Не е намерено нищо
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Никола Козлево
1 лв
2018-1-25
ФАРМЛАНД АГРО КУПУВА НИВИ В Общ. Шумен, Общ. Смядово, Общ. Хитрино; Общ. Каолиново; Общ. Никола Козлево; Обш. Велики Преслав, Общ. Каспичан; Общ. Върбица, Общ. Венец, Общ. Нови Пазар; Общ. Търговище, Общ. Антоново, Общ. Опака, Общ. Попово, Общ. Лозница, Общ. Разград, Общ. Самуил, Общ. Омуртаг, Обл. Ямбол, Общ. Елхово, Общ. Болярово; Обл. Русе – общ. Борово; Бяла; Ветово; Две Могили; Иваново; Русе; Сливо поле, Ценово и мн др. Цените са по договаряне, Плащането се извършва пред Нотариус.
Ощеgrad.bg

Къща Хърсово

Хърсово ул.“Буря“№1
110 м²
5,184 лв
2017-12-20
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобрения в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. при граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com

Къща Хърсово

Хърсово УЛ.БУРЯ №1
110 м²
6,914 лв
2017-9-27
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. при граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com

Къща Хърсово

Хърсово ул. " Буря" №1
110 м²
8,643 лв
2017-6-20
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. при граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com

Къща Хърсово

Хърсово ул."Буря" № 1
110 м²
7,683 лв
2017-3-31
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. при граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com

Къща Хърсово

Хърсово ул."Буря" № 1
110 м²
9,604 лв
2017-2-9
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. при граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com
100 м²
5,184 лв
2017-2-10
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насаждения и подобрения в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.'Буря' 1, съставляващо част от имот пл. 181 за което по плана на същото село е отреден УПИ IV - 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. При граници: улица, УПИ V-181, УПИ XII-176, УПИ II1-187 *********** ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 318 от 2015 г. *********
Ощеbazar.bg

Къща Хърсово

Хърсово ул. "Буря" №1
60 м²
8,536 лв
2016-11-30
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. При граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187
Ощеtargimot.com