Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, ул. "Лале" № 23
77 м²
10,800 лв
2018-1-5
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в Област Ловешка, гр. Луковит, ул. „Лале“ № 23, при граници: от четири страни вътрешен двор и едноетажна масивна жилищна сграда, с кадастрален № 2737 ( две хиляди седемстотин тридесет и седем ) и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при граници: улица, вътрешен двор, двуетажна масивна жилищна сграда и вътрешен двор, построени върху общински имот, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV – 2736, 2737 ( петнадесети – две хиляди седемстотин тридесет и шест, две хиляди седемстотин тридесет и седем ), в кв. 223 ( двеста двадесет и три ) по подробния устройствен план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от около 680 кв.м. ( шестстотин и осемдесет кв.м. ), при граници на имота: улица, УПИ № XIV – 2738 на Кочо Великов Маринов, УПИ № II – общински, УПИ № XVII – 739 на Вельо Славчев Николов и УПИ № XVI – 737, 738 на Анка Стефанова Савова и Георги Николов Марков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 175/2015г.
Ощеtargimot.com

Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, ул. "Лале" № 23
77 м²
13,200 лв
2017-9-27
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в Област Ловешка, гр. Луковит, ул. „Лале“ № 23, при граници: от четири страни вътрешен двор и едноетажна масивна жилищна сграда, с кадастрален № 2737 ( две хиляди седемстотин тридесет и седем ) и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при граници: улица, вътрешен двор, двуетажна масивна жилищна сграда и вътрешен двор, построени върху общински имот, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV – 2736, 2737 ( петнадесети – две хиляди седемстотин тридесет и шест, две хиляди седемстотин тридесет и седем ), в кв. 223 ( двеста двадесет и три ) по подробния устройствен план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от около 680 кв.м. ( шестстотин и осемдесет кв.м. ), при граници на имота: улица, УПИ № XIV – 2738 на Кочо Великов Маринов, УПИ № II – общински, УПИ № XVII – 739 на Вельо Славчев Николов и УПИ № XVI – 737, 738 на Анка Стефанова Савова и Георги Николов Марков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 175/2015г.
Ощеtargimot.com

Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, ул. "Лале" № 23
77 м²
16,500 лв
2017-6-22
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в Област Ловешка, гр. Луковит, ул. „Лале“ № 23, при граници: от четири страни вътрешен двор и едноетажна масивна жилищна сграда, с кадастрален № 2737 ( две хиляди седемстотин тридесет и седем ) и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при граници: улица, вътрешен двор, двуетажна масивна жилищна сграда и вътрешен двор, построени върху общински имот, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV – 2736, 2737 ( петнадесети – две хиляди седемстотин тридесет и шест, две хиляди седемстотин тридесет и седем ), в кв. 223 ( двеста двадесет и три ) по подробния устройствен план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от около 680 кв.м. ( шестстотин и осемдесет кв.м. ), при граници на имота: улица, УПИ № XIV – 2738 на Кочо Великов Маринов, УПИ № II – общински, УПИ № XVII – 739 на Вельо Славчев Николов и УПИ № XVI – 737, 738 на Анка Стефанова Савова и Георги Николов Марков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 175/2015г.
Ощеtargimot.com

Къща ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ гр. Луковит, ул. "Лале" № 23
77 м²
18,900 лв
2017-2-15
ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в Област Ловешка, гр. Луковит, ул. „Лале“ № 23, при граници: от четири страни вътрешен двор и едноетажна масивна жилищна сграда, с кадастрален № 2737 ( две хиляди седемстотин тридесет и седем ) и МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА при граници: улица, вътрешен двор, двуетажна масивна жилищна сграда и вътрешен двор, построени върху общински имот, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XV – 2736, 2737 ( петнадесети – две хиляди седемстотин тридесет и шест, две хиляди седемстотин тридесет и седем ), в кв. 223 ( двеста двадесет и три ) по подробния устройствен план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от около 680 кв.м. ( шестотин и осемдесет кв.м. ), при граници на имота: улица, УПИ № XIV – 2738 на Кочо Великов Маринов, УПИ № II – общински, УПИ № XVII – 739 на Вельо Славчев Николов и УПИ № XVI – 737, 738 на Анка Стефанова Савова и Георги Николов Марков. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 175/2015г.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Луковит, ул. Лале