Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. „Изгрев“ № 21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификационен № 68789.604.115.1, с площ от 88.00 кв.м., която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК, ВЕДНО с Поземлен имот с идентификационен № 68789.604.115, с адрес: гр. Дупница, ул. „Изгрев“ № 21, с площ от 274.00 кв.м.
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
88.0 м²
26 250,00 лв

Къща ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев" №21
„МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 68789.604.114.1, находяща се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, с площ от 74.00 кв.м, която сграда представлява половината от КЪЩАТА БЛИЗНАК разположена в предната част на имота, ВЕДНО с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68789.604.114, в който е построена сградата с адрес: ул. „Изгрев“ № 21, с площ по кадастрална карта 274 кв.м., при съседи ниско застрояване/до 10 м./, имот № 68789.604.108, имот № 68789.604.113, имот № 68789.604.115, имот № 68789.604.148, имот № 68789.604.148.“
31.10.16 г., 13:54 targimot.com
74.0 м²
22 500,00 лв

Двустаен апартамент ДУПНИЦА

ДУПНИЦА ул. "Изгрев", бл. "Еделвайс" ет.2
„САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4, в сграда на етажна собственост „Еделвайс“, на 2-ри етаж, с обща застроена площ от 67.29 кв.м., при съседи самостоятелни обекти: от горе – АПАРТАМЕНТ № 6 на Драгомир Благоев Методиев, от долу – АПАРТАМЕНТ № 2 на Лиляна Крумова Василева, от ляво – АПАРТАМЕНТ № 3 на Симеон Методиев Трайков и стълбище, ВЕДНО с 14.34 % идеални части от общите части на сградата и ВЕДНО с 14.325 % от правото на строеж, ВЕДНО с прилежащото му МАЗЕ № 7, с полезна площ от 14.60 кв.м., ВЕДНО с ДВА ГАРАЖА, с обща застроена площ от 24.68 кв.м., който обект попада в Сграда с идентификатор 68789.604.158.7, с административен адрес гр. Дупница, ул. „Изгрев“, с обща площ на цялата сграда, съгласно кадастралната карта от 157 кв.м.“ При първоначална цена за АПАРТАМЕНТА 7 650.00 лв. /седем хиляди шесттотин и петдесет лева /. При първоначална цена за ДВАТА ГАРАЖА 1 935.00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и пет лева/.
24.10.16 г., 14:54 targimot.com
67.0 м²
7 650,00 лв
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дупница ул. Изгрев