Продава 3-СТАЕН, град Плевен, Широк център

град Плевен, Широк център Агенция по вписвания
Оферта 3798. Луксозен апартамент в сграда на 14 год. Състои се от две спални, трапезария с дневна и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси. Продава се с цялото обзавеждане( без обзавеждането в едната спалня), всички ел. уреди, климатик. Жилището е с подово отопление. Към апартамента има и гараж на отделна цена. 0882545666
16.02.17 г., 12:30 imot.bg
3 стаи
90.0 м²
65 000 €
ТОП ЦЕНА! Тристаен, тухлен апартамент след частичен ремонт! Разпределение: две спални, хол, кухня, голяма остъклена тераса, баня с вана и тоалетна отделно. Подовата настилка е естествен паркет. Жилището има външна и вътрешна топлоизлация, както и PVC дограма на хола. Изцяло южно изложение. Прилежащи помещения: маза 4 м2 и таван 11 м2! Чист и поддържан вход! OФЕРТА 1363 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
16.02.17 г., 17:08 bazar.bg
3 стаи
78.0 м²
31 000 €

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Дойран“ № 80
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1608/ 2016г. с Изх. № 5860/ 14.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 03.03.2017г. до 17.00 часа на 03.04.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на собственост на МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ, с адрес село Търнене, общ. Плевен, ул. „Хаджи Димитър“ № 12, а именно: АПАРТАМЕНТ № 70 /седемдесет/, на XV /петнадесети/ жилищен етаж, застроен на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня и тоалетна, с изложение – югоизток, югозапад, на масивна 15 /петнадесет/ етажна сграда, находяща се в гр. Плевен, на улица „Дойран“ № 80 /осемдесет/, застроена в дворно място на 390,00 кв.м. /триста и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел I /първи римско/, в кв. 400 /четиристотин/ по градоустройствения план на гр. Плевен, при съседи на апартамента: отдолу – Георги Георгиев Тодоров; отгоре – таван; от североизток – Георги Христов Марков; от югоизток и югозапад – двор, ВЕДНО с принадлежащото на апартамента ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ във вътрешната страна на тавана от 4,00 кв.м. /четири квадратни метра/, при съседи: Стефан Симеонов Балкански, сушилна и коридор, заедно с 1/74 /една седемдесет и четвърта/ идеална част от стълбището, общата избена част, общата таванска част, външната водопроводна инсталация, външната канализация, външната ел. мрежа до електрическото табло и 1/150 /една сто и петдесета/ идеална част от отстъпеното право на строеж на държавна земя, съставляващо парцел I /първи/ от кв. 400 /четиристотин/ по плана на гр. Плевен, при съседи: УПИ № II и от три страни улици, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.164.1.70 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, сто шестдесет и четири, точка, едно, точка, седемдесет/, с адрес на имота: гр. Плевен ул. „Дойран“ № 80, ет. 15, ап. 70, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.164 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, сто шестдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: мазе, таван с площ от 4,00 кв.м. /четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.164.1.74; под обекта - имот с идентификатор 56722.659.164.1.65; над обекта – няма. - при първоначални цена – 67 800 лева /шестдесет и седем хиляди и осемстотин лева/ Началната цена на имота е в размер на 75% от пазарната стойност в размер на 90 400 лева, определена от вещо лице. Данъчната оценка на имота е в размер на 56 991.50 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт №191/2006г., подновяване/новиране том 9, акт №12/2016г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959; възбрана том 2, акт 162/2007г., в полза на кредитор Благовест Александров Александров; възбрана том 1, акт №93/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959; възбрана том 5, акт №92/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401608/16г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№373/06.02.2017г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Павлинка Йорданова, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401608/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 04.04.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
14.02.17 г., 18:08 targimot.com
83.0 м²
67 800 лв
12.02.17 г., 20:42 imot.bg
2 стаи
40.0 м²
19 000 €
Оферта 3798. Луксозен апартамент в сграда на 14 год. Състои се от две спални, трапезария с дневна и кухненски бокс, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси. Продава се с цялото обзавеждане( без обзавеждането в едната спалня), всички ел. уреди, климатик. Жилището е с подово отопление. Към апартамента има и гараж на отделна цена. 0882545666
16.02.17 г., 12:39 bazar.bg
3 стаи
90.0 м²
65 000 €

Продава 3-СТАЕН, град Плевен, Мара Денчева

град Плевен, Мара Денчева кв.Кайлъка
ОТЛИЧЕН!!! Тристаен, тухлен апартамент намиращ се в изключително тих и чист район! Състои се от: голяма трапезария с кухненски бокс, хол, две спални, три просторни тераси, баня с вана и тоалетна отделно! Подовите настилки са: ламинат и теракот!!! Към жилището има маза 10 м2 и таван 10 м2! Пред АКТ 16! За извършване на оглед се подписва договор за услугите на агенцията за недвижими имоти. OФЕРТА 472 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! imot_consult13@abv. bg
16.02.17 г., 20:46 imot.bg
3 стаи
101.0 м²
41 000 €
ЧЕТИРИСТАЕН апартамент с ЧЖП 130 м2! Етаж 4/8. Състои се от: хол, три спални, трапезария с кухненски бокс, три тераси, баня с тоалетна заедно, отделно още една тоалетна! Подовата настилка е дъбов паркет в отлично състояние. Изложение изток/запад. Към жилището има прилежаща маза. За извършване на оглед се подписва договор за услугите на агенцията за недвижими имоти. OФЕРТА 610 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
10.02.17 г., 12:53 bazar.bg
3 стаи
104.0 м²
30 000 €

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛКСА ЗЕМЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

област Плевенска , гр. Плевен, Идеален център
КУПУВА И АРЕНДОВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН В ЗЕМЛИЩЕТО НА Град Белене, Град Червен бряг, Град Долна Митрополия Град Долни Дъбник, Град Гулянци, Град Искър, Град Кнежа, Град Левски Град Никопол, Град Плевен, Град Пордим, Село Асеновци, Село Божурица, Село Бреница, Село Брест, Село Брестовец, Село Буковлък, Село Чомаковци, Село Долни Луковит Село Гиген, Село Глава, Село Горна Митрополия Село Горни Дъбник, Село Горник, Село Градище, Село Гривица, Село Комарево, Град Койнаре, Село Крушовица, Село Малчика, Село Милковица, Село Новачене, Село Обнова Село Опанец ,Село Ореховица, Село Петърница, Село Радомирци, Село Рупци, Село Садовец Град Славяново, Село Ставерци, Град Тръстеник, Село Ясен ОТГОВОРНОСТ, ГЪВКАВОСТ, КОРЕКТНОСТ!!! ПЛАЩА НА МОМЕНТА!!! БЕЗПЛАТНА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ Безплатни правни съвети!! ТЕЛ.0888050303
9.02.17 г., 12:30 pozvanete.bg
1 300 лв
Имотът се намира в идеалния център на Плевен, на ул. Скобелев. Боксониерата се състои от стая с отделен кухненски бокс, килер, голям коридор, баня с тоалетна и тераса с дължината на стаята. Има възможност за реконструкция на килера и коридора в отделна самостоятелна стая. Имотът включва и маза.
15.02.17 г., 0:28 imot.bg
1 стая
45.0 м²
22 000 €
В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНА КОМИСИОННА ЗА БРОКЕР - частна обява Жилището е след основен ремонт, напълно саниран вътрешно края на 2016 е санирано и външно. Огромна трапезария + хол, три спални, голяма баня с тоалетна, три тераси с изглед към целия град плевен обща площ 20м2. Френски прозорци със Ка стъкло. избено помещение с площ 10м2. За отоплението на жилището освен камината се грижат и 2бр. климатици с обща отдавана мощност 12кW. В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНА КОМИСИОННА ЗА БРОКЕР - частна обява наем - 550лв/мес.
16.02.17 г., 17:16 bazar.bg
99.0 м²
85 000 лв

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица „Георги Бенковски” № 17
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №1641/ 2015г. с Изх.№5306/ 09.02.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 28.02.2017г. до 17.00 часа на 28.03.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ОЛЕГ МАРТИНОВ ИЛИЕВ и ВЕЛИЧКА НИКОЛИНОВА ИЛИЕВА, и двамата от гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, а именно: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се в град Плевен, в триетажна жилищна сграда на улица „Георги Бенковски” № 17 /седемнадесет/, на I /първия/ етаж, със западно изложение, състоящ се от една стая, хол, трапезария с кухня-ниша, килер, баня-тоалетна, с обща застроена площ с ½ - една втора идеална част от стълбище – 94,00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, при съседи на апартамента: изток-стълбище и апртамент на Христо Б.Велчев, юг- двор, запад - улица “Люлин”, север - двор, заедно с принадлежащите на жилището: МАЗА с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - маза на Сава М. Тотев, юг-двор, запад-маза на Невена Г.Грънчева и север-коридор, 1/3 - една трета идеална част от ОБЩА МАЗА на Невена Г.Грънчева, Георги П.Драганов и Елена Хр.Григорова, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ с площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, при съседи: изток - таванско помещение на Сава М.Тотев, юг - двор, запад-таванско помещение на Невена Г. Грънчева и север-коридор, както и 1/6 - една шеста идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот, целият с площ от 545,00 кв.м. /петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно скица на Община-Плевен УПИ № III - 4705 /трети римско - за имот с номер четири хиляди седемстотин и пет арабско/ в квартал 199а /сто деветдесет и девет буква”а”/ по плана на град Плевен, при съседи: улица “Георги Бенковски”, улица “Люлин”, УПИ № I-за озеленяване и УПИ № II-за трафопост, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.837.1.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем, точка, едно, точка, две/, с адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Бенковски“ № 17, ет.1, ап.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.837 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, осемстотин тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 62,00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.660.837.1.1; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.660.837.1.4. - при първоначална цена – 60 800 лева /шестдесет хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 8, акт №101/2007 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749; възбрана том 4, акт 31/2014г. в полза на „Топлофикация Плевен“ ЕАД, по изп.дело №20148140400254 на ЧСИ Надежда Вангелова; възбрана том 4 акт №89/2015 в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№6299/29.12.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в град Плевен, при управителя Олег Илиев и Величка Илиева, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150401641/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 29.03.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
9.02.17 г., 20:17 targimot.com
62.0 м²
60 800 лв
Продавам къща 106 м2 в с. Обнова - едва на 30 км от Плевен, с три спални, всекидневна, кухня, баня с тоалетна, коридор, мазe, навес с пейки и маса, лятна кухня, външна чешма, дворно място 3328 м2, стопански постройки, гараж, лозе 0,1 декар, асми, овощни дръвчета. В границите на имота има и втора къща - керпичена(две спални, кухня, мазе). Добри и отзивчиви съседи.
12.02.17 г., 14:19 bazar.bg
106.0 м²
20 000 лв
Оферта 3742. Гарсониерата е вътрешна, с източно изложение. Състои се от спалня, кухня, баня с тоалетна и една тераса. За ремонт. 0882550666
17.02.17 г., 11:47 imot.bg
1 стая
38.0 м²
11 500 €

Продава 2-СТАЕН, град Плевен, Дружба 2

град Плевен, Дружба 2 Джуниър
Двустаен, мансарден ТУХЛЕН апартамент след частичен ремонт! Намира се в малка тухлена кооперация, построена през 1997г. с АКТ 16! Разпределение: дневна с бокс, една спалня, баня и тоалетна заедно! Има PVC дограма навсякъде. Има възможност за закупуване на гараж в същата кооперация, на партер 29 м2 с ток и вода. OФЕРТА 824 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! imot_consult13@abv. bg
9.02.17 г., 12:27 imot.bg
2 стаи
53.0 м²
18 500 €
Продава промишлено помещение 210 кв.м., ет.2 самостоятелен вход,рампа, на теракот, окачен таван , изолация дограма състои се от три помещения ( ОТДЕЛНИ) Подходящо за шивашки цех, тихо производство и др.Индустриална зона За Повече информация и снимков материал заповядайте в офиса на фирмата ул.Катя Попова 2., ет.2, офис 3 или на тел.064/8800680 ; 064/800928
18.02.17 г., 11:49 bazar.bg
210.0 м²
86 500 €
Оферта 2585! Магазинът се намира в топ центъра на града, на пешеходната алея, партерно ниво, с голям клиентопоток. Разполага с климатик , ТЕЦ, СОТ. СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВОДЕЩИТЕ БАНКИ НА ПАЗАРА. НАЙ-ДОБРИ УСЛОВИЯ И ЛИХВИ!
9.02.17 г., 14:13 bazar.bg
40.0 м²
2 200 лв
ЧАСТНО ЛИЦЕ.....ТОП ИМОТ-!!! ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ТРИЕТАЖНА КЪЩА-ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР-до ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ИНСТИТУТ улица Бяло Море . Направен е пълен ремонт на жилището със сменено изцяло ВИК. Санирано изцяло-10см изолация. Теракот в антрето, паркет в дневна и спалня. Разпределение (втори и половината от трети етаж) Втори етаж-голям хол с кухня ,голяма баня с тоалетна, антре ,спалня и две големи тераси 65кв.м. Трети етаж санитарен възел с тоалетна и мивка, но без душ, дневна и спалня общо 25кв.м. - може да се отдава под наем. Продава се БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕТО. За повече информация телефон 0888 88 32 39
15.02.17 г., 20:16 bazar.bg
89.0 м²
37 000 €
Склад с площ 500 кв.м., височина 5.32 м., СОТ, ТИР разтоварване.
12.02.17 г., 20:22 bazar.bg
500.0 м²
1 200 €
Тристаен, тухлен апартамент след частичен ремонт! Състои се от: хол, две спални, кухня, две големи тераси, баня и тоалетна заедно! Подовите настилки са ламинат, естествен паркет и мозайка. Жилището има изцяло вътрешна топлоизолация и PVC дограма навсякъде. Чисто и поддържано жилище. Прилежащо помещение: таван ( 9 м2 ). Входът е с нова домофонна уредба. За извършване на оглед се подписва договор за услугите на агенцията за недвижими имоти. OФЕРТА 1093 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! imot_consult13@abv. bg
16.02.17 г., 20:45 imot.bg
3 стаи
97.0 м²
32 000 €
Продажба на имот - парцел с площ 24947 кв.м. по кадастрална карта, заедно с построените в него сгради РЗП от около 9300 кв.м.. Цената е с включен ДДС !
16.02.17 г., 11:48 bazar.bg
9300.0 м²
204 000 €
Луксозен апартамент след ремонт. Имота се състои от две спални, хол, кухня, баня и тоалетна отделно, тераса. Апартамента е обзаведен с всичко необходимо за живеене, нови мебели и ел. уреди, климатици. Интернет и кабелна тв включени в цената на наема. Luxury apartment after repair. The property consists of two bedrooms, living room, kitchen, bathroom and separate toilet, terrace. The apartment is equipped with everything necessary for living, new furniture and electrical appliances. The air conditioners. Internet and cable television included in the rental price. 5-10 minutes from the Medical University.
16.02.17 г., 17:35 bazar.bg
3 стаи
100.0 м²
800 лв
СПАЛНЯ, ХОЛ, ГОЛЯМА КУХНЯ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, КИЛЕР, ТЕРАСА, МН. ДОБРО СЪСТОЯНИЕ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕД 0878685419; 0886802989
18.02.17 г., 20:44 imot.bg
2 стаи
74.0 м²
25 500 €
Двустаен апартамент с възможност за преустройство в тристаен. Състои се от три непреходни стаи - хол, спалня и трапезария с кухненски бокс, баня и тоалетна. Изложение изток-запад. На жилището е правен ремонт, частично сменена дограма, ламиниран паркет. Прилежащи маза - 5 кв. м и таван - 11 кв. м
15.02.17 г., 12:33 bazar.bg
3 стаи
80.0 м²
35 000 €

Бивша училищна сграда с. Тодорово

гр. Плевен, Индустриална зона
Бивша училищна сграда 340кв.м. плюс 200кв.м. приземни бивши склад и дърводелска работиница. Намира се в с. Тодорово на 9.5 км. от Плевен . Подходяща за хоспис или учебен център Възможност за закупуване на прилежащ двор от 4дка.. В момента сградата е с оборудване за производство на AL и PVC дограма. Сменени дограма и ел.инсталация по европейски стандарт.
18.02.17 г., 16:38 bazar.bg
320.0 м²
160 000 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Плевен
1 2 3 4 5 6