Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ГР.ПЕРНИК,УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 20/5/31
105 м²
58,536 лв
2017-11-17
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ с идентификатор 55871.508.56.1.31 с площ 104.74 кв.м. находящ се в гр. Перник , ул."Пенчо Славейков"бл-20,ет.5, ап.31
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ГР.ПЕРНИК,УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 20/5/31
105 м²
73,170 лв
2017-7-7
УПИ - жилище апартамент с идентификатор 55871.508.56.1.31 с площ 104,74 кв.м. с избено помещение № 31 с площ 5.70 кв.м. и 1.57 % идеални части от сградата и от правото на строеж върху мястото находящ се в гр. Перник, ул. " Пенчо Славейков" 20,ет.5, ап.31
Ощеtargimot.com

Многостаен апартамент ПЕРНИК

ПЕРНИК ГР. ПЕРНИК, УЛ. "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" 20,ЕТ.5, АП. 31
105 м²
64,024 лв
2016-10-24
УПИ - жилище апартамент с идентификатор 55871.508.56.1.31 с площ 104.74 кв. м състоящ се от две стаи , хол, столова, кухня и сервизни помещения заедно с принадлежащото към него избено помещение № 31 с полезна площ 5.70 кв.м. и приспадащите се към този апартамент 1.57 % идеални части от общите части на сградата находящ се в гр.Перник, ул. "Пенчо Славейков" бл. 20, ет.5, ап. 31
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Перник, 31
997 м²
50,000 лв
2017-10-4
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 997 кв.м., намиращ се в с. Рударци, над басейна, с диневиация,сред къщи, с възможност за ток и вода. Достъпа до парцела е тупик. Имотът може да се обедини със съседен, който се продава на цена 31 евро за кв.м. и могат да се обединят в един голям от 3 декара. Подходящ е за жилищно строителство и инвестиция! МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Село Рударци се намира на 20 км. от София, районът е известен със своите минерални извори, красивата природа и чистият въздух. ПРЕДИМСТВА: До селото има редовен автобусен транспорт, както от Перник така и от София, основно училище и детска градина.
Ощеbazar.bg
3 стаи
94 м²
43,000
2017-8-16
Тристайно жилище в кв. Изток. Апартаментът е на осми етаж с 3 изложения: изток,север юг. На площ от 93.56 кв.м. ТЕЦ. Генерален ремонт. Жилището се състои от коридор, малка тоалетна, мокро помещение, килер, голяма баня с тоалетна с прозорец, 3 стаи, кухня, 3 тераси. При реновиране на жилището към кухнята са усвоени тераса и стая, с цел постигане на функцията-кухня с трапезария. Дограмите, интериорните врати, входната врата са обновени. Подовите настилки - ламинат. Банята и малката тоалетна са с обновена ВиК инсталация, нов теракот и фаянс. Квартал'Изток' е на 21 км. от центъра на София и на 31 км. от летище София, на 6 км. от центъра на Перник. В непосредствена близост до магистрали Струма и Люлин. Районът е изключително оживен с отлично изградена инфраструктура. Предлага лесен достъп до главните булеварди и жп. спирката на кв. Изток. На близо се намират поликлиника, детска градина, училище, езикова гимназия, гимназия по строителство и архитектура, спортно училище, магазини,/Лидъл, Била, Техномаркет/,банки, кооперативен пазар, заведения, автобусни спирки и всякакви услуги, необходими за комфортен начин на живот. За огледи: 0896 251 455 Сергиева
Ощеbazar.bg

Къща Лозен

Лозен ул. "Горник" № 12
74 м²
45,750 лв
2017-6-8
Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.348 от ГПК във вр. чл.487 от ГПК се изнася на ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 10.06.2017 г. до 10.07.2017 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите Георгина Емилова Борисова, ЕГН 8003306278, със съдебен адрес гр.София, бул. „Витоша“ № 1А, Цветанка Методиева Зайкова, ЕГН 2605016330, с адрес гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 16, вх. Д, ет. 8, ап. 95, Борислав Любенов Борисов, ЕГН 4608316268, с адрес с.Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12, Любомира Емилова Борисова, ЕГН 7612146296, с адрес с. Дивотино, област Перник, ул. „Герен“ № 1 и Цветанка Бориславова Борисова, ЕГН 7503176252, с адрес с. Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12, съответно при квоти: 5/60 ид.ч. за Георгина Емилова Борисова, 24/60 за Цветанка Методиева Зайкова, 10/60 ид. ч. за Борислав Любенов Борисов, 5/60 ид.ч. за Любомира Емилова Борисова, 16/60 ид.ч. за Цветанка Бориславова Борисова, а именно: Южната част на Сграда с идентификатор 44063.6223.1398.3 (четири, четири, нула, шест, три, точка, шест, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем, точка, три), съгласно Скица на сграда № 15-123473/20.03.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12 (на кръстовището между ул. „Горник“ и ул. „Св.Св. Кирил и Методий“), разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6223.1398, със застроена площ от 121 (сто двадесет и един) кв. метра, брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 44063.4223.1398 (четири, четири, нула, шест, три, точка, четири, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем), съгласно Скица на поземлен имот №15-123474/20.03.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота с.Лозен, район „Панчарево“, с площ от 829 (осемстотин двадесет и девет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 1397, 1398, квартал: 72, парцел: ХІІ, при съседи поземлени имоти с идентификатори: 44063.6223.1399, 44063.6225.4245, 44063.6223.4062, 44063.6223.1396, а по нотариален акт представлява ЮЖНАТА ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, находяща се в северната част на УПИ ХІІ-1397, 1398 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачни номера хиляди триста деветдесет и седем и хиляда триста деветдесет и осем), състояща се от една стая, кухня и входно антре, с площ от 40 (четиридесет) кв. метра, заедно с две зимнични помещения и подпокривно пространство с площ от 34 (тридесет и четири) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) ид. част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена тази сграда, цялото с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. метра, съставляващо УПИ ХІІ-1397, 1398, кв. 72 по ПУП на гр. София, с. Лозен, при съседи от две страни улици, Рангел Минков и Борис Минков Динев – по нотариален акт, а по скица – от две страни улици, УПИ ХІ-1396 и УПИ ХІІІ-139 Върху имота е запазено право на ползване върху 8/60 ид.ч. за Борислав Борисов и 8/60 ид. ч. за Цветанка Зайкова, видно от нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 175, том СLХІХ, вх.рег.№58120/15.12.2009г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 45750.00 лв. (четиридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева). Същата представлява 75% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр.София, акт № 268, том 4, вх.рег. № 10244/01.03.2017г., Възбрана в полза на „Софийска вода“, по изпълнително дело № 20168630400390, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ-гр.София, акт № 141, том 6, дв.вх.рег. № 20439/13.04.2016г. за сумата от 1 754,38лв., Възбрана в полза на „Мост Финанс Мениджмънт“ АД по изпълнително дело № 20108380404207, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр.София, акт № 31, том 17, дв.вх.рег. № 44588/07.10.2010г. за сумата от 500лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Цветанка Бориславова Борисова, тел.: 0879 288 223 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900400307 (чл.489, ал.1 от ГПК). Съделителят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл.354, ал.1 ГПК всеки съделител в делбата може да изкупи имота при условията на чл.505, ал.2 ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Всички интересуващи се от имота следва да имат предвид ограничението по чл.185 ЗЗД, посочващо лимитативно лицата, които НЕ могат да бъдат купувачи на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице! На 11.07.2017 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.
Ощеtargimot.com
106 м²
22,990
2017-2-1
ОФЕРТА В АГЕНЦИЯТА No. PR2204 Вид сделка: Продава се Къща Регион: Област Перник Община: Радомир Местоположение: с. Гълъбник Застроена площ: 105.90 m² Етажи: 1 Двор: 1372 m² Етап: ЗАВЪРШЕН Завършеност: Полузавършен Обзавеждане: НЕОБЗАВЕДЕН ОТОПЛЕНИЕ: ТОК Цена на имота: € 22990 ЦЕНА на м²: 217.09 EUR/m² ОПИСАНИЕ НА ОФЕРТАТА: ПРОДАВАМЕ ДВЕ УПИТА С КЪЩИ НА ГРУБ СТРОЕЖ,НА 40КМ ОТ СОФИЯ, В С. ГЪЛЪБНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК Местонахождение: Село Гълъбник е разположено в Радомирското плато. Намира се на 40 км от София, по магистрала Люлин се стига за 25 минути. През селото минават маршрутки, автобуси и на 3км се намира жп. гарата Описание: Имота се намира на 300м от центъра на селото и 30м от пътя за Извор. Представлява два отделни парцела/по нотариални актове/ с площ 692 м.кв. и 680 м.кв. В парцелите са изградени две къщи на груб строеж с квадратури 79.90 м.кв и 31 м.кв. Мястото е невроятно на 200м от борова гора с чист и кристален въздух и невероятна природа. Имота е между къщи с постоянно живеещи жители на селото, а достъпа е по асвалтов път и целогодишен достъп. Разпределение: Първата къща е 79.90 м.кв. От улицата има директен достъп към подземен гараж. На етажа са ситуирани дневна с кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна и коридор. Предвидено е изграждането на просторна тераса към задната част на двора. Къщата е на груб строеж и предстоят довършителни работи. В гаража има бунар, с изследвана вода, която става за питейни нужди. Отделно има вода от централен водопровод. Перфектен проект и отлично строителство. Втората къща се намира в другия парцел и е с площ 31 м.кв. Представлява дневна с бокс и спалня. На груб строеж Дворно място: Дворовете са 692 м.кв. и 680 м.кв. и са съседни, няма ограда между тях. Имат голямо лице на асвалтирана улица. Терена с лека денивелация. Природата е много красива, в близост е река Арката, язовир Долно Диканя, предлагащи прекрасни места за добър улов на риба. Документи:Имотите са с "ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ". Напълноредовни документи: нотариални актове, скици, одобрени архитектурни проекти. Имотите са разделени и са на един собственик, но се продават ЗАЕДНО . Без тежести и възможност за покупка с кредит. Агенцията ще окаже пълно съдействие при избор на банка. Имота е много атрактивен и при интерес не се колебайте да се свържете с нас. ЗА ПО-ДОБЪР ОБЗОР ВИЖТЕ ВИДЕОКЛИПА
Ощеbazar.bg
6 стаи
150 м²
87,600
2016-3-25
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: For those of you who are thinking of permanent move to Bulgaria! Experience the true Bulgarian life!Three storey solid brick house set in grounds of 600 sq . m. parcel looking onto an asphalt road. The property is perfect for a large family since it is spread on three floors. The ground level comprises of two basements. On the very first floor there are a corridor on terracotta tiles, living room on laminate, another room, kitchen, a premise for bathroom and toilet. Second storey features a corridor, three rooms, a kitchen, premise for bathroom and toilet. The same layout is arranged on the third floor. The two upper levels need finishing work. They feature only plaster on the walls and wooden joinery. Flooring and fitting of bathrooms and toilet should be done. A small green-house is built up in the yard.You can be amazed by the natural sites around. This house can become your favourite place for recreation due to tranquillity and beautiful nature. The village stands only 17 km. from Radomir country town located in western direction from the capital of Sofia and the county town of Pernik (31 km.)
Ощеicbproperties.com