Вила КОЗЛОДУЙ

КОЗЛОДУЙ ул."Радецки" 20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр.Козлодуй, ул.“Радецки“ 20 /по нот.акт за договорна ипотека ул.“Крайречна“ №13/, с площ на имота 1529кв.м. С трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор : планоснимачен номер 106, квартал 10, парцел 6 и 20, при съседи на имота : 37798.505.92, 37798.505.94, 37798.505.86, 37798.505.307, 37798.505.297 ведно с находящите се в имота СГРАДА с идентификатор 37798.505.93.2 с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ от 123 кв.м., СГРАДА с идентификатор 37798.505.93.1 с предназначение хангар, депо, гараж, със застроена площ от 32кв.м. На един етаж, а по доказателствен материал – дворно място от 1562кв.м., находящо се в гр.Козлодуй, представляващо имот с планоснимачен номер 106 в квартал 10, парцелирано в парцел VI от 782кв.м. И парцел XX от 780кв.м. Ведно с построените в имота масивна жилищна сграда и гараж.
30.11.16 г., 1:27 targimot.com
123.0 м²
69 480,00 лв

Вила КОЗЛОДУЙ

КОЗЛОДУЙ гр.Козлодуй, ул."Радецки" 20
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37798.505.93 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, одобрени със Заповед № Р Д-18-89 от 11.12.2007г. На Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр.Козлодуй, ул.“Крайречна“ №13, с площ на имота 1529кв.м. С трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор : планоснимачен номер 106, квартал 10, парцел 6 и 20, при съседи на имота : 37798.505.92, 37798.505.94, 37798.505.86, 37798.505.307, 37798.505.297 ведно с находящите се в имота СГРАДА с идентификатор 37798.505.93.2 с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ от 123 кв.м., СГРАДА с идентификатор 37798.505.93.1 с предназначение хангар, депо, гараж, със застроена площ от 32кв.м. На един етаж, а по доказателствен материал – дворно място от 1562кв.м., находящо се в гр.Козлодуй, представляващо имот с планоснимачен номер 106 в квартал 10, парцелирано в парцел VI от 782кв.м. И парцел XX от 780кв.м. Ведно с построените в имота масивна жилищна сграда и гараж.
24.10.16 г., 15:00 targimot.com
123.0 м²
86 850,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Козлодуй Радецки