Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Герасимов №4
138 м²
43,994 лв
2016-10-24
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №55155.504.432/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Георги Герасимов №4, с площ от 448/четиристотин четиридесет и осем/ квадратни метра, при съседи на поземления имот: №55155.504.433, №55155.504.9552, №55155.504.9553, №55155.504.490, ВЕДНО с ПЪРВИ ЕТАЖ находящ се в сграда с идентификатор №55155.504.432.1, брой етажи: 4/четири/, с площ на етажа от 138/сто тридесет и осем/ квадратни метра, ВЕДНО с находящите се в същата сграда с идентификатор №55155.504.432.1- ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5/пет/, със застроена площ от 8.50 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за всички тези обекти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Герасимов №4
138 м²
48,120 лв
2016-10-24
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №55155.504.432/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Георги Герасимов №4, с площ от 448/четиристотин четиридесет и осем/ квадратни метра, при съседи на поземления имот: №55155.504.433, №55155.504.9552, №55155.504.9553, №55155.504.490, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ находящ се в сграда с идентификатор №55155.504.432.1, брой етажи: 4/четири/, с площ на етажа от 138/сто тридесет и осем/ квадратни метра, ВЕДНО с находящите се в същата сграда с идентификатор №55155.504.432.1- ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4/четири/ със застроена площ от 23.50 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за всички тези обекти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Пазарджик, Георги Герасимов