Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН улица “Александър Стамболийски” № 39
97 м²
60,000 лв
Днес в 17:00
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1607 / 2016 г. с Изх. № 55801/ 14.12.2017г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 05.01.2018г. до 17.00 часа на 05.02.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, собственост на ВАСИЛ ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВ и СТАНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА-ГОЛЕМАНОВА, чрез назначеният им от съда особен представител адв. Павлина Александрова от АК – гр. Плевен, със съдебен адрес гр.Плевен, ул.“Катя Попова“ №2, ет.2, офис 7, а именно: АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесети/, находящ се в град Плевен, етажна собственост в сградата на ЖСК “9-ти септември“ на улица “Александър Стамболийски” № 39 /тридесет и девет/, вход “Д”, на VI /шестия/ етаж, с изложение - запад, състоящ се от три стаи, столова, кухненски бокс, баня и тоалетна, със застроена площ 96,94 кв.м. /деветдесет и шест цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: изток- апартамент № 14 на Красимир Митев Денчев и стълбище, запад- улица, север - улица “Александър Стамболийски”, юг- вход “Г, ЗАЕДНО с принадлежащите на апартамента МАЗА № 13 /тринадесет/ с полезна площ 9,88 кв.м. /девет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: изток- маза №12 на Милка Николова Върбинска и Йото Йолов Върбински, запад- улица, север- ул.”Ал.Стамболийски”, юг-коридор, и ТАВАН № 13 /тринадесет/ с полезна площ 8,86кв.м. /осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи: изток- двор, запад- коридор, север-ул.“Ал.Стамболийски”, юг-таван №14 на Красимир Митев Денчев, както и припадащите се 3,184% /три цяло сто осемдесет и четири хилядни/ процента идеални части от общите части на сградата, и 1,940% /едно цяло деветстотин и четиридесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя в УПИ № I /първи/ в квартал 309 /триста и девет/ по плана на град Плевен, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.662.61.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. Д, ет. 5, ап. 13, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.662.61 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж–имот с идентификатор 56722.662.61.1.14; под обекта - имот с идентификатор 56722.662.61.1.10; над обекта – имот с идентификатор 56722.662.61.1.16. - при първоначална цена – 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 41 350 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 7, акт №87/2007г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393; възбрана том 5, акт №91/2016г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверение за тежести на Агенция по Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр.Плевен, на горепосочения адрес, след предварително съгласуване с г-н Ивелин Георгиев, на тел.064/893 124 назначен пазач на имота. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401607/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 06.02.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент

град Плевен Широк център Езикова гимназия
90 м²
44,000
Вчера в 15:33
Жилището се състои от две спални, хол с кухненска част /обединени в едно помещение/, баня и тоалетна отделно и две тераси. Подовите настилки са теракота и естествен паркет, дограмата е ПВЦ, терасите са остъклени. Имота се продава с цялото обзавеждане, вкл. ел. уредите. Прилежащо помещение - маза.
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

град Плевен Дружба 2
64 м²
24,000
Вчера в 04:10
Оферта 2781! Апартаментът е среден, с разпределение от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна, две тераси, коридор, прилежаща маза. Жилището е обзаведено, с ел. уреди. Агенцията е с ключ!
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Сторгозия
83 м²
32,000
Днес в 20:54
Оферта 1144 - Сторгозия 1, тухлен тристаен апартамент, голяма кухня, хол , две спални, баня, тоалетна, три тераси, маза, таван, ТЕЦ. За контакти 0878303231 ; 064/800928 Ваня Владимирова
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Идеален център Градската градина
104 м²
62,500
Днес в 03:00
Невероятно просторно, красиво, луксозно, обзаведено жилище с отлична локация и комуникации! В близост до градската градина и площада, спирки, магазини, заведения, учреждения. Изложение изток-юг, с чудесно разпределение и големи стаи. Състои се от две големи спални по 20кв. м и 24кв. м. , просторен хол (30 кв. м. ) и голяма кухня около 17 кв. м. , две тераси големи(по 6кв. м. ), остъклени, с изолация и гранитогрес, коридор, маза. Банята е луксозна с вана-тип джакузи, душ кабина и тоалетна в перфектен вид. Всички стаи са с блестящ изциклен паркет , с марково скъпо обзавждане и вградени маркови уреди. Спалнята е с вграден седемкрилен гардероб с надстройки. Централен ТЕЦ и топла вода. Застроена площ , без общи части! Модерен дизайн с иновативни акценти! Много Светлина, Лукс и Простор! Жилището е подходящо за купувачи, търсещи лукс, удобство, функционалност, уют. Перфектни документи. Имаме изключителни права. Нашият екип(Рубикон) разполага със специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, дизайнери. За цел сме си поставили по най-добрия начин да защитим интересите на клиентите ни. Безплатно консултираме и съдействаме за ипотечни и потребителски кредити, като нашите клиенти се ползват от преференциални условия. За повече подробности сме на разположение на тел. 0888 645880; 064/800810;
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Идеален център Градската градина
104 м²
62,500
Вчера в 15:03
Невероятно просторно, красиво, луксозно, обзаведено жилище с отлична локация и комуникации! В близост до градската градина и площада, спирки, магазини, заведения, учреждения. Изложение изток-юг, с чудесно разпределение и големи стаи. Състои се от две големи спални по 20кв. м и 24кв. м. , просторен хол (30 кв. м. ) и голяма кухня около 17 кв. м. , две тераси големи(по 6кв. м. ), остъклени, с изолация и гранитогрес, коридор, маза. Банята е луксозна с вана-тип джакузи, душ кабина и тоалетна в перфектен вид. Всички стаи са с блестящ изциклен паркет , с марково скъпо обзавждане и вградени маркови уреди. Спалнята е с вграден седемкрилен гардероб с надстройки. Централен ТЕЦ и топла вода. Застроена площ , без общи части! Модерен дизайн с иновативни акценти! Много Светлина, Лукс и Простор! Жилището е подходящо за купувачи, търсещи лукс, удобство, функционалност, уют. Перфектни документи. Имаме изключителни права. Нашият екип(Рубикон) разполага със специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, дизайнери. За цел сме си поставили по най-добрия начин да защитим интересите на клиентите ни. Безплатно консултираме и съдействаме за ипотечни и потребителски кредити, като нашите клиенти се ползват от преференциални условия. За повече подробности сме на разположение на тел. 0888 645880; 064/800810;
Ощеholmes.bg

Къща

област Плевен с. Опанец
296 м²
77,000
Днес в 19:48
Нова по-ниска цена!!! ОТЛИЧЕН ИМОТ! Две къщи в един голям двор. Първата къща се състои от два етажа с РЗП 206 м2 след основен ремонт. Първия етаж е 86 м2 и се състои от: две спални, всекидневна с кухненски бокс, мокро помещение, килер, баня с душ кабина и тоалетна. Втория етаж е 120 м2 и се състои от: вестибюл, две спални, трапезария с кухненски бокс, хол, килер, голяма тераса, баня и отделно тоалетна с мокро помещение. И на двата етажа има PVC дограма на всички стаи, както и нова ВиК и ел. инсталация. Подови настилки: ламинат, теракот и гранитогрес. Двата етажа имат самостоятелен вход. Втората къща е новопостроена, 91 м2 и се състои от: голяма веранда, остъклено антре, голяма дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна заедно. Има локално парно на твърдо гориво. Изолацията е с двойна каменна вата. Навсякъде има PVC дограма, нова ВиК и ел. инсталация, както и нови интериорни врати. Дворът е 570 м2, терасиран и много добре поддържан. Към къщата има лятна кухня, която е 47 м2, както и два големи гаража. Изцяло нов покрив и на двете къщи. Продава се с пълното обзавеждане- нови поръчкови мебели, както и нови ел. уреди плюс четири инверторни климатика 'Дайкин'. Изключително поддържан имот подходящ за голямо семейство, който заслужава Вашето внимание! OФЕРТА 1236 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
Ощеholmes.bg
3 стаи
100 м²
40,000
Днес в 14:01
тристаен апартамент състоящ се от кухня, трапезария, хол, две спални,баня и тоалетна, втора тоалетна,перално помещение,ПВС дограма, външна изолация,нови кухненски шкафове, ламинот, гранитогрес,отлично състояние,покрива е правен преди година с 10 години гаранция, за повече информация и огледи на посочените телефони
Ощеbazar.bg

Двустаен апартамент

град Плевен Идеален център ул. Васил Левски
72 м²
45,000
Днес в 21:52
Оферта 2738! Апартаментът се намира в идеалния център на града, на пешаходната зона, в тухлена кооперация, на втори жилищен етаж. Слънчево жилище, с чиста квадратура от 72кв. м. , състоящо се от спалня, хол, кухня, баня с тоалетна, две тераси, една от които остъклена. Сменени ел. и ВиК инсталации, PVC дограма, блиндирана входна врата, настилки - теракота и естествен паркет. Към апартамента има прилежащи маза от 14кв. м. , таван от 18кв. м. и 1/4 идеална част от дворното място. Агенцията е с ключ!
Ощеholmes.bg

Едностаен апартамент

град Плевен Идеален център Шипка
41 м²
31,000
Вчера в 12:12
ВИП имот! Луксозен едностаен апартамент, напълно обзаведен. Южно изложение, светло, слънчево и уютно функционално жилище. Отлична ТОП локация и комуникации, на тихо място. Състои се от стая, бокс, тераса, коридор , баня с тоалетна и голям килер. PVC дограма, на ламинат. Подходящ за инвестиция или за живеене от един или двама. Европейски стандарти при технологията и качеството на строителство. Постигнати високи нива на енергийна ефективност. Утвърден строител. Жилището е изключително добро за покупка, имайки предвид: локацията, цената, качеството на строеж, вложените материали и строителя! Също и за инвестиция, защото е близо до ВМИ, център и е компактно и функционално. Безплатен паркинг. Без ипотека или други вещни тежести! В нашия екип(Рубикон) имаме специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, дизайнери, като нашата цел е по най-добрия начин да защитим интересите на нашите клиенти. Съдействаме за ипотечни кредити.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Широк център Първа поликлиника
86 м²
41,000
Днес в 17:39
ОТЛИЧЕН! Тристаен, тухлен апартамент! Разпределение: голяма дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, две големи тераси, баня с вана и мокро помещение, отделно тоалетна. Подовата настилка е теракот. Жилището е с външна топлоизолация и PVC дограма във всички стаи. Отоплението е на ТЕЦ. Над жилището има тавански помещения, а покривът е ремонтиран основно през 2016 година. Има асансьор. Продава се полуобзаведен. Към жилището има прилежащо избено помещение от 4 м2! ОФЕРТА 189 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
Ощеholmes.bg

Едностаен апартамент

град Плевен Идеален център Шипка
41 м²
31,000
Вчера в 12:12
ВИП имот! Луксозен едностаен апартамент, напълно обзаведен. Южно изложение, светло, слънчево и уютно функционално жилище. Отлична ТОП локация и комуникации, на тихо място. Състои се от стая, бокс, тераса, коридор , баня с тоалетна и голям килер. PVC дограма, на ламинат. Подходящ за инвестиция или за живеене от един или двама. Европейски стандарти при технологията и качеството на строителство. Постигнати високи нива на енергийна ефективност. Утвърден строител. Жилището е изключително добро за покупка, имайки предвид: локацията, цената, качеството на строеж, вложените материали и строителя! Също и за инвестиция, защото е близо до ВМИ, център и е компактно и функционално. Безплатен паркинг. Без ипотека или други вещни тежести! В нашия екип(Рубикон) имаме специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, дизайнери, като нашата цел е по най-добрия начин да защитим интересите на нашите клиенти. Съдействаме за ипотечни кредити.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Сторгозия
83 м²
32,000
Днес в 03:10
Оферта 1144 - Сторгозия 1, тухлен тристаен апартамент, голяма кухня, хол , две спални, баня, тоалетна, три тераси, маза, таван, ТЕЦ. За контакти 0878303231 ; 064/800928 Ваня Владимирова
Ощеholmes.bg

Мезонет

град Плевен Широк център ул'3-ти март'
122 м²
84,000
Днес в 06:21
Оферта 3914. Мезонетът се намира в нова сграда и е с обкичени бани и подови настилки. Състои се от: 1-во ниво- дневна с кухненски бокс и трапезария, спалня, баня с тоалетна и една тераса, 2-ро ниво- две спални, баня с тоалетна и една панорамна тераса. В цената влиза и гараж 22кв. м. Прилежаща маза 4кв. м. 0882522588
Ощеholmes.bg
1600 м²
590,000 лв
Днес в 02:39
НОВА НАМАЛЕНА И ПО - АТРАКТИВНА ЦЕНА !!! Парцел 4 467кв. м. , бетониран, ограден, с излаз на два пътя- асфалтов и земен, собствен трафопост 150 KW, 3 сонди, голям кантар 50 тона, противопожарни кранове, ВиК, 2 халета по 700кв. м. всяко - едното е с противопожарно известяване от Унипост, офис около 30 кв. м. , 2 пещи. Имота е с влязъл в сила ПУП със следните показатели : застрояване 70%, кинт 2. 0, етажност до 15м. Особено подходящ е за шумно/мръсно производство поради отдалечеността си от жилищните сгради, както и за логистика или складова дейност. Разполагаме и с други предложения. Съдействаме при кредитиране и при снабдяване с нужните документи за изповядване на сделката пред Нотариус.
Ощеimot.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Широк център Първа поликлиника
86 м²
41,000
Днес в 18:09
ОТЛИЧЕН! Тристаен, тухлен апартамент! Разпределение: голяма дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, две големи тераси, баня с вана и мокро помещение, отделно тоалетна. Подовата настилка е теракот. Жилището е с външна топлоизолация и PVC дограма във всички стаи. Отоплението е на ТЕЦ. Над жилището има тавански помещения, а покривът е ремонтиран основно през 2016 година. Има асансьор. Продава се полуобзаведен. Към жилището има прилежащо избено помещение от 4 м2! ОФЕРТА 189 КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГОДНИ БАНКОВИ КРЕДИТИ! ***
Ощеholmes.bg

Продава ЗАВЕДЕНИЕ, град Плевен, Идеален център

град Плевен, Идеален център до Площада
413 м²
450,000
Днес в 11:03
Изключителна оферта на работещ ресторант в сърцето на града, с ТОП-локация, разработен, с постоянна посещаемост. Новоизградена добре поддържана сграда за 220места с лятна градина -тип навес около 70кв. м. -70 места. РЗП-413кв. м. , дворна част 352кв. м. Състои се от няколко зали, бар, скара-пещ, кухня, складови помещения, кетъринг-зали. Има възможност за надстрояване и преструктуриране. Към имота има прилежащи павилиони за Нон-стоп и дюнери. Продава се с целия бизнес -оборудване и обзавеждане.
Ощеimot.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Дружба 3
100 м²
28,000
Днес в 21:48
TРИСТАЕН НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ . ЖИЛИЩЕТО Е СЛЕД РЕМОНТ И СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ СПАЛНИ, ХОЛ, КУХНЯ С БОКС, БАНЯ, ТОАЛЕТНА, КИЛЕР, 2 ТЕРАСИ. ДОГРАМАТА Е PVC, НАСТИЛКИ-ЛАНМИНАТ
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

град Плевен Сторгозия Първа спирка
60 м²
31,000
Днес в 04:11
Двустаен апартамент в ж. к. Сторгозия, гр. Плевен. Състои се от: хол, кухня с тераса, спалня, баня и тоалетна отделно. В жилището има ТЕЦ и климатик в хола. Дограмата е сменена. Настилките са паркет и теракот. Прилежащо помещение - маза.
Ощеholmes.bg

Едностаен апартамент

град Плевен Идеален център Шипка
41 м²
31,000
Вчера в 12:11
ВИП имот! Луксозен едностаен апартамент, напълно обзаведен. Южно изложение, светло, слънчево и уютно функционално жилище. Отлична ТОП локация и комуникации, на тихо място. Състои се от стая, бокс, тераса, коридор , баня с тоалетна и голям килер. PVC дограма, на ламинат. Подходящ за инвестиция или за живеене от един или двама. Европейски стандарти при технологията и качеството на строителство. Постигнати високи нива на енергийна ефективност. Утвърден строител. Жилището е изключително добро за покупка, имайки предвид: локацията, цената, качеството на строеж, вложените материали и строителя! Също и за инвестиция, защото е близо до ВМИ, център и е компактно и функционално. Безплатен паркинг. Без ипотека или други вещни тежести! В нашия екип(Рубикон) имаме специалисти с високи компетенции - юристи, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, дизайнери, като нашата цел е по най-добрия начин да защитим интересите на нашите клиенти. Съдействаме за ипотечни кредити.
Ощеholmes.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Дружба 3
100 м²
28,000
Днес в 22:03
TРИСТАЕН НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН АПАРТАМЕНТ В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ . ЖИЛИЩЕТО Е СЛЕД РЕМОНТ И СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ СПАЛНИ, ХОЛ, КУХНЯ С БОКС, БАНЯ, ТОАЛЕТНА, КИЛЕР, 2 ТЕРАСИ. ДОГРАМАТА Е PVC, НАСТИЛКИ-ЛАНМИНАТ
Ощеholmes.bg

Двустаен апартамент

град Плевен Сторгозия Първа спирка
60 м²
31,000
Днес в 02:30
Двустаен апартамент в ж. к. Сторгозия, гр. Плевен. Състои се от: хол, кухня с тераса, спалня, баня и тоалетна отделно. В жилището има ТЕЦ и климатик в хола. Дограмата е сменена. Настилките са паркет и теракот. Прилежащо помещение - маза.
Ощеholmes.bg
67 м²
87,100
Днес в 11:04
Магазинът се намира в нова луксозна сграда на много комуникативно място в Центъра на града. Състои се от търговска част - 31, 71кв. м. ,склад - 13, 04кв. м. ,предверие -2, 26кв. м. и санитарен възел - 3, 86кв. м. Начин на предаване - теракот, окачени тавани, стени с латекс, немска дограма. Санитарен възел - фаянс, теракот и обкичване.
Ощеimot.bg

Тристаен апартамент

град Плевен Сторгозия
83 м²
32,000
Днес в 21:15
Оферта 1144 - Сторгозия 1, тухлен тристаен апартамент, голяма кухня, хол , две спални, баня, тоалетна, три тераси, маза, таван, ТЕЦ. За контакти 0878303231 ; 064/800928 Ваня Владимирова
Ощеholmes.bg