.03.2007 г., акт № 104 ... е 13 050.00 лв. /тринадесет хиляди и петдесет лева/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат
24.10.16 г., 13:38 targimot.com
25.0 м²
13 050,00 лв

Стая Банско

Банско ул."Найден Геров" 2, вх.1, ет.0, ап. А 1-6
на Нотариалната камара, с район на действие PC Разлог, вписан в СВ Разлог с вх. рег. № 1937/29.03.2007 г., акт № 104 ... е 13 050.00 лв. /тринадесет хиляди и петдесет лева/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
25.0 м²
13 050,00 лв

Тристаен апартамент Банско

Банско м. "Байова борика" А
I). АПАРТАМЕНТ №45 с идентификатор: 61813.454.43.1.45 по кадастралната карта на гр. Разлог, с площ от 82,97кв.м ... . Вградена фурная, марка "DEO", модел 61621 – 2ND, /без сериен номер/ - 1бр. 13. Вграден хладилник, марка “ SNAIGE “, сер
24.10.16 г., 13:29 targimot.com
83.0 м²
61 600,00 лв
км от Разлог и на 300 метра от голф игрището 'Пирин голф'. Апартаментът разкрива панорамни гледки към Пирин планина ... Грийн Ууд Хотел & СПА е завършен с 26 двойни стаи, 40 студия, 13 едноспални и 3 двуспални апартамента, 1 мезонет
11.10.16 г., 21:11 bazar.bg
1 стая
45.0 м²
20 000,00 €
вашето внимание двустаен апартамент в комплекс Greenwood, намиращ се в спокойния и красив град Разлог, разположен само на ... този чудесен имот. Комплексът Грийн Ууд Хотел & СПА е завършен с 26 двойни стаи, 40 студия, 13 едноспални и 3 двуспални
11.10.16 г., 20:56 bazar.bg
2 стаи
58.0 м²
22 500,00 €
км), до спа курорт (Добринище 13 км), до голф игрище. Град Разлог се намира на 156 км от столицата София, на 56 км от
11.10.16 г., 20:08 bazar.bg
2 стаи
85.0 м²
37 800,00 €
Green Wood Hotel & SPA, на 6 км от ски курорт Банско, 3 км от град Разлог и на 300 метра от голф игрището 'Пирин голф ... двойни стаи, 40 студия, 13 едноспални и 3 двуспални апартамента, 1 мезонет, отопляем открит и закрит басейн с детска
11.10.16 г., 19:13 bazar.bg
2 стаи
58.0 м²
36 000,00 €

Мезонет с три спални в комплекс "Терра"

България, Област Благоевград, в района на гр. Банско, Пирин Голф & Кънтри Клуб, Терра (Уайт Фър Ризорт)
гарантира от близостта до ски курорт Банско (6 км), до спа курорт (Добринище – 13 км), до голф игрище. Град Разлог се
1.04.16 г., 12:22 luximoti.bg
3 стаи
150.0 м²
59 950,00 €