Парцел, 835m 2 (продажба)

с.Мухово, общ. Ихтиман
Парцелът се намира в с. Мухово (на 70 км от София), в района на община Ихтиман - над язовир 'Тополница', в планински район (Средна гора) с прекрасни гледки. Поземлен имот, непосредствено до къщите във високата част на селото. Слънчев, изключителна панорама. Има възможност за захранване с ток (минаващ непосредствено до парцела), вода и канал (намиращи се през 1 парцел). Парцелът е подходящ както за вила, така и за къща за постоянно живеене.
25.04.17 г., 23:00 homes.bg
835.0 м²
13 000 лв

Парцел, 2478m 2 (продажба)

с.Вакарел, общ. Ихтиман
Поземлен имот с лице на ул. Патриарх Герман , до баретите. Асфалтова улица която свързва Цариградско шосе и Околовръстен път, Имота попада в Зона Жм : жилищна зона с преобладаващо малоетажно застрояване - Кинт: 1, 3 / Плътност 40% / КК 10м. - Директно включване в Цариградско шосе посока центъра от ул. Патриарх Герман чрез светофара срещу входа на резиденция Враня. Обади се СЕГА И цитирай код 199069. СГРАДА: В момента се тече процедура по ПУП. Обади се СЕГА и цитирай този код 199069!
8.04.17 г., 18:58 homes.bg
2478.0 м²
148 000 €
7.04.17 г., 15:47 targimot.com
314.0 м²
6 930 лв
МАСИВНА СГРАДА /МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ/, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра, построена върху бетонна основа в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Ихтиман, община Ихтиман, област Софийска, улица “Димитър Попов” № 8А /осем, буква “а”/, съставляващ имот с планоснимачен номер 2563 /две хиляди петстотин шестдесет и три/, включен в УПИ II-2801 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин и първи/ в квартал 194 /сто деветдесет и четитри/, по регулационния план на гр. Ихтиман, одобрен със Заповед № 284 от 11.05.2009 г. на Кмета на Община Ихтиман, като земята е общинска собственост, при граници /съседи/ на имота: от югоизток – улица “Димитър Попов” с осови точки 474а-662, от североизток – улица с осови точки 661-662, от северозапад УПИ /парцел/ II – 2801, отреден за устройствена жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване.
6.04.17 г., 12:32 targimot.com
80.0 м²
25 500 лв

Парцел, 25000m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман Д. Иванова
Ток Вода Канализация Асфалтиран път Имот в Пром. зона на гр. Ихтиман. 10 E/кв.м С ПУП - 13 дка. ПИ - 12 дка. Трафопост в имота - сервитут 400 м Панорама, ток, вода, канал. С голямо лице на асфалтов път, успореден на магистрала "Тракия". Подходящ за фабрика, предприятие, логистика, производствени халета и др.
4.04.17 г., 5:22 homes.bg
25000.0 м²
250 000 €

Парцел земя/дворно място

гр. Ихтиман обл. София
Продавам дворно място 1060кв.м. С ток и вода в регулация, мястото е на 50км. от гр. София. Мястото се намира в с. Мирово.
24.03.17 г., 20:19 alo.bg
6 000 €
Две самостоятелно обособени сгради, находящи се в промишлената зона на града, срещу гара Ихтиман, на пътя Ихтиман - Самоков, в близост до магистрала София - Пловдив и до голф - игрище Ихтиман. 1. Складове- едноетажна постройка, смесена конструкция, рампа. Застроена площ от 593 кв.м. 2. Административна сграда - Сградата е железобетонна конструкция. Общата застроена площ е 947 кв.м.
3.04.17 г., 15:20 tarsiimot.com
1540.0 м²
60 000 €

Парцел, 25000m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман
Имот в Пром. зона на гр. Ихтиман. 10 E/кв.м С ПУП - 13 дка. ПИ - 12 дка. Трафопост в имота - сервитут 400 м Панорама, ток, вода, канал. С голямо лице на асфалтов път, успореден на магистрала "Тракия". Подходящ за фабрика, предприятие, логистика, производствени халета и др.
3.04.17 г., 23:50 officespace.bg
250 000 €

Парцел Мухово

Мухово с.Мухово, община Ихтиман, област Софийска
½ идеална част от Поземлен имот с площ от 888.00 (осемстотин осемдесет и осем квадратни метра) кв. метра, находящ се в землището на с. Мухово, община Ихтиман, с ЕКАТТЕ 49450, област София, съставляващ имот №000748 (нула, нула, нула, седем, четири, осем) по картата на същото землище, с начин на трайно ползване: друга селищна територия, при граници и съседи: имот №000747 - друга селищна територия на застрояване - извън регулация с.Мухово, имот №668005 – нива на Стоян Иванов Курджайски и имот №000656 – полски път на кметство село Мухово, заедно с построените в същия имот жилищна сграда със застроена площ от 48.00 кв. м. (четиридесет и осем квадратни метра) и второстепенна сграда/навес със застроена площ от 92.00 кв. м. (деветдесет и два квадратни метра). На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Мухово, община Ихтиман, област Софийска, след предварително обаждане на тел: 0878 78-98-59 с лице за контакт Димитър Коруджийски.
15.03.17 г., 13:13 targimot.com
888.0 м²
4 500 лв

Продавам нива, село Веринско

село Веринско гр. Ихтиман обл. София
Имота се намира м/у магистралата и пътя за с. Веринско. В имота има ограничение за строителство поради наличието на електропровод в имота. Нивата е обработваема.
14.03.17 г., 15:14 alo.bg
105 000 €
гр. Ихтиман, до голф игрището, нова и уютна българска къща в копривщенски стил с РЗП 150 м2, прекрасна панорама, тихо и спокойно място, охраняем район. Функционално разпределение: 1 етаж - кухня, трапезария, дневна с камина, стая за гости, тоалетна; 2 етаж - две просторни спални всяка със собствена баня с душ-кабина и тоалетна, голяма тераса. Напълно обзаведена със стилни мебели. Локално отопление. Гледка към голф-игрището и Рила планина. Озеленен двор 286 м2 с масивна ограда. Бърз достъп до София и Пловдив по автомагистрала Тракия. В близост - тенис корт, басейн, хеликоптерна площадка. За огледи и контакти: Зоя Любомирова, 0888 456 928
20.03.17 г., 16:35 bazar.bg
150.0 м²
140 000 €

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН ул. Братя Миладинови №6
17.03.17 г., 18:51 targimot.com
327.0 м²
12 800 лв

Къща Вакарел

Вакарел с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, ул.“Арда“ /Чинар/ №4
Масивна жилищна сграда, състояща се от два жилищни етажа, тавански етаж и сутерен, със застроена площ от 80 (осемдесет) кв. метра и разгъната застроена площ от 320 (триста и двадесет) кв. метра, построена с отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. метра, находящ в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, както и Поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв. метра, собственост на длъжника Гергана Георгиева Торлакова-Абделхай Али, находящ в с. Вакарел, община Ихтиман, област София, съставляващ парцел IX-601 (девети за имот с планоснимачен номер шестстотин и първи) в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на същото населено място, одобрен със Заповед №0-2700 от 1963г. на Председателя на Софийски окръжен народен съвет, а относно сградата в парцела и Заповед №300-4-6/02.02.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, урегулиран парцел от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м. с уредени регулационни сметки, ведно с правото на строеж върху същия парцел, при граници (съседи) на парцела: от североизток-парцел III-601, от югоизток парцел VIII-601, от северозапад – парцел X-601 и от югозапад – улица с осови точки 188-189. Съгласно удостоверение за идентичност №12/08.02.2016г., издадено от Община Ихтиман, общински поземлен имот (дворно място) с площ от 725 (седемстотин двадесет и пет) кв.м., находящ в с.Вакарел, община Ихтиман, област София, съставляващ парцел IX-601 (девети за имот с планоснимачен номер шестстотин и първи) в кв.59 (петдесет и девети) по регулационния план на същото населено място е идентичен на Урегулиран поземлен имот №IX-229 (девети за имот с планоснимачен номер двеста двадесет и девет)в кв.59 (петдесет и девети) по плана на с. Вакарел община Ихтиман, област София, съгласно скица №55/04.02.2016г. на Община Ихтиман. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 67 250 лв. /шестдесет и седем хиляди двеста и петдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с.Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, ул.“Арда“ /Чинар/ №4, след предварително обаждане на тел. 0878 31 88 84 - с лице за контакт Даниела Торлакова.
15.03.17 г., 18:53 targimot.com
80.0 м²
67 250 лв

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“№9
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (дворно място) с площ от 312 (триста и дванадесет) кв. метра, с уредени регулационни сметки, находящ се в гр. Ихтиман, ул.“Гьончо Белев“ №9 (девет), община Ихтиман, област София, представляващ УПИ (парцел) VI-999 (шести, отреден за имот с пл. номер деветстотин деветдесет и девети) в кв.29 (двадесет и девети) по дворищно-регулационния план на населеното място, одобрен със Заповед №558/1990г. на кмета на община Ихтиман, ведно с построените в имота Масивна двуетажна жилищна сграда и Навес с оградни стени, както и всички други трайно закрепени към имота подобрения, при граници (съседи) на УПИ: улица с осови точки 190-190а, УПИ (парцел) VII-1001, УПИ (парцел) VIII-1000 и УПИ (парцел) V-998. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 109 250 лв. /сто и девет хиляди двеста и петдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в гр.Ихтиман, област Софийска, ул.“Гьончо Белев“№9, след предварително обаждане на тел: 0988 70 56 84 - лице за контакт Рачев
15.03.17 г., 18:52 targimot.com
312.0 м²
109 250 лв
Продавам хубава съвременна къща в района на селата Ръжана, Бузяковци, Богдановци, Пановци. Селото е част от община Ихтиман и се намира се на около 30-35 км от гр. София. Подходът е от автомагистрала Тракия, преди гр. Ихтиман. Къщата е в близост до центъра на селото и е подходяща за целогодишно ползване. В съседство има нови къщи, които се обитават целогодишно. Разпределението на първия етаж включва антре, трапезария с кухненски бокс, дневна с действаща камина, две самостоятелни спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна. От хола има директен излаз на покрита тераса с барбекю. Таванският етаж (около 80 кв. м) е с малки прозорци. Достъпът до него е чрез вътрешни стълби от коридора. Има мазе с отделен вход от двора (около 15 кв. м). Къщата е готова за обитаване. До скоро е отдавана под наем. Има външни ролетни щори, СОТ и телефон, трифазен ток, кабелна телевизия и интернет. Дворът е равен, ограден с масивна ограда. Изграден е външен басейн с размери 7 м на 6 м и хидрофорна система. Канализацията е на изгребна яма, дренажните и дъждовни води са отведени със система от дренажни шахти. В двора има обособени паркоместа за 4 автомобила. Оферта: 263622 ВИД СТРОИТЕЛСТВО: тухла; ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 96 кв.м; ГОДИНА НА СТРОИТЕЛСТВО: 1998 г.; ОТОПЛЕНИЕ: котле на ток; СПАЛНИ: 2; БАНИ: 1; ДОГРАМА: Алум. с термомост; Вторичен пазар; С довършителни работи Искате сделка без посредник? Ще направим експертна оценка на Вашия имот от лицензиран оценител. Можете да подадете и безплатна частна обява без комисиона в mirelaBG. ЗАБЕЛЕЖКА: Този имот се намира в ОБЩИНА ИХТИМАН. От съображения за конфиденциалност на този етап не можем да посочим точното населено място. За подробна информация, моля свържете се с агента за контакти.
25.02.17 г., 22:36 bazar.bg
121.0 м²
65 000 €

Къща ИХТИМАН

ИХТИМАН Ихтиман
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ 933 /деветстотин тридесет и три/ квадратни метра, находящ се в гр. Ихтиман, улица "Георги Раковски" № 35, област Софийска, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 1809 /хиляда осемстотин и девети/, включен като основа в УПИ /парцел/ XVII-1809 /седемнадесети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин и девети/ в квартал 46 /четиридесет и шести/ по дворищно - регулационния план на същото населено място, одобрен със заповед № О - 621 от 1977 г. на Председателя на Софийския окръжен народен съвет, урегулиран поземлен имот с площ 947 /деветстотин четиридесет и седем/ квадратни метра с неуредени регулационни сметки за 14/четиринадесет/ квадратни метра придаваеми от към улица с осови точки 148 - 149, ВЕДНО с построената в същия поземлен имот ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници /съседи/ на УПИ: улица с осови точки 148 - 149 -150, УПИ /парцел/ № XXIX - 1809, УПИ /парцел/ № XX - 1805, УПИ /парцел/ № XIX - 1806, УПИ /парцел/ XVIII - 1807, 1808, БЕЗ построената в същия поземлен имот МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.
23.02.17 г., 12:17 targimot.com
60.0 м²
27 357 лв
НОВО!! ТОП-ИМОТ!!! Намира се само на 80 км. от София, в с. Карабунар, между Ихтиман и Пазарджик. ИМЕНИЕТО Е КАТО ОТКЪС ОТ ИДИЛИЧЕН РОМАН - ТУФИ С ЛАВАНДУЛА, ТИХ БАСЕЙН С ДВА ШЕЗЛОНГА, ПРОЗОРЦИ С ДЪРВЕНИ ЖАЛУЗИ, КАМЕННИ ПЛОЧИ. Продавам изключителен имот, само на един час път от София, в с. Карабунар, заобиколено от хълмове и лозя, в близост до минерални извори. Имението се състои от три къщи, голяма изба от камък под земята, голям двор около 1500 кв.м., басейн с размери 9м/5м, дълбочина 160см/190см. Застроена площ около 500 кв.м. Градината има насаждения като смокини, магнолии, рози и овошки, голяма асма, кладенец, розариум. В зимната градина има лимони, маслини и други цитруси. Всичко се продава с обзавеждането, без картините. Функционално сградите са разпределени точно - къща дневна с кухня и трапезария, продължаваща в зимна градина, двуетажно лично жилище и къща за гости, каменен навес с огнище, няколко чешми. Интериорът е в стила на Прованс- греди по тавана, настилка от състарена теракота, дървени мебели със състарен вид. Къщата-дневна е възлово място, център на живота. Трапезарията прелива в зимната градина с южно изложение. Първият етаж на червената къща е еднопространствена двевна с кухня и трапезария. Таванът е с видим гредоред, мебели от дърво, полилеи от ковано желязо и мека мебел от IKEA. По-отдалечена от другите две е къщата, лично жилище на собственика. Зоната за почивка се състои от басейн и навес с барбекю, с материали от камък, дърво и ковано желязо, зидано огнище и течаща вода. Винарската изба е изградена по всички правила за съхраняване на вино. В имота е заснет клип на Лили Иванова *** За контакти В. Василев 0888809924
20.02.17 г., 12:16 bazar.bg
500.0 м²
146 000 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Два съседни, разположени един зад друг, урегулирани поземлени имота с обща площ от 1240 кв.м. намиращи се в покрайнините на урбанизираната територия на малкото полупланинско село Борика , разположено на 936м надморска височина в Ихтиманска Средна гора на 20 километра северозападно от град Ихтиман. Само на около 300м от парцелите се намира селския микроязовир. Достъпът до имотите е по асфалтиран път, а захранванията с ток и вода са на улицата пред имотите. Имотите са подходящи за строителството на една или две жилищни или вилни сгради.
21.02.17 г., 16:04 icbproperties.com
24 800 €

Продавам упи край Ихтиман

София и област Ихтиман Черньово вилна зона
Упи от 700кв.м.недалеч от Ихтиман-50 км от София по цариградско шосе(автомагистр ала Тракия).Терена е необичайно равнинен недалеч от Средна гора и летището на Ихтиман.Заграден и необработван(неи зползван до сега)Има два пътя до него.Удобен за строеж.В него има само трева и овошки.
21.02.17 г., 16:13 555.bg
16 660 лв
Сити Сайт Естейтс предлага на Вашето внимание прекрасна, тухлена, двуетажна къща, на 20 мин. от София, в с.Вакарел. Застроена площ - 130m², площ земя - 670m². Къщата е ново строителство, завършена около 2010 г. Разпределение: На първи етаж хол, кухня с трапезария, баня с тоалетна и мокро помещение. Втори етаж: две спални и баня с тоалетна. Къщата е напълно обзаведена. Отопление: локално парно. Двора е терасиран , ограден с масивна ограда, зад която се крият столетни борове. Къщата разполага с гараж и трифазен ток. Намира се на асфалтов път с целогодишен достъп, подходяща за постоянно живеене. Офертния номер в агенцията е 333318. Огледи в удобно за вас време!!! ПРОФЕСИОНАЛНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА КРЕДИТ !!! РАБОТИМ С ВСИЧКИ БАНКИ !!!
16.02.17 г., 12:09 bazar.bg
130.0 м²
78 000 €

Парцел, 712m 2 (продажба)

с.Вакарел, общ. Ихтиман Ивон Бетева
Ток Много красива местност - махала до Вакарел (вилна зона) Костадинкино, (официално име Семковци), равен парцел със стара къща за събаряне. До него няма асфалт, но е равно. Няма вода - в селото водата е от бунари и с хидрофорни уредби, наоколо има нови хубави къщи, много е тихо и живописно.
7.02.17 г., 17:14 homes.bg
712.0 м²
7 000 €

Парцел, 1334m 2 (продажба)

с.Вакарел, общ. Ихтиман
Продават се два съседни парцела, през път. Директно от собственик! Голям 2200м2 - 88000лв По-малък 1334м2 - 52000лв За разлика от повечето парцели публикувани за продажба в района само със снимка или скица, за тези е приключена процедура по ПУП (подробен устройствен план)-план за застрояване! Това означава, че може да се започне проектиране/строителство веднага. Достъп: на 35км от Орлов мост (30 мин без трафик), 1км асфалтов път след отбивката от магистралата, 200м равен проходим черен път. Вода - за района няма изградени водопровод/канализация. Ползва се собствен водоизточник - сондаж или кладенец и изгребна яма/пречиствателно съоръжение. Ток - същ. захранване е на 70м при съседните къщи. Имотите са отредени за вилно (жилищно) строителство с показатели: Кота корниз - 7м, Кинт - 0,8, Плътност - 40% Големия имот позволява 1 или 2 къщи. На по-малкия се събират до 4 къщи, позволява и реална делба на 2 или 3 по-малки имота. Района позволява финансиране на проекти по ПРСР Програма за развитие на селските райони. Имотите се продават както по отделно така и заедно.
27.01.17 г., 23:04 homes.bg
1334.0 м²
52 000 лв

Парцел, 66000m 2 (продажба)

гр.Ихтиман, общ. Ихтиман
Ref#3046 Имотът - терен от 76000 (цената е само за за терена) се намира в индустриалната зона на гр. Ихтиман, ведно с находящите се в него сгради с обща ЗП от 9214 кв.м., а именно: склад със ЗП 2910 кв. м (построен през 2006 г.), производствена сграда със ЗП 4 729 кв. м, офиси и съблекални със ЗП 1020 кв. м (построени през 1972 г. и обновени през 2006 г.). Електрическата енергия се осигурява от собствен трафопост, има изградени помпени станции, канализация, локално отопление. Имотът е многофункционален, към момента е устроен като текстилна фабрика, но има възможност за неговото преустройство и разширение.Има голяма полезна площ, добре поддържан сграден фонд и удобна локация. В близост е до железопътна мрежа, на 2 км. от ЖП гара Ихтиман, на 30 км. от Е-80 магистрала и на 50 км. от Летище София. За контакт: 0888 60 18 46; 02/987 76 47
1.02.17 г., 13:29 officespace.bg
990 000 €

Парцел ИХТИМАН

ИХТИМАН ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №23
½ идеална част от: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 740 кв.м., находящо се в гр. Ихтиман, Софийска област, съставляващо парцел ХХV отреден за имот пл. сн. №788 в квартал 110 по дворищно регулационния план на населеното място, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 721 кв.м., ведно с построените в него сгради: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – новопостроена, на етап груб строеж, състояща се от първи етаж, втори етаж и таван, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от полусутерен и един етаж, ПАЯНТОВА СГРАДА – НАВЕС и външна тоалетна, при граници на УПИ: улица „Александър Стамболийски”, УПИ ХХІV -787, УПИ VІІ-790 и УПИ ХХVІ-789.
7.02.17 г., 18:43 targimot.com
370.0 м²
24 240 лв
1 2 3 4 5