Две къщи в един двор на 34 км от гр. Плевен

Област Плевен Близо до гр. Плевен
180.0 м²
13 890 €
23.01.17 г., 11:34
Имаме удоволствието да предложим прекрасен, много добре поддържан имот близо до река Дунав (5 км), състоящ се от две къщи с площ от 180 кв.м. и двор от 1200 кв. м. Къщите разполагат с четири спални, кухня, баня, голяма пристройка, маза, гараж. Имотът се обитава непрекъснато и има собствен водоизточник и барбекю. Дворното място е в отлично състояние с овощна градина, гроздови асми, цветя. Градът е на 34 км от Плевен. Къщите са една стара и една нова. В старата има три спални, всекидневна с хол. Втората къща е нова - в нея има на първи етаж маза и механа, на втори етаж - спалня с портал, кухня, баня с вана, килер. Има външна тоалетна, но нова направена - модерна. Има млада овощна градина - сини сливи и кайсии. Имотът разполага с нов гараж. В новата къща има климатик, има камина с водна риза и бойлер със серпентина - за топла вода през зимата. Външни щори на къщата. Има канализация от няколко години, но къщата още не е свързана. В двора има водоизточник - подземна река, към която има сонда и с нея се полива градината добре. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Данаил Попов" № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34
77.0 м²
51 375 лв
29.11.16 г., 18:08
О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №796 / 2015г. с Изх. № 57515/ 28.11.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.12.2016г. до 17.00 часа на 25.01.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕЯНОВ, от гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 19, вх. А, ет.2, ап.3, а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 /тридесет и четири/, находящ се в гр.Плевен, на улица ”Данаил Попов” № 6 /бивша ул.“Ленин”/, на 4 /четвърти/ етаж, блок № 6 /шест/, вход „В” с площ от 77,21 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от ДВЕ СТАИ, ХОЛ, КУХНЯ, БАНЯ-КЛОЗЕТ, при съседи: изток - улица, запад-двор, север-стълбище; юг-вх.Б; отгоре-тавани; долу-ап.30, ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №34/тридесет и четири/ с площ от 6,00 кв.м. /шест квадратни метра/, при съседи: изток-коридор; запад-коридор; север-абонатно; юг-маза №29, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №34 /тридесет и четири/ с площ от 21,73 кв.м. /двадесет и три цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра/, при съседи: изток-стълбище; запад- двор; север-таван №33; юг-двор, заедно с 2,69 % /две цяло шестдесет и девет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните ид.части от правото на строеж върху държавна земя, в кв.123 /сто двадесет и трети/ по плана на гр.Плевен, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастрастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.577.3.34 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем, точка, три, точка, тридесет и четири/, с адрес на имота: гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ № 6, вх. В, ет. 4, ап. 34, който самостоятелен обект се намира в сграда № 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.577 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, петстотин седемдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 77,20 кв.м. /седемдесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имоти с идентификатори 56722.659.577.3.20, 56722.659.577.3.33 и 56722.659.577.3.31; под обекта – имот с идентификатор 56722.659. 577.3.30; над обекта – няма - при първоначална цена – 51 375 /петдесет и една хиляди триста седемдесет и пет лева/; Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност определена от вещо лице. Данъчна оценка е в размер на 33 044.60 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана законна ипотека в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №128 от 2007г., вписана възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №19/2012, по изп.дело № 20118170400171, възбрана в полза на ТЪРГОВСКА БАНКА „ВИКТОРИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831595828, под том 1, акт №13/2016, по изп.дело №20158150400796, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№67/21.01.2016г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен при управителя Деян Деянов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400796/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.01.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Още targimot.com
2 стаи
6 150 €
7.06.16 г., 17:19
Cosy rural house for Sale, 1300 sq.m. garden, 2 bedrooms, Pleven Area The property is located in a village, 34 km away from the town of Pleven, 15 km away from the Danube River. The house is brick built and has one floor. It has a living area of 70 sq.m. and consists of 3 rooms, a glazed terrace, a cellar, a summer kitchen and a bathroom. There is electricity and water supply. The house is in a good structural condition. The size of the garden is 1300 sq.m. There are fruit trees. The village is big and has about 650 inhabitants. There are shops, café bars, a medical centre, a church, a school and a bus stop. There is asphalt road and all year easy access. The distance to the capital of Sofia is 170 km. All bulgarian properties have electricity. About 98 percents of all bulgarian properties have access to running water , except some small remote bulgarian villages up in the mountains. All bulgarian houses in the villages have a septic tank , central sewage system is available only in a few very large villages. All properties have access to internet . There is at least one village shop in every village in Bulgaria, except some small remote villages up in the mountains. Some properties in Bulgaria can be purchased on monthly payments (instalments) , just fill the form below and find out about availability of this option. Selling price is Euro, not pounds. GBP price is for reference only and can vary daily. All properties in Bulgaria can be purchased remotely or directly from UK , without visiting Bulgaria. Cost of living in Bulgaria - 01.2016
Още cheap-bulgarian-house.co.uk
150.0 м²
19 500 €
18.07.17 г., 21:11
,apples,etc, grape vines and flowers. The town is located 34 km away from Pleven. Within a short distance from the ... От собственик!ИЛИ размяна за тухлен апартамент в Плевен с доплащане! Ремонтирана къща в село Милковица,близо до
Още bazar.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул.“ Кресна“ № 4, бл. „Изгрев – 79“, вх. А ет.4, ап. 9
87.0 м²
54 160 лв
17.07.17 г., 22:25
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... : гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 31142/ 17.07.2017г ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.08.2017г
Още targimot.com

Къща в с. Староселци, обл. Плевен

Общ. Искър с. Староселци обл. Плевен
130.0 м²
8 900 €
26.06.17 г., 8:32
постройки и навеси, прекаран 3-фазен ток, водопровод и действащ СОТ. Отопление - ток, дърва, нафта. Селището е на 34 км ... северозападно от Плевен, спокойно е, с магазини, поща, здравна служба, I-net/каб.TV, читалище, църква. Къщата е на главната
Още alo.bg
155.0 м²
19 500 €
3.06.17 г., 8:15
,apricots,apples,etc, grape vines and flowers. The town is located 34 km away from Pleven. Within a short distance from ... От собственик! ИЛИ размяна за тухлен апартамент в Плевен с доплащане! Ремонтирана къща в село Милковица, близо до ... Плевен. Банята, кухнята, холът и затворената веранда са ремонтирани току-що. Спалните са 3. Дворът е в прекрасно състояние
Още alo.bg

Парцел Белене

Белене местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА"
13535.0 м²
18 000 лв
15.05.17 г., 18:13
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, адрес на кантората ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от ... ” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №34/2008г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1
Още targimot.com
40.0 м²
8 370 лв
20.03.17 г., 17:45
, рег. 814, район на действие ОС Плевен гр. Плевен, ул. Св.Св. Кирил и Методий 18, ет. 3, офис 19 тел: 064/80 34 94 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. ... . Плевен, съставляващ УПИ XXVI-310, в квартал 38 по плана на с. Горни Дъбник , целият от 810 (осемстотин и десет) кв.м ... , адрес: гр. Плевен, ул. Д. Константинов 25 ЗА ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ Адрес на кантората на ЧСИ: Надежда Вангелова
Още bazar.bg
138.0 м²
14 340 лв
15.03.17 г., 14:29
служба при сградата на Районен съд - гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. Д. Константинов 25. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ... СПРАВКИ Адрес на кантората на ЧСИ: Надежда Вангелова, рег. 814, район на действие ОС Плевен гр. Плевен, ул. Св.Св ... . Кирил и Методий 18, ет. 3, офис 19 тел: 064/80 34 94 всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Още bazar.bg

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
75.0 м²
34 300 лв
23.02.17 г., 17:29
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 18.03.2017г ... . до 17.00 часа на 18.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се
Още targimot.com

Парцел Белене

Белене местност "КАРАКАШЕВА МОГИЛА"
13535.0 м²
18 480 лв
10.02.17 г., 19:00
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, адрес на кантората ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег. №815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от ... ; договорна ипотека вписана под том 1, акт №34/2008г.в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; договорна ипотека вписана под том 1, акт №35
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица ”Данаил Попов” № 6
77.0 м²
41 100 лв
17.02.17 г., 20:23
принадлежащ на ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕЯНОВ, от гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ № 19, вх. А, ет.2, ап.3, а именно: АПАРТАМЕНТ № 34 ... ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от
Още targimot.com

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к. „Сторгозия“, бл. 1 /едно/, вх. „Б“
60.0 м²
34 350 лв
20.01.17 г., 18:28
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 07.02.2017г ... . до 17.00 часа на 07.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Кресна" № 4
87.0 м²
67 700 лв
27.12.16 г., 17:58
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61379/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до 17.00 часа на 20.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
Още targimot.com

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Бяло море“ № 6, вх. А, ет.4
91.0 м²
67 300 лв
27.12.16 г., 17:58
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61407/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017г. до 17.00 часа на 20.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
Още targimot.com

Етаж от къща ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. „Стоян Михайловски“ № 30а
99.0 м²
50 700 лв
21.12.16 г., 21:36
, обл. Плевен, ул.„Шипка“№31 и ВАНЬО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, от гр. Плевен, ул. „Лозенка“ № 34, а именно: 1. ЛОЗЕ в местност ... действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 13.01.2017г. до 17.00 часа на 13.02.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на
Още targimot.com

Парцел ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН местността "Цигански лозя"
2300.0 м²
216 000 лв
27.12.16 г., 20:54
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... : гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 7г.78 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 34 / 2015 г. с Изх. № 61359/ 27.12.2016г ... . Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от
Още targimot.com

Тристаен, 75m 2 (продажба)

жк. Сторгозия, Плевен Йонко Иванов
75.0 м²
17 538 €
9.12.16 г., 1:21
Асансьор Тристаен апартамент за продажба в гр. Плевен със застроена площ от 75.03 кв.м., състоящ се от две спални, хол ... публична продан от 18.03.2017г. до 18.04.2017г. Начална цена 34 300 лева.
Още homes.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
75.0 м²
34 300 лв
5.11.16 г., 0:05
действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 16.12.2016г. до 17.00 часа на 16.01.2017г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, след ... година на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на имота: град Плевен, ж.к."Сторгозия", бл.72, вх.“Д" ет.7, aп. №21
Още targimot.com

Тристаен, 171m 2 (продажба)

кв. Бриз, Варна Д. Иванова
171.0 м²
130 000 €
16.11.16 г., 22:35
апартамента и 19 студия. В секция В са разположени останалите три сгради, които се състоят от 34 жилища, от които 17 са студия ... са с фурнирован MDF на „Премиер – Плевен”- България в цвят орех; • Стените са изпълнени с тухли „Winerberger” Германия
Още homes.bg

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. "Княз Борис I" № 61, ет. 7, ап. 10
73.0 м²
34 260 лв
24.10.16 г., 15:12
действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 07.11.2016г. до 17.00 часа на 07.12.2016г. в ... сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в ... края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на АНЕЛИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА, от гр. Плевен
Още targimot.com