Изключителна възможност за инвестиране!!! Агенция Стартайм предлага отличен етаж от къща в град Копривщица 95кв.м. Къщата не е архитектурен паметник,на плоча мозайки дюшаме. Две голями стаи с легла,голяма кухня с трапезария-обзаведена с печка, хладилник, пералня, два телевизора, ъгъл, легло. Две тераси, едната много голяма с панорама, голям коридор с легло. Двор 360кв.м. с дръвчета! Две паркоместа. Канализация. Югоизточно изложение, уникална гледка панорама!!! Идеален за инвестиция в туризъм!!! Водещ брокер:Бойко Киров;тел. за връзка: 0879432671; 02 9893167; Фирмата може да окаже съдействие за банков кредит! Оферта номер: 14353
16.01.17 г., 13:14 bazar.bg
95.0 м²
75 000,00 €
ПРИРОДА! СПОКОЙСТВИЕ! ИНВЕСТИЦИЯ! Представяме Ви един имот в гр. Копривщица, който се състои от парцел с площ от 307 кв.м. и къща с РЗП 60 кв.м. Къщата е изцяло за реставриране! За тази цел са запазени строителните разрешения и архитектурните планове на имота. Копривщица се намира на 12 km от Подбалканския път, на 110 км. източно от София и на 90 км от Пловдив. Градът е разположен в живописната долина по течението на река Тополница, в планински район, централна част на Същинска Средна гора. Мястото е прекрасно за туризъм и отдих. Обади се сега и цитирай този код: 13585
15.01.17 г., 18:07 bazar.bg
310.0 м²
19 500,00 €
Масивна къща строена в началото на 60-те години, намира се близо до сградата на Общината. Основната къща е с РЗП 150 м2, първи етаж камък и тухла, втори етаж тухла. Двор 500 м2, има още лятна кухня с две стаи, стопанска постройка и гараж. Като цяло къщата е в добро състояние. Разпределение: първи етаж-две стаи, баня с тоалетна, антре, голямо мазе, втори етаж-три стаи, баня с тоалетна, антре. Настилки дюшеме и ламинат. Има канализация, централен водопровод. За контакт Анелия Ангелова 0878432673, 0898421912
15.01.17 г., 6:09 bazar.bg
220.0 м²
80 000,00 €
ТОП ОФЕРТА!!! В ЦЕНТЪРА НА КОПРИВЩИЦА- СТРОЕНА 80Г.ТУХЛА,НА ДВА ЕТАЖА, ОТДЕЛНО ИМА МЕХАНА, БЕСЕДКА,МАЗЕ И ТАВАН,НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕНА,В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ! ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОГЛЕДИ НА ТЕЛ.02/8701772-, 0885 876 862;0899/973 193
11.01.17 г., 20:52 bazar.bg
260.0 м²
94 000,00 €

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул. Копривщица №24, ет.1, ап. 1
Предишни търгове на този имот
5.01.17 г., 0:14 targimot.com
81.0 м²
49 666,00 лв
Имот на публична продан за период от 30.12.16 до 30.01.17 с начална тръжна цена 56316 лева, по ИД 232/2012 на ЧСИ Васил Недялков, тел. за контакт: 0721/66041. Имотът представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.407 в гр.Копривщица, община Копривщица, с адрес на имота: улица Георги Бенковски 32а,с площ от 212 кв.м., с предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване ниско застрояване до 10 м., със стар идентификатор кв. 64, парцел XX, имот 712, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 38558.3.407.1 със застроена площ от 104 кв. метра, с предназначение жилище, сграда, еднофамилна. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот, могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул. Георги Бенковски 32а.
31.12.16 г., 13:08 bazar.bg
104.0 м²
56 316,00 лв

Парцел, 627m 2 (продажба)

гр.Копривщица, общ. Копривщица
Продавам УПИ в гр. Копривщица, с възможност за застрояване. Отличен достъп, идеална панорама, всички комуникации до парцела. Имота се намира от страната на входа на града от гр. София, в близост до градския стадион на 10 мин. до центъра. Един собственик, без посредник.
29.12.16 г., 12:49 homes.bg
627.0 м²
62 700,00 €

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН ул."Копривщица"№18
О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2253 / 2013 г. с Изх. № 61472/ 27.12.2016г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 14.01.2017г. до 17.00 часа на 14.02.2017г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."Катя Попова" №25, вх.А, ет.1, ап.1, представлявано от Стефан Иванов Стефанов, а именно: МАГАЗИН №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр.Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес по схема: гр. Плевен, ул."Копривщица"№18 /осемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 25 /двадесет и пет/, който съгласно схема на СГКК- Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56722.660.600.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин точка едно точка двадесет и пет/ покадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /със застроена площ на самостоятелниятобект в сграда от 68.90 кв.м. / шестдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, с предназначение -за обслужваща дейност за битови услуги, заедно с прилежащото му МАЗЕ със застроена площ от 12.41кв.м./ дванадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ идентичен с описания в документите за собственост : МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се в сутерена на ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща три жилищни, два мансардни и приземен етажи и сутерен, построена върху урегулиран поземлен имот VI-4609 /шест римско за планоснимачен номер четири хиляди шестотин и девет арабско/, в квартал 203 /двеста и три / съгласно действащият ПУП-ПРЗ на град Плевен, действащ към 1998г. при граници и съседи на магазина: изток - улица, запад - мази, север - улица, юг - магазин №5, горе - магазин №3, заедно с прилежащата му МАЗА, при граници и съседи на мазенското помещение: изток- мазе № 8, запад - двор, север - улица, юг - коридор и маза №5 и заедно с припадащите се 3.6110% /три цяло шест хиляди сто и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части и помещения на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /, при съседи на самостоятелният търговски обект по кадастрална схема: на същият етаж -56722.660.600.1.24; под обекта-няма; над обекта-56722.660.1.20. Имотът се намира в района под хотел Балкан и Медицинска Академия. Магазинът е разположен в сутеренния етаж шестетажна жилищна сграда, построена през 1997г. Конструкцията на сградата е класическа скелетно-гредова. Покривът е мансарден, ст.бетонов. Магазинът е със застроена площ от 68,90 кв.м. Състои се от зала за клиенти, склад, санитарен възел с умивалня. Към имотът се придават Маза, със застроена площ от 12,41 кв.м.На западната стена на имота е отворена врата към съседен имот (Маза), който не е собственост на длъжника. През тази маза има достъп да общ коридор и собствено МАЗЕ (складово помещение). Така направения отвор за врата към чуждата маза трябва да се зазида за обособяване на имота. Подове - теракота; Стени и тавани – латекс. В мокро помещение - тепакота и фаянс. Прозоречна дограма (витрини) - метален профил. -при първоначална цена – 41 760 лева /четиридесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева/ „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, е дерегистрирано по ЗДДС на 08.04.2013г. Тежести за имота: договорна ипотека том 2, акт №95/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 2, акт №186/2011г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД;възбрана вписана под том 6, №117/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№5501/13.01.2014г. на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в гр. Плевен. ул."Копривщица"№18. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402253/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 15.02.2017 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.
28.12.16 г., 14:50 targimot.com
69.0 м²
41 760,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица
Предишни търгове на този имот
15.12.16 г., 15:43 targimot.com
109.0 м²
126 600,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица
Предишни търгове на този имот
15.12.16 г., 15:42 targimot.com
109.0 м²
126 600,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Брайко Енев”№ 18
Двуетажна жилищна сграда – еднофамилна, с кадастрален идентификатор №38558.3.434.1 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осми, точка, три, точка, четиристотин тридесет и четири, точка едно), съгласно скица № 2279/25.04.2013г. по кадастралната карта и регистри на гр.Копривщица, област София, одобрени със Заповед РД-18-17 от 14.05.2007г. ИД на АГКК, с адрес: гр.Копривщица, ул.”Брайко Енев” №18, със застроена площ по нотариален акт и скица от 92 (деветдесет и два) кв.м., състояща се от първи етаж: дневна, столова, кухня, склад, килер, тоалетна, антре и вътрешна стълба и втори етаж: три спални, дневна с чардак, баня и антре. Брой етажи – 2, предназначение - жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, заедно със земята, върху която е построена – Поземлен имот с кадастрален идентификатор № 38558.3.434 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осми, точка, три, точка, четиристотин тридесет и четири), съгласно скица № 2278/25.04.2013г. по кадастралната карта и регистри на гр.Копривщица, област София, одобрени със Заповед РД-18-17 от 14.05.2007г. ИД на АГКК, без изменение със Заповед, съгласно скицата и с изменение, съгласно нотариалния акт по ИК-23-94-3222/29.11.2007г., със стар идентификатор по нотариялен акт №II- 78 (втори за имот планоснимачен номер седемдесет и осми) в кв.8 (осми) по плана на гр.Копривщица, област София, а по скица: няма стар идентификатор, номер по предходен план 78, квартал 8, парцел II, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с площ на имота по нотариален акт и скица 350 (триста и петдесет) кв.метра, при съседи по нотариален акт и скица: имот №38558.3.433, №38558.3.27, № 38558.2.377 и имот № 38558.3.70. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 92 115 лв. /деветдесет и две хиляди сто и петнадесет лева/ . Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот, могат да сторят това всеки работен ден , през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Брайко Енев”№ 18, след предварително обаждане на тел: 0888 708 444 –лице за контакт г-н.Цветков.
12.12.16 г., 19:50 targimot.com
92.0 м²
92 115,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32“
Поземлен имот с идентификатор №38558.3.408/ тридесет и осем хиляди петстотин и осем, точка, три,точка,,четиристотин и осем/ в гр.Копривщица, община Копривщица, област София, по кадастрална карта одобрена, със заповед № РД-18-17/14.05.2007г. на Изпълнителния директор на АК,с адрес на имота: ул.“Георги Бенковски“№ 32, с площ от 443/ четиристотин четиридесет и три/кв.метра, трайно предназначение - урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване/ до 10м./, със стар идентификатор - квартал 64/ шестдесет и четири/ парцел VII /седем/, имот № 712/ седемстотин и дванадесет:/, при съседи по скица: имоти № 38558.3.406, 38558.3.409, 38558.3.407, 38558.3.405, 38558.3.404, 38558.3.258, ведно с построената върху него двуетажна , масивна СГРАДА с идентификатор № 38558.3.408.1/ тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем , точка, три, точка,четиристотин и осем, точка едно/, със застроена площ от 80/ осемдесет/ км.метра, а по доказателствен акт: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с площ от 500 / петстотин /кв.метра, съставляващ парцел VII-712/ седми за имот планоснимачен номер седемстотин и дванадесет/ в квартал 64/ шестдесет и четири/, при съседи на имота: УПИ VIII-713/осми за имот седемстотин и тринадесет/, УПИ IV-723 /четвърти за имот седемстотин двадесет и три/, УПИ V-723/ пети за имот седемстотин двадесет и три, УПИ VI- 724 / шести за имот седемстотин двадесет и четири/, УПИ XX- 1605/ двадесети за имот хиляда шестотин и пет/, и улица, заедно с простроената върху него масивна двуетажна Жилищна сграда, със застроена площ от 80 / осемдесет кв.метра/, сътояща се на първия етаж от стая, кухня, мазе и баня с тоалетна и на втория етаж от три стаи и дневна. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 96 000 лв. /деветдесет и шест хиляди лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32“.
12.12.16 г., 19:49 targimot.com
80.0 м²
96 000,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32а
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №38558.3.407 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем, точка, три, точка, четиристотин и седем) в гр.Копривщица, община Копривщица, област София по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/14.05.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: улица „Георги Бенковски“ №32а, с площ от 212 (двеста и дванадесет) кв. метра, с предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване – до 10 м., със стар идентификатор – кв. 64 (шестдесет и четвърти, парцел XX (двадесети), имот №712 (седемстотин и дванадесет), при съседи по скица: имот № 38558.3.258, имот № 38558.3.406, имот № 38558.3.408, ведно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор №38558.3.407.1 (тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и осем, точка, три, точка, четиристотин и седем, точка, едно) със застроена площ от 104 (сто и четири) кв. метра, с предназначение – жилище, сграда, еднофамилна. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 56 316 лв. /петдесет и шест хиляди триста и шестнадесет лева/. Всички желаещи да огледат продаваният недвижим имот могат да сторят това всеки работен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Копривщица, Софийска област, ул.”Георги Бенковски“№ 32а.
12.12.16 г., 19:49 targimot.com
104.0 м²
56 316,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 494 от ГПК, по и.д. № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ- Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. , трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Мими Гавраилова Найденова 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост и Галитьон Николов Паличаров - 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост. Общата начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти е в размер на 80% от определената начална цена при първата публична продан, /която е в размер на 349 100 /триста четиридесет и девет хиляди и сто/ лева и е определена от съда в изпълнителния лист/, а именно 279 280,00 лева (двеста седемдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева). Проданта започва на 18.12.2016 г. и завършва в края на работното време на 18.01.2017 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 19.01.2017г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 27 928,00 /двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем/ лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп.
8.12.16 г., 19:33 targimot.com
104.0 м²
279 280,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 494 от ГПК, по и.д. № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ- Дворно място с площ от 310 кв.м., представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 310.00 кв.м. , трайно предназначение на територията – урбанизирана, с номер на предходен план 1141 в квартал 59, парцел III, /трети/, при съседи съгласно скица от кадастралната карта: имоти с идентификатори: 38558.7.4, 38558.7.20, и 38558.7.2, заедно с построената в имота ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 104 кв.м. с идентификатор по КККР 38558.7.5.1, състояща се от първи етаж, коридор с външно стълбище за втори етаж, стая, дневна с кухня и баня с тоалетна и втори етаж – четири стаи, които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Георги Бенковски“ № 34 А. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Мими Гавраилова Найденова 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост и Галитьон Николов Паличаров - 1/2 (една втора) ид.част от правото на собственост. Общата начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти е в размер на 80% от определената начална цена при първата публична продан, /която е в размер на 349 100 /триста четиридесет и девет хиляди и сто/ лева и е определена от съда в изпълнителния лист/, а именно 279 280,00 лева (двеста седемдесет и девет хиляди двеста и осемдесет лева). Проданта започва на 18.12.2016 г. и завършва в края на работното време на 18.01.2017 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 19.01.2017г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 27 928,00 /двадесет и седем хиляди деветстотин двадесет и осем/ лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп.
8.12.16 г., 18:36 targimot.com
104.0 м²
279 280,00 лв
Нова къща от 1997 г. с типичния за гр. Копривщица възрожденски стил, двор 500 кв.м. Първи етаж - стая, баня с WC, коридор, изба и механа. Втори етаж - простарен хол, трапезария и бокс, като настилката на всякъде е с теракот, стените на латекс. Трети етаж - три спални с две бани с WC. Тел. 0886272553; 0879055944. Използвайте услугите на *** ОСИГУРЯВАМЕ ИЗГОДНО БАНКОВ ЗАЕМ!!!
4.11.16 г., 15:16 bazar.bg
360.0 м²
93 000,00 €

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 487 от ГПК, по и.д № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 471.00 кв.м., с номер на предходен план УПИ II-302 /парцел втори за имот с планоснимачен номер триста и две/ в квартал 40 по плана на град Копривщица от 1987 г., при граници: имоти с идентификатори: 38558.3.171, 38558.2.447, 38558.3.169 и 38558.3.167, а по документ за собственост /нотариален акт №35, том II, дело 418 от 20.09.1972 г., издаден от Районен съд Пирдоп/, съставлява парцел II-275 /втори за планоснимачен имот двеста седемдесет и пети/ в квартал 16-А по регулационния план на град Копривщица – „Арнаут махала“ с площ от 456.00 кв. м. при граници: улица „Мария Царвулджиева“ и от двете страни полски имот, ведно с построената в имота законна ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор по КККР 38558.3.168.1 със застроена площ от 59 кв. м., които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Биляна Димитрова Филхубер - Попова с ЕГН 7101226553 – ½ (една втора) ид. част от правото на собственост и Елена Димитрова Костова с ЕГН 6608046778 с ½ /една втора/ ид. част от правото на собственост. Начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти, определена от съда в изпълнителния лист за изнасяне на продан на имотите е в размер на 195 000 /сто деветдесет и пет хиляди/ лева. Проданта започва на 28.10.2016 г. и завършва в края на работното време на 28.11.2016 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 29.11.2016г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. За купувач на имота се счита този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него (чл. 492 ГПК). Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал.2 ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе по сметка на съдебния изпълнител, предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492 (3) ГПК, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена, ако и този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач съдебният изпълнител обявява за купувач, наддавача направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи. Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, губи внесения за участието в проданта задатък. Всички желаещи да участват в проданта на описаните недвижими имоти могат да преглеждат имотите по местонахождението им в гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3 през времетраенето на проданта. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 19 500 лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп, което се отразява във входящ регистър.
31.10.16 г., 16:33 targimot.com
120.0 м²
195 000,00 лв

Къща Копривщица

Копривщица гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3
Подписаният частен съдебен изпълнител Владимир Цачев, рег. №926 с район на действие СОС, адрес на кантората гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” № 5, на основание чл. 487 от ГПК, по и.д № 20169260400130 ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38558.3.168 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/14.05.2007 г. на Изп. директор на Агенция по кадастъра, с площ от 471.00 кв.м., с номер на предходен план УПИ II-302 /парцел втори за имот с планоснимачен номер триста и две/ в квартал 40 по плана на град Копривщица от 1987 г., при граници: имоти с идентификатори: 38558.3.171, 38558.2.447, 38558.3.169 и 38558.3.167, а по документ за собственост /нотариален акт №35, том II, дело 418 от 20.09.1972 г., издаден от Районен съд Пирдоп/, съставлява парцел II-275 /втори за планоснимачен имот двеста седемдесет и пети/ в квартал 16-А по регулационния план на град Копривщица – „Арнаут махала“ с площ от 456.00 кв. м. при граници: улица „Мария Царвулджиева“ и от двете страни полски имот, ведно с построената в имота законна ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор по КККР 38558.3.168.1 със застроена площ от 59 кв. м., които имоти са с административен адрес: гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3. Описаните недвижими имоти са съсобствени между съделителите Биляна Димитрова Филхубер - Попова с ЕГН 7101226553 – ½ (една втора) ид. част от правото на собственост и Елена Димитрова Костова с ЕГН 6608046778 с ½ /една втора/ ид. част от правото на собственост. Начална цена, от която ще започне наддаването за описаните недвижими имоти, определена от съда в изпълнителния лист за изнасяне на продан на имотите е в размер на 195 000 /сто деветдесет и пет хиляди/ лева. Проданта започва на 28.10.2016 г. и завършва в края на работното време на 28.11.2016 г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Районен съд Пирдоп, съгласно чл. 488 ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 29.11.2016г (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Районен съд Пирдоп. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. За купувач на имота се счита този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него (чл. 492 ГПК). Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал.2 ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе по сметка на съдебния изпълнител, предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492 (3) ГПК, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена, ако и този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач съдебният изпълнител обявява за купувач, наддавача направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи. Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, губи внесения за участието в проданта задатък. Всички желаещи да участват в проданта на описаните недвижими имоти могат да преглеждат имотите по местонахождението им в гр. Копривщица, ул. “Димо Пиринджиев“ № 3 през времетраенето на проданта. Книжата за проданта се намират в канцеларията на Районен съд Пирдоп на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена в размер на 19 500 лева по сметка IBAN: BG06CECB97905069659000 при ЦКБ АД BIC: CECBBGSF на името на Частен съдебен изпълнител ВЛАДИМИР ЦАЧЕВ. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Пирдоп, което се отразява във входящ регистър.
31.10.16 г., 16:33 targimot.com
120.0 м²
195 000,00 лв

Тристаен апартамент Копривщица

Копривщица ул. Мрънкова №6, бл.6, вх.А, ет.1, ап.2
Предишни търгове на този имот
25.10.16 г., 13:04 targimot.com
85.0 м²
29 600,00 лв

Магазин ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕН гр. Плевен, ул."Копривщица"№18
МАГАЗИН №6 /шест/, находящ се в урбанизираната територия на гр.Плевен, община Плевен, област Плевен, с адрес по схема: гр. Плевен, ул."Копривщица"№18 /осемнадесет/, етаж -1 /минус едно/, обект 25 /двадесет и пет/, който съгласно схема на СГКК- Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56722.660.600.1.25 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин точка едно точка двадесет и пет/ покадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /със застроена площ на самостоятелниятобект в сграда от 68.90 кв.м. / шестдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, ниво 1 /едно/, с предназначение -за обслужваща дейност за битови услуги, заедно с прилежащото му МАЗЕ със застроена площ от 12.41кв.м./ дванадесет цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра/ идентичен с описания в документите за собственост : МАГАЗИН № 6 /шест/, находящ се в сутерена на ЖИЛИЩНА СГРАДА представляваща три жилищни, два мансардни и приземен етажи и сутерен, построена върху урегулиран поземлен имот VI-4609 /шест римско за планоснимачен номер четири хиляди шестотин и девет арабско/, в квартал 203 /двеста и три / съгласно действащият ПУП-ПРЗ на град Плевен, действащ към 1998г. при граници и съседи на магазина: изток - улица, запад - мази, север - улица, юг - магазин №5, горе - магазин №3, заедно с прилежащата му МАЗА, при граници и съседи на мазенското помещение: изток- мазе № 8, запад - двор, север - улица, юг - коридор и маза №5 и заедно с припадащите се 3.6110% /три цяло шест хиляди сто и десет десетохилядни процента/ идеални части от общите части и помещения на сградата и отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56722.660.600 / петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка шестотин и шестдесет точка шестотин /, при съседи на самостоятелният търговски обект по кадастрална схема: на същият етаж -56722.660.600.1.24; под обекта-няма; над обекта-56722.660.1.20. Имотът се намира в района под хотел Балкан и Медицинска Академия. Магазинът е разположен в сутеренния етаж шестетажна жилищна сграда, построена през 1997г. Конструкцията на сградата е класическа скелетно-гредова. Покривът е мансарден, ст.бетонов. Магазинът е със застроена площ от 68,90 кв.м. Състои се от зала за клиенти, склад, санитарен възел с умивалня. Към имотът се придават Маза, със застроена площ от 12,41 кв.м.На западната стена на имота е отворена врата към съседен имот (Маза), който не е собственост на длъжника. През тази маза има достъп да общ коридор и собствено МАЗЕ (складово помещение). Така направения отвор за врата към чуждата маза трябва да се зазида за обособяване на имота. Подове - теракота; Стени и тавани – латекс. В мокро помещение - тепакота и фаянс. Прозоречна дограма (витрини) - метален профил. -при първоначална цена – 52 200 лева /петдесет и две хиляди и двеста лева/ „ЕФЕКТ -С" ЕООД, ЕИК 114604816, е дерегистрирано по ЗДДС на 08.04.2013г.
24.10.16 г., 14:17 targimot.com
69.0 м²
52 200,00 лв
Продавам ъглово партерно търговско помещение, близо до ул. Копривщица, на 100 м от Морската градина. Състои се от търговска зала с два входа и монтиран климатик, кухня, складово помещение с отделен вход и два санитарни възела. Положени са настилки от качествен гранитогрес, стените са шпакловани и боядисани с латекс. Има лице към вътрешният двор на сградата и към междублоковото пространство. Подходящо е за офис, салон за красота, зъболекарски кабинет и магазин за хранителни стоки.
24.10.16 г., 13:39 mirela.bg
113.0 м²
69 000,00 €
Продавам хубав двустаен апартамент, близо до ул. Копривщица, на 50 м от Морската градина и на 750 м от плажа. Локацията на сградата е добра - в предпочитан район, близо до морето, с удобен транспорт до центъра на града - спирка на автобус No 4. Сградата е с поддържани общи части, има асансьор и домофони. Разпределението на апартамента включва коридор, практична и удобна дневна зона, обединена със светла кухня и трапезария, спалня с преход към дневната, баня с тоалетна и балкон. Жилището е напълно обзаведено и оборудвано, с монтирани 2 бр. климатици.
24.10.16 г., 13:34 mirela.bg
78.34 м²
73 999,00 €
ПРОДЪЛЖЕНИЕ! Хотелският комплекс е архитектурен акцент в автентична историческа и етнографска обстановка, засилва красотата и въздействието на мемориалния комплекс 'Георги Бенковски', оформя неговия подход и създава завършен вид на композицията в северна посока, като я превръща в атрактивна забележителност и един от най-емоционалните и запомнящи се туристически маршрути на Копривщица. Проектът е постигнал максимално застрояване чрез разработения нов ПУП и ПРЗ, с които от първоначалния УПИ 100кв.м чрез закупуване на два съседни имота е създаден нов УПИ с площ 530кв. м., а комплексът е изграден с РЗП от 1020кв.м. Архитектурният образ на сградата е в хармония с традиционната възрожденска архитектура в Копривщица. Фасадите са проектирани и изпълнени като сключено терасирано застрояване на няколко сгради със самостоятелни покриви, които създават впечатление на отделни по-малки свързани обеми с пропорции, характерни за местните строителни традиции. Към композицията се приобщава и съществуващата едноетажна сграда на собственика в същия имот. Сградата е изградена в съответствие с екологичните изисквания за опазване на околната среда чрез осигуряване на система колектори за използването на слънчевата енергия за затопляне на водата и сградата. Сградата създава максимални условия и комфорт за гостите на града с осигурените ресторантски комплекс, фитнес зала и сауна, зала за конференции, лоби бар, просторни стаи с бани и апартаменти. Огледите са възможни по всяко време. Обадете се и с удоволствие ще ви го покажем. За повече информация се обадете на Соня - тел. 0889477477, 0889477411
22.10.16 г., 13:47 bazar.bg
1020.0 м²
605 000,00 €
Прекрасен нов работещ хотелски комплекс във възрожденски стил с голяма клиентела по туристическия маршрут до етнографския музей и музея и паметника на Георги Бенковски! Хотелът е с разгъната застроена площ 1020кв. м. и Разрешение за ползване от 2009г. Продава се с пълното обзавеждане и оборудване и с целия бизнес. На първия етаж има рецепция, зала за конференции с 25 места, санитарен възел и тераса, ресторант с камина и 52 места, бар, кухня, складове, санитарни възли; на 2 и 3 етаж има 10 големи стаи, 2 апартамента и 1 мезонет с индивидуални бани за 38 души и 2 къта за почивка; в сутерена има котелно помещение с автоматизиран котел за пелети, комбиниран със слънчеви батерии, хидрофор за 8 тона резервна вода, помещения за фитнес, сауна, тангентор, бани и складове. Конструкцията е стоманобетонна с червени керамични тухли и топлоизолация с графит, дограмата е с дървен стъклопакет и К-стъкло, интериорните врати са с естествен фурнир, подовете са с теракота, гранитогрес и луксозен мокет; обзавеждането е ново и маслените картини и ръчно изплетените кувертюри го правят уникално. Всичко в хотела е направено с качествени материали и много любов и излъчва истинска топлина и уют, във всяка стая има телевизор и хладилник. Хотелът е с централно подопочистване, отопление, топла вода, вентилация. Кухнята е с професионална техника и всички мивки, маси, шкафове и съдове са от алпака. Има фризери, хладилна витрина, хладилна маса, ледогенератор, съдомиялна, конвектомат, печка с 4 котлона на газ, фурна на ток, скара на газ, фритюрник 2 гнезда, микровълнова печка, две кафе машини, централна вентилация. Копривщица е уникален исторически и архитектурен резерват с автентичната си стара и съвременната си архитектура, с музеите, църквите, с първото класно училище и читалището, с моста на Първата пушка през Априлското въстание, с възпроизвеждането на Априлското въстание от 1876г, с Националния събор на народното творчество, на който присъстват участници от всички краища на страната и чужбина, с развит национален и международен туризъм, с невероятни хора, обичащи своя град и съхраняващи борческия дух на българина. В бъдеще привлекателността на града ще се увеличава с новия работещ аква - парк и ски пистите от връх 'Богдан', за изграждането на които се работи в момента. Огледите са възможни по всяко време. Обадете се и с удоволствие ще ви го покажем. За повече информация се обадете на Соня - тел. 0889477477, 02 4447714.
22.10.16 г., 13:47 bazar.bg
1020.0 м²
600 000,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Копривщица
1 2 3