Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен № 48
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
29.12.16 г., 18:02 targimot.com
229.0 м²
236 400 лв

Продава 3-СТАЕН, град Пловдив, Център

град Пловдив, Център бул. Източен
Оферта 207727 Тристаен апартамент в кооперация от 2007 год. с Акт. 16, находяща се на чудесно място в широкия център на гр. Пловдив. Апартаментът е с чиста застроена площ 95 кв. м. , разпределението е входно антре, просторен хол с бокс и възможност за обособяване на отделна кухня, изложение юг - север и площ от малко над 30 кв. м. Към тях има две чудни тераски. , две непреходни големи спални, баня с тоалетна, тоалетна и 3 тераси. Апартаментът се намира на етаж 6 от 8, самостоятелно жилище на етаж, предава се на шпакловка и замазка, като са поставени тръбите за локално парно, с хидравличен безшумен асансьор. В цената е включено и наземно паркомясто в двора на кооперацията. СТРАХОТНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ВИСОКО КАЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛСТВО, ПЕРФЕКТЕН ЗА ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ЖИВЕЕНЕ! ЗА ОГЛЕД : 0878 649 166 БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ, БЕЗПЛАТНИ ОГЛЕДИ И ОЩЕ СХОДНИ, АКТУАЛНИ И ИЗГОДНИ ОФЕРТИ НА WWW. RENTALBG. COM
27.12.16 г., 12:04 imot.bg
3 стаи
112.0 м²
59 900 €

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. Източен 48
ИД № 20169110400266/2016 г. - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, ет. 9, обект 19, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 с идентификатор 56784.528.72.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. Източен № 48, със застроена площ на сградата: 303 кв.м. (триста и три кв.м.), брой етажи: 9, предназначение – административна, делова сграда, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-4803.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Източен, бул. Източен № 48, с площ на поземления имот: 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: квартал 1 – нов (25 – стар) по плана на кв. Втора Каменица, парцел: включен в УПИ V-общ. и жил.стр., при съседи на поземления имот: 56784.528.204; 56784.528.86; 56784.528.73; 56784.528.68; 56784.528.70; 56784.528.71, и който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 е с предназначение – за офис, брой нива на обекта: 1, с площ на СОС: 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), с прилежащи части: 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата с идентификатор 56784.528.72.1, при съседни самостоятелни обекти на СОС в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56784.528.72.1.18; 56784.528.72.1.16; 56784.528.72.1.17; над обекта – няма. Гореописаният самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.72.1.19 по акт за собственост представлява: Офис № 19 (деветнадесет), със застроена площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), находящ се на целия девети етаж на построената в гр. Пловдив, област Пловдивска, бул. Източен № 48 административна и жилищна сграда, състоящ се от търговска площ и санитарен възел, който офис представлява самостоятелен обект, съгласно одобрен проект за преустройство по време на строителство на банков офис на първи и втори етаж в два офиса, три магазина и игрална зала в административна и обществена сграда с подземен и мансарден етаж, приет с Протокол № 14/27.03.2002 г. на ЕСУТ при община Пловдив (на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) и одобрен архитектурен проект на арх. Мила Филипова, строително разрешение № 53 от 10.03.2003 г. на Община Пловдив, Дирекция УПАБ и строително разрешение № 54 от 10.03.2003 г. издадено от район Централен на Община Пловдив, Разрешително за ползване № 80/18.11.2005 г. на Община Пловдив, построена в недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, кв. Каменица, бул. Източен № 48, целият застроен и незастроен с площ от 2030 кв.м. (две хиляда и тридесет кв.м.), съставляващ УПИ № V-комплексно жилищно строителство от кв. 1 (първи) по плана на кв. Каменица – Пловдив, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976 г., № ОА-1653/29.08.2001 г. на Община Пловдив, ведно с 10,033 % (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) от общите части на сградата, възлизащи на 35,52 кв.м. (тридесет и пет цяло и петдесет и две стотни кв.м.), като така обектът е с обща площ от 264,82 кв.м. (двеста шестдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, при съседи на офиса: отгоре – покривно пространство, отдолу – осми етаж, от запад – бул. Източен, и при граници на целия имот: от север – улица, от изток – УПИ IV-детска градина, от запад – бул. Източен, от юг – улица Братя Свещарови.
28.12.16 г., 18:01 targimot.com
229.0 м²
236 400 лв

Офис ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ бул. "Източен" № 48, ет. 9, об. 19
ОФИС с площ от 229,30 кв.м. (двеста двадесет и девет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.528.72.1.19 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, осем, точка, седем, две, точка, едно, точка, едно, девет) по одобрената кадастрална карта на гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, със заповед №РД‑18‑48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56784.528.72, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, с брой нива: 1, с административен адрес на имота гр.Пловдив, бул .“Източен“№ 48, ет.9, обект 19, при съседи : на същия етаж: няма, под обекта: СОС с ид. № 56784.528.72.1.18, СОС с ид. № 56784.528.72.1.16, № 56784.528.72.1.17, над обекта: няма, ведно с 10,033% (десет цяло и тридесет и три хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място.
3.11.16 г., 0:02 targimot.com
229.0 м²
309 525 лв
25194 апартамент тип боксониера под наем в гр. Пловдив, бул Източен, широк център до Каменица.спалня комплект печка хладилник пералня,телевизор лсд 0896064030 имоти мм
23.06.16 г., 15:48 bezplatno.net
240 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пловдив бул. Източен
Луиза и бул. Източен, на 5 минути от центъра на Пловдив. Апартамента е абсолютен лукс, с оригинални мазилки, напълно ... Оферта 207282 Предлагаме за продажба двустаен апртамент в стара монолитна кооперация на кръстовището на бул. Мария
28.03.17 г., 14:04 bazar.bg
2 стаи
68.0 м²
71 400 €
Луиза и бул. Източен, на 5 минути от центъра на Пловдив. Апартамента е абсолютен лукс, с оригинални мазилки, напълно ... Оферта № 207282 Предлагаме за продажба двустаен апртамент в стара монолитна кооперация на кръстовището на бул. Мария
4.04.17 г., 8:03 alo.bg
68.0 м²
71 400 €

Двустаен, 68m 2 (продажба)

Център, Пловдив Събка Годумова
кръстовището на бул. Мария Луиза и бул. Източен, на 5 минути от центъра на Пловдив. Апартамента е абсолютен лукс, с оригинални
24.03.17 г., 21:31 homes.bg
68.0 м²
71 400 €
Рубикон ООД - гр. Пловдив, бул. 'Източен' 47, ет. 2, офис 7, тел. :032662664; GSM 0889217124.
30.01.17 г., 0:58 bazar.bg
4000.0 м²
650 000 €

Парцел, 450m 2 (продажба)

Център, Пловдив
до кръстовището на бул. Източен и бул. Мария Луиза. Намира се на кръстовище между две улици. Разрешено построяване на ... Предлагаме на вашето внимание ъглов парцел за продажба в широкия център на град Пловдив. Парцелът се намира в близост ... жилищна сграда. Районът влиза в новия градоустройствен план на Община Пловдив, като проиритетна за реновиране зона и се
15.07.16 г., 19:36 officespace.bg
338 250 €

Оферти град Пловдив Широк център Двустаен апартамент

Пловдив / град Пловдив / Широк център
Допълнителна информация Оферта 6849 Пловдив, център, бул. Източен гарсониера 45 кв.м, обзаведена, ет. 5 непоследен ... , Севджан Хайрула обл. Пловдив / град Пловдив 0889880229 Запитване Печат
25.05.16 г., 14:16 imoti.bg
45.0 м²
310 лв

Парцел, 450m 2 (продажба)

Център, Пловдив
до кръстовището на бул. Източен и бул. Мария Луиза. Намира се на кръстовище между две улици. Разрешено построяване на ... Предлагаме на вашето внимание ъглов парцел за продажба в широкия център на град Пловдив. Парцелът се намира в близост ... жилищна сграда. Районът влиза в новия градоустройствен план на Община Пловдив, като проиритетна за реновиране зона и се
18.04.16 г., 22:03 homes.bg
450.0 м²
338 250 €

Просторен обзаведен мезонет в кв. Каменица 1

България, Област Пловдив, гр. Пловдив, кв. Каменица 1, ул Иларион Макариополски, Бирена фабрика Каменица
фабрика Каменица, бул. Източен, Стадион Христо Ботев и редица ежедневни удобства. Източното жилище се характеризира с обща ... местоположение на тиха улица в кв. Каменица 1, с комфортна жилищна среда и лесен и бърз достъп до центъра на град Пловдив. Имотът ... добра комуникация с важните институции и удобства в културната столицата на страната – град Пловдив. Можем да
4.04.16 г., 15:36 luximoti.bg
2 стаи
129 000 €

Просторен обзаведен мезонет в кв. Каменица 1

Област Пловдив гр. Пловдив кв. "Каменица 1" ул. Иларион Макариополски
фабрика Каменица, бул. Източен, Стадион Христо Ботев и редица ежедневни удобства. Източното жилище се характеризира с обща ... местоположение на тиха улица в кв. Каменица 1, с комфортна жилищна среда и лесен и бърз достъп до центъра на град Пловдив. Имотът ... добра комуникация с важните институции и удобства в културната столицата на страната – град Пловдив. Можем да
25.03.16 г., 14:53 bulgarianproperties.bg
173.0 м²
129 000 €