150 лв
21.07.17 г., 8:26
Стая под наем до Автогара „Родопи” в "К. Париж", гр. Пловдив – Агенция Прима. Намира се съвсем близо до Централна гара, на 15 мин. от Пловдивския университет и центъра. Жилището е в блок, без хазяи. Стаята е бзаведена с две ъглови легла, маса, столове, кухненски шкафове с мивка, печка. Общо ползване на автоматична пералня, хладилник, баня и тоалетна с наематели от съседни стаи, отделен електромер за стаята. Подходяща е за сам човек или двама. Наем: 1 5 0лв. Телефон за връзка : 0895 84-02-13, 0888 023-626, 032/628-492, 032/628-493 Адрес : гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет.4, офис: 408, /Сточна гара в Сградата на автотранспорта/, Агенция Прима / agencia _ prima @ abv . bg /
Още bazar.bg

ВИЛА 30км от Пловдив

вилна зона”Бряновщица” 1000м. надм.вис., над с. Брестовица, общ. Родопи, 30км от Пловдив, с. Брестовица обл. Пловдив
120.0 м²
35 000 €
21.06.17 г., 8:59
ВИЛА с дворно място /485кв.м./ Намира се в Родопите, вилна зона”Бряновщица” 1000м. надм. вис., над с. Брестовица, общ. Родопи, 30км от Пловдив, Първо ниво - механа с кухня, антре, баня и WC Второ ниво - две спални, антре Трето ниво таван - две спални, тераса Ниво - 40кв.м. Необходимо е довършителни ремонти НАСКО - 0895 145 946
Още alo.bg

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково

Пловдив и област Родопи Марково
19 лв
23.06.17 г., 2:38
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство Цена: 10 Евро/м *** et/la/markovo.ht ml
Още 555.bg

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. „Родопи” № 62
145.0 м²
177 255 лв
28.06.17 г., 18:56
ид № 20178250400105 - 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 56784.523.2119.1.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1140/11.09.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две), ет. 2 (втори); с предназначение на самостоятелния обект: за офис; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 145,00 кв. м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.523.2119.1.2, 56784.523.2119.1.4, 56784.523.2119.1.3, 56784.523.2119.1.1, над обекта: 56784.523.2119.1.6, а по акт за собственост: ОФИС, находящ се на ПЪРВИ ЕТАЖ от сградата, състоящ се от пет кабинета, тоалетна, кухненски бокс и тераса, със застроена площ от 145,00 кв. м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), при граници: отгоре – мезонет, отдолу – партер, от изток – улица, от север и запад – двор, от юг – калкан, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.523.2119.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със Заповед КД-14-16-1140/11.09.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на сградата: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две); със застроена площ: 146 кв. м. (сто четиридесет и шест квадратни метра); с брой етажи: 4 (четири); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, а по акт за собственост: масивна триетажна с партер и сутерен сграда с офиси и жилищна част, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.2119 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, две, едно, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Родопи” № 62 (шестдесет и две); с площ: 301 кв. м. (триста и един квадратни метра); с трайни предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); стар идентификатор: няма; с номер по предходен план: 2119 (две хиляди сто и деветнадесет), квартал: 377а (триста седемдесет и седем, буква „А”); парцел: XII-2119 (дванадесет римско, тире, две хиляди и деветнадесет); при граници на поземления имот: 56784.523.1355, 56784.523.2118, 56784.523.9574, 56784.523.1352, 56784.523.1351, 56784.523.1354, а по акт за собственост: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 234 кв. м. (двеста тридесет и четири квадратни метра), съставляващо парцел XII (дванадесети), имот планоснимачен номер 2119 (две хиляди сто и деветнадесети) от квартал 377а (триста седемдесет и седми, буква „А”), по плана на гр. Пловдив, Трета градска част, находящо се на ул. „Родопи” № 62, при граници: ул. „Родопи, парцел XVII-1354, парцел XVIII-1355, парцел XIII-1352 и парцел XI-2118, ведно със съответните проценти идеални части от ОБЩИТЕ ЧАСТИ на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността, ведно с 24,007 % ид. ч. (двадесет и четири цяло и седем хилядни процента идеални части) от ½ ид. ч. (една втора идеална част) от гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.523.2119, както и от правото на строеж върху същия. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан за недвижимия имот, описан в т. 1, е в размер на 177 255,00 лв. (сто седемдесет и седем хиляди двеста петдесет и пет лева), съставляваща 75 % от оценката, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Марково порцел 1.3 дка за жилищно строителство

Пловдив и област Родопи Марково
73 500 лв
7.06.17 г., 2:13
Парцел в Марково под хотел "Екзотик" , на 50 м. от главния път . 1.3 дка в регулация за жилищно строителство , в непосредствена близост до новопостроени къщи, прекрасна панорама към Пловдив. 37500 евро. 0896615026
Още 555.bg

Обзаведен апартамент

Пловдив Център Родопи
4 стаи
110.0 м²
4 лв
5.05.17 г., 2:10
Давам под наем обзаведен апартамент в центъра на Пловдив ;на улица Родопи с 4 спални 2 тераси 2 тоалетни в много добро състояние ,става за 4 ма студенти или голямо семейство277370
Още 555.bg

Земеделска земя(парцел)8400 кв.м.с лицена 2 пътя

Пловдив и област Родопи Браниполе
162 000 лв
3.04.17 г., 15:24
Продавам овошна градина-череши между селата Брани поле и Брестник.Имота се намира в землището на с.Брестник местност "Горни Брантий" но е в близост до къщите на с.Брани поле.В имота има вода от сонда .Имота се намира на 2 пътя и е ограден от всички страни с циментови колове и метална мрежа на височина 1,5м.Черешите са засадени март 2017 г.и има изградена система за капково поливане.На единия път има лице по цялата си дължина 180 м. Продава се от собственик.
Още 555.bg

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. Родопи № 16 А
117.0 м²
19 200 лв
6.03.17 г., 19:08
¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.523.394.5.1 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка три девет четири точка пет точка едно), находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изп. Директор на АГКК, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. „Родопи“ №16-а (шестнадесет-а), ет.2 (втори), ателие 1 (едно), целият с площ от 116.55 кв.м. (сто и шестнадесет цяло и петдесет и пет кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), който обект се намира в Сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.523.394 (пет шест седем осем четири точка пет две три точка три девет четири), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 56784.523.394.5.7; над обекта: 56784.523.394.5.3; 56784.523.394.5.2, ВЕДНО с ¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от 14.700% (четиринадесет цяло и седемстотин хилядни процента ид.ч.) от общите части на сградата, равняващи се на 19.52 кв.м. (деветнадесет цяло и петдесет и два кв.м.), ВЕДНО с ¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от 55.122% (петдесет и пет цяло сто двадесет и две хилядни процента) от стълбище, обслужващо склада, магазина и Ателие 1, равняващи се на 11.52 кв.м. (единадесет цяло и петдесет и два кв.м.), ВЕДНО с ¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от 15. 539% (петнадесет цяло петстотин тридесет и девет хилядни процента) идеални части от прохода на сградата, ЗАЕДНО с ¼ (една четвърт) идеална част от ИЗБА №4 (четири), с площ от 3,67 кв.м. (три цяло и шестдесет и седем кв.м.), при граници на избата: на изток - изба 5, на запад - изба 3, на север – избен коридор, на юг – калкан, ВЕДНО с ¼ ид.ч. (една четвърт идеална част) от 0,463% (нула цяло четиристотин шестдесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата.
Още targimot.com

Двустаен апартамент под наем до Автогара „Родопи” в „К. Париж” , гр. Пловдив – Агенция Прима

област Пловдивска , гр. Пловдив, Кючук Парижгр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет.4, офис: 408, /Сточна гара в Сградата на автотранспорта/
260 лв
17.02.17 г., 13:16
Двустаен апартамент под наем до Автогара „Родопи” в „К. Париж” , гр. Пловдив – Агенция Прима. Жилището се намира в началото на „Кичук Париж” след Централна гара и магазин „Билла” на 5 минути от Пловдивския университет в кооперация. Представлява спалня, хол, трапезария и бокс за готвене. Обикновено обзавеждане - хладилник, печка, автоматична пералня, диван, ъглови легла, гардероби. Представлява спалня, просторен хол с кухня. Наем: 260 лв. Телефон за връзка: 0895 84-02-13, 0888 023-626, 032/628-492, 032/628-493 Адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 82, ет.4, офис: 408, /Сточна гара в Сградата на автотранспорта/, Агенция Прима /***/
Още pozvanete.bg

Панорамен белащица

Пловдив и област Родопи Белащица
39 200 лв
16.01.17 г., 21:21
Отличен парцел за инвестиция само на 3 км. от Пловдив в подножието на родопите в източната част от селото между с. Белащица и с. Брестник, до новопостроени къщи и невероятна панорама към гр. Пловдив и Родопите . До самия имот - ток, вода и чакълиран път
Още 555.bg

Просторна модерна вила в марково с добра панорама

Пловдив и област Родопи Марково 2 вилна зона
5 стаи
220.0 м²
130 000 лв
28.12.16 г., 20:33
Предлага се за продажба имот в с.Марково-просто рна модернистична къща на два етажа,с 5 стаи и голяма веранда,удобна за живеене на фамилия,много здраво строителство,кан ализация,водоста бдена и електрифицирана. има двор,овошни облагородени дръвчета,розариу м,алпинеум,морав а.място за два гаража пред имота.парцелът е с площ 520 кв.м. и се намира в центъра на втора вилна зона.има добра панорама към пловдивското поле,чист въздух,добри съседи,достъп с автомобил.целого дишно обитаема-камина с локално парно,кухненски блок.зимник.пред лага се на цена 65000 евро.за оглед позвънете на 0888352479 и 0878352479---рад ева-агенция родопи
Още 555.bg

Крайречен имот,еко район,Родопи/56 км. от Пловдив/

Смолян и област Девин Михалково кв."Мечта"
248 920 лв
31.10.16 г., 15:05
Предлагам Ви крайречен имот ливада / статутът й може да се променя без проблем/ с площ 12,836 дка, без посредник. Цена- 9,90 euro с ддс на кв.м. Намира се в родопското с.Михалково , община девин, Западни Родопи; Надморска височина 660 метра. Имотът е подходящ за: Kъщи за гости, стопански пос-тройки , съобразен е с изискванията за кан-дидатстване по Европейски проекти.Дава възможност за построяване на вилно селище, къмпинг за кемпери и др.- и през лятото и зимата е подходящ за еко-туризъм, спортен риболов; еко-пчеларство; лов, риболов и др. Ограден е от запад с вили и къщи с градини, от изток и североизток от река Въча на мосв и южно от имот на нек- вец Цан-ков камък , на 20 м от главния асфалтов път с целогодишен достъп, всички комуни-кации. Ток и вода в непосредствена близост. В югозападния квартал Мечта на селото е разположен, близо до река Въча , близо до язовирите Цанков камък и Въча - най-хубавото място с най-чистия въздух; - 660 м.н.вис.; екологично чист район- дъб, габър ,бук , бор,ела, смърч,тучни ливади, пчели, диви кози, дивеч и много слънчеви дни, минерални извори, плаж и великолепна панорама. Разстоянието на имота е: от гр. Пловдив - на 56 км. южно ; северозападно от к.к Пампорово 39км. ; от Девин- 18км северно, южно от Кричим- 31; от Пазарджик- 58; от летище София- 170; от летище Пловдив-/Крумово / - 61 км.; на 16 км. западно от хижа Персенк/1900 м. надм. вис./; на 239км. е до Бяло море в Гърция/Кавала/, до Александропулис - 340 , до Комотини е на 290 км., а до Бургас 290 км.; -От магистрала Тракия се минава през гр.Кричим по пътя за гр. Девин и к.к.Пампорово -/по поречието на река Въча, след язовирите Кричим и Въча/ е;
Още 555.bg

Парцел в с. Цалапица с одобрен проект за къща

Пловдив и област Родопи Цалапица
26 000 лв
30.06.16 г., 13:38
Продавам парцел в с. Цалапица в близост до главната улица с одобрен проект за къща 400 м2 плюс два двойни гаража. Възможност за бартер.
Още 555.bg

Продавам земя в село Белащица в яката

Пловдив и област Родопи Белащица
39 лв
1.07.16 г., 12:55
Продавам земя в с. Белащица на 200 метра от околовръстното шосе по посока ресторант "Черен Петър" по 20 евро на кв.м. Цялата площ е 5373 кв.м.
Още 555.bg

Вила в Родопите на 19 км. от Пловдив

Пловдив и област Родопи Извор Вилна зона
3 стаи
80.0 м²
47 800 лв
16.06.16 г., 10:59
Продавам вила в с.Извор, на 19 км. от Пловдив. Рзп - 80 кв.м., с 2 бетонни плочи. Има ток и вода. Първи етаж - гараж, изба. Втори етаж веранда, кухня, спалня и дневна преходни. Третият етаж е тавански, но при желание може да се направят спални. Дворът е с плодни дръвчета, райграс и много цветя. Вилата е подходяща за хора, които обичат природата и искат да избягат от шума, движението и мръсотията в града. Въпреки, че е доста близко до Пловдив, лятото температурата е с около 6-7 градуса по малко, а въздухът е невероятно чист. Продава се от собственик.
Още 555.bg

Парцели в Марково с лице на главния път

Пловдив и област Родопи Марково
90 160 лв
16.06.16 г., 11:08
Продаваме парцели в Марково , с лице на главния път на 200 м. под хотел "Екзотик" . Парцелите са съответно 1.834 дка , 3.22 дка ,4.724 дка в регулация. Могат да се закупят заедно и по отделно. 25 евро на квадратен метър . 0896615026
Още 555.bg

Продавам супер парцел между Марково и Първенец,упи

Пловдив и област Родопи Марково между Марково и Първенец
147 000 лв
8.06.16 г., 13:12
Продавам отличен парцел между Марково и Първенец в местността "Кону дере". Марково е вилната зона на Пловдив, известна е още като пловдивския Бевърли хилс, където богатите хора си строят луксозни вили и къщи с всичките екстри и лукс. Парцелът е отличен, а цената е повече от прилична. могат да се построят 10-12 къщи на калкан. Изпращам Ви идеен проект. Има една естествена тераса по средата на парцела, която го прави още по-атрактивен. Екстрите са : - ток на 1 м от парцела - вода в непосредствена близост от съседните къщи - 23 м лице на чисто нов асфалтов път - страхотна панорама към Родопите и към Пловдив - в близост са язовир и гора - почти е рав e н, много лек наклон, от 5 до 10 % - отлична локация , на 5 км от Пловдив , става за целогодишно да се живее, на 2-3 км от индустриален парк Марково, в близост до ски курорти - ниска цена - само 25 евро за 1 кв.м. - сменен статут за жилищно строителство При изявен интерес от Ваша страна, на Ваше разположение съм за повече информация и за евентуален оглед на място. С поздрави. Стефан Атанасов - 0988 372 478 Продавам или заменям за равностоен имот в Пловдив супер парцел 3 дка между Марково и Първенец, на 5 км от Пловдив. Парцелът е делим. Може да се раздели на два или на 3 парцела. Има 23 м лице на чисто новия асфалтов път. От горната страна на пътя е. Парцелът е идеален за строителство на няколко къщи или на вилно селище или на затворен тип жилищен комплекс, подобен на построения комплекс Зорница на Коматевско шосе - могат да се построят 10 - на къщи на калкан, а също така може да се построи и хотелски комлекс. Разрешено е строителство на жилищни сгради с височина 10 м / 3 етажа /. Последните къщи на Марково са на разстояние 500 м от парцела. На 300 м от парцела по посока към Първенец е построено вилно селище/ирландско то/. Има прекаран ток до самия парцел, на 1 метър от парцела е прекаран ел. кабел . На 60 - 70 м от парцела по посока Марково има вече построени 3 къщи. Отлични комуникации.В непосредствена близост до парцела е прекарана и питейна вода. Има много красива панорамна гледка към Родопите и към Пловдив и равнината. Над парцела на около 500 м има малък язовир и над него започва гората. Парцелът е със сменен статут за жилищно строителство. Цената е само 25 евро за 1 кв. м. От собственик.
Още 555.bg
129 360 лв
2.04.16 г., 3:07
С.Бойково до Пловдив земя с гора 7100 м2 до местото ток и вода, с лице на горски път 150 м фантастично место за къщи вили от затворен тип хотел,. Гора , бор и широколистни дървета .На 1000м по пътя до центъра . За повече информация и огледи -консултант имоти / Дима Кьосева
Още 555.bg

Давам под наем

Пловдив Център родопи 45
4 стаи
107.0 м²
5 лв
2.04.16 г., 3:23
Обзаведен апартамент в центъра на Пловдив ;Изгодно ;улица Родопи зад магазин Евмолпия- 4 самостоятелни стаи и кухня
Още 555.bg

Нощувки

Пловдив и област Родопи Брестник ген Столетов 1а
2 стаи
80.0 м²
10 лв
31.03.16 г., 10:06
Предлагаме и нощувки на добри цени в самостоятелни стаи, както и почивки Къща за гости се намира на 4 км от гр пловдив . Разполага с 5 стаи оборудвани със спалня и единично легло и така целия капацитет на къщата е 18 човека. Барбекю със голяма маса и обурудвана кухня . В къщата има безжичен интернет! Ще ни бъде приятно да бъдете наши гости ! Цените се договарят според сезона ,брой нощувки и брой гости! Възможен е и месечен наем Гостите се съгласяват да се отнасят към имуществото на къщата за гости с грижата на добър стопанин.
Още 555.bg

Къща- с. Храбрино

Пловдив и област Родопи Храбрино с. Храбрино
7 стаи
150.0 м²
162 680 лв
31.03.16 г., 10:14
Намира се в Първа вилна зона, на два етажа + един тавански + машинно отделение на кота нула. Дворното място е 400 кв.м. Двора е терасиран и има засадени плодни дръвчета, лозе и касис. Рзп на къщата е 150 кв.м. В къщата има парно на твърдо гориво с алуминиеви радиатори навсякъде, като парната инсталация е нова (само са направени пробите). За топлата вода в машинното отделение има бойлер 300 литра 3 в 1 - от парното, от слънчев колектор, който не е монтиран и на ток. Вик - чиста вода до тапа навсякъде (само едната баня е напълно завършена) , а отходната - септична яма, като може да се монтира пречиствателна инсталация. Дограма: дървен стъклопакет от най-високото качество. Под: на замазка, подготвен за настилка. Стени: напълно готови, боядисани в бяло + декорация от камъни във всяка стая.Тавани: напълно готови , боядисани в бяло. Ел.инсталация: напълно завършена + окабеляване за видеонаблюдение на целия имот + сот окабеляване. Външно: топло и хидро изолация + силиконова мазилка + облицовъчен камък "туфа" + тераса, напълно завършена с гранитогрес и парапет от ковано желязо. Покрив: ходроизолация + топлоизолация. Къщата се състои от: Първи етаж: Антре, коридор, перално помещение, баня + тоалетна, помещение, предвидено за спа - сауна + парна баня - помещението има професионална вентилация с датчици за влажност и нагреватели. Хол с кухня и камина (камината е от финландски производител), помещение за багаж под стълбите, машинно отделение с отделен вход. Втори етаж: Спалня със самостоятелна баня и тоалетна, спалня (детска), спалня (хол) с тераса, спалня (кабинет), баня и тоалетна (напълно завършени), кордор, тавански помещения. Има две тавански помещения - едното е с достъп посредством сгъваема стълба от кабинета и е около 8 кв.м , а второто е с достъп от голямата спалня и около 10 кв.м. И двете помещения са облицовани с плоскости и имат изолация, а площта им не е включена в описаната по-горе застроена площ. Без комисион за купувача. Номер 103- 21010
Още 555.bg

Парцел в Родопите

Пловдив и област Родопи Извор
35 380 лв
2.04.16 г., 3:02
Продавам уникален парцел за вила или имение в село Извор, Пловдивско (над Храбрино). Стратегическо местоположение в полите на Родопите. Страхотен изглед и уединение. В непосредствена близост - Ток и Вода. Парцела е разположен между няколко хълма и е изолиран откъм погледи. Подходящ за голяма вила с басейн. Намира се в началото на селото. Достъпа до парцела е изцяло по асфалтов път. Южно изложение. Само на 15.5 км от централна гара Пловдив. Трябва да се види на място!
Още 555.bg

Продавам земя ва село белащица

Пловдив и област Родопи Белащица
40 лв
2.04.16 г., 3:29
Продавам земя в село белащица на 200 метра от околовръстното шосе на пловдив посока вилна зона на белащица. Цена: 20 евро на кв.М. Земята е в съседство със земи в регулация и има лице на мек път! За контакт: на място в белащица ул. Лале 4 след 18 часа Тел.: 0886162269, 0894366148
Още 555.bg

Бойково вила 26000 евро

Пловдив и област Родопи Бойково Вилна зона
4 стаи
200.0 м²
50 960 лв
31.03.16 г., 10:27
Бойково нова вилна зона до Параклиса 2-етажна къща с двор 450 кв.м. На първо ниво- механа , гараж , на второ – хол с кухня и тераса 20 кв.м.На 3-то ниво – 2 спални ,с вътрешни стълбища.Минерал ни мазилки. В двора – беседка 20 км.м. и барбекю. 26000 евро. 0896615026
Още 555.bg
1 2