Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
2). МАГАЗИН №2 с идентификатор: 56126.600.3736.1.14 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 185,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис, склад и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 2; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 42 326лв. /четиридесет и две хиляди триста двадесет и шест лева./
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
185.0 м²
42 326,00 лв

Магазин ПЕТРИЧ

ПЕТРИЧ ул. "Параскева Филипова"
1). МАГАЗИН №1 с идентификатор: 56126.600.3736.1.13 по кадастралната карта на гр. Петрич, с площ от 216,00кв.м., находящ се в четириетажна жилищна сграда с терасовиден етаж, състоящ се от търговска зала, офис и санитарен възел, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Петрич, ул. “ Параскева Филипова “, ет.0, обект Магазин 1; Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №63 от 14.12.2010г. Начална цена 49 409лв. /четиридесет и девет хиляди четиристотин и девет лева./
31.10.16 г., 17:31 targimot.com
216.0 м²
49 409,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Петрич ул. Параскева Филипова