Имот на публична продан за период от 21.01.2017 до 21.02.2017 с начална тръжна цена 47000 лева, по изпълнително дело 718/2012 и 742/2013 на ЧСИ Наталия Дангова, тел. за контакт: 0722/60 345. Имотът представлява:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 089027, находящ се в м.Радушиновец в землището на град Правец, община Правец с площ от 3 000 кв.м.,ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 136.65 кв.м.и разгъната застроена площ /РЗП/- 273.30 кв.м., състояща се от дневна, столова, кухня, три спални и санитарни възли, заедно с таванско помещение. Огледи по местонахождение на имота - всеки понеделник, сряда и петък от 13,00 до 18,00 часа по време на посочения по - горе едномесечен срок.
11.01.17 г., 11:26 bazar.bg
154.0 м²
47 000,00 лв

Парцел, 1245m 2 (продажба)

гр.Правец, общ. Правец
Намира се в близост до входа на голф-игрището. В съседство с новопостроени къщи.
9.01.17 г., 9:24 homes.bg
1245.0 м²
29 000,00 €

Парцел, 1245m 2 (продажба)

гр.Правец, общ. Правец
Намира се в близост до входа на голф-игрището. В съседство с новопостроени къщи.
9.01.17 г., 3:31 officespace.bg
29 000,00 €

Парцел Правец

Правец гр.Правец, област Софийска, местност „Тошински рът“
Поземлен имот № 094038 (деветдесет и четири хиляди и тридесет и осем), находящ се в землището на гр.Правец, община Правец, местността „Тошински рът“, с площ от 5.681 дка (пет декара шестстотин осемдесет и един квадратни метра) и начин на трайно ползване – жилищна територия, представляваща бивша земеделска земя – нива с променено предназначение за изграждане на жилищни сгради, съгласно Решение №К-1/08.01.2009г. на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, при граници и съседи: имот №094037 – нива наследници на Гоцо Петров Гоцев, имот №001428 – полски път на Община Правец, имот №094040 – нива на Община Правец, имот №001428 – полски път на Община Правец. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 49 560 лв. /четиридесет и девет хиляди петстотин и шестдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан по посоченото по-горе местонахождение в землището на гр.Правец, област Софийска, местност „Тошински рът“.
28.12.16 г., 20:55 targimot.com
5681.0 м²
49 560,00 лв

Парцел Правец

Правец гр.Правец, област Софийска, местност „ Владин рът“
Поземлен имот № 085019 (осемдесет и пет хиляди и деветнадесет), находящ се в землището на гр.Правец, община Правец, местността „Владин рът“, с площ от 5.229 дка (пет декара двеста двадесет и девет квадратни метра) и начин на трайно ползване – комплексно малоетажно застрояване, представляваща бивша земеделска земя – нива с променено предназначение за изграждане на жилищни сгради, съгласно Решение №К-7/17.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област , при граници и съседи: имот №085018 – нива наследници на Георги Иванов Николовски, имот №002050 – полски път на Община Правец, имот №001050 – път IV клас на Община Правец, имот №005024 – нива наследници на Христо Марков Витков; имот №085023 – нива на „Текма България” ООД, имот №085022 – нива на Красимир Петров Найденов. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 181 680 лв. /сто осемдесет и една хиляди шестстотин и осемдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в землището на гр.Правец, област Софийска, местност „ Владин рът“.
28.12.16 г., 20:54 targimot.com
5229.0 м²
181 680,00 лв

Вила Калугерово

Калугерово с.Калугерово, община Правец,област Софийска, махала „Чекотин”
1/2 идеална част от следния недвижим имот: Дворно място, находящо се в землището на село Калугерово, община Правец, Софийска област, махала „Чекотин” с площ от 500 /петстотин/ кв. метра, заедно с построените в него жилищна сграда /къща/ и второстепенна сграда /плевня/, при съседи на поземления имот: път, наследници на Васил Симеонов Петров, Васил Тодоров Симеонов и дере /дол/. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 6240 лв. /шест хиляди двеста и четиридесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Калугерово, община Правец,област Софийска, махала „Чекотин”.
27.12.16 г., 23:52 targimot.com
500.0 м²
6 240,00 лв

Двустаен апартамент Правец

Правец гр.Правец, област Софийска,ж.к.”Север”,бл.306,вх.Г,ет.1,ап.45
Апартамент № 45 (четиридесет и пет), находящ се в гр.Правец, община Правец, област София, ж.к.”Север”, в жилищен блок № 306 (триста и шест), вход Г, етаж първи, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, а по документ за собственост три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 57.04 (петдесет и седем цяло и четири стотни) кв.м., при съседи: стълбище, ап.44, двор и двор, заедно с прилежащите му избено помещение № 3 (три) със светла площ от 10.89 /десет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: коридор, двор, мазе №1 на ап.43 и таванско помещение № 3 (три) без посочена площ по доказателствен акт, при съседи: коридор, таван №1 на ап. № 43, таван № 4 на ап. № 46, както и 1.73 % (едно цяло и седемдесет и три процента) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, представляващо държавна земя в кв.77 (седемдесет и седем) по регулационния план на гр.Правец. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 25 975 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Правец, област Софийска,ж.к.”Север”,бл.306,вх.Г,ет.1,ап.45, след предварително обаждане на тел: 0889 802 699 с лице за контакт Лазар Лазаров.
27.12.16 г., 18:05 targimot.com
57.0 м²
25 975,00 лв

Парцел, 750m 2 (продажба)

с.Правешка Лакавица, общ. Правец
УПИ, за жилищно строителство, между къщи, със собствен водоизточник и ток до парцела.Село Правешка Лакавица се намира на 72 км. (или около част път от София), и на 8 км. от Правец. При сериозен интерес цената подлежи на коментар. За повече инф и огледи 02/840 33 20 ; 0899 169 129 - Миронов
18.12.16 г., 21:23 homes.bg
750.0 м²
5 000,00 €

Парцел, 750m 2 (продажба)

с.Правешка Лакавица, общ. Правец
УПИ, за жилищно строителство, между къщи, със собствен водоизточник и ток до парцела.Село Правешка Лакавица се намира на 72 км. (или около част път от София), и на 8 км. от Правец. При сериозен интерес цената подлежи на коментар. За повече инф и огледи 02/840 33 20 ; 0899 169 129 - Миронов
17.12.16 г., 10:37 officespace.bg
5 000,00 €
Търговски комплекс състоящ се от магазинна част 282кв.м., и ресторантски комплекс 235кв.м. Комплекса се продава със земя 1400кв.м. Изградено от алуминиева конструкция, с изцяло преместваеми модули. Много комуникативно място. Ъглово. Действащ магазин и ресторант. Ресторантът с тераса. Продава се с оборудването. За повече подробности : брокер Симеонова 0888542118, 0898419629.
28.11.16 г., 8:42 bazar.bg
520.0 м²
349 999,00 €
Производствено хале -1232 кв.м. Височина 6 м. с мостов кран товароп. 5 т. Второ хале 550 кв.м. Височина - 8 м; с мостов кран с товароп. 5 т. Собствен трафопост - 1 000 квч; Административна сграда на 2.5 етажа - 370 кв.м; Прилежаща земя, асфалтов път и двор с площ 10075 кв.м.; ДОПЪЛНИТЕЛНО СОБСТВЕНА ЗЕМЯ с площ - 46 000 кв.м.; Удобно за производство, кандидатстване по европейски програми, земеделие, туризъм.
24.11.16 г., 18:13 bazar.bg
10000.0 м²
145 000,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Нов двустаен апартамент с площ от 88 кв.м. намиращ се на втория етаж в построена през 2014 год. пететажна жилищна сграда, разположена в центъра, само на 20 метра от пешеходната зона и площада на атрактивния град Правец. Апартаментът е с южно изложение и чудесна гледка към фонтаните на града, а също така и към околните гористи старопланински възвишения. Апартаментът е завършен на шпакловка и замазка и се състои от огромен хол с трапезария,отделна кухня с плъзгащи врати към хола, спалня със санитарен възел, отделен санитарен възел в коридора, тераса обща за хола и спалнята гледаща към площада и планината. Сградата е с ПВЦ дограма и външна топлоизолация. Жилището е захранено с всички необходими за нормалната му експлоатация комуникации. Правец е отлично благоустроен и добре поддържан град, известен с красивата си природа, с изграденото наскоро голф игрище и прилежащите към него хотелски вериги, ресторанти и луксозен спа-център. В града има много и различни магазини и заведения, елитна езикова гимназия и техникум по микропроцесорна техника и технологий, което заедно с близостта и лесният достъп от столицата го прави едно чудесно и желано от мнозина място за живеене, почивка и развлечения. В Правец се намира и базата на националния отбор по футбол състояща се от четири супер терена, както и кокетната баскетболна базата на Лукойл.
21.11.16 г., 16:33 icbproperties.com
1 стая
88.0 м²
53 700,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Нов тристаен апартамент с площ от 150 кв.м. намиращ се на втория етаж в построена през 2014 год. пететажна жилищна сграда, разположена в центъра, само на 20 метра от пешеходната зона и площада на атрактивния град Правец. Апартаментът е с югоизточно изложение и чудесна гледка към центъра на града, а също така и към околните гористи старопланински възвишения. Апартаментът е завършен на шпакловка и замазка и се състои от огромен хол с трапезария,отделна кухня, две спални, два санитарни възела, мокро помещение, коридор, две тераси гледащи към площада и планината. Сградата е с ПВЦ дограма и външна топлоизолация. Жилището е захранено с всички необходими за нормалната му експлоатация комуникации. Правец е отлично благоустроен и добре поддържан град, известен с красивата си природа, с изграденото наскоро голф игрище и прилежащите към него хотелски вериги, ресторанти и луксозен спа-център. В града има много и различни магазини и заведения, елитна езикова гимназия и техникум по микро-процесорна техника и технологий, което заедно с близостта и лесният достъп от столицата го прави едно чудесно и желано от мнозина място за живеене, почивка и развлечения. В Правец се намира и базата на националния отбор по футбол състояща се от четири супер терена, както и кокетната баскетболна базата на Лукойл. При интерес от страна на потенциални клиенти е възможно да се преговаря за замяна на жилището за нов тристаен апартамент в София в районите в близост до студентски град.
21.11.16 г., 16:20 icbproperties.com
1 стая
150.0 м²
75 000,00 €
Уникално място за целогодишно живеене, тихо, зелено в градска среда! Къщата е с РЗП 300кв.м на два етажа и сутерен. Разпределението е: Сутерен - две помещения, мазе и котелно. Първи етаж- коридор, вътрешни стълби за втория етаж, дневна с трапезария и светъл кухненски бокс, две спални, баня и тоалетна с прозорец, тераса пред дневната от която се излиза на двора и гараж. Втори етаж- коридор, две спални, кабинет, баня и тоалетна с прозорец Продава се с обзавеждането. Къщата е изцяло с външна изолация, ПВЦ дограма с комарници, подовите настилки са мрамор, гранитогрес, теракота и дюшеме. Отоплението е с котле на твърдо гориво, ток и газ , навсякъде има алуминиеви радиатори, има и климатици . Двора е 600кв.м ограден с дувар, облагороден, с градинско осветление , барбекю и кладенец с помпа. ТЕЛЕФОН за контакт / 0887301633 / 0877366507
3.11.16 г., 14:58 bazar.bg
200.0 м²
99 000,00 €
Хубава къща на три етажа близо до центъра с прекрасна панорама, тухла от 90 год.,плоча. Равен облагороден двор - 550 кв.м. с плодни дръвчета , асма , бор. Ток , вода , канализация , възможност за газификация.Първи етаж - дневна с кухн.бокс и трапезария , склад , голяма баня с тоалетна. Втори етаж - три спални , голяма тераса. Възможност за втора баня и тоалетна. Трети етаж - три спални , тераса. Хубава двукатна дървена дограма. Къщата е в много добро състояние , предлага се напълно обзаведена. В двора има паркомясто. КЛЮЧ в офиса на агенцията. тел.0878573399 Марина Стоянова
3.11.16 г., 7:44 bazar.bg
155.0 м²
44 990,00 €
ИДЕАЛНА ЛОКАЦИЯ. Просторна, слънчева къща (близнак) със самостоятелен вход и двор. Масивна тухла, строителство 1986 год., след основен ремонт. Състои се от: 1ви етаж- коридор, кухня, трапезария с хол, голяма тераса, баня с тоалетна. 2ри етаж - 3 спални, баня с тоалетна, 3 - тавански етаж. ПВЦ дограма, гранитогрес и нов теракот, финна шпакловка и латекс, масивни интериорни врати, ремонта е извършен със скъпи материали, подменена Ел. и ВиКА инсталации, новоремонтиран покрив. Цялостна санировка, Газ - има изградена инсталация. Двор - поддържан, с градински плочи, лозница, овошки - круши, вишни. Изключително комуникативно място. За контакти и огледи Вася Василева 0888-320-683, 0879-320-683, 0895-496-383, 02/827-72-08. РАБОТИМ И В ПОЧИВНИТЕ ДНИ!
28.10.16 г., 19:53 bazar.bg
180.0 м²
59 800,00 €
TОП ОФЕРТА!!! Агенция 'Реком'99' Ви представя ЕДНОФАМИЛНА къща в комплекс 'Риу Правец Голф и Спа Резорт' гр. Правец, кв. 'Езерото' като част от ансамбъла на редови къщи от комплекс 'Правец' - първа линия - срещу голф игрището с панорама към езерото. РЗП 160 кв.м. на два етажа с гараж и Разрешение за ползване от 2009 година. Екстри: лесен, удобен, но контролиран достъп, перфектна зона за спорт, безплатно ползване на СПА център, уникална панорама. Цената подлежи на КОМЕНТАР! ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА!!! КЛЮЧ. 0878 563 555, 0885 27 27 35
24.10.16 г., 19:39 bazar.bg
160.0 м²
155 000,00 €

Двустаен апартамент Правец

Правец гр.Правец, община Правец, област Софийска, ж.к.”Север”,бл.301,вх.Б,ет.1,ап.18
Апартамент №18 (осемнадесети) на първия етаж от жилищна сграда – блок № 301 (триста и първи), вх.”Б”, построен върху общинска земя в кв.77 (седемдесет и седми) по плана на гр.Правец, община Правец, област София, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 57.04 (петдесет и седем цяло и четири стотни) кв.м., при съседи: стълбище, апартамент №17 (седемнадесети), улица и двор, заедно с прилежащото му избено помещение №3 (трети), със светла площ от 3.20 (три цяло и двадесет стотни) кв.м. при съседи: коридор, мазе №2 (втори) на апартамент №17 (седемнадесети), мазе №4(четвърти) на апартамент №19 (деветнадесети) на Бойка Рагова Младенова, както и 1.63% (едно цяло и шестдесет и три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата. На основание чл. 494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 20 308 лв. /двадесет хиляди триста и осем лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Правец, община Правец, област Софийска, ж.к.”Север”,бл.301,вх.Б,ет.1,ап.18, след предварително обаждане на тел: 0877 80 90 81.
24.10.16 г., 14:52 targimot.com
57.0 м²
20 308,00 лв

Къща Калугерово

Калугерово с.Калугерово, община Правец,област Софийска, махала „Чекотин”
1/2 идеална част от следния недвижим имот: Дворно място, находящо се в землището на село Калугерово, община Правец, Софийска област, махала „Чекотин” с площ от 500 /петстотин/ кв. метра, заедно с построените в него жилищна сграда /къща/ и второстепенна сграда /плевня/, при съседи на поземления имот: път, наследници на Васил Симеонов Петров, Васил Тодоров Симеонов и дере /дол/. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 6568 лв. /шест хиляди петстотин шестдесет и осем лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Калугерово, община Правец,област Софийска, махала „Чекотин”.
24.10.16 г., 14:23 targimot.com
500.0 м²
6 568,00 лв

Парцел Правец

Правец с. Правешка лакавица
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Правешка лакавица, община Правец, София област, извън регулационния план на селото, представляващ част от стопански двор на Бившо ТКЗС с. Правешка лакавица, за който имот по съставен парцелен план на втори стопански двор е отреден парцел I /първи/ с площ от 1428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ кв.м., при съседи: от изток - път, от север - дере, от запад - парцел II /втори/ - зърно площадка, от юг – път, заедно с построените в него СКЛАД ЗА ФУРАЖИ и СТОЛОВА с обща застроена площ от 561 /петстотин шестдесет и един/ кв. м.
24.10.16 г., 13:44 targimot.com
1428.0 м²
81 444,00 лв

Тристаен апартамент Правец

Правец гр.Правец, област Софийска,ж.к.”Север”,бл.306,вх.Г,ет.1,ап.45
Апартамент № 45 (четиридесет и пет), находящ се в гр.Правец, община Правец, област София, ж.к.”Север”, в жилищен блок № 306 (триста и шест), вход Г, етаж първи, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, а по документ за собственост три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 57.04 (петдесет и седем цяло и четири стотни) кв.м., при съседи: стълбище, ап.44, двор и двор, заедно с прилежащите му избено помещение № 3 (три) със светла площ от 10.89 /десет цяло и осемдесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: коридор, двор, мазе №1 на ап.43 и таванско помещение № 3 (три) без посочена площ по доказателствен акт, при съседи: коридор, таван №1 на ап. № 43, таван № 4 на ап. № 46, както и 1.73 % (едно цяло и седемдесет и три процента) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, представляващо държавна земя в кв.77 (седемдесет и седем) по регулационния план на гр.Правец. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 24 448 лв. /двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Правец, област Софийска,ж.к.”Север”,бл.306,вх.Г,ет.1,ап.45, след предварително обаждане на тел: 0889 802 699 с лице за контакт Лазар Лазаров.
24.10.16 г., 13:35 targimot.com
57.0 м²
24 448,00 лв
Само на 68 км. от гр. София, в една от най-бързо развиващите се туристически дестинации в страната, в района на гр. Правец, м ,,Колибище”. Парцел с размер 1245 кв.м. в регулация. Намира се на 100 м. от Голф игрище – Правец, с откриваща се прекрасна гледка към езерото и планината. Слънчев и с подходящ климат, както за вила, така също и за къща за целогодишно ползване.
24.10.16 г., 13:33 tarsiimot.com
1245.0 м²
45 000,00 €
Описание:Уникална локация създаваща симбиоза межди планински ландшафт,езеро,голф игрище,луксозен затворен комплекс и комфорт допълнен от четири звезден хотел и всичко това само на 45км от София. Разпределение: етаж 1: входно антре, всекидневна, кухня, wc, вход, вход към гараж. Етаж 2: три спални, две бани+wc.Възможност за паркомясто. Отопление на газ, климатик, камина.Охранителна и домофона система. Завършена до ключ. Сграда:Ново стилно и луксозно изпълнение Предимства:Комплексът Pravets Residence предлага на своите обитатели възможност за пълноценен отдих сред природа, открит и закрит топъл басейн, SPA процедури,фитнес , ресторанти,боулинг,тенис кортове,ползване на отстъпки в ресторанта и хотелите на веригата. Обади се СЕГА и цитирай този код 300074!
20.10.16 г., 15:19 bazar.bg
155.0 м²
154 500,00 €
Къщата е на 3 етажа с РЗП 500 кв.м, 1000кв.м двор,разполага с 4 спални /на втори етаж/, 2 бани с тоалетна и една тоалетна, на първи етаж се намират просторен хол с камина,трапезаря и кухненски бокс,гараж,панорамна гледка към голф клуба,подходяща за целогодишно обитаване. Продава се с обзавеждането. За контакти: 0882 301 234
20.10.16 г., 0:18 bazar.bg
500.0 м²
76 900,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Правец
1 2 3 4 5 6