Етаж от къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Тодор Каблешков № 12
118.0 м²
37 700 лв
24.10.16 г., 14:07
2/3 /две трети/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 56784.521.538.1.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и едно, точка, петстотин тридесет и осем, точка, едно, точка, три/, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 48/03.06.2009 година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота : град Пловдив, п.к. 4000 /четири хиляди/, улица "Тодор Каблешков” № 12 /дванадесет/, етаж 2 /втори/, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор № 56784.521.538.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и едно, точка, петстотин тридесет и осем, точка, едно/, с предназначение на самостоятелния обект : Жилище, апартамент, брой нива на обекта : 1 /едно/, с площ от 118 кв.м. /сто и осемнадесет квадратни метра/, при съседи : на същият етаж : няма, под обекта : имоти с № 56784.521.538.1.1 и № 56784.521.538.1.2, над обекта : няма
Още targimot.com

Склад, 852m 2 (продажба)

с.Златитрап, област Пловдив
350 000 €
1.12.16 г., 22:34
новата Сточна гара /гара Тодор Каблешков/. Към имота има и 4000 кв.м., земеделска земя, оградена заедно с халето. Обектът е подходящ за инвестиция. ... санитарни възела. Парцелът се намира на 3.5 км. от Пловдив, с лице на основната пътна артерия, предназначена да обслужва
Още officespace.bg