Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Герасимов №4
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №55155.504.432/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Георги Герасимов №4, с площ от 448/четиристотин четиридесет и осем/ квадратни метра, при съседи на поземления имот: №55155.504.433, №55155.504.9552, №55155.504.9553, №55155.504.490, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ находящ се в сграда с идентификатор №55155.504.432.1, брой етажи: 4/четири/, с площ на етажа от 138/сто тридесет и осем/ квадратни метра, ВЕДНО с находящите се в същата сграда с идентификатор №55155.504.432.1- ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №4/четири/ със застроена площ от 23.50 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за всички тези обекти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
24.10.16 г., 14:06 targimot.com
138.0 м²
48 120 лв

Етаж от къща ПАЗАРДЖИК

ПАЗАРДЖИК ул. Георги Герасимов №4
1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №55155.504.432/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и четири, точка, четиристотин тридесет и две/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Пазарджик, с адрес на имота: гр.Пазарджик, ул. Георги Герасимов №4, с площ от 448/четиристотин четиридесет и осем/ квадратни метра, при съседи на поземления имот: №55155.504.433, №55155.504.9552, №55155.504.9553, №55155.504.490, ВЕДНО с ПЪРВИ ЕТАЖ находящ се в сграда с идентификатор №55155.504.432.1, брой етажи: 4/четири/, с площ на етажа от 138/сто тридесет и осем/ квадратни метра, ВЕДНО с находящите се в същата сграда с идентификатор №55155.504.432.1- ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5/пет/, със застроена площ от 8.50 кв.м., ВЕДНО с припадащите се за всички тези обекти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.
24.10.16 г., 14:14 targimot.com
138.0 м²
43 994 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Пазарджик Георги Герасимов