Магазин Приморско

Приморско гр. Приморско, ул. “Бриз”, ет. 0, обект: м1,
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в изградената в груб строеж жилищна сграда, състояща се от сутерен; партер; три жилищни етажа; мансарден етаж и подпокривно пространство /таван/, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV /четвърти/ в кв.42 /четиридесет и две/ по плана на гр.Приморско, област Бургас, целият УПИ с площ от 330 /триста и тридесет/ кв.м., при граници на имота : изток-улица, запад-УПИ-ІІІ, север-улица и юг-УПИ-V-163, а именно: МАГАЗИН за хранителни пакетирани стоки № 1 /едно/ на партерен етаж със застроена площ от 77,40 /седемдесет и седем цяло и четиридесет стотни/ кв.м., състоящ се от: търговска зала, склад, санитарен възел, при граници: изток-стълбище, асансьорна шахта, коридор, санитарен възел към камер. офис и МАГАЗИН №2; запад-калкан; север- ул."Опълченска"; юг- външен зид към вътрешен двор; отгоре- АПАРТАМЕНТ №3; АТЕЛИЕТА № 4 и 5, отдолу-машинно помещение, асансьорна шахта, коридор, СКЛАД №1, помещение за перални и сушилни машини, стая за персонал и бойлерно помещение, ВЕДНО със 7.357% /седем цяло триста петдесет и седем хилядни процента/, равняващи се на 16.40 /шестнадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, и 7.357% /седем цяло триста петдесет и седем хилядни процента/ ид.ч. от правото на строеж, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, с идентификатор № 58356.501.398.1.23 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста деветдесет и осем, точка, едно, точка двадесет и три/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-106/09.12.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 77.00 кв. /седемдесет и седем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта : 1, с адрес на имота: гр. Приморско, п.к 8290, ул. “Бриз”, ет. 0, обект: м1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58356.501.398.1.24, под обекта: 58356.501.398.1.35, 58356.501.398.1.34, 58356.501.398.1.33 и 58356.501.398.1.25, над обекта: 58356.501.398.1.2, 58356.501.398.1.3 и 58356.501.398.1.1, който обект попада в сграда с идентификатор № 58356.501.398.1 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста деветдесет и осем, точка, едно/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор № 58356.501.398 /петдесет и осем хиляди триста петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста деветдесет и осем/.
7.12.16 г., 19:09 targimot.com
77.0 м²
78 408,00 лв

Двустаен апартамент Приморско

Приморско гр.Приморско, ул."Бриз", ет.3, ап.13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 58356.501.398.1.11, с площ от 58 кв.м., с административен адрес: гр.Приморско, ул."Бриз", ет.3, ап.13 Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан
21.11.16 г., 20:28 targimot.com
58.0 м²
45 062,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Приморско Бриз
брега на морето в град Приморско. Апартхотелът е изграден в уникален незастроен район на морския курорт, непосредствено до ... , съчетаващ прохладата на дъбовата гора и морския бриз. Двустайният апартамент се намира на 4-ти етаж с обща площ от
12.10.16 г., 22:23 bazar.bg
2 стаи
83.0 м²
76 499,00 €
брега на морето в град Приморско. Апартхотелът е изграден в уникален незастроен район на морския курорт, непосредствено до ... , съчетаващ прохладата на дъбовата гора и морския бриз. Двустайният апартамент се намира на 4-ти етаж с обща площ от
25.03.16 г., 15:06 bazar.bg
2 стаи
83.0 м²
76 499,00 €