Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ гр. Първомай, ул.“Орфей“ № 3, ет. 2
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), с административен адрес- гр. Първомай, ул.“Орфей“ № 3, със застроена площ 95 (деветдесет и пет) кв.м. , състоящ се от : две стаи, хол и кухня, намиращ се на II (втори) жилищен етаж от триетажната жилищна сграда, построена в гр. Първомай, в УПИ -I- жилищно строителство от кв. 104 по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г., с имотен № на сградата 1599, при граници на апартамента: от три страни - външни стени, Иван Вергов и стълбище, отдолу-апартамент на Иван Николов, отгоре- апартамент, при граници на урегулирания поземлен имот: улици, УПИ III- общ. за здравни дейности и магазини и УПИ II-1592, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три) със застроена площ 16 (шестнадесет) кв. м. при граници: избени помещения на Иван Вергов и на Иван Николов, външни стени и коридор, както и 11,09 (единадесет цяло и девет стотни) % ид. части от ОБЩИТЕ ЧАСТИ на сградата и от правото на строеж.
18.01.17 г., 14:45 targimot.com
95.0 м²
40 050,00 лв

Двустаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Черноризец Храбър“ № 1
АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесети), находящ се във вход „Б“ на 4 (четвърти) етаж от жилищен блок в град Първомай, Община Първомай, Област Пловдив, с административен адрес: гр. Първомай, ул. „Черноризец Храбър“ № 1 (едно), построен в Урегулиран поземлен имот № IV – жилищно строителство (четири римско тире жилищно строителство), с пл. № на сградата 2529 (две хиляди петстотин двадесет и девет), в кв. № 42 (четиридесет и две), при граници на УПИ: от две страни – улици, УПИ V-629, УПИ VIII-631, УПИ IX-632, УПИ I-633 и УПИ III-635, по действащия регулационен план на град Първомай, одобрен със Заповед № РД-15-666/1994г., който апартамент се състои от една стая и кухня с обща квадратура 47,32 кв.м. (четиридесет и седем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от север – апартамент № 10; от юг – апартамент № 12; от изток – междублоково пространство /а по скица – външен зид/; от запад – стълбище и апартамент № 12, отгоре – покрив; отдолу – апартамент № 8, ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 3,45 кв.м. (три цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра), при граници: от север – зид на вх.А; от юг – коридор; от изток – мазе № 20 и от запад – мазе № 18, ВЕДНО с 2,6091% (две цяло и шест хиляди и деветдесет и една десетохилядни процента) идеални части от общите части на жилищната сграда и съответното право на строеж върху терена, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 36000 лева /тридесет и шест хиляди лева/.
17.01.17 г., 19:25 targimot.com
47.0 м²
36 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 40875 лв. /четиридесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
80.0 м²
40 875,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. „Иглика“ № 26
ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено с площ от 580 кв. м. (петстотин и осемдесет квадратни метра), а по скица – 598 кв. м. (петстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящо се на адрес гр. Първомай, ул. „Иглика“ № 26 (двадесет и шест), ВЕДНО с построените върху него сгради: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 110 кв. м. (сто и десет квадратни метра), а по скица – 127 кв. м. (сто двадесет и седем квадратни метра) и ГАРАЖ с площ от 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни метра), находящи се в южната част на имота, както и ВЕДНО с всички подобрения в дворното място, при граници на имота: от юг – улица, от запад – УПИ VII-1974, от север – УПИ XVIII-1976 и УПИ IV-1981, от изток – УПИ V-1982, което дворно място съставлява урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство, с номер VI-1975 (шест римско – хиляда деветстони седемдесет и пет), кв. 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994 г., ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 56400 лева /петдесет и шест хиляди и четиристотин лева/.
17.01.17 г., 18:51 targimot.com
110.0 м²
56 400,00 лв
Две едноетажни къщи с двор в централен район на град Първомай, на 40 км до Пловдив. Къщите са старо строителство, с южно изложение и РЗП - 130 кв.м. (общо). Първата къща се състои от хол, три стаи, баня и тоалетна. Втората къща се състои от кухня, две стаи, баня и тоалетна, газификация. Подовите настилки са с дюшеме, стени тухла, прозорци дървени. Отоплението е на ток и дърва. Имотът е снабден с електричество, вода вътре и вън и канализация. Жилището имат нужда от освежаване и подходящо обзавеждане. Дворът е 400 кв.м., засаден с плодни дръвчета. Имотът се намира на асфалтов път в Първомай. Районът е снабден с магазини, кафенета, училище, полицейски участък, църква, здравна служба, редовен транспорт (летище Пловдив на 35 км оттук). Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
1.01.17 г., 19:27 bulgarianproperties.bg
130.0 м²
30 000,00 €
За повече информация свържете се с нас и цитирайте референтния номер на имота. Моля, кажете, че сте видeли обявата в този сайт. Референтен номер: Plv 3773 Тел: 0882 817 474, 032 586 956 Отговорен брокер: Петър Петаларев Две едноетажни къщи с двор в централен район на град Първомай, на 40 км до Пловдив. Къщите са старо строителство, с южно изложение и РЗП - 130 кв.м. (общо). Първата къща се състои от хол, три стаи, баня и тоалетна. Втората къща се състои от кухня, две стаи, баня и тоалетна, газификация. Подовите настилки са с дюшеме, стени тухла, прозорци дървени. Отоплението е на ток и дърва. Имотът е снабден с електричество, вода вътре и вън и канализация. Жилището имат нужда от освежаване и подходящо обзавеждане. Дворът е 400 кв.м., засаден с плодни дръвчета. Имотът се намира на асфалтов път в Първомай. Районът е снабден с магазини, кафенета, училище, полицейски участък, църква, здравна служба, редовен транспорт (летище Пловдив на 35 км оттук). Оглед на имота Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Резервация на имота Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Допълнителни услуги и следпродажбено обслужване Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др. ...
9.12.16 г., 6:11 bazar.bg
130.0 м²
30 000,00 €

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Калоян № 17
½ /една втора/ идеална част от УПИ № II-450 /две-четиристотин и петдесет/ от кв. 19 /деветнадесет/ по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г, целият с площ от 420 кв.м. /четиристотин и двадесет кв.м./, ВЕДНО с източната половина от построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гараж, която източна половина се състои от: 1. АПАРТАМЕНТ „А”, разположен на първия и втория жилищни етажи, със РЗП 140 кв.м. /сто и четиридесет кв.м./, състоящ се от дневна, кухня и тоалетна, разположени на първия жилищен етаж, и три спални, баня и тоалетна, разположени на втория жилищен етаж, при граници на апартамента: от изток, север и юг – външни зидове, от запад – апартамент „Б”; 2. ГАРАЖ със застроена площ от 13.50 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет стотни кв.м./, тоалетна, готварна, антре, лятна кухня, ПРУ и вход, разположени в приземния етаж /източната половина/; 3.ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 50.40 кв.м. /петдесет цяло и четиридесет стотни кв.м./, /източната половина на таванския етаж на триетажната жилищна сграда/, ВЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници на УПИ: улица, УПИ III-449, УПИ ХIХ-452, УПИ I-451.
6.12.16 г., 19:33 targimot.com
140.0 м²
78 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. Княз Борис I № 106
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ №XXIII-19 /двадесет и три римско тире деветнадесет арабско/ в кв. 4а /четири „а“/ по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, утвърден със Заповед №626/1965 г., с административен адрес: кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I” №106 /сто и шест/, с площ, застроена и незастроена, от 680 кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, предназначен за жилищно строителство, с приложена улична и дворищна регулации, при граници: УПИ XXIV- 17, нива и УПИ XXII-19, ВЕДНО с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 50 кв.м. /петдесет квадратни метра/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 75 кв.м. /седемдесет и пет квадратни метра/ и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, всички в режим на търпимост, съгласно § 16 от ЗУТ и неподлежащи на премахване и забрана за ползване.
6.12.16 г., 19:30 targimot.com
74.0 м²
40 320,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Любеново
Дворно място от 500 /петстотин/ кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ от 100 /сто/ кв. м., съставляващо УПИ - I - 83 /едно -осемдесет и три/, в кв. 7 /седми/, по плана на гр. Първомай, кв. Любеново, предназначен за жилищно строителство, при гарници: улица, УПИ IX - 82, УПИ VII -81, УПИ V - 83 и УПИ IV - 83 - по акт за собственост № 6, том I от 23.01. 2008 г., който имот има описание съгласно скица № 341, издадена на 11.06.2012г. на Община Първомай както следва: УПИ - I - 83 /едно - осемдесет и три/ в кв. 7 /седми/, предназначен за жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, кв. Любеново, при съседи: улица, III - 82, V - 83, IV - 83 с площ от 500 /петстотин/ кв. м., ведно с находящата се в имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м.
6.12.16 г., 18:34 targimot.com
100.0 м²
14 925,00 лв

Къща Искра

Искра общ. Първомай
Дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 640 кв.м. (шестотин и четиридесет квадратни метра), ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет кв.метра), полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 67 кв.м. (шестдесет и седем кв.метра) и полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв.метра), находящо се в с. Искра, община Първомай, област Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот XI-85 (единадесет римско – осемдесет и пет арабско) в квартал 4 (четвърти) по регулационния план на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, утвърден със Заповед № 308 / 1971г., при граници: тупична улица, УПИ XV-86, УПИ X-84 и улица, който имот е предназначен за жилищно строителство и за който уличната и дворищната регулация са приложени, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
5.12.16 г., 19:37 targimot.com
640.0 м²
17 460,00 лв
Тухлена къща в село на 35 км от Пловдив в село Дълбок Извор ,община Първомай . тел.0899855101 www.roni.bg
4.12.16 г., 10:08 bazar.bg
70.0 м²
8 000,00 €

Тристаен апартамент ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" № 19
АПАРТАМЕНТ със застроена площ от 115 кв.м. (сто и петнадесет квадратни метра), състоящ се от дневна с ниша, хол, спалня, детска стая, баня, антре, тоалетна и две тераси, намиращ се на IV (четвърти) етаж от източната страна на пететажната жилищна сграда, бивша ЖСК „Първи май“, построена в УПИ IV - 1772 (четири римско, планоснимачен номер едно, седем, седем, две) – жилищно строителство и търговия от квартал 114 (сто и четиринадесет) по плана на град Първомай, община Първомай, с адрес град Първомай, община Първомай, област Пловдив, ул. „Стефан Стамболов“ № 19 (деветнадесет), при граници и съседи на апартамента: улица, Стефан Ангелов Лукарев, Марин Донев Станков, Петър Здравчев Кирков и стълбище, отдолу – Русин Спасов Спасов, отгоре – тавански помещения на Кръстю Йорданов Кръстев, Запрян Иванов Ванков, Вълко Николов Йорданов и Делчо Илиев Русев, при граници и съседи на УПИ: улици, УПИ V-1771, УПИ VI -1770, УПИ VII-1769, УПИ VIII-1768, УПИ IX-1767, УПИ II-1765, УПИ III – бит. комбинат, ведно с ИЗБА № 2 (две) със застроена площ от 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра) при граници и съседи: от две страни – оградни стени, Вълко Николов Йорданов и Запрян Иванов Ванков, ведно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 5 (пет) със застроена площ от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), при граници и съседи: оградна стена, Петър Здравчев Кирков, Делчо Илиев Русев и стълбище, ведно с 10,87 % (десет цяло осемдесет и седем стотни процента) идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ IV-1772.
25.11.16 г., 19:38 targimot.com
115.0 м²
51 000,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ УПИ XII – 708 от кв. 47
И.Д. 20158250400199-2015 Дворно място с площ 720 кв. м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), представляващо УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем) от кв. 47 (четиридесет и седми) по плана на гр. Първомай, Пловдивска област, при граници: парцел XIII – 707 (тринадесети – седемстотин и седем), ВЕДНО с построените в същото дворно място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), ТРИ стопански сгради на обща площ от 42 кв. м. (четиридесет и два квадратни метра), ГАРАЖ на площ от 17 кв. м. (седемнадесет квадратни метра), ВЕДНО с всички подобрения и приращения, a по скица с изх. № 322 от 20.04.2016 г. на Община Първомай: УПИ (парцел) XII – 708 (дванадесет римско – седемстотин и осем), с площ 720 кв. м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ВЕДНО с построените в същото дворно място масивна жилищна сграда със застроена площ от 92 кв. м. (деветдесет и два квадратни метра), полумасивен гараж със застроена площ от 17 кв. м. (седемнадесет квадратни метра), полумасивна сграда със застроена площ от 14 кв. м. (четиринадесет квадратни метра), паянтова сграда със застроена площ от 6 кв. м. (шест квадратни метра), полумасивна сграда със застроена площ от 10 кв. м. (десет квадратни метра), масивна сграда със застроена площ от 7 кв. м. (седем квадратни метра), навес с площ 32 кв. м. (тридесет и два квадратни метра), навес с площ 6 кв. м. (шест квадратни метра), при граници: улица, УПИ XIII – 707, УПИ X – 2652, УПИ XXIV – търговия, УПИ XI – търговия и УПИ XXIII – трафопост. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 46 500 лв. (четиридесет и шест хиляди и петстотин лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
25.11.16 г., 19:21 targimot.com
720.0 м²
46 500,00 лв
Имот на публична продан за период от 20.01.2017 до 20.02.2017 с начална тръжна цена 40 050 лева, по изпълнително дело 365 от 2012 при ЧСИ Минка Цойкова, тел. за контакт: 032/263 938, e-mail: ***. 3 стаен тухмен апартамент в гр. Първомай, ул.'Орфей' 3 ет 2. За огледи след договорка с ЧСИ
25.11.16 г., 19:04 bazar.bg
3 стаи
95.0 м²
40 050,00 лв
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-28 (първо римско с планоснимачен номер двадесет и осми) в кв.1 (първи), находящ се в местността „Кантона“ по картата на землището на кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай, целият застроен и незастроен с площ от 4050 кв.м. (четири хиляди и петдесет квадратни метра), от които 112,50 кв.м. (сто и дванадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра) представляват път, с предназначение: База за отглеждане на гъсета, при граници и съседи: от север – ССФонд, от изток – път, от юг – парцел II-001 и от запад – парцел II – 001, ведно с построените в имота две помещения за отглеждане на гъски, ведно с построения в имота „Цех за производство и пакетаж на червен пипер и хранителни подправки“ съгласно Разрешение за строеж № 67 от 13.07.2006 г., с площ от 261 кв.м. (двеста шестдесет и един квадратни метра), на етап „груб строеж“ по смисъла на чл.181 от ЗУТ съгласно Удостоверение АБУ-88/30.04.2014 г., издадено от Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот.
24.11.16 г., 19:32 targimot.com
4050.0 м²
141 000,00 лв
АПАРТАМЕНТ „Г“ със застроена площ от 66,06 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шест стотни квадратни метра), състоящ се от: спалня, дневна, готварна, баня и тоалетна, намиращ се на IV (четвъртия) жилищен етаж от пететажна жилищна сграда, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – I (първи) – хотел, жилищно строителство от кв. 113 (сто и тринадесет) по действащия регулационен план на гр. Първомай от 1994г., предназначен за обществена дейност и жилищно строителство, находящ се в гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с административен адрес: ул. „Христо Ботев“ №2 (две), при граници на апартамента: от изток – външни стени, от запад – коридор, от север – апартамент „В“, от юг – апартамент „Д“, ведно със СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №11 (единадесет), със застроена площ от 11,53 кв.м. (единадесет цяло петдесет и три стотни квадратни метра), находящо се на пети жилищен етаж (шести надземен етаж), при граници: от изток – външни стени, от запад – коридор, от север – складово помещение №10, от юг – складово помещение №12, ведно с 2,95 % (две цяло деветдесет и пет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 3,20 % (три цяло и двадесет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата.
24.11.16 г., 16:46 targimot.com
66.0 м²
24 600,00 лв

Магазин ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ ул. "Стефан Стамболов" 21 (а)
Едноетажна масивна постройка, която се ползва като магазин със застроена площ от общо 80 /осемдесет/ кв.м. + /плюс/25/ двадесет и пет / кв.м. или общо 105 кв.м /сто и пет/ кв.м. построена върху общински недвижим имот, находящ се в кв. 114 (сто и четиринадесети), парцел /УПИ/ IV – Жилищно строителство и търговия по плана на гр. Първомай, в югоизточната част на парцела, с административен адрес ул. Стефан Стамболов № 21 (а), при граници на парцела: улици, пар /УПИ/ III – битов комбинат, II – 1767, VIII – 1768, VII – 1769, VI – 1770, V – 1771
21.11.16 г., 19:56 targimot.com
105.0 м²
71 760,00 лв
Предишни търгове на този имот
21.11.16 г., 17:54 targimot.com
350.0 м²
81 310,00 лв
Имот на публична продан за период от 16.12.2016 до 16.01.2017 с начална тръжна цена 78 000 лева, по изпълнително дело 246 от 2015 при ЧСИ Драгомира Митрова, тел. за контакт: 032/ 269 000, e-mail: *** Триетажна масивна къща с обща площ 242 кв.м. заедно с 1/2 ид. част от дворно място с площ 420 кв.м., находяща се в гр. Първомай, ул. 'Калоян' 17. Огледи след предварителна договорка с ЧСИ
18.11.16 г., 13:11 bazar.bg
242.0 м²
78 000,00 лв
Имот на публична продан за период от 09.12.2016 до 09.01.2017 с начална тръжна цена 51 000 лева, по изпълнително дело 1146 от 2016 при ЧСИ Петко Илиев, тел.032/632224,e-mail: ***, 3 - стаен тухлен апартамент с площ 115 кв.м., находящ се в гр. Първомай, ул. Стефан Стамболов 19, ет.4. Към апартамента се продава и гараж с площ 15 кв.м. за цена 6 375 лева. За огледи след договорка с ЧСИ.
17.11.16 г., 18:23 bazar.bg
3 стаи
115.0 м²
51 000,00 лв
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Напълно обзаведена двуетажна тухлена къща със застроена площ от 70 кв.м. в северните покрайнини на неголямото тракийско село Татарево, разположено на 10км западно от град Първомай. На първия леко вкопан приземен етаж на къщата са разположени просторно антре с кухненски бокс, стая с мивка, оборудвана баня с тоалетна на фаянс и теракот и складово помещение, а на достъпния по масивна външна стълба втори етаж има стълбищна площадка, антре, две спални и дрешник. Подовете в стаите са на дюшеме, дограмата е алуминиева с външни ролетни щори, стените са на варова мазилка, а покривът е скатен с керемиди. За къщата е залепена масивна постройка състояща се от спалня, дневна и кухненски бокс, а до нея има голям навес с дървена конструкция с обособена лятна кухня с кът за готвене и маса за хранене на 10 човека, външна зидана чешма и външна баня със слънчев бойлер, като мястото е идеално за изграждане и на барбекю. Къщата и навесът са сързани с голям асмалък от метална конструкция, създаващ прохладна и сенчеста зона за отдих през лятото. Дворното място с площ от 1650 кв.м. е равно, облагородено, обработваемо и засадено с различни дървесни и храстовидни овощни, лозови и цветни насаждения. В двора има изградени, външна тоалетна, два гаража, различни стопански постройки, кладенец с помпа за поливане на насажденията и различен селскостопански инвентар. Имотът е целогодишно достъпен по асфалтов път и е захранен с ток и вода, а каналът е на септична яма. Къщата е в поддържана в много добро състояние и е подходяща за постоянно обитаване.
14.11.16 г., 18:30 icbproperties.com
140.0 м²
28 500,00 €
Имот на публична продан за период от 19.11.2016 до 19.12.2016 с начална тръжна цена 18 420 лева, по изпълнително дело 656 от 2015 при ЧСИ Мариана Обретенова , тел. за контакт: 032/ 262 426, e-mail: ***, къща с площ 89 кв.м., находящ се в гр. Първомай, ,ул.'Сребърна' 11. За огледи след предварителна договорка с ЧСИ
10.11.16 г., 13:57 bazar.bg
67.0 м²
18 420,00 лв

Къща ПЪРВОМАЙ

ПЪРВОМАЙ кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2
ДВОРНО МЯСТО от около 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, ведно с построените в него КЪЩА от 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/ и ОБОР от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, съставляващо УПИ ХХХІІ-934 /урегулиран поземлен имот тридесет и втори римско – деветстотин тридесет и четири арабско/ в квартал 49 /четиридесет и девети/ по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдивска, при граници за мястото: УПИ ХХХІ-933, УПИ ХХІХ-932 и празно дворно място, попадащо в УПИ ХVІ за комбиниран детски дом и ясли с пл.№ 932, който имот е с административен адрес гр.Първомай, кв. Дебър, ул.“Иван Сечков“ № 2, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 41520 /четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет/ ЛЕВА.
3.11.16 г., 17:56 targimot.com
80.0 м²
41 520,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Първомай
1 2 3 4