Парцел ДУЛОВО

ДУЛОВО ул. "Плиска" №16
„ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Дулово, община Дулово, област Силистра, улица Плиска №16, „Индустриална зона-юг“ с идентификатор №24030.501.3121 или имот №3121 от кадастрален район 501 по одобрената карта на град Дулово, с площ от 6574 кв. м. Граници и съседи : 24030.501.3120, 24030.501.9156, 24030.501.9082, 24030.501.3307. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: складове за обслужване на селското стопанство, представляващ застроена и незастроена площ, ведно със сградите в него със застроена площ, предназначение и съответния номер на сградата, както следва: 1. Склад „едно“- склад тютюн цех юг №1 - сграда 01 по скица с Идентификатор 24030.501.3121.1. Едноетажна сграда със застроена площ 334 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121. 2. Склад „едно“- склад тютюн цех юг №1 - сграда 09 по скица с Идентификатор 24030.501.3121.9. Едноетажна сграда със застроена площ 334 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121. 3. Склад „две“- склад тютюн цех юг №2 - сграда 02 по скица с Идентификатор 24030.501.3121.2. Едноетажна сграда със застроена площ 342 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121. 4. Склад „едно“- склад тютюн цех юг №2 - сграда 10 по скица с Идентификатор 24030.501.3121.10. Едноетажна сграда със застроена площ 350 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121. 5. Цех манипулация- юг, представляващ първи самостоятелен етаж с Идентификатор 24030.501.3121.4 и застроена площ от 564 кв. м. от сграда 04 по скица- двуетажна, със застроена площ 564 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121 и съответните идеални части от общите части на сградата. 6. Цех манипулация- юг, представляващ втори самостоятелен етаж с Идентификатор 24030.501.3121.4 и застроена площ от 564 кв. м. от сграда 04 по скица- двуетажна, със застроена площ 564 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121 и съответните идеални части от общите части на сградата. 7. Трафопост- сграда 07 по скица с Идентификатор 24030.501.3121.7. Едноетажна сграда за енергопроизводство, със застроена площ 20 кв. м., със съответните идеални части от поземления имот №24030.501.3121, ведно с машини и съоражения, при граници и съседи: имот №24030.501.3129; имот №24030.501.3124; имот №24030.501.3307; и имот №24030.501.3120.”
4.01.17 г., 12:16 targimot.com
6574.0 м²
360 000,00 лв

Къща ДУЛОВО

ДУЛОВО ул.“Алеко Константинов“ №21
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 24030.501.1617, целия с площ от 458 кв.м., находящ се в гр. Дулово, обл. Силистра, ул.“Алеко Константинов“ №21, при граници и съседи имоти с идентификатори 24030.501.1616; 24030.501.1618 и 24030.501.3275, ведно с построените в него: ЕДНОФАМИЛНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор 24030.501.1617.1 с площ от 77 кв.м. разгъната застроена площ от 154 кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 24030.501.1617.2 с площ от 33 кв.м
30.12.16 г., 16:37 targimot.com
77.0 м²
40 500,00 лв
Имот на публична продан за период от 05. 12. 2016 г. до 05. 01. 2017 г. с начална тръжна цена 32 000 лв., по изпълнително дело 14/2015 на ЧСИ Ервин Юсеин, тел. за контакт: 086/821289. Представлява масивна къща на ул. 'Струма' 6. Прилежащи пристройка, стопанска сграда и гараж. Дворно място 500 кв.м. Подробно описание на имота в приложеното обявление.
4.12.16 г., 10:36 bazar.bg
92.0 м²
32 000,00 лв

Къща ДУЛОВО

ДУЛОВО ул. "Струма" №6
НЕДВИЖИМ ИМОТ: застроено дворно място с площ от 500 кв.м., находящ се в гр.Дулово, обл.Силистра, ул.”Струма” №6, съставляващо парцел IV, пл.1702 в квартал 96 по регулационния план на гр.Дулово, ведно с построените в имота: масивна жилищна сграда, масивна жилищна пристройка, стопанска сграда и гараж, при съседи: север – имот №III – 1705; изток – улица; юг – имот №V – 1701 и запад: имоти №XV – 1703 и №XVI – 1704.
1.12.16 г., 18:26 targimot.com
500.0 м²
32 000,00 лв

Двустаен апартамент ДУЛОВО

ДУЛОВО „Васил Левски” № 7
ЖИЛИЩЕ, с идентификатор по кадастрална карта 24030.501.325.5.6, с адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 7, вх. „Б”, ет. 2, ап. 6, при съседи: на етажа: 24030.501.325.5.6-005; под обекта: 24030.501.325.5.6-003; над обекта: 24030.501.325.5.6-009; със застроена площ от 70.72 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Дулово, одобрена със Заповед № РД-18-51/31.08.2007г. на АГКК, представляващо по нот. Акт № 66, том III, рег. № 2155, дело № 322/2003г. на нот. с рег. № 351-ДРС: апартамент под № 6, находящ се в гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, ул. „Васил Левски” № 7А, ет. III, състоящ се от кухня, спалня, хол и сервизни помещения, с обща застроена площ от 70,72 кв.м., при съседи по документ за собственост: отдолу- магазини; на етажа- ап. № 5; отгоре- ап. № 9 и по кадастрална карта, ведно с пронадлежащо избено помещение № 4, с полезна площ от 17 кв.м., ведно с принадлежащите 5,45 % идеални части, равняващи се на 10,44 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 24030.501.325.5, ведно с 81,86 кв.м. от правото на строеж върху държавното дворно място, съставляващо УПИ XXV-325 в кв.18 по регулационния план на гр. Дулово, одобрен със Заповед № 13/1001.1989г.
1.11.16 г., 13:30 targimot.com
71.0 м²
32 100,00 лв

Къща ДУЛОВО

ДУЛОВО ул. "Христо Ботев" №206
- Масивна стоманобетонна еднофамилна едноетажна жилищна сграда с идент. № 24030.501.1583.01, със застроена площ от 71 кв.м.
24.10.16 г., 17:03 targimot.com
71.0 м²
24 840,00 лв
Давам под наем нова сграда в град Дулово подходящ за магазин на главен път с голямо движение. Сградата се строи в момента и скоро ще бъде завършена. За повече информация по телефона.
24.10.16 г., 13:52 mirela.bg
437.0 м²
4,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: В плодородната североизточна част на България на 15 км от ловен резерват, в района на град Силистра се продава едноетажна къща с голям двор. Имотът представлява интерес не само поради своето местоположение, но и заради голямо дворно място,което се продава заедно с постройката . Къщата е на 1 етаж. Състои се от две стаи, изба и антре.Има и таванско помещение. Имотът е снабден с вода и ток, свързан е с централната канализация на селото. Има възможност да се свърже с кабелна телевизия и да се прекара телефонен пост до него. Дворът се обработва, засаден е с много овощни дървета. Къщата се намира на тихо и спокойно място, в екологично чист район, който предоставя възможности за риболов, развитие на ловен туризъм в т.ч. фотолов и фотосафари.
25.03.16 г., 13:22 icbproperties.com
1 стая
35.0 м²
15 500,00 €
Абонирайте се за актуализации по имейл във връзка с вашето търсене:
Имоти в град Дулово
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област СИЛИСТРА! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! - общ. Тутракан, Ситово, Дулово, Алфатар, Силистра
27.12.16 г., 12:01 obiava.biz
1 300,00 лв
1030 кв.м. реална част от ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, съставляващо по ПУП на с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, по
14.12.16 г., 18:41 targimot.com
1030.0 м²
19 440,00 лв

Парцел Черковна

Черковна местност КИРЕЗЛИКА
Поземлен имот с идентификатор 80738.40.24, с площ 4384 кв.м., находящ се в с. Черковна, общ. Дулово, обл. Силистра. По
2.12.16 г., 20:40 targimot.com
4384.0 м²
4 800,00 лв

Къща Черник

Черник ул. "Латинка" № 4
1000 кв.м. реални части от поземлен имот с планоснимачен № 134, в квартал 2, за който по ПУП на с. Черник, общ. Дулово ... на имота: с. Черник, ул. „Латинка” № 4, общ. Дулово, обл. Силистра
1.12.16 г., 19:24 targimot.com
120.0 м²
12 850,00 лв
. Дулово, обл. Силистра от 1980 г. УПИ VII, с площ от 1740 кв. м., с участие на собствено дворно място от 1455 кв. м
8.11.16 г., 16:25 targimot.com
110.0 м²
22 200,00 лв
Застроено дворно място с площ 1450 кв.м., съставляващо УПИ V – 603 по регулационния план на с.Черник, общ. Дулово, обл
8.11.16 г., 15:21 targimot.com
206.0 м²
20 400,00 лв

Къща Черник

Черник ул. „Люлин”
НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Черник, ул. „Люлин”, общ. Дулово, обл. Силистра, с площ 1350 кв.м. реални части от ... поземлен имот с пл. № 566 в кв. 28, за който имот по ПУП на с. Черник, общ. Дулово, обл. Силистра, утвърден със Заповед
7.11.16 г., 15:54 targimot.com
1350.0 м²
25 000,00 лв

Парцел Черник

Черник ул. „Шести май” № 111
- Недвижим имот, находящ се в с. Черник, ул. „Шести май” № 111, общ. Дулово, обл. Силистра, а именно: А/ Масивна ... място, върху което са построени, съставляващо по ПУП на с. Черник, общ. Дулово, обл.Силистра, одобрен със Заповед №АС – 21
1.11.16 г., 11:21 targimot.com
1260.0 м²
37 350,00 лв
Дулово, срещу нея е двора на детска градина, в непосредствена близост е до център, магазини, кметство и спирката за междуградските автобуси.
27.08.16 г., 2:35 address.bg
150.0 м²
7 500,00 €
сградата, на кота 0, като стълбището е обща част на сградата в съсобственост с разположените офиси на ДСК Дулово. За първия
15.07.16 г., 17:53 officespace.bg
94 000,00 лв

Оферти гр.Дулово Къща

Силистра / гр.Дулово
Допълнителна информация Продавам къща в гр. Дулово,обл. Силистра,зона централна.Изцяло ремонтиран покрив със сменено
8.06.16 г., 12:45 imoti.bg
120.0 м²
42 500,00 €
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Запазена къща в Добруджанско село на 18км от Тервел и на 25км от Дулово. Къщата се състои от антре и
25.03.16 г., 14:08 icbproperties.com
3 стаи
100.0 м²
4 000,00 €