Къща НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул.Атанас Димитров № 36
233.10/330 ид.ч /двеста тридесет и три цяло и десет стотни от триста и тридесет идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ XI-2599 (единадесети за планоснимачен номер две хиляди петстотин деветдесет и девет) в квартал 111 (сто и единадесети) по ПУП на гр. Нова Загора, находящ се в строителните граници на града, предназначен за жилищни нужди, цялото с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра), при граници на цялото дворно място североизток – УПИ X – 2597 , 2598 ; северозапад – УПИ XIII – 2601; север – УПИ IX – 2596,2595, югоизток – улица , югозапад – УПИ XII-2600, който ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2599/петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди петстотин деветдесет и девет/ , по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД -18-56/31.08.2010г./ 31.08.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес: гр.Нова Загора, п.к. 8900, ул. Атанас Димитров № 36, с площ по кадастрална карта от 337 кв. Метра (триста тридесет и седем кв.м.), предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), с номер по предходен план 2599, в квартал 111, парцел 11, при съседи: 51809.504.2600, 51809.504.5345, 51809.504.2598, 51809.504.2596, 51809.504.2601, ЗАЕДНО И РЕАЛНО със северозападната част от жилищната сграда, находяща се в горепосоченото дворно място, която северозападна част по документ за собственост е с площ от 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) и представлява самостоятелно обособено жилище, състоящо се от две стаи и антре, а по кадастрална скица и кадастрални карти на гр.Нова Загора е сграда с идентификатор 51809.504.2599.1.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди петстотин деветдесет и деве точка едно точка две) с площ от 58 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра), с предназначение – жилище и която сграда РЕАЛНО, съгласно замерване извършено от вещо лице и вписано в протокола за опис е със застроена площ от 83,875кв.м. (осемдесет и три цяло осемстотин седемдесет и пет квадратни метра). Забележка: при огледа на имота се установи извършено ново преустройство (разширяване) на помещение от къщата, собственост на длъжника Копаев, поради което бе извършено замерване от вещо лице и се констатира обща застроена площ на имота, собственост на длъжника в размер на 83,875кв.м. (осемдесет и три цяло осемстотин седемдесет и пет квадратни метра), за което преустройство не бяха представени строителни книжа, каквито се изискват по закон.
Вчера в 18:53 targimot.com
337.0 м²
37 050,00 лв
Двуетажна къща от камък и тухла в село Питово на 15 км от Нова Загора.В двора има две стопански постройки, гараж и кладенец за поливане. тел.00359899855101 www.roni.bg
10.01.17 г., 12:03 bazar.bg
200.0 м²
4 500,00 €

Парцел, 10000m 2 (продажба)

Жребчево, общ. Нова Загора
Невероятна гледка от северния бряг на язовир Жребчево! Имотът се намира близо до връх Острец,на самия бряг на язовира.Ограден и облагороден,с временна постройка(бунгало) и голям навес,превърнат в уютен битов кът с барбекю зона. Обявата е частна,без участието на агенции и брокери! Коментар на цената след оглед на мястото! Възможен бартер за имот по южното черноморие
10.01.17 г., 9:23 homes.bg
10000.0 м²
26 900,00 лв

Парцел, 10000m 2 (продажба)

Жребчево, общ. Нова Загора
Невероятна гледка от северния бряг на язовир Жребчево! Имотът се намира близо до връх Острец,на самия бряг на язовира.Ограден и облагороден,с временна постройка(бунгало) и голям навес,превърнат в уютен битов кът с барбекю зона. Обявата е частна,без участието на агенции и брокери! Коментар на цената след оглед на мястото! Възможен бартер за имот по южното черноморие
9.01.17 г., 19:34 officespace.bg
26 900,00 лв
Агенция за недвижими имоти продава къща, 140 кв.м в село Омарчево, област Сливен община Нова Загора. Парцела е 2800кв.м. В имота има и още няколко постройки. Гараж 20кв.м.до него е винарна с камина около 20кв.м., Има и още една къща , която от вътрешната страна е със стени от гипсо картон с 5см топлоизолация - 35кв.м., както и още една стая към нея 10кв.м използвана и изолирана за сушилня..Покривите са ремонтирани изцяло , както и комините. Основната къща е на 2 етажа. На първия етаж има спалня, кухня-трапезария, баня със 100литров бойлер и още 2 стаи. На 2-рия етаж има 2 спални , хол и м алко помощно помещение с мивка и чешма с голямо предверие и тераса пред него. Стаите са обзаведени и са готови за живеене. Отоплението в къщата е решено с радиатори и котле на дърва. Във всяка стая и помещение има алуминиеви радиатори. Цялата отоплителна система е монтирана миналата година - чисто нова. До момента в къщата е живяно. Всички прозорци са с алумиениева дограма монтирана септември месец тази година. Цялатат къща е окабелена и оборудвана със СОТ охранителна система, който е платен до септември месец 2017г. В имота има трифазен т ок. Има и кладенец. В двора има изключително плодородни дървета, които дават всяка година добър добив - 3 големи ореха, 3 бадема от едрите с меката черупка, една смокиня от едрите и една от по дребните, ябълки, круши, 2 череши, черница, лозе- бяло и черно, сливи, дюла и две големи липи. Къщата е в добро състояние готова за живеене или малък производствен цех за билки, селскостопанска дейност или складова база. Намира се на 9 км от магистрала Тракия, като има директен подход от аутобана и в двете посоки. Има подготвена площадка за построяването нÐ още едно помещение от 50кв.м, като 3 от стените съществуват, а за останалите има строителни материали/тухли и керемиди, пясък и желязо/ . Има изградена пещ, на която трябва да се ремонтира покрива. Пространството пред и около къщата и бетонирано. оградата на имота е комбинирана от каменен зид, декоративна метална ограда и оградна мрежа. Селото е живо и има достатъчно хора в него. На 12 км е от Нова Загора и на 30км от Сливен. Самостоятелни партиди , за ток и вода - всичко платено. ЦЕНА 29 000 ЕВРО.
5.01.17 г., 12:41 bazar.bg
140.0 м²
24 000,00 €

Двустаен апартамент НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул.Васил Левски № 53, вх.Б, ет.2,ап.23
АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и трети/ с идентификационен № 51809.501.6053.2.7 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка шест хиляди и петдесет и три точка две точка седем/ , находящ се в гр.Нова Загора , ул.“Васил Левски“ № 53 , вх.Б , ет.2 , ап.23 , състоящ се от една стая , кухня и сервизно помещение , със застроена площ от 40.26 кв.м /четиридесет цяло и двадесет и шест стотни кв.м/ , при граници и съседи : север – ап. № 24 и стълбищна клетка , юг – външен зид , изток – ап.№ 22 , запад – ап.№ 24 , горе – ап.№ 27 , долу – ап.№ 19 , ведно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 /девет / с полезна площ от 6.24 кв.м / шест цяло и двадесет и четири стотни кв.м/ при граници : север – коридор , юг – външен зид ; изток – мазе № 10 на ап. № 27 , запад – мазе № 8 на ап.№ 22 , ведно 1,0747% / едно цяло и седемстотин четиридесет и седем десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавен урегулиран поземлен имот , съставляващ част от УПИ № IV – KOO / четири за комплексно обществено обслужване/ в квартал № 59 / петдесет и девети/ по подробния устройствен план на гр.Нова Загора
4.01.17 г., 0:15 targimot.com
40.0 м²
15 300,00 лв

Къща НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул. Цар Освободител № 82
Сграда с идентификатор № 51809.501.1711.1 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин и единадесет точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, находяща се в гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ № 82, със застроена площ 13.00кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, 2. Сграда с идентификатор № 51809.501.1711.2 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин и единадесет точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, находяща се в гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ № 82, със застроена площ 84.00кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и 3. Сграда с идентификатор № 51809.501.1711.3 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин и единадесет точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, находяща се в гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ № 82, със застроена площ 25.00кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, всички построени с отстъпено право на строеж върху общинско дворно място, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №51809.501.1711 /петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемстотин и единадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора, одобрени със заповед РД-18- 56/31.08.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ 644 кв.м. /шестстотин четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в гр. Нова Загора, ул. „Цар Освободител“ № 82, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1711, квартал: 32, парцел:13, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1713, поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1712, поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1704, поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1705, поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1706, поземлен имот с идентификатор № 51809.501.1710 и поземлен имот с идентификатор № 51809.501.5173.
21.12.16 г., 19:54 targimot.com
122.0 м²
37 050,00 лв

Тристаен, 76m 2 (продажба)

гр.Нова Загора, общ. Нова Загора
Тристаен апартамент в центъра на града, близо до пощата. Състои се от самостоятелни хол, спалня, детска, кухня, баня и отделно санитарен възел, килер, две тераси. Към имота има прилежащи таван-9кв.м и мазе-2кв.м. Жилището е в добро състояние.
14.12.16 г., 10:48 homes.bg
76.0 м²
27 800,00 €

Продава Къща, Съдиево

с.Съдиево, ПК 8923 Нова Загора Сливен
Двуетажна къща в с.Съдиево,община Нова Загора.Къщата се намира в центъра на селото.На първият етаж-голяма стая с кухн.част,втора стая,баня и коридор.На вторият етаж-3 спални. Има 2 допълнителни постройки залепени за къщата,които могат да се използват за склад,работилница и др.Къщата се продава с наличното обзавеждане.Също така в двора има и голяма стопанска постройка.Голям,равен двор -3000 кв.м.Има кладенец,овошки,асма. Има и втори вход с голям портал,които може да се използва за открит гараж и др. Селото се намира на 5 км от гр.Нова Загора,на главен път София-Бургас. Брой стаи: 5, Брой бани: 1, Брой спални: 3, Брой тераси: 1
14.12.16 г., 10:24 bgoffers.com
100.0 м²
29 000,00 €

Тристаен, 100m 2 (продажба)

гр.Нова Загора, общ. Нова Загора
Тристаен апартамент с две спални,газ,таван и мазе.В цената на имота е включен гараж.
12.12.16 г., 12:56 homes.bg
100.0 м²
26 000,00 €
Дедов Имоти Продава производствен имот със застроена площ от 4000кв.м. и двор към него 20 000кв.м.Имота се намира на 30км. от Стара Загора посока изток.За подробна информация лицензиран брокер К.Кирчев тел:0886 792 701
23.11.16 г., 19:21 bazar.bg
4000.0 м²
1 500 000,00 €
Къща с голям двор 4000 кв.м в село Загорци, община Нова Загора.тел.00359899855101 www.roni.bg
12.11.16 г., 15:56 bazar.bg
190.0 м²
9 500,00 €
Къща с голям двор 7500 кв.м в село Пет могили на 25 км от Нова Загора.тел.00359899855101 www.roni.bg
10.11.16 г., 12:53 bazar.bg
90.0 м²
8 500,00 €

Четиристаен, 98m 2 (продажба)

гр.Нова Загора, общ. Нова Загора
Продавам апартамент в гр. Нова Загора , намира се на ул. М. Балкански 9. Апартамента се състои от хол, 2 спални , кухня, мазе. Терасите са 3 - север/ изток / юг. За повече информация и оглед с уговорка по телефон.
8.11.16 г., 9:15 homes.bg
98.0 м²
54 000,00 лв
4 стаи
98.0 м²
54 000,00 лв
Къща с голям двор 4630 кв.м на 10 км от Нова Загора в село Радево.тел.00359899855101 www.roni.bg
3.11.16 г., 22:44 bazar.bg
85.0 м²
10 000,00 €
Тухлена къща в село Научене с двор 1900 кв.м. тел.00359899855101 www.roni.bg
3.11.16 г., 22:42 bazar.bg
90.0 м²
5 000,00 €

Къща Баня

Баня с. Баня, общ. Нова Загора
½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI-44 /шести за четиридесет и четвърти/, находящ се в кв. 12 /дванадесет/ по подробния устройствен план на с. Баня, Общ. Нова Загора, Обл. Сливен, целият с площ 435.00 кв.м. /четиристотин тридесет и пет квадратни метра/, ведно с построената в имота западна част от двуетажна МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛИЗНАК, със застроена площ 140.00 кв.м. /сто и четиридесет квадратни метра/, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: изток – улица, запад – УПИ VII-43, север – УПИ V-45, юг – улица.
3.11.16 г., 17:52 targimot.com
280.0 м²
26 250,00 лв

Къща НОВА ЗАГОРА

НОВА ЗАГОРА ул.Атанас Димитров № 15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот – гр. Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет) с площ от 478 кв.м. (четиристотин седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване (по 10 метра, с номер по предходен план – 2303, квартал 122, парцел 2, при съседи: 51809.504.2302; 51809.504.7270; 51809.504.2304; 51809.504.2305; 51809.504.7265; 51809.504.5299, ВЕДНО с намиращите се в него:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303.1.1 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр.Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет), ет.1 (първи), който обект се намира в сграда с идентификатор № 51809.504.2303.1, с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 (едно), при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 51809.504.2303.1.2; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303.2(петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр.Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет), която сграда е разположена в имот с идентификатор № 51809.504.2303 (описан по-горе), със застроена площ от 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), с предназначение: хангар, депо, гараж; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303.3 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр.Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет), която сграда е разположена в имот с идентификатор № 51809.504.2303 (описан по-горе), с площ от 25 кв. м.(двадесет и пет квадратни метра), с предназначение: постройка на допълващото застрояване; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303.4 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр.Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет), която сграда е разположена в имот с идентификатор № 51809.504.2303 (описан по-горе), с площ от 18 кв. м.(осемнадесет квадратни метра), с предназначение: постройка на допълващото застрояване,КОИТО ГОРЕОПИСАНИ УПИ И ОБЕКТИ ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 465 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), съставляващ УПИ № II-2303(ДВЕ РИМСКО ЗА ДВЕ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ТРИ), отреден за жилищно строителство в квартал № 122 (сто двадесет и втори), по подробния устройствен план на гр.Нова Загора, представляващ дворно място в чертите на населеното място ведно с ПЪРВИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, етажът със застроена площ от 150 кв.м.(сто и петдесет квадратни метра), ГАРАЖ с площ от 20 кв.м. ( двадесет квадратни метра) и ЖИЛИЩЕ с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници на дворното място: изток – УПИ № III- 2306, УПИ № V – 2305, УПИ № VI- 2304, УПИ № VII- 2290,2289,2291,запад – УПИ № I-2302, север – ул.“Атанас Димитров“, юг – УПИ № VII – 2290,2289,2291 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 51809.504.2303.1.2 (петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/31.08.2010г. На изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр.Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 15 (петнадесет), ет.2 (втори), който обект се намира в сграда с идентификатор № 51809.504.2303.1(петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка две хиляди триста и три точка едно), с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива: 1 (едно), при съседи: на същия етаж – няма, под обекта – 51809.504.2303.1.1, над обекта – няма, КОЙТО обект ПО ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА: ВТОРИ ЕТАЖ И ТАВАНСКИ ЕТАЖ от МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, всеки от етажите със застроена площ от 150кв.м. (сто и петдесет квадратни метра), построени чрез отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 465 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), съставляващ УПИ № II-2303(ДВЕ РИМСКО ЗА ДВЕ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ТРИ), отреден за жилищно строителство в квартал № 122 (сто двадесет и втори), по подробния устройствен план на гр.Нова Загора, представляващ дворно място в чертите на населеното място, при граници на дворното място: изток – УПИ № III- 2306, УПИ № V – 2305, УПИ № VI- 2304, УПИ № VII- 2290,2289,2291,запад – УПИ № I-2302, север – ул.“Атанас Димитров“, юг – УПИ № VII – 2290,2289,2291.
1.11.16 г., 13:28 targimot.com
478.0 м²
144 180,00 лв
Къщата е на един етаж; разпределението на помещенията е както следва: хол, трапезария, кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, лятна кухня и коридори; гараж; три входа. Района над автогарата. При интерес попитайте за оферта 2137. Ако този имот ви интересува можем да организираме оглед в удобно за вас време. За целта се свържете с отговорния брокер, цитирайте номера на офертата и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Ако харесате имота и решите да го закупите, ще имаме ангажимент да организираме среща със собственика, на която ще подготвим и ще предоставим за одобрение и подпис от двете страни на предварителен договор за покупко- продажба. Обичайната практика е да се заплати задатък/ капаро в размер около 10% от договорената продажна цена. Свържете се с отговорния брокер за този имот за по- подробна информация относно процедурата за покупка на имот. Можете да се възползвате от услугата ни Кредит Асистент напълно безплатно. Попитайте брокера и за други наши промоции!
31.10.16 г., 15:01 bazar.bg
150.0 м²
99 900,00 лв
ОТЛИЧНА ЛОКАЦИЯ! СЛЕД ОСНОВЕН РЕМОНТ! Евро Хоум България предлага на Вашето внимание партерно помещение в центъра на Нова Загора. Помещението е с голяма витрина към централна улица с голям човеко- и пътникопоток. Имотът е изключително подходящ за магазин или офис. След основен ремонт. Интернет и СОТ окабеляване. За повече информация и за огледи, свържете се с наш представител на посочените в сайта координати.
31.10.16 г., 8:31 bazar.bg
50.0 м²
500,00 лв
ПРОДАВАМ къща в с. Бaня, община Нова Загора. Състои се от две постройки, всяка от които на по два етажа. Къщата е функционирала като хотел и ресторант до 1944 г. Обща РЗП 182 кв. м. Първата постройка включва жилищна част на втория етаж, състояща се от 5 стаи и избено помещение от 40 кв. м. – на първия. Втората постройка се състои от хотелска част на два етажа с общо 8 стаи. Площта на дворното място е 834 кв. м. Къщата е изградена от каменна зидария и гредоред. Намира се в центъра на с. Баня, в живописен район в котловината между Стара планина и Средна гора, на около 300 м. от функциониращите минерални бани и на около 300 м. от р. Тунджа.
28.10.16 г., 16:28 grad.bg
182.0 м²
25 000,00 лв

помещение 40м2 за ателие, офис, магазин

гр. Нова Загора обл. Сливен
помещение 40м2 в идеален център, на главната улица ”Васил” Левски” до казино ”Лас Вегас”, подходящо за ателие, офис, магазин, санитарен възел, сервизно(битово) помещение с кухненска мивка и шкаф, климатик, ПВЦ дограма, 200лв./месечно.
28.10.16 г., 15:47 alo.bg
40.0 м²
200,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Нова Загора
1 2 3