Оплакване
Продавам къща в с. Никола Козлево, Къщата се намира на главен път и се състой от 5 стай, голям двор (градина) 8 150 дк. и много селскостопански сгради. Има гараж.
с. Никола Козлево, Област Шумен
100 м²
21 000 €
26.08.2018 г.
Ощеolx.bg
Оплакване
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насаждения и подобрения в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.'Буря' 1, съставляващо част от имот пл. 181 за което по плана на същото село е отреден УПИ IV - 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. При граници: улица, УПИ V-181, УПИ XII-176, УПИ II1-187 *********** ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 318 от 2015 г. *********
област Шумен, с. Хърсово, 110 кв.м
110 м²
2 000 лв
19.09.2018 г.
Ощеimoti.com
Оплакване
Парцел 1 250 кв.м. - село Пет могили, общ. Никола Козлево, бартер за земеделска земя или друг имот, може и за автомобил. Парцел - 1250 кв.м. в регулация, в с.Пет Могили, община Никола Козлево, област Шумен. Парцелът е равен, разположен на централната улица в селото, в съседните парцели има ток и вода. Намира се на около 70 км. северозападно от гр.Варна. Може бартер за земеделска земя, друг имот или за автомобил.
с. Пет могили, Шумен
1250 м²
2 400 лв
26.09.2018 г.
Ощеbazar.bg
Оплакване
2. УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4000 кв.м, по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен. За имота е издадена скица № 230 от 03.09.2015 г. от Община Никола Козлево. Граници по скица: от две страни – улица, УПИ І от кв. 22а, УПИ І в кв. 22е. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: от три страни - улица, УПИ І, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.1
Адрес: Стопански двор, Шумен
4000 м²
2 644 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
5.УПИ ІV в кв. 22 с площ 1630 кв.м по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, заедно с построената в него сграда – селскостопански обект – навес, състоящ се от три клетки със застроена площ 144 кв.м, заедно със сграда склад за резервни части с площ 440 кв.м, при граници: улица, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1,
Адрес: Стопански двор, Шумен
1630 м²
20 632 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
7. 500/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ ІV в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда КПП със застроена площ 44 кв.м. Този имот съответства на УПИ ІІ в кв. 22б с площ 500 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: от две страни – улици, УПИ ІІІ и УПИ ІХ, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договор
Адрес: Стопански двор, Шумен
16970 м²
1 483 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
1. УПИ І в кв. 22а с площ 1320 кв.м по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, заедно с построената в него сграда – склад за препарати, със застроена площ 48 кв.м, при граници: от три страни улици, УПИ ІІ, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. За имота е издадена ск
Адрес: Стопански двор, Шумен
1320 м²
2 177 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
8. Селскостопански обект – зърносушилня, със застроена площ 38 кв.м, построена върху УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ ІV в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. Рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар, кат
Адрес: Стопански двор, Шумен
38 м²
985 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
4. УПИ ІІІ в кв. 22 с площ 1520 кв.м по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, заедно с построената в него сграда – склад за зърно, със застроена площ 360 кв.м, при граници: от две страни - улици, УПИ ІV, УПИ ІІ, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. Рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Сградата е металн
Адрес: Стопански двор, Шумен
1520 м²
13 893 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
3. 680/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ ІV в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда противопожарно депо със застроена площ 78 кв.м. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: от три страни, улица, УПИ І, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 230
Адрес:, Шумен
3 059 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Оплакване
6. 360/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ ІV в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда кантар със застроена площ 30 кв.м. Този имот съответства на УПИ І в кв. 22б с площ 360 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: от две страни улици, УПИ І и УПИ ІХ, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна
Адрес: Стопански двор, Шумен
16970 м²
1 524 лв
2.10.2018 г.
Ощеtargimot.com
Ние в Flatfy ползваме бисквитки, за да подобрим качеството на цялостният опит от сърфирането. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с нашата употреба на бисквитки.Научете повече