Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Патриарх Евтимий № 8
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, находящ се в гр. Нови пазар, обл. Шумен, състоящ се от спалня, дневна, кухна и сервизни помещения с обща застроена площ от 151.39 кв.м. при граници: от долу – магазин, от горе-право на строеж за втори жилищен етаж, от четири страни – дворно място, построен въз основа на отстъпено право на строеж за триетажна жилищна сграда с магазина част със Заповед № 117/06.04.2001 г. на кмета на общ. Нови пазар върху общинско място, съставляващо уригулиран поземлен имот I от кв. 54 по плана на гр. Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий №8 при граници на имота: улица, УПИ I жилищно строителство и дворно място, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл.38 от ЗС и отстъпеното право на строеж за първи жилищен етаж съгласно нот.акт за дог.ипотека вх.рег.№4754, акт 126 том 1/29.09.2005 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.502.293.17.1 с площ 134 кв.м. находящ се в гр. Нови пазар,ул. Патриарх Евтимий №8, попадащ в сграда 52009.502.293.17 в общински ПИ 52009.502.293 целия с площ от 8690 кв.м. при граници и съседи: 52009.502.291, 52009.502.292 и 52009.502.293.295.
Днес в 18:39 targimot.com
134.0 м²
42 384,00 лв

Тристаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Хаджи Димитър № 56,вх. 2, ет. 8, ап.50
АПАРТАМЕНТ № 50 , образуващ съгласно КК на гр.Нови пазар самостоятелен обект с идентификатор 52009.503.483.19.50 в сграда 52009.503.483.19, в поземлен имот 52009.503.483 в г. Нови пазар, ул. Хаджи Димитър № 56, вх.2, ет. 8, което жилище се състои от три стаи, кухня и сервизни помещения с обща площ 77.48 кв.м. При съседи на същия етаж -52009.503.483.19.51 и под обекта -52009.503.483.19.47, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18, при граници: от изток – коридор, от запад – асансьорна шахта, от север – изба № 19, от юг – коридор, от горе – първи етаж, от долу – земя заедно с 1322/100000 ид.ч. От общите части на сградата и правото на строеж върху мястото – държавен поземлене имот VI в кв.117 по плана гр. Нови пазар,обл.Шумен, а по констатация на място жилището е панелно с дървена дограма, подове балатум с мокет, баня и тоалетна мозайка с фаянс, стени гладка мазилка с тапети, ел. и В и К.
20.01.17 г., 17:53 targimot.com
77.0 м²
21 904,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Люти брод № 23
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Нови пазар, улица Люти брод № 23, състоящ се от две спални, хол, кухня, баня и тоалетна, със застроена площ 72.70, заедно с таванското помещение, при граници на етажа: от горе - таванско помещение, от долу - първи жилищен етаж, ГАРАЖ № 1 със застроена площ 18.70 кв.м., построен в югоизточната част на къщата, заедно с принадлежащите му идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху общинско дворно място, цялото с площ от 420 кв.м., съставляващо по плана на същия град урегулиран поземлен имот VI - общински от квартал 3, при граници: от две страни улици, УПИ VII- общ, УПИ III - общ и УПИ IV - общ. КАДАСТРАЛНОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ИМОТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОДАЖБАТА ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА.
19.01.17 г., 18:30 targimot.com
73.0 м²
19 000,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Петър I №28
Втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда целия от 97.20 кв.м. с общ вход от изток за двата етажа с гаражна клета от 20.40 кв.м. в същата сграда и ½ ид.ч. от 97.76 кв.м. заедно с 105/420 ид.ч. от застроено и незастроено дворно място цялото с площ от 420 кв.м., за което е по плана на гр. Н.Пазар е отределен УПИ I-736 от кв.170 при граници за дворното място: ул. Цар Петър, ул.Мусала, УПИ II, УПИ XXV-759 по КК на гр. Нови пазар, втори етаж с идентификатор 52009.501.729.1.3 при граници: от долу 52009.501.729.1.1, на същия етаж 52009.501.729.1.4, за гаража – идентификатор 52009.501.729.1.6 при граници – на същия етаж 52009.501.729.1.5. Сградата масивна, монолитна, състояща се от два жилищни етажа и приземен етаж с гараж и жилищни помещения. Довършителни работи: подове теракота и дюшеме, стени и тавани – латекс, ел. В и К. Състои се от предверие, четири стаи, кухня и санитарен възел, три тераси. Гаража е на приземен етаж със самостоятелен вход от ул. Мусала.Метална врата, под- бетон.
19.01.17 г., 18:29 targimot.com
97.0 м²
20 000,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:11 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Парцел НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Рила № 3
Дворно място от 420 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда от 49.23 кв.м.,масивна постройка от 23.63 кв.м., масивна сграда от 19 кв.м., паянтова стопанска постройка от 14.08 кв.м., полумасивна стопанска сграда от 4.55 кв.м., масивен гараж от 21.28 кв.м., масивна стопанска сграда от 9.36 кв.м., УПИ XVI-289 от кв. 15, ул. Рила №3 гр. Нови пазар по акт за собственост от 20.10.2008 г., № дв.вх. 4016, том 3, акт 136 СВ Нови пазар. По КК на гр. Нови пазар – поземлен имот с идентифиатор 52009.502.123, НТП Ниско застрояване, площ 392 кв.м., кв.15 ведно с построените в имота: сграда с с № 52009.502.123.1-селскостопанска, бр.ет.1,ЗП 7 кв.м., сграда с № 52009.502.123.2 със ЗП 69 кв.м., предназначение - жилищна, сграда – еднофамилна, бр. ет.1; сграда с № 52009.502.123.3, сграда селскостопанска, бр. ет.1 ЗП 23 кв.м.По констатация на място: Сграда №1 паянтова,покрив дървена конструкция с керемиди.Сграда 2 – жилищна паянтова, на един етаж, с кирпичени стени,две стаи и кухна,частично в/у изба,остъкена терена, покрив дървена конструкция с керемиди,дървена дгорама , на гредоред, задоволително състояние. Сграда 3 – масивна, тухлени стени, покрив стомано-бетоново плоча, метална врата с вход от улицата. В дворното място – стоп.сграда,паянтова постройка, складово помещенине. Външен сант.възел Полумасивна пристройка жилищна от източна страна на сградата. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАНА СЕ ИЗНАСЯТ САМО СЕКВЕСТЕРУЕМИТЕ ЧАСТИ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 52009.502.123 С ПЛОЩ 392 КВ.М., ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52009.502.123.1 С ПЛОЩ 7 КВ.М., СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА С № 52009.502.123.3 /ИЗПОЛЗВА СЕ КАТО ГАРАЖ/, С ПЛОЩ 23.КВ.М., ЗАЕДНО С МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ 19 КВ.М.,КОЯТО НЕ Е ЗАСНЕТА ПО КК,НО Е ТРАЙНО ПРИКРЕПЕНА КЪМ ЗЕМЯТА И ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДОБРЕНИЕ В НЕЯ.
19.01.17 г., 17:09 targimot.com
420.0 м²
3 900,00 лв

Вила НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР м. Станата
ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 226 КВ.М. С ИДЕНТ. 52009.101.969.1, ПОСТРОЕНА В ОБЩИНСКИ ИМОТ С ИДЕНТ. 52009.101.969 ГР.НОВИ ПАЗАР , М.“СТАНАТА' ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 1603 КВ.М. , ПЪРВИ ЕТАЖ – СУТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 60 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ КУХНЯ , МЕХАНА , КОРИДОР , ДВЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ , АНТРЕ, СТЪЛБИЩЕ, КОРИДОР БАНЯ, ДВЕ АНТРЕТА И СПАЛНЯ И ВТОРИ ЕТАЖ С ПЛОЩ ОТ 225 КВ.М. - СТЪЛБИЩЕ, КОРИДОР, ТРИ СПАЛНИ, ДВЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕ, ТЕРАСА, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ.СГРАДАТА Е ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ 400001 ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.НОВИ ПАЗАР , М.“СТАНАТА, КАТО ЗЕМЯТА Е ДФГ : ПРИ Г-ЦИ: 52009.101.971; 52009.101.108; 52009.101.973; 52009.101.974. ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО СГРАДАТА Е МАСИВНА,МОНОЛИТНА, СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ, ДЪРВЕНА ДОГРАМА, ЕЛ И В И К, НА СЕПТИЧНА ЯМА.
18.01.17 г., 0:03 targimot.com
226.0 м²
63 000,00 лв

Земеделска земя, 18000m 2 (продажба)

с.Преселка, общ. Нови Пазар
Продавам много изгодно 18000 кв. м парцел със статут на земеделска земя близо до язовира в с. Преселка. Селото е част от община Нови пазар (област Шумен). Достъпът бърз и лесен по магистрала Хемус и по хубав асфалтов път към селото. Имотът граничи с регулацията в населеното място. Подходящ е за изграждане на вилно селище. РАЙОНЪТ е тих и спокоен, с хубава природа и чист въздух. В близост има няколко зарибени язовира и функциониращ ловен дом. Надморската височина е от 300 до 500 м. Представлявам доверително собствениците на имота и съм на разположение за допълнителни въпроси, предоставяне на нужната документация и организиране на срещи. Оферта: 273225 За жилищно строителство Мирела Ви дава нови възможности за сделка. Сега можете да подадете, директно от свое име, безплатни частни обяви без комисиона в mirelaBG.
13.01.17 г., 11:21 homes.bg
18000.0 м²
40 000,00 €

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. П.Д.Петков № 33
Втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда състоящ се от спалня,кухня, детска стая, дневна,баня,тоалетна, перално помщение и антре с общ вход през входа за останалите етажи от изток, при граници: от долу – първи жилищен етаж, от горе – трети жилищен етаж, от изток – двор, от запад – двор, от север-улица и от юг – двор; Трети жилищен етаж от триетажна жилищна сграда състоящ се от спалня,кухня,детска стая, дневна,баня, тоалетна, перално помещение и антре с общ вход през входа на останалите етажи при граници: от долу – втори етаж, от горе-таванско помещение, от изток – двор, от запад – двор, от север-улица и от юг – двор, цялото таванско помещение над третия етаж, което е с граници: от 3 страни дворно място,улица, от долу – трети етаж, от горе покрив и ½ ид.ч. от избеното помещение, което е пригодено за живеене, заедно с 2/3 ид.ч. от ОЧС по смисъла на чл.38 ЗС, която сграда е построена чрез остъпено право на строеж в държавно дворно място, представляващо УПИ IV-516 от кв. 22 по плана на гр. Нови Пазар, цялото от 206 кв.м. при граници: ул.Голо бърдо, ул. П.Д.Петков, УПИ III-515 и УПИ V-517, а по КК на гр. Н.Пазар самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52009.501.351.1.1 с площ 114 кв.м., попадащ в сграда 52009.501.351.1, в ПИ 52009.501.351 и самостоятелен обект с идентификатор 52009.501.351.1.2 с площ 73 кв.м. в същата сграда.
12.01.17 г., 18:21 targimot.com
16 050,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Люти брод № 10
Втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда с РЗП 120 кв.м.,находяща се в гр. Нови пазар,ул. Люти брод №10,състояща се от трапезария, дневна,кухня-бокс, две спални и сервизнипомещения, със самостоятелен вход от изток, при граници: от долу първи жилищен етаж,от горе таванско помещение, ведно с прилежащото избено помещение с РЗП 12 кв.м. и таванско помещение с площ 120 кв.м. и гараж с площ от 15 кв.м. построени върху общинско дворно място с площ от 360 кв.м. съставляващо по плана на г. Н.пазар УПИ III-178,179- общински от кв.27 при граници: улица, УПИ IV-180 и УПИ VIII-184,185, УПИ IX-186,187 и УПИ II-176,177 по акт за дог. ипотека, а съгласно КК на гр. Н.Пазар представляващ втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда с идент. за самостоятелния обект 52009.501.252.1.2 с площ 120 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение с площ 12 кв.м. и таван с площ 120 кв.м., както и гараж с площ от 15 кв.м.преустроен в магазин за търговска дейност с № 52009.501.252.1.3 попадащи в сграда 52009.501.252.1 в ПИ 52009.501.252 при съседи: 52009.501.251, 52009.501.255, 52009.501.253, 52009.501.250, 52009.501.254 и улица Люти брод. Довършителни работи: PVC дограма, частично ламиниран паркет с фаянс, гладка циментова мазилка с латекс,ел. и В и К.
10.01.17 г., 18:23 targimot.com
120.0 м²
15 150,00 лв

Многостаен апартамент НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, ап.62
ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ №62, с административен адрес гр.Нови пазар , обл.Шумен, ул.“Чавдар войвода“№1-в, вх.В, ет.6, идентификатор №52009.503.474.29, със застроена площ 102,55кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня ниша и сервизни помещения, находящ се в жилищна сграда ЕЖБ 7 разположена в поземлен имот, бивш УПИ ХІ в квартал 88 по плана на гр.Нови пазар, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 със застр.площ от 3,68кв.м., ведно с 2121/100000 ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.
10.01.17 г., 12:04 targimot.com
102.0 м²
25 687,00 лв
НОВ ОФИС В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР на гр.Нови Пазар, с PVC дограма, санитарен възел на етажа, подово покритие с гранитогрес. Осветление- луминисцентни тела. Възможен коментар на цената - след оглед. Чудесно предложение за сериозен бизнес! Помещението е много подходящо за: адвокатска кантора, кантора за недвижими имоти, счетоводна кантора и много други. За допълнителна информация и огледи: Николай Бучкуджиев, тел. +359 897 925 444.
9.01.17 г., 23:23 bazar.bg
21.0 м²
12 500,00 лв
Двуетажна къща в село на 25 км от Нови Пазар с двор 2000 м2.тел.0899855101 www.roni.bg
6.01.17 г., 12:08 bazar.bg
120.0 м²
6 000,00 €
IMO. 1210 Продава Хотел на ул,Оборище 14 Брой етажи: два и партер Вид строителство/конструкция: монолитно Външни стени/фасада:сайдинг система, на партер гранитогрес Вътрешно разпределение:два етажа хотелска част с подход чрез вътрешна монолитна стълба от рецепция, на партер рецепция с лоби бар и магазини със самостоятелни входове откъм ул.Оболище Покрив:плосък Довършителни работи:мозайка, латекс общи части Инсталации: Ел., В и К, интернет, локално парно. Хотелската част е разположена на два етажа над партера.Включва 12 двойни стаи със самостоятелни санитарни възли и два апартамента. Две избени помещения, преустроени във фитнес зала. Настилка ламинат и циментова замазка. Тел.за контакт: 0884520621 Д. Георгиев 028117029 - В.Каралийчев 028117031-А.Георгиев 028117015 Ц.Вълова 028117023 - Д.Георгиев
3.01.17 г., 12:59 bazar.bg
915.0 м²
198 215,00 €

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР московска мера
1. ЛОЗЕ с площ от 15.068 дка /петнадесет дка и шестдесет и осем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116011 /едно едно шест нула едно едно/, при граници: лозе № 116012; пасище, мера № 000432, кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. ЛОЗЕ с площ от 4.233 дка /четири дка двеста тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116028 /едно едно шест нула две осем/, при граници: лозе № 116027; лозе № 116029, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. ЛОЗЕ с площ от 4.234 дка /четири дка двеста тридесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116024 /едно едно шест нула две четири/, при граници: лозе № 116023; лозе № 116025, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 4. ЛОЗЕ с площ от 11.291 дка /единадесет дка двеста деветдесет и един кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116016 /едно едно шест нула едно шест/, при граници: лозе № 116015; лозе № 116023, кад. № 000193 – полски път; кад. № 000166 – полски път.. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 5. ЛОЗЕ с площ от 4.233 дка /четири дка двеста тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116023 /едно едно шест нула две три/, при граници: лозе № 116024; лозе № 116016, кад. № 000166 – полски път; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 6. ЛОЗЕ с площ от 11.290 дка /единадесет дка двеста и деветдесет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116015 /едно едно шест нула едно пет/, при граници: лозе №116016; лозе № 116001; лозе № 116014; лозе № 116019; кад. № 000166 – полски път; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 7. ЛОЗЕ с площ от 15.069 дка /петнадесет дка шестдесет и девет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116012 /едно едно шест нула едно две/, при граници: лозе №116011; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116008; пасище, мера № 000432. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 8. ЛОЗЕ с площ от 8.434 дка /осем дка четиристотин тридесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116020 /едно едно шест нула две нула/, при граници: лозе №116021; кад. № 000166 – полски път; лозе № 116029; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 9. ЛОЗЕ с площ от 2.451 дка /два дка четиристотин петдесет и един кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116025 /едно едно шест нула две пет/, при граници: лозе №116024; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116026; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 10. ЛОЗЕ с площ от 1.346 дка /един дка триста четиридесет и шест кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116017 /едно едно шест нула едно седем/, при граници: лозе №116018; лозе № 116013; землищна граница; кад. № 000193 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 11. ЛОЗЕ с площ от 8.433 дка /осем дка четиристотин тридесет и три кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116022 /едно едно шест нула две две/, при граници: лозе №116021; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116011; пасище, мера № 000432; лозе № 116009; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 12. ЛОЗЕ с площ от 1.346 дка /един дка триста четиридесет и шест кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116019 /едно едно шест нула едно девет/, при граници: лозе №116018; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116015; лозе № 116014. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 13. ЛОЗЕ с площ от 2.454 дка /два дка четиристотин петдесет и четири кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116027 /едно едно шест нула две седем/, при граници: лозе №116026; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116028; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 14. ЛОЗЕ с площ от 2.135 дка /два дка сто тридесет и пет кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116018 /едно едно шест нула едно осем, при граници: лозе №116017; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116019; лозе № 116014; лозе № 116013. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 15. ЛОЗЕ с площ от 11,278 дка /единадесет дка двеста седемдесет и осем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116021 /едно едно шест нула две едно/, при граници: лозе №116020; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116022; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 16. ЛОЗЕ с площ от 3.567 дка /три дка петстотин шестдесет и седем кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116026 /едно едно шест нула две шест/, при граници: лозе №116025; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116027; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 17. ЛОЗЕ с площ от 4.232 дка /четири дка двеста тридесет и два кв.м/ ЧЕТВЪРТА категория в местността „ МОСКОВСКА МЕРА“, имот № 116029 /едно едно шест нула две девет/, при граници: лозе №116028; кад. № 000193 – полски път; лозе № 116020; кад. № 000166 – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. А по кадастрална карта: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52009.116.30 /пет две нула нула девет точка едно едно шест точка три нула/ в Нови пазар, местност „ МОСКОВСКА МЕРА“; площ: 111094 кв.м /сто и единадесет хиляди деветдесет и четири кв.м/. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за електроенергийното производство. Съседи: № 52009.116.9; № 52009.116.8; № 52009.116.193; № 52009.116.433; № 52009.116.166; № 52009.116.432.
29.12.16 г., 18:03 targimot.com
111094.0 м²
363 200,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул.Илия Вълчева – Талимата № 17
ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда състоящ се от дневна,две спални, кухня и сервизни помещения със самостоятелен вход /изход/ от изток, при граници:от изток – двор, от запад – двор, от север – двор, от юг – улица, от долу – изби, от горе – втори жилищен етаж; избено помещение при граници: от изток – двор, от запад – стълбище,от север – двор, от юг – изба за ет.1, от долу – земя, от горе – ет.1 с вход от изток.Избено помещение при граници: от изток двор, от запад – изба за втори етаж, от север – изба за първи етаж, от юг – улица, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно с ½ ид.ч. от таванско помещение при граници: от изток – двор, от запад – двор, от север – двор, от юг – улица, от долу – втори жилищен етаж, от горе – покрив с общ вход от запад, заедно с ½ ид.ч. от ОЧС както и ½ ид.ч. от дворното място,цялото с площ от 300 кв.м., за което по плана на гр. Нови пазар, обл. Шумен е отреден УПИ XI-1878 в кв.97 и гараж при граници: улица, УПИ IX-1876, УПИ XII-1879, УПИ X-1877 съгласно нот.акт.№ 25, том 1, дв.вх. № 38/18.01.2008 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар ПИ № 52009.501.1326 с площ 297 кв.м. с НТП индивидуално затрояване с адрес ул. Ангел Абаджиев № 17, 17А при съседи: 52009.501.1327, 52009.501.1325, 52009.501.1324, 52009.505.150, а по констатация на място сградата е масивна с тухлени стени, външна топлоизолация с минерална мазилка, PVC дограма, подове – теракота и фаянс, в добро състояние. Гараж – самостоятелна сграда с тухлени стени, покрив стоманобетонова плоча с вход от към улицата с № 52009.501.1326.4 с площ 19 кв.м. По данни от кадастралната карта и кадастралните регистри първи и втори етажи от сграда 52009.501.1326.3 не са отразени, като самостоятелни обекти в сградата /етажи/ и нямат идентификатори с площ за етаж 82 кв.м. видно от скица ИКАР. В имота има изградена пристройка към жилищната сграда с № 52009.501.1326.2 с площ 11 кв.м., която не е описана в нот. акт №25 том 1 вх.№ 38/18.01.2008 г., а по твърдение на осигурилата ни достъп Вилдан Риза въпросното помещение и закупено заедно с целия недвижим имот и при огледа се тонстатира, че през това помещение се преминава до входа на избите. В имота има заснета, като самостоятелна сграда 52009.501.1326.1 с площ 11 кв.м. представляваща пристройка към жилищната сграда, която по твърденията на Вилдан Риза е собственост на втори жилищен етаж. Първи жилищен етаж по смисъл на чл.40 от ЗУТ представлява самостоятелно жилище и следва да бъде заснето, като самостоятелен обект със собствен инденификатор, като се направят промени и допълване на КК и кадастралните регистри за имота. ТЕЖЕСТИ:ДОГОВОРНА ИПОТЕКА ЗА РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД, ВЪЗБРАНА ЗА ПРОКРЕДИТ БАНК,ВЪЗБРАНА ПО ДЕЛОТО.
29.12.16 г., 14:57 targimot.com
36 480,00 лв

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

с.Стан, общ. Нови Пазар
Продава се овощна градина орехи с площ 12 декара 140 ореха и 100 овошки + инвентар трактор фургон и т.н. за повече информация 0893518066
29.12.16 г., 12:20 officespace.bg
30 000,00 лв

Етаж от къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Цар Самуил № 19
Недвижим имот представляващ:ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общинско дворно място от 400 кв.м., находящо се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил №19, образуващо ПИ 1153 от 400 кв.м., урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от 532 кв.м. в кв.62 по плана на гр. Нови пазар, който етаж се състои от кухня, дневна, хол, спалня и сервизни помещения, със самостоятелен вход от север, при граници за етажа:улица, от три страни празно дворно място,от долу – първи жилищен етаж, от горе-таванско помещени и при граници на сворното мястго:от две страни – улици, УПИ II-1155 и УПИ XVIII-1172, заедно с цялото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, при граници на същото: улица, от три страни празно дворно място, от долу – втори жилищен етаж, от горе покрив, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ само една клетка, находяща се под стълбите на северния вход на сградата, при граници за избата:улица, избени помещения, от долу – земя, от горе – първи жилищен етаж, заедно с общите части на сградата, припадащи се за описания имот и с правото на строеж по смисъла на чл.38 от Закона за собствеността съгласно нот.акт 25.02.2008 г. и скица №1056/18.10.2007 г. на Община Нови пазар, а съгласно КК на гр. Нови пазар имота представлява самостоятелен обект в сграда с № 52009.501.1439.1.2 с адм.адрес гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в,ет.2, попадащ в сграда 52009.501.1439.1 в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823. Подове- паркет, стени гладка мазилка с латекс,баня и тоалетна мойзка с фаянс,дървена дограма. ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА състояща се от три стаи и кухня, със застроена площ от 30 кв.м., находяща се в гр. Нови пазар, ул. Цар Самуил № 19в, образуващо поземлен имот 1153, урегулиран представляващ УПИ I-1153,1154 от кв. 532 в кв. 62 по плана на гр. Нови пазар, съгласно нот.акт от 25.02.2008 г., а съгласно КК на гр. Нови пазар представляваща сграда с №52009.501.1439.2 с площ 53 кв.м., попадаща в ПИ 52009.501.1439 при граници: 52009.501.896, 52009.501.897, 52009.501.893, 52009.501.823.Сградата е с дървена дограма, без прозорци в лошо състояние.
29.12.16 г., 8:56 targimot.com
31 200,00 лв

Вила НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР м. Станата
ВИЛНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 226 КВ.М. С ИДЕНТ. 52009.101.969.1, ПОСТРОЕНА В ОБЩИНСКИ ИМОТ С ИДЕНТ. 52009.101.969 ГР.НОВИ ПАЗАР , М.“СТАНАТА' ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ ОТ 1603 КВ.М. , ПЪРВИ ЕТАЖ – СУТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 60 КВ.М., СЪСТОЯЩ СЕ ОТ КУХНЯ , МЕХАНА , КОРИДОР , ДВЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ , АНТРЕ, СТЪЛБИЩЕ, КОРИДОР БАНЯ, ДВЕ АНТРЕТА И СПАЛНЯ И ВТОРИ ЕТАЖ С ПЛОЩ ОТ 225 КВ.М. - СТЪЛБИЩЕ, КОРИДОР, ТРИ СПАЛНИ, ДВЕ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕ, ТЕРАСА, ЗАЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ.СГРАДАТА Е ПОСТРОЕНА ВЪРХУ ИМОТ 400001 ПО ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.НОВИ ПАЗАР , М.“СТАНАТА, КАТО ЗЕМЯТА Е ДФГ : ПРИ Г-ЦИ: 52009.101.971; 52009.101.108; 52009.101.973; 52009.101.974. ПО КОНСТАТАЦИЯ НА МЯСТО СГРАДАТА Е МАСИВНА,МОНОЛИТНА, СТЕНИ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ, ЧАСТИЧНА ВЪНШНА ОБЛИЦОВКА С КАМЕННИ ПЛОЧИ, ПОКРИВ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ С КЕРЕМИДИ, ДЪРВЕНА ДОГРАМА, ЕЛ И В И К, НА СЕПТИЧНА ЯМА.
22.12.16 г., 15:56 targimot.com
226.0 м²
63 000,00 лв
Двуетажна къща с голям двор 3000 кв.м. в село Писарево, община Нови Пазар.тел.00359899855101 www.roni.bg
21.12.16 г., 15:18 bazar.bg
100.0 м²
7 000,00 €

Земеделска земя НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР местността "Близките лозя"
¼ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НОВООБРАЗУВАН ИМОТ/ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ//не терасирани/ с площ от 935.16 кв.м. с идентификатор 52009.131.746, находящ се в град Нови Пазар, в местността „Близките лозя“, съставляващ по плана на същия град поземлен имот №746 от квартал 131, при граници: ПИ №745, ПИ №741 и от три страни път.
20.12.16 г., 2:31 targimot.com
935.0 м²
750,00 лв

Магазин НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. "Хан Крум"
СГРАДА с идентификатор №52009.505.189.7, със застроена площ от 130 кв.м., брой етажи 1, с предназначение – СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, с адрес гр.Нови пазар, улица „Хан Крум“, разположена в поземлен имот с идентификатор №52009.505.189, при граници на парцела: имоти с идентификатори №№52009.505.150, 52009.505.190, 52009.505.188, 52009.505.246.
20.12.16 г., 2:05 targimot.com
130.0 м²
102 000,00 лв

Земеделска земя, 12000m 2 (продажба)

с.Стан, общ. Нови Пазар
Продава се овощна градина орехи с площ 12 декара 140 ореха и 100 овошки + инвентар трактор фургон и т.н. за повече информация 0893518066
13.12.16 г., 11:01 homes.bg
12000.0 м²
30 000,00 лв

Къща НОВИ ПАЗАР

НОВИ ПАЗАР ул. Чаталджа № 6
Жилищна сграда с площ 70 кв.м. находяща се в гр. Нови Пазар, обл. Шумен на ул. Чаталджа №6 построена в общински УПИ XIX-625 по плана на същия град, при граници на имота: от север улица Ал.Стамболийски, от изток – УПИ XX-624, от юг УПИ XVIII, от запад ул. Чаталджа и при граници за сградата: от север – ул. Ал.Стамболийски, от изток – лятна кухня с площ 25 кв.м. при нейни граници:от север двор, от изток двор, от юг двор, от запад – жилищна сграда, както и гараж с площ от 20 кв.м. при негови граници: от север – двор, от изток-двор, от юг – двор, от запад ул. Чаталджа, както и навес с площ от 18 кв.м. при граници: от север – двор, от изток – двор, от юг –двор, от запад двор, а съгласно КК на гр. Нови Пазар имот с № 52009.501.392 с площ от 379 кв.м. при граници: ПИ № 52009.501.393, ПИ 52009.501.394, ПИ 52009.501.243 и ПИ 52009.501.391, ведно с построените в имота сгради: Жилищна сграда с площ от 76 кв.м.; сграда – 52009.501.391.1; Сграда жилищна /лятна кухня/ с площ 26 кв.м. с № 52009.501.391.2; Сграда гараж с площ 14 кв.м. с № 52009.501.391.3; Сграда гараж с площ 24 кв.м. с № 52009.501.391.4, а по констатация на място къщата е с каменни основи,тухлени стени и мазилка с надстроен тавански етаж офоромен, като стаи, покрив дървена конструкция с керемиди. Лятна кухна с тухлени стени, покрив дървена конструкция с керемиди, гаражи – монолитни с тухлени стени и стомано бетонова плоча. В имота има изградени две паянтови постройки, които не са нанесени по КК с тухлени стени и покрив ламарина.
12.12.16 г., 19:45 targimot.com
14 000,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Нови пазар
1 2 3