ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1944/ 2011 г. с Изх. № 30970/ 13.07.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 09.09.2018г. до 17.00 часа на 09.10.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Левски, на бул.”България”№58, щ
Адрес: ул.”Цанко Церковски”№8, Плевен
860 м²
21 280 лв
16.07.2018 г.
Ощеtargimot.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more