5000.0 м²
176 000 €
19.07.17 г., 22:44
УПИ 5000 м2 с път до парцела широк 7 метра за складова база . Парцела граничи с 'ТЕХНОСТАР' Вода , канал , ток , до парцела . Консултант Дима Кьосева 0700 12329 /на цената на един градски разговор/
Още bazar.bg

Продавам УПИ парцел Пловдив

гр. Пловдив, Марица Север
15400.0 м²
480 000 €
21.07.17 г., 17:02
Продавам парцел за строителство в новият жилищен екоквартал за отдих и култура /Марица север/ с приет ОУП. ПУП . ПУР, намиращ се на 4ти км. след оранжериите на пазарджишко шосе/. Равен делим квадратен.
Още bazar.bg
3000.0 м²
51 000 €
21.07.17 г., 19:21
ПАРЦЕЛ 3000 КВ.М., за жилищно строителство, в чертите на града намира се в парк 'ОТДИХ И КУЛТУРА' север, на Пазарджишко шосе. 0894356891
Още bazar.bg
28800.0 м²
864 000 €
21.07.17 г., 5:55
Пловдив, ж.к. Захарна фабрика, 28 800 m2, нива 4 категория, ток, вода, асфалтиран пътПродавам 28 800 дка. непосредствено до новото Метро. Лице на Околовръстното - 30 м. Цена - 30 eur/кв.м.
Още bazar.bg
7600.0 м²
342 000 €
21.07.17 г., 22:18
Оферта 41174 Предлагаме Ви парцел до 4-ти километър на Пазарджишко шосе, с лице на асфалтов път. Имотът е подходящ за търговска дейност, промишлено строителство, производство.Включва 3 бр.УПИ-та, които се продават и заедно и по отделно.За повече информация и огледи: 0877600238
Още bazar.bg

Парцел Манолско Конаре

Манолско Конаре с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1
1149.0 м²
3 450 лв
12.07.17 г., 19:16
3. 1/2 /една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47113.502.743 /четири седем едно едно три точка пет нула две точка седем четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1266 от 26.09.2011г. на началника на СГКК Пловдив, с адрес на поземления имот: с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1 /едно/, с площ от 1149 кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. /десет метра/, Стар идентификатор: 47113.502.454 /четири седем едно едно три точка пет нула три точка четири пет четири/, номер по предходен план: планоснимачен номер 454 /четири пет четири/, парцел XV - 454 /петнадесет римско – четиристотин петдесет и четири/ от квартал 37 /тридесет и седем/, при граници и съседи съгласно кадастралната карта: поземлен имот с идентификатор 47113.502.390, поземлен имот с идентификатор 47113.502.375, поземлен имот с идентификатор 47113.502.534, поземлен имот с идентификатор 47113.502.742, поземлен имот с идентификатор 47113.502.389, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот 47113.502.743.
Още targimot.com

Парцел Манолско Конаре

Манолско Конаре с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1
1149.0 м²
3 450 лв
12.07.17 г., 19:23
1. 1/2 /една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47113.502.741 /четири седем едно едно три точка пет нула две точка седем четири едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1266 от 26.09.2011г. на началника на СГКК Пловдив, с адрес на поземления имот: с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1 /едно/, с площ от 1149 кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. /десет метра/, Стар идентификатор: 47113.502.454 /четири седем едно едно три точка пет нула две точка четири пет четири, номер по предходен план: планоснимачен номер 454 /четири пет четири/, парцел III - 454 / три римско – четиристотин петдесет и четири/ от квартал 37 /тридесет и седем/, при граници и съседи, съгласно кадастралната карта: поземлен имот с идентификатор 47113.502.388, поземлен имот с идентификатор 47113.502.742, поземлен имот с идентификатор 47113.502.534, поземлен имот с идентификатор 47113.502.358, поземлен имот с идентификатор 47113.502.360, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот 47113.502.741.
Още targimot.com

Парцел Манолско Конаре

Манолско Конаре с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1
1149.0 м²
3 450 лв
12.07.17 г., 19:33
2. 1/2 /една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47113.502.742 /четири седем едно едно три точка пет нула две точка седем четири две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/19.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-1266 от 26.09.2011г. на началника на СГКК Пловдив, с адрес на поземления имот: с. Манолско Конаре, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Тридесета” 1 /едно/, с площ от 1149 кв.м. /хиляда сто четиридесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м. /десет метра/, Стар идентификатор: 47113.502.454 /четири седем едно едно три точка пет нула две точка четири пет четири/, номер по предходен план: планоснимачен номер 454 /четири пет четири/, парцел XIV - 454 / четиринадесет римско – четиристотин петдесет и четири/ от квартал 37 /тридесет и седем/, при граници и съседи съгласно кадастралната карта: поземлен имот с идентификатор 47113.502.389, поземлен имот с идентификатор 47113.502.743, поземлен имот с идентификатор 47113.502.534, поземлен имот с идентификатор 47113.502.741, поземлен имот с идентификатор 47113.502.388, ведно с всички подобрения и приращения в поземлен имот 47113.502.742.
Още targimot.com

Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. „Марица“ № 78
175.0 м²
232 002 лв
30.06.17 г., 17:55
ИД 20168250400524 - Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ: 175 кв. м.(сто седемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 m), номер по предходен план: 395, квартал: 189, при съседи на поземления имот: 56784.518.363, 56784.518.365, 56784.518.367, 56784.518.1299, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имот сгради, а именно: 1.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. 2.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 78 /седемдесет и осем/, съставляващо поземлен имот планоснимачен № 395 /триста деветдесет и пет/ от квартал 189 /сто осемдесет и девет/ по плана на Централна градска част на гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1381 от 16.07.1993 година, с площ на поземления имот по нотариален акт от 185.62 кв. метра /сто осемдесет и пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ и с площ по скица 165 кв. метра /сто шестдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – булевард „Марица“, от изток – поземлен имот № 398, от юг – поземлен имот № 396 и от запад – поземлен имот № 394, ВЕДНО с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв. метра /седемдесет и шест квадратни метра/, както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 232 002,00 лева (двеста тридесет и две хиляди и два лева) , съставляваща 75 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 29.06.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1, изр. второ.
Още targimot.com

до новото метро продавам земеделска земя

Марица Север гр. Пловдив обл. Пловдив
864 000 €
24.06.17 г., 4:53
до новото метро пловдив 28800 дка с лице на околовръстния път 30 м. цена 30 евр кв.м.
Още alo.bg

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул."Марица" 45, ет.-1, обект 2
99.0 м²
46 500 лв
26.06.17 г., 20:29
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.936.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), ет. -1 (минус едно), обект 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) , предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи: 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), 36.01 кв.м. (тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), ведно с прилежащите части: 6.10 % (шест цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, ведно с ИЗБА № 12 (ДВАНАДЕСЕТ), находяща се в източната част на подземния етаж на гореописаната сграда, кота -2.70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 6.09 кв.м. (шест цяло и девет стотни квадратни метра), при граници на избата: изба № 11, коридор, магазин № 2-подземно ниво, ведно с 0.376 % (нула цяло триста седемдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири) и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, три), 56784.506.936.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, две), стар идентификатор: няма, ведно с 5.86% (пет цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), с площ от 353 кв.м. (триста петдесет и три кадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесет), квартал: 563 (петстотин шестдесет и три), парцел: ХІІ– 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), при съседи: 56784.506.935 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три пет), 56784.506.9504 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет пет нула четири), 56784.506.929 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две девет), 56784.506.928 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две осем), 56784.506.937 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три седем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот е идентичен с Недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), представляващ самостоятелно обособен обект от „Жилищна сграда с магазини“, изградена със степен на завършеност „Груб строеж“, съгласно удостоверение изх. № С894-1185 от 23.09.2008г., издадено от Община Пловдив, район „Северен“, която жилищна сграда се изгражда съгласно скица с виза за проучване и проектиране № 380 от 16.12.2005г., издадена от Гл. архитект на Община Пловдив, инвестиционен проект, одобрен на 14.05.2007г. от Община Пловдив и разрешение за строеж № 263 от 18.05.2007г., издадено от Гл. архитект на Община Пловдив, допълнено на 22.07.2008г., която „Жилищна сграда с магазини“ е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХІІ-1619 (дванадесети римско-хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), от кв. лист 2 към Обявление по изп. дело № 20158240402520 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 6-нов (шести-нов), кв.563-стар (петстотин шестдесет и трети-стар) по регулационния план на кв. „Победа-Марица“ на гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1057/20.11.1984г. и заповед № ОА-1502/28.09.1995г., който урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-1619 (дванадесет римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско) е отреден за поземлен имот № 506.1619 (петстотин и шест точка хиляда шестстотин и деветнадесет) по кадастралния план на „Пета градска част – запад“ гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, Община Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2236/27.12.2000г. на МРРБ, с площ на имота по документи за собственост от 341 кв.м. (триста четиридесет и един квадратни метра), а по скица от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), с административен адрес на имота: гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), при граници на поземления имот по скица: поземлен имот № 506.1626 на Иван Илиев Личев и др.; поземлен имот № 506.1620 на „ВАС 44“ ЕООД; имот № 506.9504 – улица на Община Пловдив; поземлен имот № 506.1618 на Валентина Георгиева Филипова и поземлен имот № 506.1617 на Калин Руменов Димитров и др., а именно: МАГАЗИН № 2 (две) – на две нива, подземно ниво в югоизточната част на подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, на кота – 2,70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), ведно с 3.875 % (три цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници: магазин № 1(едно) – подземно ниво, изба № 6 (шест), изба № 7 (седем), изба № 8 (осем), изба № 12 (дванадесет) и коридор, и първо ниво в югоизточната част на първия етаж на сградата, на кота 0.00 м. (нула метра), със застроена площ от 36.01 кв.м.(тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), състоящ се от търговска зала, един вход, склад със санитарен възел, стълбище, при граници: от изток – проход на сградата, от запад – магазин № 1(едно) – първо ниво, от север – коридор, от юг – бул. „Марица“, ведно с 2.225 % (две цяо двеста двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, както и ведно с 5.86 % (пет цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХІІ – 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско).
Още targimot.com

Къща с двор в село Динк.

община Марица с. Динк обл. Пловдив
72.0 м²
14 000 €
3.06.17 г., 11:48
Продавам къща с двор на 17 км. от град Пловдив в село Динк. Къщата е тухлена, с площ 72 квадратни метра и се състои от салон и три стаи. Дворът е 1988 квадратни метра, има овошки и селскостопански постройки.
Още alo.bg

Kъща в ц. Скутаре

Пловдив и област Марица Скутаре Хр. Ботев 52
6 стаи
186.0 м²
166 600 лв
9.05.17 г., 2:55
180кв. Рзп. Голямо общо помещение- хол трапезария и кухня. Три спални и 2 баня, стая за гости, перално, килер (дрешник)
Още 555.bg

Парцел Труд

Труд обш. Марица, обл. Пловдив
1201.0 м²
12 900 лв
5.05.17 г., 15:03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73242.501.674 /седем три две четири две, точка, пет нула едно, точка, шест седем четири/ по кадастралната карта и регистри на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-76 / 20.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: с. Труд, п.к. 4199, ул. Никола Петков № 9 /девет/, с площ: 1201 кв.м. /хиляди двеста и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 674, квартал: 39, парцел: XII, съседи: 73242.501.1807, 73242.501.1831, 73242.501.675, 73242.501.684, ВЕДНО с находящите се в имота сгради, а именно: 1. СГРАДА с идентификатор 73242.501.674.1 /седем три две четири две, точка, пет нула едно, точка, шест седем четири, точка, едно/ със застроена площ: 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: друг вид обществена сграда; 2. СГРАДА с идентификатор 73242.501.674.2 /седем три две четири две, точка, пет нула едно, точка, шест седем четири, точка, две/ със застроена площ: 101 кв.м. /сто и един квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: друг вид обществена сграда; 3. СГРАДА с идентификатор 73242.501.674.3 /седем три две четири две, точка, пет нула едно, точка, шест седем четири, точка, три/ със застроена площ: 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: друг вид обществена сграда.
Още targimot.com

Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. „Марица“ № 78
175.0 м²
244 800 лв
7.04.17 г., 0:42
ИД 20168250400524 - Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ: 175 кв. м.(сто седемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 m), номер по предходен план: 395, квартал: 189, при съседи на поземления имот: 56784.518.363, 56784.518.365, 56784.518.367, 56784.518.1299, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имот сгради, а именно: 1.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. 2.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 78 /седемдесет и осем/, съставляващо поземлен имот планоснимачен № 395 /триста деветдесет и пет/ от квартал 189 /сто осемдесет и девет/ по плана на Централна градска част на гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1381 от 16.07.1993 година, с площ на поземления имот по нотариален акт от 185.62 кв. метра /сто осемдесет и пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ и с площ по скица 165 кв. метра /сто шестдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – булевард „Марица“, от изток – поземлен имот № 398, от юг – поземлен имот № 396 и от запад – поземлен имот № 394, ВЕДНО с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв. метра /седемдесет и шест квадратни метра/, както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 244 800 лева (двеста четиридесет и четири хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484, чл. 485 и чл. 468 от ГПК.
Още targimot.com

Продава Промишлен парцел, Царацово, Юртови

с.Царацово, ПК 4204 Марица Пловдив
12.0 м²
360 000 €
3.04.17 г., 15:21
Продава се УПИ с площ от 12 дка, намира се в село Царацово, местност Юртови, община Марица, област Пловдив, на пътя Пловдив - Царацово, в близост до Автомагистрала Тракия. Устройствени показатели Смф/Пзастр.<50%; Кинт<1,0; Позел>40%/ Цена 30 Евро/ кв.м. За контакт тел: 032/ 952030; 032/ 952080 E-mail: ***
Още bgoffers.com

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Марица" 45, ет. - 1, обект 2
99.0 м²
57 600 лв
21.03.17 г., 19:14
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.936.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), ет. -1 (минус едно), обект 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) , предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи: 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), 36.01 кв.м. (тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), ведно с прилежащите части: 6.10 % (шест цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, ведно с ИЗБА № 12 (ДВАНАДЕСЕТ), находяща се в източната част на подземния етаж на гореописаната сграда, кота -2.70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 6.09 кв.м. (шест цяло и девет стотни квадратни метра), при граници на избата: изба № 11, коридор, магазин № 2-подземно ниво, ведно с 0.376 % (нула цяло триста седемдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири) и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, три), 56784.506.936.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, две), стар идентификатор: няма, ведно с 5.86% (пет цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), с площ от 353 кв.м. (триста петдесет и три кадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесет), квартал: 563 (петстотин шестдесет и три), парцел: ХІІ– 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), при съседи: 56784.506.935 (пет шест лист 2 към Обявление по изп. дело № 20158240402520 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три пет), 56784.506.9504 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет пет нула четири), 56784.506.929 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две девет), 56784.506.928 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две осем), 56784.506.937 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три седем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот е идентичен с Недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), представляващ самостоятелно обособен обект от „Жилищна сграда с магазини“, изградена със степен на завършеност „Груб строеж“, съгласно удостоверение изх. № С894-1185 от 23.09.2008г., издадено от Община Пловдив, район „Северен“, която жилищна сграда се изгражда съгласно скица с виза за проучване и проектиране № 380 от 16.12.2005г., издадена от Гл. архитект на Община Пловдив, инвестиционен проект, одобрен на 14.05.2007г. от Община Пловдив и разрешение за строеж № 263 от 18.05.2007г., издадено от Гл. архитект на Община Пловдив, допълнено на 22.07.2008г., която „Жилищна сграда с магазини“ е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХІІ-1619 (дванадесети римско-хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), от кв. 6-нов (шести-нов), кв.563-стар (петстотин шестдесет и трети-стар) по регулационния план на кв. „Победа-Марица“ на гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1057/20.11.1984г. и заповед № ОА-1502/28.09.1995г., който урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-1619 (дванадесет римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско) е отреден за поземлен имот № 506.1619 (петстотин и шест точка хиляда шестстотин и деветнадесет) по кадастралния план на „Пета градска част – запад“ гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, Община Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2236/27.12.2000г. на МРРБ, с площ на имота по документи за собственост от 341 кв.м. (триста четиридесет и един квадратни метра), а по скица от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), с административен адрес на имота: гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), при граници на поземления имот по скица: поземлен имот № 506.1626 на Иван Илиев Личев и др.; поземлен имот № 506.1620 на „ВАС 44“ ЕООД; имот № 506.9504 – улица на Община Пловдив; поземлен имот № 506.1618 на Валентина Георгиева Филипова и поземлен имот № 506.1617 на Калин Руменов Димитров и др., а именно: МАГАЗИН № 2 (две) – на две нива, подземно ниво в югоизточната част на подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, на кота – 2,70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), ведно с 3.875 % (три цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници: магазин № 1(едно) – подземно ниво, изба № 6 (шест), изба № 7 (седем), изба № 8 (осем), изба № 12 (дванадесет) и коридор, и първо ниво в югоизточната част на първия етаж на сградата, на кота 0.00 м. (нула метра), със застроена площ от 36.01 кв.м.(тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), състоящ се от търговска зала, един вход, склад със санитарен възел, стълбище, при граници: от изток – проход на сградата, от запад – магазин № 1(едно) – първо ниво, от север – коридор, от юг – бул. „Марица“, ведно с 2.225 % (две цяо двеста двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, както и ведно с 5.86 % (пет цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХІІ – 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско).
Още targimot.com

Продава ПАРЦЕЛ, град Пловдив, Кършияка

град Пловдив, Кършияка х-л Марица
287.0 м²
480 000 €
28.02.17 г., 11:20
оферта:31128 Предлагаме Ви прекрасен парцел в Кършияка до хотел Марица с РЗП-1800 кв. м. Брой калкани 2. За контакт 0700 12329 /на цената на един градски разговор/.
Още imot.bg

Двустаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 2, ап. 9
64.0 м²
65 600 лв
28.02.17 г., 17:17
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.6 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка шест/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.2, ап.9, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.7, 56784.501.330.1.5 под обекта – 56784.501.330.1.2 и над обекта – 56784.501.330.1.11, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 9 / девети/, находящ се на втория етаж на блок 1 / едно /от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота +2.80 /плюс два и осемдесет /, целият със застроена площ от 64.44 кв.м / шейсет и четири квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова с готварна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от изток – апартавент № 10 и двор, юг – двор, от запад – апартамент № 8, от север – коридор и апартамент № 10, отгоре – апартамент № 14, отдолу – апартамент № 4, ВЕДНО с изба № 9 / девет / със застроена площ от 3.87 кв.м / три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, находяща се на сутеренен етаж, кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – изба № 8, юг – коридор, от запад – изба № 10, от север – двор, отгоре – апартамент № 5, ведно с 3.111 % идеални части от общите части на блок 1 / едно /, ВЕДНО с ПАРКОМЯСТО 16 /шестнадесет/ с площ от 11.25 кв.м, при граници на паркомястото: паркомясто 15 и паркомясто 17
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
93.0 м²
100 800 лв
2.03.17 г., 12:51
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път.
Още targimot.com

Магазин ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Марица" 45, ет. - 1, обект 2
99.0 м²
72 000 лв
9.12.16 г., 19:13
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.936.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), ет. -1 (минус едно), обект 2 (две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) , предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с посочени в документа площи: 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), 36.01 кв.м. (тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), ведно с прилежащите части: 6.10 % (шест цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, ведно с ИЗБА № 12 (ДВАНАДЕСЕТ), находяща се в източната част на подземния етаж на гореописаната сграда, кота -2.70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 6.09 кв.м. (шест цяло и девет стотни квадратни метра), при граници на избата: изба № 11, коридор, магазин № 2-подземно ниво, ведно с 0.376 % (нула цяло триста седемдесет и шест хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 /едно/: на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири) и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.506.936.1.14 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, едно четири), под обекта: няма, над обекта: 56784.506.936.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, три), 56784.506.936.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест, точка, едно, точка, две), стар идентификатор: няма, ведно с 5.86% (пет цяло и осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху Поземлен имот с идентификатор 56784.506.936 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед: КД-14-16-1630/12.12.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), с площ от 353 кв.м. (триста петдесет и три кадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесет), квартал: 563 (петстотин шестдесет и три), парцел: ХІІ– 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), при съседи: 56784.506.935 (пет шест лист 2 към Обявление по изп. дело № 20158240402520 по описа на ЧСИ Константин Павлов, рег. № 824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три пет), 56784.506.9504 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет пет нула четири), 56784.506.929 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две девет), 56784.506.928 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет две осем), 56784.506.937 (пет шест седем осем четири, точка, пет нула шест, точка, девет три седем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот е идентичен с Недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), представляващ самостоятелно обособен обект от „Жилищна сграда с магазини“, изградена със степен на завършеност „Груб строеж“, съгласно удостоверение изх. № С894-1185 от 23.09.2008г., издадено от Община Пловдив, район „Северен“, която жилищна сграда се изгражда съгласно скица с виза за проучване и проектиране № 380 от 16.12.2005г., издадена от Гл. архитект на Община Пловдив, инвестиционен проект, одобрен на 14.05.2007г. от Община Пловдив и разрешение за строеж № 263 от 18.05.2007г., издадено от Гл. архитект на Община Пловдив, допълнено на 22.07.2008г., която „Жилищна сграда с магазини“ е построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХІІ-1619 (дванадесети римско-хиляда шестстотин и деветнадесет арабско), от кв. 6-нов (шести-нов), кв.563-стар (петстотин шестдесет и трети-стар) по регулационния план на кв. „Победа-Марица“ на гр. Пловдив, одобрен със заповед № 1057/20.11.1984г. и заповед № ОА-1502/28.09.1995г., който урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-1619 (дванадесет римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско) е отреден за поземлен имот № 506.1619 (петстотин и шест точка хиляда шестстотин и деветнадесет) по кадастралния план на „Пета градска част – запад“ гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, Община Пловдив, одобрен със Заповед № РД-02-14-2236/27.12.2000г. на МРРБ, с площ на имота по документи за собственост от 341 кв.м. (триста четиридесет и един квадратни метра), а по скица от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), с административен адрес на имота: гр. Пловдив, Община Пловдив, район „Северен“, бул. „Марица“ № 45 (четиридесет и пет), при граници на поземления имот по скица: поземлен имот № 506.1626 на Иван Илиев Личев и др.; поземлен имот № 506.1620 на „ВАС 44“ ЕООД; имот № 506.9504 – улица на Община Пловдив; поземлен имот № 506.1618 на Валентина Георгиева Филипова и поземлен имот № 506.1617 на Калин Руменов Димитров и др., а именно: МАГАЗИН № 2 (две) – на две нива, подземно ниво в югоизточната част на подземния етаж на гореописаната жилищна сграда, на кота – 2,70м. (минус две цяло и седемдесет стотни метра), със застроена площ от 62.71 кв.м. (шестдесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), ведно с 3.875 % (три цяло осемстотин седемдесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, при граници: магазин № 1(едно) – подземно ниво, изба № 6 (шест), изба № 7 (седем), изба № 8 (осем), изба № 12 (дванадесет) и коридор, и първо ниво в югоизточната част на първия етаж на сградата, на кота 0.00 м. (нула метра), със застроена площ от 36.01 кв.м.(тридесет и шест цяло и една стотна квадратни метра), състоящ се от търговска зала, един вход, склад със санитарен възел, стълбище, при граници: от изток – проход на сградата, от запад – магазин № 1(едно) – първо ниво, от север – коридор, от юг – бул. „Марица“, ведно с 2.225 % (две цяо двеста двадесет и пет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответното за обекта право на строеж върху мястото, както и ведно с 5.86 % (пет цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от правото на собственост върху гореописания УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ХІІ – 1619 (дванадесети римско – хиляда шестстотин и деветнадесет арабско).
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ж.к. "Марица Гардънс" бл. 1, ет. 1, ап. 5
93.0 м²
126 000 лв
14.11.16 г., 20:32
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.1 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка едно/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.1, ап.5, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – Жилище, апартамент и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра / с прилежащи части: двор – 24.60 кв.м, изба № 5 с площ от 3.51 кв.м и 4.403 % ид. части от общите части на сградата, при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.2, под обекта – 56784.501.330.1.25, 56784.501.330.1.26 и над обекта – 56784.501.330.1.5, а по титул за собственост имотът представлява Апартамент № 5 / пети /, находящ се на първи етаж на блок 1 / едно / от жилищен комплекс „ Марица гардънс „ , кота 0.00 / нула /, целият със застроена площ от 93.16 кв.м / деветдесет и три квадратни метра и шестнадасет квадратни дециметра /, състоящ се от дневна – столова, готварна, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, антре, ведно с двор – тераса с площ от 24.60 кв.м, при граници: от изток – двор, юг – двор, апартамент № 4 и коридор, от запад – апартамент № 4 и стълбище, от север – двор , отгоре – апартамент № 10, отдолу – гараж № 1, изби № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и коридор, ВЕДНО с изба № 5 / пет / със застроена площ 3.51 кв.м / три квадратни метра и петдесет и един квадратни дециметра /, находяща се на сутеренен етаж на същия блок, - кота – 2.80 / минус два и осемдесет /, при граници: от изток – коридор, от запада – коридор, от юг – коридор, от север – изба № 6 и изба № 7, отгоре – апартамент № 5, ведно с 4.403 % идеални части от общите части на блок № 1 / едно / ВЕДНО със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.501.330.1.30 /пет шест седем осем четири, точка петстотин и едно, точка триста и тридесет, точка едно, точка тридесет/ по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.Пловдив, район Северен, ж.к. „ Марица Гардънс „ бл.1, ет.-1, гараж 6, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.501.330, с предназначение на обекта – гараж в сграда и брой нива на обекта – 1 / едно /, с посочена в документа площ - няма данни и без данни за прилежащи части при съседни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.501.330.1.31 и 56784.501.330.1.29 под обекта – няма и над обекта – няма, ВЕДНО с 112.728 % идеални части от подземната улица, който блок 1 е изграден съгласно Разрешение за строеж № 209/27.06.2006г на Община Пловдив, съгласно одобрен архитектурен проект отт 22.06.2006г от Община Пловдив и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 140/07.11.2007г на Община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1- 300, жилищно застроявене / първи – имот триста /, целият с площ от 4073 кв.м / четири хиляди седемдесет и три квадратни метра /, находящ се в кв.9 / девети / по ПУП – ПРЗ на „ Отдих и култура - Север „ , местност „ Мерич Алча „ гр.Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-415/09.03.2005г и Заповед № ОА-568/21.03.2006г, при граници: от три страни път
Още targimot.com

3-стаен гр. Пловдив - Център 110m²

Пловдив Център Марица
3 стаи
110.0 м²
5 лв
14.11.16 г., 12:42
Оферта: 305178 Титан Имоти представя на Вашето внимание тристаен апартамент в Центърa, напълно обзаведен с всичко необходимо за живеене и с всички електроуреди.Нов а кооперация, във всички стаи климатици.Намира се на спокойно и комуникативно място. В близост има супермаркети, автобусни спирки, паркове. Оборудван с всичко необходимо. Огледи са удобни по всяко време.
Още 555.bg
74.0 м²
40 573 €
6.10.16 г., 16:52
Оферта: 294160 Титан имоти представя на Вашето внимание двустаен апартамент в комплекс от затворен тип в Пловдив, на вниманието на всички които търсят комфорта, предлагащ такъв комплекс. Лесен достъп до центъра на града, перфектна инфраструктура в и около самия комплекс, простор и спокойствие на много зелени площи, детски площадки и много други предлагат спокойствие за Вас и безгрижно детство за децата.
Още alo.bg
1 2