Парцел ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Марица №146
1880 м²
1,120,000 лв
2018-1-16
1880/1972 (хиляда осемстотин и осемдесет върху хиляда деветстотин седемдесет и две) идеални части от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.520.1539 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, пет, три, девет) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед №КД-14-16-1958/21.09.2010г. на Началник на СГКК-Пловдив, находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес на поземления имот: град Пловдив, район Централен, бул. „Марица“ №146 (сто четиридесет и шест), целият с площ от 1972 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение – Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – За друг вид застрояване, стар идентификатор: №56784.520.188 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, осем, осем), номер на имота по предходен план: №294 (двеста деветдесет и четири), квартал: 443А (четиристотин четиридесет и трети, буква „А“), парцел: XI-294 (парцел единадесети, с планоснимачен номер двеста деветдесет и четири) по плана на Първа градска част на гр. Пловдив, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори №56784.520.1543, №56784.520.1542, №56784.520.1540, №56784.520.1278, №56784.520.1541, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №56784.520.1539, представляващи: стоманобетонна конструкция със стоманобетонов покрив, находяща се в югоизточната част на поземления имот, която конструкция е със средна височина над терена от 100 – 120 см., вкопана в земята на около 300 – 350 см. и е означена съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед №КД-14-16-1958/21.09.2010г. на Началник на СГКК-Пловдив като СГРАДА с идентификатор №56784.520.1539.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, пет, три, девет, точка, едно), предназначение: Промишлена сграда, със застроена площ от 78 кв.м. (седемдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), стар идентификатор: №56784.520.188.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем, осем, точка, едно), номер по предходен план: няма, и ведно с всички останали подобрения и приращения в поземлен имот с идентификатор №56784.520.1539
Ощеtargimot.com

Дава под наем 2-стаен

град Пловдив, Кършияка, Марица гардънс, 70 кв.м
70 м²
600 лв
Вчера в 12:34
Всичко необходимо за живеене - АКТУАЛНИ СНИМКИ - В цената е включено едно паркомясто към апартамента. Допълнително се заплащат 50 лева за поддръжка на общите части на сградата, асансьора, озеленяване и охрана на комплекса! За контакти - 0878575602 - Петър Загуров. Обзаведен, С паркомясто, Климатик, Окабеляване, Видео наблюдение, Контрол на достъпа, Саниран, Охрана
Ощеimoti.com

Къща ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Марица" № 78
175 м²
190,400 лв
2018-1-17
ид 20168250400524 - Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ: 175 кв. м.(сто седемдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 m), номер по предходен план: 395, квартал: 189, при съседи на поземления имот: 56784.518.363, 56784.518.365, 56784.518.367, 56784.518.1299, ВЕДНО с построените в гореописания поземлен имот сгради, а именно: 1.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. 2.) Сграда с идентификатор 56784.518.364.2 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 78 (седемдесет и осем), с площ 28 кв. м. (двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в Поземлен имот с идентификатор 56784.518.364 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, осем, точка, три, шест, четири/, описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт гореописаният недвижим имот съставлява ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 78 /седемдесет и осем/, съставляващо поземлен имот планоснимачен № 395 /триста деветдесет и пет/ от квартал 189 /сто осемдесет и девет/ по плана на Централна градска част на гр. Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1381 от 16.07.1993 година, с площ на поземления имот по нотариален акт от 185.62 кв. метра /сто осемдесет и пет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ и с площ по скица 165 кв. метра /сто шестдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от север – булевард „Марица“, от изток – поземлен имот № 398, от юг – поземлен имот № 396 и от запад – поземлен имот № 394, ВЕДНО с построената в този имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 76 кв. метра /седемдесет и шест квадратни метра/, както и ведно с всички подобрения и приращения в гореописания поземлен имот. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 190 400,00 лева (сто и деветдесет хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол на ЧСИ от 15.01.2018 г., съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК.
Ощеtargimot.com
36590 м²
2,149,000
2017-12-29
Само от Accordance Недвижими Имоти! Предлагаме на Вашето Внимание УПИ, находящо се на ул. Рогошко Шосе, местност Р.Марица, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Имотът е изключително подходящ както за изграждане на промишлен обект, складове, логистичен център и др., така и на комплекс от затворен тип, с оглед на комуникативната си локация. ВЪЗМОЖЕН КОМЕНТАР. За повече информация и огледи: 0879 98 98 76 - Водещ Консултант - Александър Братанов.
Ощеbazar.bg

Продава 3-СТАЕН, град Пловдив, Кършияка

град Пловдив, Кършияка Хотел Марица
3 стаи
115 м²
83,000
2017-12-30
Ексклузивно от Адрес! Тристаен апартамент със статут на Мансардно ателие на две нива със застроена площ 92 кв. м. На първо ниво: хол, кухненски бокс, спалня, тоалетна и тераса. На второ ниво: спалня, баня с тоалетна и тераса. Изба 6 кв. м. , Партерен лицев гараж със застроена площ 17 кв. м. и идеална част от общите части на сградата и от земята. Монолитна сграда с асансиор и добре поддържани общи части. Прекрасна панорама. Артистично жилище. В близост хотели банки, бизнес офиси. Подходящо за живеене и отдаване под наем. ОФЕРТА НОМЕР : 406806is
Ощеimot.bg

Продавам 7 дка земя в с. Калековец

Пловдив и област Марица Калековец
1 лв
2018-1-9
Продавам 7.133 дка земеделска земя в с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда или наем. Цена: по договаряне.
Още555.bg

Продавам 12 дка земя в с. Калековец

Пловдив и област Марица Калековец
1 лв
2018-1-9
Продавам 12.009 дка земеделска земя в с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда или наем. Цена: по договаряне.
Още555.bg

Продавам земя в с. Крислово

Пловдив и област Марица Крислово
1 лв
2018-1-9
Продавам 24.861 дка земеделска земя в с. Крислово, общ. Марица, обл. Пловдив. Имотът няма сключен договор за аренда или наем. Цена: по договаряне.
Още555.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-20
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-17
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-17
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-17
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-16
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg

Офис

град Пловдив Мараша Река Марица
202 м²
171,765
2017-12-17
B-432681 ОФИС , на втори етаж, с обща застроена площ от 202 кв. м. по документ за собственост, състоящ се от архив, офис, фоайе, заседателна зала, тераса, сервизно помещение и санитарен възел+ втори по малък офис който може да бъде отделен с площ от 38 кв. м. . Сградата се намира на супер комуникативно място, лесен достъп с автомобил, сградата разполага с подземен паркинг. Опция за закупуване на парко място. Прекрасна бизнес инвестиция - продава се с обзавеждането и с осигурен наемател, с готовност за преподписване с новия собственик на дългосрочен договор за наем. Офис секцията в сградата е със самостоятелен вход.
Ощеholmes.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Марица