Не е намерено нищо

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815.0 м²
18 000 лв
9.06.17 г., 17:32
ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от ... ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... : гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 24219/ 08.06.2017г
Още targimot.com

Къща Белене

Белене ул. „Клокотница“№9
815.0 м²
22 500 лв
9.02.17 г., 18:37
ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ от гр. Белене, ул. „Светлин“ № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, за задължение на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от ... ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората ... : гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1359/2016г. с Изх. № 5208/ 09.02.2017г
Още targimot.com