Продажба на недвижим имот

гр. Златоград, Област Смолян
1 стая
20 м²
18,500 лв
2018-1-17
Една стая с кухненски бокс, баня с тоалетна на първия етаж, отремонтирана и обзаведена в перфекно състояние, без забележки.
Ощеolx.bg

Отдаване под Наем на Промишлена сграда

гр. Златоград, Област Смолян
1000 м²
545
2018-1-17
Сградата е с удостоверение за ползване като 'Цех за производство на бетонови изделия'. Има възможност за смяна на предназначението за друг вид производство. Покрива е със стоманобетонови панели , покритие от бетонови керемиди. Помещения : Канцелария, Стая за почивка , Кухня , Съблекалня , 3 склада , Баня и тоалетна и Производствено помещение.
Ощеolx.bg

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Христо Ботев" № 25
82 м²
26,122 лв
2017-11-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 31111.36.3.1.2 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Златоград, ул. "Христо Ботев" № 25, ет. 2, с предназначение на СОС - жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по кадастрална схема от 81.74 кв.м. (осемдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостяотелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - 31111.36.3.1.1, над обекта - няма, който самостоятелен обект е разположен в сграда 1 (едно) разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.36.3, ВЕДНО с 1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.36.3 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр. Златоград, обл. Смолян, ул. "Христо Ботев" № 25 (двадесет и пет) с площ от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застроеване (до 10м.), при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.134, 31111.36.7, 31111.36.55, 31111.36.2, който имот съгласно документ за собственост участва в образуването на УПИ I-599 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и девет), в кв. 50 (петдесети) по плана на на гр. Златоград.
Ощеtargimot.com

При Примо

Смолян град Златоград
100 лв
2017-10-9
Готварска печка Дъска за гладене Интернет Камина Кафе машина Климатик Кухн. бокс Посуда ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Фурна Хладилник Ютия Барбекю Градина Градинска мебел Детски кът Механа Паркоместа/Гараж Екопътеки Исторически забележителности Културни забележителности Природни забележителности Разходки с водач Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg

Александровите къщи

Смолян град Златоград
52 лв
2017-10-9
Джакузи Интернет Климатик Минибар Рум сервиз Самостоятелен сан. възел Сауна Сешоар ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Телефон Тераса Хладилник Ютия Басейн Градина Градинска мебел Механа Паркоместа/Гараж Ресторант СПА център Изхранване Спа услуги и масажи Възможност за спорт Екопътеки Исторически забележителности Културни забележителности Наем на велосипеди Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg

Къща за гости Мила

Смолян град Златоград
13 лв
2017-10-9
Готварска печка Интернет Кафе машина Кухн. бокс Къща без хазяи Локално парно отопление Микровълнова фурна Музикална уредба Посуда Самостоятелен сан. възел Съдомиялна ТВ / Кабелна ТВ/ Цифрова ТВ Тераса Фурна Хладилник Ютия Барбекю Градина Паркоместа/Гараж Възможност за спорт Екопътеки Зимни спортове Исторически забележителности Културни забележителности Природни забележителности Разходки с водач Риболов Плащане на място във вилата
Ощеvili.bg

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Христо Ботев" № 25, ет. 2
82 м²
26,840 лв
2017-9-19
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 31111.36.3.1.2 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Златоград, ул. "Христо Ботев" № 25, ет. 2, с предназначение на СОС - жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по кадастрална схема от 81.74 кв.м. (осемдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостяотелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - 31111.36.3.1.1, над обекта - няма, който самостоятелен обект е разположен в сграда 1 (едно) разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.36.3, ВЕДНО с 1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.36.3 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр. Златоград, обл. Смолян, ул. "Христо Ботев" № 25 (двадесет и пет) с площ от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застроеване (до 10м.), при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.134, 31111.36.7, 31111.36.55, 31111.36.2, който имот съгласно документ за собственост участва в образуването на УПИ I-599 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и девет), в кв. 50 (петдесети) по плана на на гр. Златоград.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" № 36
105 м²
62,700 лв
2017-9-12
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
58 м²
21,000 лв
2017-8-14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Христо Ботев" № 25, ет. 2
82 м²
33,550 лв
2017-7-15
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (СОС) с идентификатор 31111.36.3.1.2 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Златоград, ул. "Христо Ботев" № 25, ет. 2, с предназначение на СОС - жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по кадастрална схема от 81.74 кв.м. (осемдесет и едно цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при съседни самостяотелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - 31111.36.3.1.1, над обекта - няма, който самостоятелен обект е разположен в сграда 1 (едно) разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.36.3, ВЕДНО с 1/2 ид.ч. (една втора идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.36.3 (три, едно, едно, едно, едно, точка, три, шест, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес: гр. Златоград, обл. Смолян, ул. "Христо Ботев" № 25 (двадесет и пет) с площ от 552 кв.м. (петстотин петдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застроеване (до 10м.), при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.134, 31111.36.7, 31111.36.55, 31111.36.2, който имот съгласно документ за собственост участва в образуването на УПИ I-599 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер петстотин деветдесет и девет), в кв. 50 (петдесети) по плана на на гр. Златоград.
Ощеtargimot.com

Парцел ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 41
20 м²
1,200 лв
2017-7-3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.33.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с граници и съседи на имота: 31111.33.231, 31111.33.232, 31111.33.461 *ЗАБЕЛЕЖКА: Върху гореописания недвижим имот има изградени сгради, които не са обект на настоящата публична продан.
Ощеtargimot.com

Парцел ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 41
241 м²
9,037 лв
2017-7-3
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.33.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 41, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), с площ от 241 кв.м. (двеста четиридесет и един квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 31111.33.231, 31111.33.794, 31111.33.461.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" № 36
105 м²
64,200 лв
2017-6-30
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
58 м²
24,000 лв
2017-6-2
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. АКАЦИЯ № 5
109 м²
36,000 лв
2017-4-26
2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.32.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в гр. Златоград, ул. Акация № 5, общ. Златоград, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот: 31111.32.132, 31111.32.124, 31111.10.166 и 31111.32.130 по данни от Кадастралната карта и кадстралните регистри, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 31111.32.131.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8225/17.10.2016 г. на Началника на СГКК Смолян, със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м., с адрес гр. Златоград, ул. Акацаия № 5, ет. 2, ап. 1, предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от кухня, всекидневна, две спални, баня, тоалетна, килер, антре, стълбищна клетка и външно самостоятелно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата, според кадастралната карта и кадастралните регистри: на същия етаж: намя, под обекта: няма, над обекта: няма, разположен в построената в имота триетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.32.131.1, със застроена площ на сградата от 87 (осемдесет и седем) кв.м.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" № 36
105 м²
80,250 лв
2017-4-7
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
58 м²
30,000 лв
2017-3-7
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 28, ЕТ. 2
103 м²
12,000 лв
2017-2-13
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обособен обект с идентификатор 31111.35.255.1.1, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Христо Смирненски № 28, ет. 2 със застроена площ от 102.60 кв.м. /сто и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от кухня, столова, дневна, две спални, коридор, баня с тоалетна и тераса, при съседи – самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - 31111.35.255.1.3, над обекта - 31111.35.255.1.2, на същия етаж- няма, който самостоятелен обект се намира в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /южна част/ с идентификатор 31111.35.255.1 и обща площ 230 /двеста и тридесет/ кв.м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.255, с площ от 901.00 /деветстотин и един/ кв.м., при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.253, 31111.35.254; 31111.35.322; 31111.35.256; 31111.35.391, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Тристаен апартамент ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. РОЖЕН № 2, ЕТ. 6, АП. 18
82 м²
21,742 лв
2017-2-7
АПАРТАМЕНТ №18 с идентификатор 31111.33.348.1.64, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Рожен №2, ет.6, ап.18, общ. Златоград, обл. Смолян, с площ от 82.00 (осемдесет и два) кв.м., при граници на апартамента съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 31111.33.348.1.63, под обекта – 31111.33.348.1.58, над обекта – 31111.33.348.1.70, който апартамент е самостоятелно обособен обект от девет етажна сграда с идентификатор 31111.33.348.1 и площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 31111.33.348 и площ от 618 (шестстотин осемнадесет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници на поземления имот: 31111.33.349, 31111.33.481, 31111.33.431, 31111.33.337 и 31111.33.422, ВЕДНО с 21.89 кв.м. (двадесет и едно цяло осемдесет и девет) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. АКАЦИЯ № 5, ЕТ. 2
109 м²
45,000 лв
2017-1-19
2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.32.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), находящ се в гр. Златоград, ул. Акация № 5, общ. Златоград, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот: 31111.32.132, 31111.32.124, 31111.10.166 и 31111.32.130 по данни от Кадастралната карта и кадстралните регистри, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с идентификатор 31111.32.131.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-53/29.11.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-8225/17.10.2016 г. на Началника на СГКК Смолян, със застроена площ от 109 (сто и девет) кв.м., с адрес гр. Златоград, ул. Акацаия № 5, ет. 2, ап. 1, предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от кухня, всекидневна, две спални, баня, тоалетна, килер, антре, стълбищна клетка и външно самостоятелно стълбище, при съседни самостоятелни обекти в сградата, според кадастралната карта и кадастралните регистри: на същия етаж: намя, под обекта: няма, над обекта: няма, разположен в построената в имота триетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.32.131.1, със застроена площ на сградата от 87 (осемдесет и седем) кв.м.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД ул. "Беловидово" №36
105 м²
82,800 лв
2017-1-16
332/453 /триста тридесет и две, четиристотин петдесет и три/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VI-980 /шести, деветстотин и осемнадесет/, кв. 104 /сто и четири/, по ПУП на гр. Златоград, отреден на имот 34.226 /три, четири, две, две, шест/, по кадастралната карта на гр. Златоград, находящ се в гр. Златоград, ул. “Беловидово“ № 36, ведно в построената в имота ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., състояща се от сутерен, първи и втори жилищни етажи и таван, при граници на парцела: на изток - УПИ VII-978, на запад - УПИ V-981, на север – терен, отреден за озеленяване и на юг – улица. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-05-08/01.10.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК - сграда с идентификатор 31111.34.226.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест, точка, едно/, на три етажа, със застроена площ от 105 /сто и пет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.226 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, четири, точка, две, две, шест/ с площ от 527 /петстотин двадесет и седем/ кв.м., с адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. “Беловидово“ № 36, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседни поземлени имоти с идентификатори: 31111.34.255, 31111.34.228, 31111.34.237, 31111.34.227 и 31111.34.225.
Ощеtargimot.com

Магазин ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 15, БЛ. 190, ВХ. Б, ЕТ. 1
133 м²
74,385 лв
2017-1-6
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 31111.35.418.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регсистри на гр. Златоград, общ/ Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 132.91 кв.м. (сто тридесет и две цяло деветдесет и един квадратни метра), с адрес гр. Златоград, ул. Беловидово № 15, бл. 190, вх. Б, ет. 1, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 31111.35.418.1.9 и 31111.35.418.1.10, ведно с изба с площ от 43,21 кв.м. (четиридесет и три цяло и двадесет и един квадратни метра), находящ се на първи етаж в четириетажна сграда с идентификатор 31111.35.418.1 с площ от 433 кв.м. (четиристотин тридесет и три квадратни метра), с предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположна в поземлен имот с идентификатор 31111.35.418, с площ от 762 кв.м. (седемстотин шестдесет и два квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 31111.35.434, 31111.35.373, 31111.35.442, 31111.35.419, 31111.35.387, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com

Къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. БЕЛОВИДОВО № 135
58 м²
31,200 лв
2016-12-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.34.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-05-08/01.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. Беловидово № 135, с площ 372.00 кв.м. (триста седемдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи - поземлени имоти с идентификатори 31111.34.522, 31111.34.54, 31111.34.48 и 31111.34.255, образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II-913, 1700, кв. 95 по плана на гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ВЕДНО с построената в имота еднофамилна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 31111.34.47.1 и със застроена площ 58.00 кв.м. (петдесет и осем квадратни метра).
Ощеtargimot.com

Етаж от къща ЗЛАТОГРАД

ЗЛАТОГРАД УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 28, ЕТ. 2
103 м²
15,000 лв
2016-11-22
ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ самостоятелен обособен обект с идентификатор 31111.35.255.1.1, находящ се на адрес гр. Златоград, ул. Христо Смирненски № 28, ет. 2 със застроена площ от 102.60 кв.м. /сто и две цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, с предназначение- жилище, апартамент, състоящ се от кухня, столова, дневна, две спални, коридор, баня с тоалетна и тераса, при съседи – самостоятелни обекти с идентификатори: под обекта - 31111.35.255.1.3, над обекта - 31111.35.255.1.2, на същия етаж- няма, който самостоятелен обект се намира в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /южна част/ с идентификатор 31111.35.255.1 и обща площ 230 /двеста и тридесет/ кв.м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.255, с площ от 901.00 /деветстотин и един/ кв.м., при граници и съседи - имоти с идентификатори: 31111.35.253, 31111.35.254; 31111.35.322; 31111.35.256; 31111.35.391, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.
Ощеtargimot.com
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Златоград