Тристаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Патриарх Евтимий" № 15, ет.5
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68789.18.141.1.8 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район осемнадесет, имот сто четиридесет и едно, сграда едно, обект осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дупница, област Кюстендил, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на имота: гр. Дупница, ул.”Патриарх Евтимий” № 15, ет. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.18.141, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, Брой нива на обекта: 1 /едно/, Площ по документ: 113 кв.м. /сто и тринадесет квадратни метра/, Стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 68789.18.141.1.6, 68789.18.141.1.7, Над обекта: няма, ведно с прилежащото МАЗЕ и 25.22 % /двадесет и пет цяло двадесет и две стотни идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно Схема № 3615/07.08.2013 г. на Служба по ГКК гр. Кюстендил, с ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА – 37 800 лв. /тридесет и седем хиляди и осемстотин лева/.
24.10.16 г., 13:30 targimot.com
113.0 м²
37 800,00 лв

Давам магазин под наем

Дупница Кюстендил и област Дупница ул. "Патриарх Евтимий" 11
Дава се под наем магазин в завършен вид със санитарен възел, ново строителство.Под ходящ за аптека, офис, мебелен магазин и др. Цена по договаряне.
2.04.16 г., 2:46 555.bg
90.0 м²
900,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Патриарх Евтимий