85 м²
69 000 лв
6.10.17 г.
Продавам изгодно, масивно тухлено жилище на плочи 85кв. м,етаж 2 в самостоятелна 3-етажна кооперация намираща се в близост до Езиковата гимназия и Учителския институт в гр. Кърджали. Жилището се състои от антре, спалня, хол, всекидневна с вграден бокс, баня с тоалетна, големи ъглови тераси, продава се с цялото обзавеждане. В цената са включени масивен тухлен гараж от 20кв. м и двор от 200кв. м, ет 2.Продава се от собственик
Още bazar.bg
2 стаи
67 м²
18 995 €
5.10.17 г.
Предлагам на Вашето внимание, двустаен апартамент с отделна кухня в топ центъра на града. Апартамента се състои от: входно антре, баня с тоалетна, кухня с тераса, хол, спалня. Подови настилки паркет. Апартамента е за освежаващ ремонт. Сградата е одобрена за саниране. Мазе 14 кв.м. Южно изложение.
Още bazar.bg

Къща Бягство при езерото

Кърджали село Гняздово
20 лв
9.10.17 г.
Кафе машина Тераса Термокана Фризер Хладилник Барбекю Градина Градинска мебел Приема домашни любимци Rent a car Пране Трансфер от/до летище Водни спортове Възможност за спорт Екопътеки Исторически забележителности Културни забележителности Наем на велосипеди Наем на лодки Плаж Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата Плащане онлайн с E-Pay Плащане по банков път
Още vili.bg
6 000 м²
180 000 €
7.10.17 г.
Продава парцел в квартал Байкал, в местността Плачи мост /по пътя към Резиденцията/. Имота е с площ 6 000 кв.м.. Парцела е в регулация, в близост има ток и вода. Имота е с лице на асфалтовия път. Парцела е подходящ за жилищно строителство. Имота е парцелиран на седем отделни парцела, от 527 кв.м до 780 кв.м. Цената е 30 евро за кв. м.
Още bazar.bg

Тристаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул."Тодор Каблешков" №9
83 м²
60 544 лв
Вчера в 19:28
І имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 40909.110.123.1.4 /чети¬ридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто двадесет и три, точка, едно, точка, четири/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одоб¬рени със Заповед РД-18-66 от 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с административен адрес: град Кърджали, ул."Тодор Каблешков" №9 /девет/, ет.2 /втори/, съставляващ апартамент 4 /четири/, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.110.123 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто двадесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от две спални, дневна с трапезария, кухненски бокс, баня, тоалетна и коридор, с обща застроена площ от 83.16 (осемдесет и три квадратни метра и шестнадесет квадратни сантиметра) кв.м., при съседи на жилището по кадастрална схема: на същия етаж- обект 40909.110.123.1.3 и под обекта-обект 40909.110.123.1.2, заедно с ТАВАНСКИ помещения №1 /едно/ и №2 /две/, с обща застроена площ 26,70 /двадесет и шест квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра/ кв.м., както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата /в т.ч. и общите части по предназначение: стая, тоалетна, антре и вътрешно стълбище в призема и баня, тоалетна, коридор и стълбище на таванския етаж/, с обща застроена квадратура на тази идеална част 33.165 /тридесет и три цяло сто шестдесет и пет хилядни/ кв.м., както и съответното право на строеж върху поземленият имот. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 60 544,00 /ШЕСТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ІІ имот: ГАРАЖ, със застроена площ 22.30 /двадесет и два квадратни метра и триде¬сет квадратни сантиметра/ кв.м.-по документ за собственост и с площ 24 /двадесет и четири/ кв.м.-по кадастрална скица, представляващ самостоятелна сграда с идентификатор №40909.110.123.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто двадесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастрал¬ните регистри на град Кърджали, ул."Тодор Каблешков" №9 /девет/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение-Хангар, депо, гараж, разположен в поземлен имот с идентификатор №40909.110.123 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и десет, точка, сто двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, ул."Тодор Каблешков" №9 /девет/, ведно със съответното право на строеж, при граници на сградата: сграда с идентификатор № 40909.110.123.1 и сграда с идентификатор №40909.110.123.3; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 9 376,00 /ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА СЕДЕМДЕСЕТ И ШЕСТ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.
Още targimot.com

Къща КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул. "Бистрица" № 1
64 м²
64 668 лв
13.10.17 г.
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.109.167 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и девет точка, сто шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед №РД 18 66 от 18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, ул.“Бистрица“ №1 /едно/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 метра/, целият с площ 378,00 /триста седемдесет и осем/ кв.м., с номер по предходен план: УПИ /парцел/ I 63 /първи планоснимачен номер шестдесет и три/, в кв.120 /сто и двадесет/ по ПУП /ПРЗ/ на гр.Кърджали, ведно с построената в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, с идентификатор №40909.109.167.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет точка, сто и девет точка, сто шестдесет и седем точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, одобрени със Заповед №РД 18 66 от 18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, ул.“Бистрица“ №1 /едно/, с предназначение: жилищна сграда еднофамилна, със застроена площ съгласно акт за собственост: 64,80 /шестдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м., а съгласно скица на СГКК със застроена площ 64,00 /шестдесет и четири/ кв.м., включваща: ПЪРВИ ЕТАЖ, състоящ се от: две стаи, кухня, баня с тоалетна и коридор; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: дневна, спалня, кухня и коридор, и СУТЕРЕН, състоящ се от : три избени помещения, тоалетна и коридор, при граници на целия имот съгласно документ за собственост: изток УПИ /парцел/ II 54, запад ул.“Бистрица“, север УПИ парцел IV озеленяване, юг УПИ /парцел/ III 3043 и при граници на целия имот съгласно скица : поземлен имот с идентификатор №40909.109.168, поземлен имот с идентификатор №40909.109.165, поземлен имот с идентификатор №40909.109.169 и поземлен имот с идентификатор №40909.109.166.
Още targimot.com

Двустаен апартамент КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ ул. Средец № 15, бл. 2, вх. В, ет. 1
71 м²
60 005 лв
9.10.17 г.
АПАРТАМЕНТ № 25 /двадесет и пет/, с идентификатор 40909.106.624.1.25 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин двадесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК /стар идентификатор: 40909.106.456.1.25/, със застроена площ 70.99 /седемдесет цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.м., находящ се в гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Средец“ № 15 /петнадесет/, бл. 2 /две/, вх. В, ет. 1 /едно/, в сграда с идентификатор 40909.106.624.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин двадесет и четири, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.106.624 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шест, точка, шестстотин двадесет и четири/, който апартамент се състои от две стаи - кухня, баня-тоалетна и балкон, ведно с принадлежащото му избено помещение № 25 /двадесет и пет/ със застроена площ 5.78 /пет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м., ведно с припадащите се 1.07 %/едно цяло и седем стотни процента/ идеални части, равняващи се на 7.26 /седем цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м. от общите части на сградата и правото на строеж, при граници на апартамента съгласно схема на СГКК: на същия етаж: 40909.106.624.1.34, 40909.106.624.1.79, 40909.106.624.1.78, 40909.106.624.1.77, 40909.106.624.1.24; под обекта: 40909.106.624.1.94, 40909.106.624.1.95, 40909.106.624.1.93 и над обекта: 40909.106.624.1.36, 40909.106.624.1.27 и при граници на избеното помещение: изток - стълбище; запад - коридор; север - мазе № 26, юг - мазе № 24.
Още targimot.com

Семеен хотел Свети Константин

Кърджали село Главатарци
30 лв
9.10.17 г.
Бебешка кошарка Бебешко столче за хранене Интернет Камина Климатик Локално парно отопление Рум сервиз Самостоятелен сан. възел Сешоар ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Ютия Барбекю Басейн Градина Градинска мебел Кафене Паркоместа/Гараж Ресторант Rent a car Гладене Изхранване Пране Рум сервиз Водни спортове Екопътеки Исторически забележителности Конна езда Културни забележителности Лов Наем на лодки Плаж Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg

Вилно селище Ранчото

Кърджали село Кирково
35 лв
9.10.17 г.
Интернет Климатик Самостоятелен сан. възел ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Барбекю Паркоместа/Гараж Приема домашни любимци Ресторант Екопътеки Конна езда Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg

Вили Перперешка река

Кърджали село Стремци
25 лв
9.10.17 г.
Бебешко столче за хранене Дъска за гладене Климатик Къща без хазяи Посуда Рум сервиз Самостоятелен сан. възел Сешоар ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Ютия Барбекю Градина Градинска мебел Детски кът Паркоместа/Гараж Приема домашни любимци Ресторант Изхранване Исторически забележителности Културни забележителности Природни забележителности Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg
2 стаи
65 м²
250 лв
6.10.17 г.
Дава под наем апартамент, старо строителство панел, в Централната част на квартал Възрожденци, в района на рибен ресторант Ханай . Жилището е с площ 65 кв.м. и се състои от просторен хол, спалня, кухня, баня с тоалетна и една тераса. Апартамента е слънчев и просторен, в отлично състояние, след основен ремонт. Жилището е разположено на четвърти етаж, не е последен, в сградата има работещ асансьор.
Още bazar.bg
3 стаи
90 м²
69 000 лв
6.10.17 г.
Продавам изгодно, масивно тухлено жилище на плочи 85кв. м,етаж 2 в самостоятелна 3-етажна кооперация намираща се в близост до Езиковата гимназия и Учителския институт в гр. Кърджали. Жилището се състои от антре, спалня, хол, всекидневна с вграден бокс, баня с тоалетна, големи ъглови тераси, продава се с цялото обзавеждане. В цената са включени масивен тухлен гараж от 20кв. м и двор от 200кв. м, ет 2.Продава се от собственик
Още bazar.bg
445 м²
19 000 лв
9.10.17 г.
Продава парцел във вилната зона на Петлино. Парцела е с площ 445 кв. м. , в момента не е в регулация. Има електричество и вода. Имота граничи с асфалтов път.
Още bazar.bg
200 м²
600 лв
6.10.17 г.
Помещение от 200 кв.м - разполага със собствен паркинг, трифазен ток, рампа и много лесен достъп. Подходящ за товаро- разтоварни работи.Намира се близо до фирма 'Караман' наш номер 137 0887240251
Още bazar.bg
3 стаи
100 м²
300 лв
5.10.17 г.
Давам под наем тристаен необзаведен апартамент - ново строителство, в Идеалния център на града, в района на Пощата, състои се от две спални, просторен хол с кухня, две бани, три тераси, има два климатика, работещ асансьор, в добро състояние.
Още bazar.bg

Семеен хотел Оренда

Кърджали село Главатарци
25 лв
9.10.17 г.
DVD Готварска печка Дъска за гладене Интернет Камина Кафе машина Климатик Кухн. бокс Локално парно отопление Микровълнова фурна Минибар Пералня Самостоятелен сан. възел Сешоар ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Телефон Тераса Термокана Тостер Фурна Хладилник Ютия Барбекю Градина Градинска мебел Паркоместа/Гараж Приема домашни любимци ATV (АТВ) Възможност за спорт Екопътеки Зимни спортове Исторически забележителности Конна езда Културни забележителности Лов Наем на велосипеди Наем на лодки Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg

Главатарски хан

Кърджали село Главатарци
20 лв
9.10.17 г.
DVD Джакузи Интернет Камина Кафе машина Климатик Кухн. бокс Микровълнова фурна Самостоятелен сан. възел Сауна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Хладилник Ютия Барбекю Басейн Градина Градинска мебел Детски кът Механа Ресторант СПА център Фитнес Гладене Изхранване Пране ATV (АТВ) Възможност за спорт Екопътеки Зимни спортове Исторически забележителности Конна езда Културни забележителности Лов Наем на велосипеди Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg

Къща за гости Брезата (Бетула)

Кърджали село Главатарци
25 лв
9.10.17 г.
Бебешка кошарка Готварска печка Джакузи Интернет Камина Кафе машина Климатик Кухн. бокс Локално парно отопление Микровълнова фурна Пералня Посуда Самостоятелен сан. възел Сауна Съдомиялна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Термокана Тостер Фризер Фурна Хладилник Ютия Барбекю Басейн Градина Градинска мебел Детски кът Механа Паркоместа/Гараж ATV (АТВ) Възможност за спорт Екопътеки Зимни спортове Исторически забележителности Конна езда Културни забележителности Лов Наем на велосипеди Плаж Природни забележителности Риболов Плащане на място във вилата
Още vili.bg
2 стаи
78 м²
58 000 лв
5.10.17 г.
Апартамент ново строителство, в напълно завършена сграда с асансьор, с акт 16. Жилището е вътрешно, разположено на четвърти етаж, с изцяло южно изложение. Състои се от всекидневна с кухненски ъгъл и трапезария, една спалня, една тераса, санитарен възел и входно антре.
Още bazar.bg
2 стаи
73 м²
52 000 €
6.10.17 г.
Продава се апартамент, ново строителство - в идеалния център на град Кърджали, до Църквата, на централно и тихо място. Жилището е с площ 73 кв. м. и се състои от хол и кухня в едно Американски тип, спалня, баня с тоалетна и две тераси. Апартамента е напълно ремонтиран, продава се със цялото налично обзавеждане,( което е ново ). Южно изложение, към жилището има и мазе.
Още bazar.bg
40 м²
200 лв
6.10.17 г.
Магазин в нова кооперация дава се под наем зад ресторант Меаца, може да се говори и за продажба.0887873051 закс наш номер 136
Още bazar.bg
4 стаи
106 м²
80 000 лв
26.09.17 г.
Продава апартамент, старо строителство - тухла, в Центъра на град Кърджали, в района на М-теl. Жилището е с чиста площ 106 кв. м. Състои се от хол, три спални, кухня, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартамента е много просторен и слънчев. Жилището е разположено на четвърти етаж ,не е последен, в сградата няма асансьор.
Още bazar.bg
115 м²
3 200 лв
2.10.17 г.
Дава под наем търговско помещение, старо тухлено строителство, в отлично състояние, в идеалния център на град Кърджали, близо до търговски комплекс 'Орфей'. Помещението е с площ 115 кв.м. и се състои от основна зала, склад и санитарен възел. Имота е разположен на ниво партер. В момента помещението функционира като банков офис. Поради централното си местоположение, имота е подходящ за всякакъв вид дейност.
Още bazar.bg
3 стаи
90 м²
62 000 лв
27.09.17 г.
Продава апартамент, старо строителство - панел, в квартал Възрожденци, недалеч от училище 'Славейков'. Жилището е с площ 90 кв.м. и се състои от хол, две спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна и две тераси. Апартамента е много топъл и слънчев, в отлично състояние, след ремонт - дограмата е сменена, подовете в стаите са с ламиниран паркет, тоалетната е ремонтирана, кухненските шкафове са сменени, само банята има нужда от ремонт. Жилището е разположено на седми, последен етаж, асансьора не работи.
Още bazar.bg
1 2 3 4 5 6