Тристаен апартамент ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ ул. "Даме Груев" 33, бл. 1601 а, , вх. А, ет. 2, ап. 4
88 м²
69,750 лв
2016-12-7
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.530.2209.1.4 /пет шест седем осем четири, точка, пет три нула, точка, две две нула девет, точка, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и регистри на в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Даме Груев № 33 /тридесет и три/, бл. 1601а /хиляда шестстотин и първи – буква „а“/, вх. А, ет. 2 /две/, ап. 4 /четири/, самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2209, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 87,74 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра и седемдесет и четири квадратни дециметра/, прилежащи части: изба № 4 /четири/ с площ от 3,00 кв.м. /три квадратни метра/ и 4,511% /четири цяло петстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.530.2209.1.5, под обекта: 56784.530.2209.1.1, над обекта: 56784.530.2209.1.7; а съгласно нот. акт № 54, том 65 от 23.07.2008г. обектът представлява: апартамент № 4 /четири/, находящ се на втория етаж от жилищна сграда - блок 1601а /хиляда шестстотин и първи "а"/, във вход "А", квартал Въстанически, в гр. Пловдив, ул. Даме Груев № 33 /тридесет и три/, който апартамент се състои от три стаи и готварна, със застроена площ от 87,74 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра и седемдесет и четири квадратни дециметра/, при граници: ап. 5 на Иванов, отгоре - ап. 7 на Геров, отдолу - ап. 1 на Шошлекови, ВЕДНО с избено помещение № 4 /четири/ с полезна площ от 3,00 кв.м. /три квадратни метра/, при граници: изба № 3 на Катеринчеви, коридор, изба № 5 на Иванов, КАКТО и 4,511% /четири цяло петстотин и единадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com

Даваме под наем обзаведен двустаен Кючук Париж

Пловдив Въстанически Даме Груев
3 стаи
60 м²
3 лв
2016-4-2
Днешното предложение включва наем на готов за нанасяне, обзаведен апартамент с много добра локация в Кючук Париж, град Пловдив. Апартамента е разположен на втори етаж. Състои се от входно антре, хол, кухня , една спалня, баня и тоалетна, тераса. Подовите настилки са от паркет. Агенцията разполага с ключ!
Още555.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пловдив, Даме Груев