LG G2 16GB Перфектен!

Смолян, гр. Доспат
219 лв
19.07.17 г., 9:45
Телефона е като нов. Без забележки по корпуса. Няма абсолютно никакви драскотини по него. Софтуерно също няма никакви проблеми. Телефона е уникален. Може лек коментар по цената.
Още bazar.bg
28 000 €
17.07.17 г., 10:45
АRCO REAL ESTATE Продава ,атрактивен парцел 3374м2 , на брега на язовир Доспат , с ПУП и Проект за ваканционни къщи .Всички разрешителни за ток, вода ,и др. Проекта е бил разработен по европейска програма за развитие и документите са съобразени с изискванията по този проект. За контакти :Йошко Щрегарски тел : 0879324546 Оферта №24289
Още arcoreal.bg
738.0 м²
112 000 €
20.07.17 г., 11:41
Масивна сграда от стоманобетон и единични тухли.Изградена е в ,,груб строеж" с Акт 14,на различни нива по прилежащия терен;първо ниво-гараж и котелно,второ ниво-малка изба,дневна с кухня,баня,тоалетна,тераса и басейн 3/7м-панорамен изглед към яз.,,Доспат"-отделен вход към нивото.,трето ниво изба и гараж.;четвърто ниво-дневна,хол,кухня и баня,тоалетна,тераса 10/3м.-с невероятна гледка към яз,,Доспат",с видимост до гр.Сърница,пето ниво- три спални с отделни тераси,баня и тоалетна,шесто ниво-четири мансардни спални и баня.Къщата се намира накрая на новия квартал на гр.Доспат,което е най-спокойното и привлекателно място,откъдето се вижда целият язовир.
Още bazar.bg
530.0 м²
21 000 €
Вчера в 8:31
Живописен регулиран имот в жилищната зона на гр. Доспат, с целогодишен достъп по асфалтов път с изключително красива и гледка към езерото, към Сърница и към стената. Подходящ за строителство на къща до 3 етажа с площ около 600 кв. м. Имотът е с одобрен проект, равен, до къщи, наблизо има и склад за строителни материали. За контакти: Ани 0888 64 14 04
Още bazar.bg
3374.0 м²
28 000 €
21.07.17 г., 18:42
АRCO REAL ESTATE Продава ,атрактивен парцел 3374м2 , на брега на язовир Доспат , с ПУП и Проект за ваканционни къщи .Всички разрешителни за ток, вода ,и др. Проекта е бил разработен по европейска програма за развитие и документите са съобразени с изискванията по този проект. За контакти :Йошко Щрегарски тел : 0879324546 Оферта 24289
Още bazar.bg
500 000 €
4.07.17 г., 14:50
Собственик отдава/продава промишлен район в град Доспат 12 дка, 2000 кв.м. РЗП. Продава се за 500 000 евро, отдава се и под наем
Още pozvanete.bg
2678.0 м²
21 750 лв
21.06.17 г., 22:16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
Още targimot.com

Къща Доспат

Доспат УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 21
94.0 м²
112 159 лв
12.06.17 г., 17:36
ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.501.287 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени със Заповед № 18-611/27.01.2017 г. на Началника на СГКК - Смолян, с площ от 620 кв.м. (шестстотин и двадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с административен адрес: гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, ул. Кирил и Методий № 21, образуващ УПИ XVIII, кв. 7 по плана на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, утвърден със Заповед № 404/27.11.1988 г. на Председателя на ИК на ОНС – Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.501.288, 23025.501.6006, ВЕДНО с ЧЕТИРИЕТАЖНАТА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – СЕВЕРЕН БЛИЗНАК с идентификатор 23025.501.287.1, с площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири квадратни метра), състояща се от: първи етаж – гараж, офис и котелно, втори етаж – жилищен, и трети и четвърти етаж – хотелска част, разположена в поземлени имоти с идентификатори 23025.501.287 и 23025.501.288 и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор 23025.501.287.
Още targimot.com

Къща Доспат

Доспат УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 21
95.0 м²
78 750 лв
2.06.17 г., 19:11
ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЮЖЕН БЛИЗНАК с идентификатор 23025.501.132.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ, по данни от КККР, в размер на 95 кв.м. (деветдесет и пет квадратни метра), и със застроена площ, съгласно документа за собственост – Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – Девин, като Акт № 101, том № 2, книга: Прехвърляния, дв.вх.рег. № 391 от 27.03.2006 г., в размер на 100 кв.м. (сто квадратни метра), с административен адрес: гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, ул. Кирил и Методий № 21, състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ с площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), включващ: 2 (два) гаража, 2 (две) избени помещения, санитарен възел и стълбище, ВТОРИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: кухня, столова, дневна, 2 (две) спални, санитарен възел и коридор, ТРЕТИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: кухня, столова, дневна, 2 (две) спални, санитарен възел и коридор, ТАВАНСКИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: 3 (три) стаи, коридор и санитарен възел, която жилищна сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.501.132, с площ от 1851 кв.м. (хиляда осемстотин петдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.501.133, 23025.501.209, 23025.501.6005, 23025.501.210, 23025.501.6006, ВЕДНО с 610/1851 (шестстотин и десет хиляда осемстотин петдесет и първи) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, които идеални части представляват ДВОРНО МЯСТО с площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, кв. 7 по плана на гр. Доспат, одобрен със Заповед № 404/27.11.1988 г., при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от изток – улица, от юг – улица, от запад – УПИ XVIII, от север – УПИ XX.
Още targimot.com

Къща Доспат

Доспат УЛ. КИРИЛ МАДЖАРОВ № 8
62.0 м²
68 925 лв
16.05.17 г., 18:03
1/3 (една трета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.494 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, с административен адрес: ул."Кирил Маджаров" № 8, с площ на поземления имот, съгласно кадастрална скица от 642 кв.м. (шестстотин четиридесет и два квадратни метра), а с площ на поземления имот от 630 кв.м. (шестстотин и тридесет квадратни метра), съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот по давностно владение, вписан в Служба по вписванията - град Девин, под акт № 138, том IV от 2004 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи на ПИ: ПИ с идентификатор 23025.502.495, ПИ с идентификатор 23025.502.496, ПИ с идентификатор 23025.502.498, ПИ с идентификатор 23025.502.7003, ПИ с идентификатор 23025.502.492, ПИ с идентификатор 23025.502.493, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ ТРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 23025.502.494.1, с площ на сградата, съгласно кадастрална скица от 62 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра), а с площ на сградата от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот по давностно владение, вписан в Служба по вписванията - град Девин, под акт № 138, том IV от 2004 г.
Още targimot.com

Четиристаен апартамент на ул. Доспат

Област София гр. София "Център" ул. Доспат
95.0 м²
150 000 €
27.04.17 г., 15:25
Четиристаен партерен апартамент на ул. „Доспат” . Имотът се намира в санирана сграда от 1939г. Жилището е с чудесно местоположение в центъра на столицата с отлично развити комуникации и бърз достъп до важни точки от града. Основните пътни артерии са бул. „Прага”, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”, бул. „Витоша”, бул. „Пенчо Славейков”, бул. „България”. С приятна градска разходка се стига до стратегически места като НДК и облагородения градски парк, плувен комплекс „Баня Мадара”, популярното кръстовище „Петте кьошета”. Отоплението е на ТЕЦ. Имотът е подходящ и за офис. Жилището заема партерен етаж от нискотажната сграда. Изложението е изток/юг/север с изглед към градинка. Имотът се предоставя със следните довършителни работи: • стени: латекс • подови настилки: ламинат • оборудвани санитарни помещения на теракота и фаянс • дървена двукатна дограма Апартаментът е просторен и разполага със следното функционално разпределение: • входно антре • дневна с преход към три стаи едната с баня и тоалетна • кухня • тоалетна за гости В цената на имота са включени мазе и таванско помещение. Жилището се предлага без обзавеждане и оборудване. Имотът е с отлично местоположение на тиха улица на крачки от големите пътни артерии. С пешеходен достъп се стига до магазини, институции, банкови офиси, търговски услуги, спирки на метро, тролеи и трамваи. На близки разстояния се намират още „Александровска болница”, „Университетска болница”, „Майчин дом”, престижни учебни заведения и редовен градски транспорт. Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с отговорния за офертата брокер и му кажете кога бихте искали да направите оглед. Имотът може да бъде резервиран и свален от продажба със заплащане на депозит, след което се прекратява провеждането на огледи с други купувачи и започва подготовка на документите за сключване на предварителен и окончателен договор. Свържете се с отговорния брокер за този имот за подробна информация относно процедурата на покупка и начините за плащане. Ние сме реномирана компания и ще бъдем с вас не само по време на покупката, но и след това, осигурявайки ви допълнителни услуги по ваше изискване с цел пълноценно и безпроблемно ползване на новозакупения имот. Услугите, които можем да предложим, включват получаване на одобрение за ипотечен кредит, застраховка на движимо и недвижимо имущество, застраховка живот, медицинско и автомобилно застраховане, строителни и ремонтни дейности, обзавеждане, юридически и счетоводни услуги и др.
Още bulgarianproperties.bg

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ улица „Доспат“ № 17
17.0 м²
45 388 лв
13.04.17 г., 19:59
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Красно село“, област София, в сграда с административен адрес улица „Доспат“ № 17 /седемнадесет/, а именно: Магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж на сградата, на калкан със сградата на улица „Доспат“ № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно със складово помощение под него, с площ по данъчна оценка от 18.00 /осемнадесет/ квадратни метра, при съседи на магазина по документ за собственост: улица „Доспат“, калкан, стълбище и магазин № 1 /едно/ на Петко Стефанов Касабов, Диана Петкова Касабова и Гергана Христова Люцканова, заедно с приспадащите му се 3.246 % /три цяло двеста четиридесет и шест хилядхи върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо съгласно документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII-3 /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер трети/, от квартал 343 /триста четиридесет и трети/, по плана на град София, местността „Буката“, целият с площ по документ за собственост от 350.00 /триста и петдесет/ квадратни метра, който недвижим имот, е нанесен в кадастрална карта и кадастралните регистри и представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68134.203.242.1.9 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, двеста и три, точка, двеста четиридесет и две, точка, едно, точка, девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София - Град, одобрени със Заповед РД – 18 – 50/20.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – гр. София, п.к. 1000, ул. „Доспат“, № 17, ет. -1, обект маг. 2, с площ посочени в документа площи: 16.50, 16.50. кв.м. с предназначение – за търговска дейност, брой нива на обекта: 2, прилежащи части: 3.246% ид. ч от общ.ч. на сгр. Ниво 1 със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.203.242.1.8; под обекта: няма; над обекта: няма; Ниво 2 със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор № 68134.203.242.1.8; под обекта: няма; над обекта: имот с идентификатор № 68134.203.242.1.1, който самостоятелен обект в сграда се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.203.242
Още targimot.com
2678.0 м²
21 600 лв
29.03.17 г., 18:14
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
Още targimot.com

Къща Доспат

Доспат УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 21
95.0 м²
84 000 лв
20.02.17 г., 18:01
ЧЕТИРИЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЮЖЕН БЛИЗНАК с идентификатор 23025.501.132.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ, по данни от КККР, в размер на 95 кв.м. (деветдесет и пет квадратни метра), и със застроена площ, съгласно документа за собственост – Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията – Девин, като Акт № 101, том № 2, книга: Прехвърляния, дв.вх.рег. № 391 от 27.03.2006 г., в размер на 100 кв.м. (сто квадратни метра), с административен адрес: гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, ул. Кирил и Методий № 21, състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ с площ от 100 кв.м. (сто квадратни метра), включващ: 2 (два) гаража, 2 (две) избени помещения, санитарен възел и стълбище, ВТОРИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: кухня, столова, дневна, 2 (две) спални, санитарен възел и коридор, ТРЕТИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: кухня, столова, дневна, 2 (две) спални, санитарен възел и коридор, ТАВАНСКИ ЕТАЖ с площ от 130 кв.м. (сто и тридесет квадратни метра), включващ: 3 (три) стаи, коридор и санитарен възел, която жилищна сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.501.132, с площ от 1851 кв.м. (хиляда осемстотин петдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.501.133, 23025.501.209, 23025.501.6005, 23025.501.210, 23025.501.6006, ВЕДНО с 610/1851 (шестстотин и десет хиляда осемстотин петдесет и първи) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, които идеални части представляват ДВОРНО МЯСТО с площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII, кв. 7 по плана на гр. Доспат, одобрен със Заповед № 404/27.11.1988 г., при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от изток – улица, от юг – улица, от запад – УПИ XVIII, от север – УПИ XX.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ улица „Доспат“ № 15
17.0 м²
56 736 лв
19.01.17 г., 18:10
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Красно село“, област София, в сграда с административен адрес улица „Доспат“ № 17 /седемнадесет/, а именно: Магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж на сградата, на калкан със сградата на улица „Доспат“ № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно със складово помощение под него, с площ по данъчна оценка от 18.00 /осемнадесет/ квадратни метра, при съседи на магазина по документ за собственост: улица „Доспат“, калкан, стълбище и магазин № 1 /едно/ на Петко Стефанов Касабов, Диана Петкова Касабова и Гергана Христова Люцканова, заедно с приспадащите му се 3.246 % /три цяло двеста четиридесет и шест хилядхи върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо съгласно документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII-3 /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер трети/, от квартал 343 /триста четиридесет и трети/, по плана на град София, местността „Буката“, целият с площ по документ за собственост от 350.00 /триста и петдесет/ квадратни метра.
Още targimot.com
2678.0 м²
27 000 лв
17.01.17 г., 17:46
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
Още targimot.com

Парцел, 3374m 2 (продажба)

гр.Доспат, общ. Доспат Таня Тодорова
3374.0 м²
30 366 €
4.01.17 г., 16:50
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална гледка. УПИ, ПУП за ваканционно селище, зона (Ок). С площ 3374 кв.м. Плътност 22%. Кинта 0,7. Кота корниз 6 метра, К.П. 10 метра, и озеленяване 60%. Със съгласуване за електро и водоснабдяване, и канализация. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10124
Още homes.bg

Парцел, 3299m 2 (продажба)

гр.Доспат, общ. Доспат Таня Тодорова
3299.0 м²
33 000 €
4.01.17 г., 15:53
От агенция Нерро Ви предлагаме изключителен парцела на брега на язовир Доспат. Сред спокойствие, зеленина, и уникална гледка. УПИ, ПУП за ваканционно селище, зона (Ок). С площ 3299 кв.м. Плътност 22%. Кинта 0,7. Кота корниз 6 метра, К.П. 10 метра, и озеленяване 60%. Със съгласуване за електро и водоснабдяване, и канализация. Използвайки нашите услуги имате удоволствието да се възползвате от персонален консултант, който професионално ще Ви съпроводи през целия процес по закупуването на обекта. Нужен Ви е само кода към имота: 10123
Още homes.bg

Многостаен апартамент СОФИЯ

СОФИЯ ул. "Доспат" № 60-62
251.0 м²
513 600 лв
22.12.16 г., 0:51
АПАРТАМЕНТ находящ се на IV (четвърти) надпартерен етаж на кота +12,20 (плюс дванадесет и двадесет) от жилищна сграда в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет – шестдесет и две), с площ съгласно одобрен архитектурен проект от УАГ на 30.07.2003 г., с вписано съществено изменение с промяна на предназначението от „Административна сграда“ в „Жилищна сграда“, съгласно одобрени на 31.03.2004 г. инвестиционни проекти със Заповед № РД-09-50-216 от 01.04.2004 г. на Главния архитект на София, от 251,38 (двеста петдесет и един цяло и тридесет и осем стотни) кв. м., и с коригирана площ съгласно таблица за ценообразуване от 178,96 (сто седемдесет и осем цяло и деветдесет и шест стотни) кв.м. площ на апартамента и 29,74 (двадесет и девет цяло и седемдесет и четири стотни) кв.м. площ на тераса, състоящ се съгласно одобрения проект от дневна с кухненски бокс, тоалетна, две спални, две тераса, две бани и дрешник, ЗАЕДНО с прилежащото към него МАЗЕ (помещение № 11 по архитектурен проект) с площ от 3,40 (три цяло и четири десети) кв.м., при съседи на мазето: ул. „Удово“, помещение № 12, коридор, помещение № 10, ЗАЕДНО с 15,242 % (петнадесет цяло и двеста четиридесет и две хиляди процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построен апартамента, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“, находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две), ЗАЕДНО с 15,242 % (петнадесет цяло и двеста четиридесет и две хиляди процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНО МЯСТО, а именни УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по плана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част, при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII – 7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две. Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 513 600 лв.с ДДС /петстотин и тринадесет хиляди и шестстотин лева/ ГАРАЖНА КЛЕТКА (паркомясто) № 3 (три), с площ съгласно таблица за ценообразуване 12,36 (дванадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м., разположен в сутерена на описаната по-горе жилищна сграда, кота -2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет) срещу рампата за вход на гаражите, при съседи на гаража съгласно одобрен архитектурен проект: помещение № 3 (три) – инсталации, ул. „Доспат“, гараж № 4 (четири) и коридор (маневрено помещение)., ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построена гаражната клетка, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“, находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две) ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНОТО МЯСТО, а именно УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по пана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част., при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII-7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две). ; Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 21 600 лв.с ДДС /двадесет и една хиляди и шестстотин лева/ ГАРАЖНА КЛЕТКА (паркомясто) № 4 (четири), с площ съгласно таблица за ценообразуване 12,36 (дванадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м., разположен в сутерена на описаната по-горе жилищна сграда, кота 2,75 (минус две цяло и седемдесет и пет) срещу рампата за вход на гаражите, при съседи на гаража съгласно одобрен архитектурен проект: гараж № 3 (три), ул. „Доспат“, гараж № 5 (пет) и коридор (маневрено помещение), ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, в която е построена гаражната клетка, а именно: жилищна сграда – секция „Доспат“ находяща се в гр. София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ № 60-62 (шестдесет-шестдесет и две) ЗАЕДНО с 0,876% (нула цяло и осемстотин седемдесет и шест хилядни процента) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ДВОРНОТО МЯСТО, а именно УПИ V-3,4,5 (пети отреден за имот три, четири и пет) в квартал 380а (триста и осемдесет „а“) по пана на гр. София, местност „ГГЦ-Г-6“ (шест) – II (втора) част., при съседи по скица: ул. „Удово“, ул. „Доспат“, УПИ VII-6 (седми отреден за имот шест), VIII-7, (осми отреден за имот седем), IX-5 (девети отреден за имот пет) и III-2 (трети отреден за имот две).; Продажбата ще започне при цена на имота в размер на 21 600 лв.с ДДС /двадесет и една хиляди и шестстотин лева/
Още targimot.com
2678.0 м²
19 200 лв
24.10.16 г., 13:44
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.502.1095 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-35/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2678 кв. м. (две хиляди шестстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), находящ се в землището на гр. Доспат, ЕКАТТЕ 23025, общ. Доспат, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 23025.502.21, 23025.502.22, 23025.502.926, 23025.120.16, 23025.120.5, ВЕДНО с всички подобрения върху поземления имот.
Още targimot.com

Магазин СОФИЯ

СОФИЯ улица доспат № 17
18.0 м²
51 062 лв
31.10.16 г., 17:15
Недвижим имот, находящ се в гр. София, СО, район „Красно село“, област София, в сграда с административен адрес улица „Доспат“ № 17 /седемнадесет/, а именно: Магазин № 2 /две/, находящ се на партерния етаж на сградата, на калкан със сградата на улица „Доспат“ № 15 /петнадесет/, със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ квадратни метра, заедно със складово помощение под него, с площ по данъчна оценка от 18.00 /осемнадесет/ квадратни метра, при съседи на магазина по документ за собственост: улица „Доспат“, калкан, стълбище и магазин № 1 /едно/ на Петко Стефанов Касабов, Диана Петкова Касабова и Гергана Христова Люцканова, заедно с приспадащите му се 3.246 % /три цяло двеста четиридесет и шест хилядхи върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо съгласно документ за собственост УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVII-3 /седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер трети/, от квартал 343 /триста четиридесет и трети/, по плана на град София, местността „Буката“, целият с площ по документ за собственост от 350.00 /триста и петдесет/ квадратни метра.
Още targimot.com
12 800 €
21.07.16 г., 17:56
ОФЕРТА 55608: Предлагаме за продажба невероятен панорамен поземлен имот в близост до язовир Доспат с квадратура 1000 квадратни метра. Имота е с лек наклон в живописна местност, оформяща се като вилна зона. До имата се стига по асфалтов път и около 400 м. мек но хубав черен път. В съседните имоти вече има строителство на къщи и вили. В района има ток и вода. Имота може лесно да бъде урегулиран. Района се харектеризира с невероятната си природа, чистия въздух и непосредствена близост до язовир Доспад (около 1000 метра). Подходящ е за построяване на къща, вила, за сезонно или постоянно пребиваване след урегулиране и промяна на предназначението. Сега имота е със статут на ливада. Допълнителна информация Площ 1000 кв. м
Още bezplatno.net
7 стаи
373.0 м²
160 000 €
25.03.16 г., 14:38
ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: Продава се четириетажен семеен хотел близо до езерото в района на Доспат на 1200м надморска височина. На приземния етаж са разположени помещения за хранене с 20 места, кухня и барбекю. На първия етаж има два апартамента. На втория етаж са разположени един апартамент и едно студио. На третия етаж има 1 апартамент и две стаи. На четвъртия етаж е разположен един голям апартамент. Има локално парно. Хотелът функционира към момента.
Още icbproperties.com

Двустаен до вма

София Мед. Академия Доспат
2 стаи
50.0 м²
10 лв
2.04.16 г., 4:02
Жилището е след основен ремонт - чисто нова баня, нови кухненски шкафове и pvc дограми, напълно обзаведено с нови мебели. Разполага с 2 стаи, кухня, баня и двойна тераса с панорамна гледка към столицата. Отлично местоположение, в непосредствена близост до ндк, Медицинска академия и спирка на метрото. Жилището е с добри топлоизолационни характеристики и с нисък разход за отопление. Южно изложение. Безплатно ползване на паркомясто. За частни лица.
Още 555.bg