Парцел 1 250 кв.м. в регулация

с. Никола Козлево, Област Шумен
1250 м²
2 400 лв
6.04.2018 г.
Парцел 1 250 кв.м. - село Пет могили, общ. Никола Козлево, бартер за земеделска земя или друг имот, може и за автомобил. Парцел - 1250 кв.м. в регулация, в с.Пет Могили, община Никола Козлево, област Шумен. Парцелът е равен, разположен на централната улица в селото, в съседните парцели има ток и вода. Намира се на около 70 км. северозападно от гр.Варна. Може бартер за земеделска земя, друг имот или за автомобил.
Ощеolx.bg
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Никола Козлево
100 м²
4 350 лв
Вчера в 19:37
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насаждения и подобрения в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.'Буря' 1, съставляващо част от имот пл. 181 за което по плана на същото село е отреден УПИ IV - 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. При граници: улица, УПИ V-181, УПИ XII-176, УПИ II1-187 *********** ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 318 от 2015 г. *********
Ощеbazar.bg

Къща Хърсово

ул.“Буря“№1
110 м²
4 350 лв
Вчера в 12:43
КЪЩА със застроено и незастроено ДВОРНО МЯСТО от 860кв.м., заедно с всички насъждения и подобренияя в него в с.Хърсово, Община Никола Козлево, ул.“Буря“№1, съставляващо част от имот пл.№181 за което по плана на същото село е отреден УПИ ІV – 181 от квартал 18 с включващо се в него собствено място от 700кв.м., а урегулиран ще съдържа 1360кв.м. При граници: улица, УПИ V-181, УПИ ХІІ-176, УПИ ІІІ-187.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Стопански двор
16970 м²
2 288 лв
20.04.2018 г.
7. 500/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда КПП със застроена площ 44 кв.м. Този имот съответства на УПИ ІІ в кв. 22б с площ 500 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което този имот и сградата в него са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. Община Никола Козлево е издала скица № 235 от 03.09.2015 г., от която е видно, че сграда КПП със застроена площ 44 кв.м се намира в УПИ І в кв. 22е по плана на селото. Граници на сграда КПП: от четири страни УПИ І в кв. 22е.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Имоти от чси Каравелово
16970 м²
2 059 лв
24.04.2018 г.
7. 500/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда КПП със застроена площ 44 кв.м. Този имот съответства на УПИ ІІ в кв. 22б с площ 500 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което този имот и сградата в него са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. Община Никола Козлево е издала скица № 235 от 03.09.2015 г., от която е видно, че сграда КПП със застроена площ 44 кв.м се намира в УПИ І в кв. 22е по плана на селото. Граници на сграда КПП: от четири страни УПИ І в кв. 22е.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Имоти от чси Каравелово
16970 м²
2 117 лв
24.04.2018 г.
6. 360/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда кантар със застроена площ 30 кв.м. Този имот съответства на УПИ І в кв. 22б с площ 360 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. Рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което този имот и сградата в него са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. Община Никола Козлево е издала скица № 236 от 03.09.2015 г., от която е видно, че сграда кантар се намира в УПИ І в кв. 22е с площ 16 970 кв.м по плана на селото. Граници на сграда кантар: от четири страни УПИ І в кв. 22е.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Имоти от чси Каравелово
4000 м²
3 672 лв
24.04.2018 г.
2. УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4000 кв.м, по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен. За имота е издадена скица № 230 от 03.09.2015 г. от Община Никола Козлево. Граници по скица: от три страни – УПИ І от кв. 22а, улица, УПИ І от кв. 22а, УПИ І в кв. 22е. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: от три страни - улица, УПИ І, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което от УПИ ІІ в кв. 22а са отделени 680 кв.м, заедно със застроената в тях сграда противопожарно депо и са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. УПИ ІІ в кв. 22а остава с площ 4000 кв.м.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Стопански двор
16970 м²
2 352 лв
20.04.2018 г.
6. 360/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, целият с площ 16970 кв.м, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда кантар със застроена площ 30 кв.м. Този имот съответства на УПИ І в кв. 22б с площ 360 кв.м, заедно с построената в него сграда – кантар, при граници: УПИ V в кв. 22а, УПИ ІІ в кв. 22а, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. Рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което този имот и сградата в него са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. Община Никола Козлево е издала скица № 236 от 03.09.2015 г., от която е видно, че сграда кантар се намира в УПИ І в кв. 22е с площ 16 970 кв.м по плана на селото. Граници на сграда кантар: от четири страни УПИ І в кв. 22е.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Стопански двор
4000 м²
4 080 лв
20.04.2018 г.
2. УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4000 кв.м, по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен. За имота е издадена скица № 230 от 03.09.2015 г. от Община Никола Козлево. Граници по скица: от три страни – УПИ І от кв. 22а, улица, УПИ І от кв. 22а, УПИ І в кв. 22е. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: от три страни - улица, УПИ І, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх. рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което от УПИ ІІ в кв. 22а са отделени 680 кв.м, заедно със застроената в тях сграда противопожарно депо и са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово. УПИ ІІ в кв. 22а остава с площ 4000 кв.м.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Имоти от чси Каравелово
16970 м²
4 248 лв
24.04.2018 г.
3. 680/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ V в кв. 22а, УПИ ІIІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда противопожарно депо със застроена площ 78 кв.м. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: улици, УПИ V в кв. 22а, УПИ ІIІ в кв. 22а, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което от УПИ ІІ в кв. 22а са отделени 680 кв.м, заедно със застроената в тях сграда противопожарно депо със застроена площ 78 кв.м и са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово.
Ощеtargimot.com

Парцел Каравелово

Стопански двор
16970 м²
4 720 лв
20.04.2018 г.
3. 680/16 970 идеални части от УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово, община Никола Козлево, целият с площ 16970 кв.м, при граници: улици, УПИ V в кв. 22а, УПИ ІIІ в кв. 22а, заедно с построената в имота сграда противопожарно депо със застроена площ 78 кв.м. Имотът представлява част от УПИ ІІ в кв. 22а с площ 4680 кв.м, при граници: улици, УПИ V в кв. 22а, УПИ ІIІ в кв. 22а, подробно описан в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 79, том ХVІ, рег. № 9081, дело № 2306 от 02.10.2012 г., вх.рег. № 4381, акт № 69, том 1, дело № 9306 от 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията Нови пазар. Със заповед № 25 от 06.03.2003 г. на кмета на Община Никола Козлево е одобрено изменение на ПУП-План за регулация, при което от УПИ ІІ в кв. 22а са отделени 680 кв.м, заедно със застроената в тях сграда противопожарно депо със застроена площ 78 кв.м и са включени в новообразуван УПИ І в кв. 22е по плана на с. Каравелово.
Ощеtargimot.com